Analiza economică a activității SC Prescom SA

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 9715
Mărime: 1.07MB (arhivat)
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Rezumat 4
 2. Lista notaţiilor 6
 3. Lista figurilor 7
 4. Lista tabelelor 8
 5. Introducere 9
 6. Capitolul 1. Abordări conceptuale privind conţinutul procesului de analiză economică 11
 7. 1.1.Analiza economică. Considerente teoretice 11
 8. 1.2. Analiza economică şi mecanismele manageriale 14
 9. 1.3. Întreprinderea ca obiect al managementului 16
 10. Capitolul II Analiza economică în mecanismul conducerii 18
 11. 2.1. Întreprinderea ca agent economic 18
 12. 2.2. Tipologia analizei economico – financiare 19
 13. Capitolul III Studiu de caz – Analiza activităţilor de execuţie şi manageriale la S.C. PRESCOM S.A. REŞIŢA 22
 14. 3.1. Prezentarea generală a societăţii SC PRESCOM SA REŞIŢA 22
 15. 3.2. Activităţi principale 24
 16. 3.2.1. Serviciul Public de transport local 25
 17. 3.2.2. Serviciul de salubrizare 28
 18. Capitolul IV Declinul S.C. PRESCOM S.A. şi consecinţele intrării în insolvenţă 38
 19. 4.1. Profitabilitatea S.C. PRESCOM S.A. conform datelor corespunzătoare anului 2008
 20. 4.2. Intrarea în insolvenţă şi radierea PRESCOM 47
 21. Concluzii 49
 22. Bibliografie 54

Extras din disertație

REZUMAT

Cuvinte cheie: întreprindere, analiză economică, transport, salubrizare, insolvenţă

Această lucrare are ca scop prezentarea analizei economice a societăţii S.C. PRESCOM S.A., până în momentul intrării în faliment a acesteia. Am utilizat date reale corespunzătoare perioadei până în 2010, evidenţiind în acelaşi timp propunerile pentru o mai bună gestionare a situaţiei actuale la nivel de transport local, după preluarea acestei activităţi de către societatea Brantner.

Primele două capitole prezintă aspecte teoretice ale analizei economico – financiare, cu accent pe întreprindere în ipostaza de obiect al managementului, respectiv mecanismele manageriale care contribuie la conturarea analizei economice.

Cel de-al doilea capitol teoretic, mai ales, schiţează o abordare succintă a conceptului de întreprindere ca agent economic, continuând cu o enumerare pe scurt a tipologiei analizei economico – financiare.

Studiul de caz este structurat pe parcursul a două capitole şi prezintă din perspectiva analizei economice evoluţia societăţii S.C. PRESCOM S.A. Am realizat aici o prezentare generală a întreprinderii, precum şi a activităţilor principale desfăşurate de aceasta, adică aceea de transport local, respectiv salubrizare.

Cel din urmă capitol prezintă o analiză a profitabilităţii întreprinderii, bazată pe date reale aferente anului 2008, ultimul subcapitol prezentând intrarea în insolvenţă şi radierea Prescom, drept consecinţă principală.

ABSTRACT

Key words: enterprise, economic analysis, transportation, sanitation, insolvency

The purpose of this paper is to present the economic analysis of the SC PRESCOM SA enterprise, until its entry into bankruptcy. We used real data for the period until 2010, while emphasizing the proposals for a better management of the current situation when speaking about local transport and the takeover by the company Brantner.

The first two chapters present theoretical aspects of economic and financial analysis, focusing on the enterprise viewed as an object of the management, as well as managerial mechanisms that contribute to shaping the economic analysis.

The second theoretical chapter, especially, briefly outlines an approach to the concept of enterprise as an economical agent, continuing with a short list of the types of economic and financial analysis.

The case study is structured over two chapters and it presents from the economic analysis perspective the evolution of the SC PRESCOM S.A. I realized here an overview of the company and the main activities carried out by it, namely the local transportation as well as sanitation.

The last chapter presents an analysis of the profitability of the company, based on real data from the year 2008, the last part presenting as a main result the insolvency of the enterprise.

Preview document

Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 1
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 2
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 3
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 4
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 5
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 6
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 7
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 8
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 9
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 10
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 11
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 12
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 13
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 14
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 15
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 16
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 17
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 18
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 19
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 20
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 21
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 22
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 23
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 24
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 25
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 26
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 27
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 28
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 29
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 30
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 31
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 32
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 33
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 34
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 35
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 36
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 37
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 38
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 39
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 40
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 41
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 42
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 43
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 44
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 45
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 46
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 47
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 48
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 49
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 50
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 51
Analiza economică a activității SC Prescom SA - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Analiza Economica a Activitatii SC Prescom SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Finanțarea activității economice și costurile de capital

CAPITOLUL I GENERALITATI PRIVIND FINANTAREA UNEI SOCIETATI 1.1 Consideratii generale Finantarea reprezinta procesul de asigurare a unor fonduri...

Profitul și Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Obiectivul general al prezentei lucrări îl reprezintă tema profitului şi a impozitului pe profit al întreprinderii S.C. Cemacon S.A....

Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale

CAPITOLUL I ROLUL ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL ECONOMIEI 1.1. Conceptul şi tipologia ăntreprinderii 1.1.1. Definirea întreprinderii Desigur pentru...

Posibilități de Creștere a Competitivității Produselor și Serviciilor în Cadrul SC Lorben SRL Tecuci

Capitolul 1. Analiza nivelului competiţiei şi competitivităţii în România Relansarea economică a României, noţiune îndelung dezbătută şi utilizată...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL

INTRODUCERE Astăzi concurenţa are un rol foarte important în viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de planul economic, social, politic sau...

Modalități de înființare a unei întreprinderi din domeniul agroalimentar cu aplicație la SC Rarăul SA

CAPITOLUL I LOCUL SECTORULUI AGROALIMENTAR ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI 1.1. Importanţa sectorului agroalimentar din România Economia agroalimentară se...

Te-ar putea interesa și

Practică Unitatea de Gospodărie Comunală Reșita

Capitolul I Unitatea de Gospodãrie Comunalã a fost înfinţatã în Reşiţa în anul 1948 pentru asigurarea unor servicii publice cãtre populaţie şi...

Ai nevoie de altceva?