Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 9715
Mărime: 1.07MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Rezumat 4

Lista notaţiilor 6

Lista figurilor 7

Lista tabelelor 8

Introducere 9

Capitolul 1. Abordări conceptuale privind conţinutul procesului de analiză economică 11

1.1.Analiza economică. Considerente teoretice 11

1.2. Analiza economică şi mecanismele manageriale 14

1.3. Întreprinderea ca obiect al managementului 16

Capitolul II Analiza economică în mecanismul conducerii 18

2.1. Întreprinderea ca agent economic 18

2.2. Tipologia analizei economico – financiare 19

Capitolul III Studiu de caz – Analiza activităţilor de execuţie şi manageriale la S.C. PRESCOM S.A. REŞIŢA 22

3.1. Prezentarea generală a societăţii SC PRESCOM SA REŞIŢA 22

3.2. Activităţi principale 24

3.2.1. Serviciul Public de transport local 25

3.2.2. Serviciul de salubrizare 28

Capitolul IV Declinul S.C. PRESCOM S.A. şi consecinţele intrării în insolvenţă 38

4.1. Profitabilitatea S.C. PRESCOM S.A. conform datelor corespunzătoare anului 2008

4.2. Intrarea în insolvenţă şi radierea PRESCOM 47

Concluzii 49

Bibliografie 54

Extras din document

REZUMAT

Cuvinte cheie: întreprindere, analiză economică, transport, salubrizare, insolvenţă

Această lucrare are ca scop prezentarea analizei economice a societăţii S.C. PRESCOM S.A., până în momentul intrării în faliment a acesteia. Am utilizat date reale corespunzătoare perioadei până în 2010, evidenţiind în acelaşi timp propunerile pentru o mai bună gestionare a situaţiei actuale la nivel de transport local, după preluarea acestei activităţi de către societatea Brantner.

Primele două capitole prezintă aspecte teoretice ale analizei economico – financiare, cu accent pe întreprindere în ipostaza de obiect al managementului, respectiv mecanismele manageriale care contribuie la conturarea analizei economice.

Cel de-al doilea capitol teoretic, mai ales, schiţează o abordare succintă a conceptului de întreprindere ca agent economic, continuând cu o enumerare pe scurt a tipologiei analizei economico – financiare.

Studiul de caz este structurat pe parcursul a două capitole şi prezintă din perspectiva analizei economice evoluţia societăţii S.C. PRESCOM S.A. Am realizat aici o prezentare generală a întreprinderii, precum şi a activităţilor principale desfăşurate de aceasta, adică aceea de transport local, respectiv salubrizare.

Cel din urmă capitol prezintă o analiză a profitabilităţii întreprinderii, bazată pe date reale aferente anului 2008, ultimul subcapitol prezentând intrarea în insolvenţă şi radierea Prescom, drept consecinţă principală.

ABSTRACT

Key words: enterprise, economic analysis, transportation, sanitation, insolvency

The purpose of this paper is to present the economic analysis of the SC PRESCOM SA enterprise, until its entry into bankruptcy. We used real data for the period until 2010, while emphasizing the proposals for a better management of the current situation when speaking about local transport and the takeover by the company Brantner.

The first two chapters present theoretical aspects of economic and financial analysis, focusing on the enterprise viewed as an object of the management, as well as managerial mechanisms that contribute to shaping the economic analysis.

The second theoretical chapter, especially, briefly outlines an approach to the concept of enterprise as an economical agent, continuing with a short list of the types of economic and financial analysis.

The case study is structured over two chapters and it presents from the economic analysis perspective the evolution of the SC PRESCOM S.A. I realized here an overview of the company and the main activities carried out by it, namely the local transportation as well as sanitation.

The last chapter presents an analysis of the profitability of the company, based on real data from the year 2008, the last part presenting as a main result the insolvency of the enterprise.

Preview document

Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 1
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 2
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 3
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 4
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 5
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 6
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 7
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 8
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 9
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 10
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 11
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 12
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 13
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 14
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 15
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 16
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 17
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 18
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 19
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 20
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 21
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 22
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 23
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 24
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 25
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 26
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 27
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 28
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 29
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 30
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 31
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 32
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 33
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 34
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 35
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 36
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 37
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 38
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 39
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 40
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 41
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 42
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 43
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 44
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 45
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 46
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 47
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 48
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 49
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 50
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 51
Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA.doc

Alții au mai descărcat și

Rentabilitatea și

INTRODUCERE Creştererea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, in contextul mecanismelor pietei, are implicatii...

Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. este persoană...

Modalitati de Infiintare a unei Intreprinderi din Domeniul Agroalimentar cu Aplicatie la SC Raraul SA

CAPITOLUL I LOCUL SECTORULUI AGROALIMENTAR ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI 1.1. Importanţa sectorului agroalimentar din România Economia agroalimentară se...

Analiza Performantelor si Riscurilor la o Societate Comerciala

INTRODUCERE În condiţiile economiei de piaţă, activitatea tuturor agenţilor economici este expusă, într-o măsură mai mică sau mai mare, riscurilor...

Forme de Turism

INTRODUCERE Actualitatea temei. Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte...

Diagnosticul Rentabilitatii si Riscului

Introducere În această lucrare am urmărit realizarea unei analize economico-financiare a companiei Antibiotice Iaşi în vederea identificării...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL

INTRODUCERE În prezent, este deosebit de important pentru o societate comercială să realizeze o analiză financiară a evoluţiei firmei, mai ales în...

Ai nevoie de altceva?