Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 24718
Mărime: 229.65KB (arhivat)
Publicat de: Ana-Maria B.
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTERAT: MARKETING, AUDIT ŞI EXPERTIZǍ CONTABILǍ

Cuprins

 1. Capitolul I:
 2. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI
 3. 1.1 Constituirea S.C Silvana S.A. Cehu-Silvaniei. 4
 4. 1.2 Specificul activitǎţii şi structura organizatoricǎ la S.C. Silvana S.A. Cehu-Silvaniei. 6
 5. 1.2.1 Specificul activitǎţii la S.C. Silvana S.A. 6
 6. 1.2.2 Structura organizatoricǎ la S.C. Silvana S.A. 7
 7. 1.3 Locul şi rolul contabilitǎţii în cadrul sistemului informaţional economic al
 8. S.C. Silvana S.A. . 12
 9. 1.4 Structura informaţiei financiar –contabile la S.C. Silvana S.A. Cehu-Silvaniei. 14
 10. 1.4.1 Organizarea şi atribuţiile compartimentului financiar-contabil la entitatea analizatǎ . 14
 11. 1.4.2 Formele de înregistrare contabilǎ utilizate . 16
 12. Capitolul II:
 13. DIAGNOSTICUL INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI AI S.C. SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI
 14. 2.1. Poziţia diagnosticului financiar-contabil în strategia financiarǎ. 20
 15. 2.2. Diagnosticul performanţelor şi riscurilor pe baza contului de rezultat. 22
 16. 2.2.1. Contul de profit şi pierdere. 22
 17. 2.2.2. Rentabilitatea–citeriu de performanţǎ, reflectatǎ în contul de profit şi pierdere. 29
 18. 2.2.3 Analiza tabloului soldurilor intermediare de gestiune. 32
 19. 2.3. Diagnosticul financiar-contabil – instrument al analizei financiare. 38
 20. Capitolul III:
 21. ANALIZA DIAGNOSTIC A S.C. SILVANA S.A. PE BAZA BILANŢULUI
 22. 3.1. Bilanţul-Etapǎ a analizei financiare. Analiza echilibrelor financiare. 41
 23. 3.1.1. Bilanţul-Etapǎ a analizei financiare. 41
 24. 3.1.1.1 Noţiunea de bilanţ contabil. 41
 25. 3.1.1.2 Structurile bilanţului contabil. 44
 26. 3.1.1.3 Activul şi pasivul. 45
 27. 3.1.1.4 Rolul şi funcţiile bilanţului contabil. 47
 28. 3.1.1.4.1. Rolul bilanţului contabil. 47
 29. 3.1.1.4.2. Funcţiile bilanţului contabil. 49
 30. 3.1.2 Analiza echilibrelor financiare. 52
 31. 3.1.2.1 Analiza situaţiei nete. 53
 32. 3.1.2.2 Analiza fondului de rulment. 54
 33. 3.1.2.3 Analiza necesarului de fond de rulment. 56
 34. 3.1.2.4 Analiza trezoreriei nete. 58
 35. 3.2. Analiza solvabilitǎţii şi lichiditǎţii. Analiza riscului de insolvabilitate. 61
 36. CONCLUZII SI PROPUNERI. 85
 37. BIBLIOGRAFIE. 92

Extras din disertație

Capitolul I

PREZENTAREA GENERALĂ A

S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI

1.1 CONSTITUIREA S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI

S.C. SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI este o societate pe acţiuni cu capital integral privat, organizată conform legilor României şi având un statut propriu de funcţionare în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, modificatǎ şi completatǎ de de Legea nr. 441/2006, M.O. 955/28.11.2006.

S.C. SILVANA S.A. este o societate românească înfiinţată în anul 1977 prin decretul 10/26 X 1977, funcţionând iniţial sub denumirea “ÎNTREPRINDEREA DE TRICOTAJE CEHU-SILVANIEI” şi având sediul în Cehu-Silvaniei, str. Plopilor, nr.2, jud. Sălaj. Prin hotărârea de guvern nr. 1213/1990 în baza Legii 15/1990 „Întreprinderea de tricotaje Cehu-Silvaniei” dobândeşte statutul de persoană juridică română, fiind organizată ca societate pe acţiuni şi schimbându-şi denumirea în S.C. SILVANA S.A. Ea este înregistrată la Registrul Comerţului cu Nr. de înregistrare J 31 / 41/1991, nr. cod fiscal: R 684200, iar COD IBAN: RO 89 RNCB 4120 0000 0002 0001 BCR CEHU SILVANIEI. Societatea are în prezent 254 de angajaţi, iar activitatea principală este producerea de îmbrăcăminte exterioară, pentru femei, bărbaţi şi în special tineret, şi comercializarea acesteia.

În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte ce se emit denumirea societăţii este “SILVANA”, aceasta fiind urmată de specificarea Societate pe Acţiuni sau prescurtat S.A., arătându-se sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului, şi faptul ca este o societate privată. Pe plan intern este înregistrată cu o marcă proprie “SK DESIGN”.

Societatea comerciala SILVANA S.A. este o persoană juridică română, organizată ca societate pe acţiuni, cu capital privat. Societatea este constituită pe o perioadă nelimitată, iar Adunarea Generală a Acţionarilor poate limita această durată în baza normelor legale.

Societatea pe acţiuni este o societate de capitaluri a cărui patrimoniu se constituie prin participarea unui număr de posesori de capital sub forma subscrierii şi achiziţionării unui număr de acţiuni ale acesteia. Capitalul social este divizat în acţiuni, titluri negociabile şi transmisibile. Răspunderea acţionarilor pentru obligaţiile sociale este limitată până la concurenţa capitalului social subscris. O caracteristică esenţială a acestui tip de societate este că poate acumula contribuţii băneşti modeste pentru formarea unor capitaluri mari, necesare unor investiţii de anvergură.

Societatea pe acţiuni se poate constitui prin două modalităţi: constituire simultană sau constituire continuă (subscripţie publică). Actele constitutive sunt contractul de societate şi statutul, acestea putându-se încheia separat sau într-un singur act.

În anul 1995, capitalul social al S.C. SILVANA S.A. a fost de 2874382,50 lei, împărţit în 109753 de acţiuni cu valoare nominală 2.50 lei /acţiune, acţionarii fiind următorii:

• SIF BANAT CRIŞANA ARAD cu 57,599% (63.216 acţiuni)

• S.C. MARTINA S.R.L. cu 32,698% (35.887 acţiuni)

• persoane fizice cu 9,703% (10.650 acţiuni)

Ultima modificare a structurii acţionariatului a avut loc în anul 2002 când SIF BANAT CRIŞANA şi-a mărit numărul de acţiuni, achiziţionând acţiunile deţinute de S.C. MARTINA S.R.L .

La această dată capitalul social al S.C. SILVANA S.A. este de 1874382,5 împărţit în 749753 de acţiuni cu valoare nominală de 2.50 lei/ acţiune, deţinute de următorii acţionari:

• SIF BANAT CRIŞANA cu 82,21147% (616.365 acţiuni)

• ASOCIAŢIA SILVANA cu 17,34811% (130.068 acţiuni)

• persoane fizice cu 0,44041% (3302 acţiuni)

Funcţionarea societăţii pe acţiuni se bazează pe o structură organizatorică în care deciziile se iau pe bază de vot, acesta strâns legat de subdiviziunile capitalului social şi mai ales de titlurile reprezentative ale acestor subdiviziuni. Întotdeauna unei acţiuni îi corespunde un vot. Drepturile aferente acţiunii aparţin şi pot fi exercitate numai de către titularul acţiunii care poate fi posesorul acesteia (acţiuni nominative) sau nu (acţiuni la purtător). Dividendele se plătesc acţionarilor în raport cu cota de participare la capitalul social (numărul de acţiuni deţinute), dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel.

Organul de deliberare şi decizie al societăţii pe acţiuni îl constitui adunarea generală a acţionarilor, ea hotărând asupra tuturor problemelor date de lege în competenţa sa. Pentru valabilitatea deliberărilor este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte jumătate plus unu din capitalul social.

Data încheierii exerciţiului financiar la S.C. SILVANA S.A este la 31.12.

Bibliografie

1. ALBU C., ALBU N. – „Instrumente de management a performanţei”, Editura Economică, Bucureşti, 2004

2. BĂTRÂNCEA, I. – „Analiza financiară pe bilanţ”, Editura Presa Universitară, Cluj Napoca, 2001

3. CAPRON M. – „Contabilitate în perspectivă”, Editura Humanitas

4. CIOBANU A. - „Ghid contabil european”, Editura Europres

5. COLSSE B. - „Contabilitate generală”, Editura Moldova, Iaşi, 1995

6. EROS L., PANTEA M. – „Analiza situaţiei financiare a firmei”, Editura Economică, Bucureşti, 2001

7. GEORGESCU N. – „Analiza bilanţului contabil”, Editura Economică, Bucureşti, 1999

8. IŞTEFĂNESCU I., STĂNESCU C., BĂICUŞ A. – „Analiza economico-financiară”, Editura Economică, 1999

9. PÂNTEA I. P. şi alţii – „Bilanţul contabil”, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1987

10. PETRESCU S. –„Analiza şi diagnostic financiar-contabil”, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006

11. RISTEA M., LUNGU C., JIANU I., - „Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate. Prezentarea situaţiilor financiare”, Editura CECCAR, Bucureşti, 2004

12. STAICU C. – „Contabilitatea financiară armonizată cu Directivele Europene”, Editura CECAR, Bucureşti, 2002

- Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996

- Legea nr. 31/1990 – privind societăţile comerciale

- Legea nr. 219/ 2007, M.O. 506/ 27.07.2007

- Cadrul general, M. Of. Partea I, nr. 85/20.02.2001

- Standardele Internaţionale de Contabilitate, Editura Economică, Bucureşti, 2000

- Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE aprobate prin OMFP 1752/2005

Preview document

Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 1
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 2
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 3
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 4
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 5
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 6
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 7
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 8
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 9
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 10
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 11
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 12
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 13
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 14
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 15
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 16
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 17
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 18
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 19
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 20
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 21
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 22
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 23
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 24
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 25
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 26
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 27
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 28
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 29
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 30
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 31
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 32
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 33
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 34
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 35
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 36
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 37
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 38
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 39
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 40
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 41
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 42
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 43
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 44
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 45
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 46
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 47
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 48
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 49
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 50
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 51
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 52
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 53
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 54
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 55
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 56
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 57
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 58
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 59
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 60
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 61
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 62
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 63
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 64
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 65
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 66
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 67
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 68
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 69
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 70
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 71
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 72
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 73
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 74
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 75
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 76
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 77
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 78
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 79
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 80
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 81
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 82
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 83
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 84
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 85
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 86
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 87
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 88
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 89
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 90
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 91
Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza performanțelor economico-financiare pe baza indicatorilor de creare de valoare - valoarea economică adăugată

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL BAZAT PE VALOARE I.1. Nevoia apariției managementului bazat pe valoare Pe măsura dezvoltării în timp...

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi...

Diagnosticul rentabilității și riscului la Compexit Trading SRL

INTRODUCERE Prezenta lucrare işi propune sa analizeze diagnosticul financiar al rentabilităţii şi riscului la Compexit Trading SRL Cluj Napoca....

Analiza-diagnostic în Turismul Rural

INTRODUCERE Studiul realităţii economice impune un demers specific care să integreze viziunea clasică, bazată pe cunoaşterea relaţiilor de...

Piața Asigurărilor din România

REZUMAT Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole, concluzii şi bibliografie. În primul capitol, Piaţa Asigurărilor din România, am...

Analiza diagnostic a activității Oltchim SA

INTRODUCERE În contextul relaţiilor economiei de piaţă, diagnosticul activităţii economice a întreprinderii este una din funcţiile de bază ale...

Moneda Euro și Efectele Introducerii Acesteia în Economia Românească

I. MONEDA EURO – PILON AL UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE “Moneda EURO este moneda voastră, este moneda noastră, a tuturor. Ea reprezintă viitorul,...

Analiza Cifrei de Afaceri la SC Bere Timișoreana SA

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII Orice activitate economica pentru a fi viabilă şi pentru a se...

Te-ar putea interesa și

Analiza strategică a Ocolului Silvic Cehu Silvaniei

Subunitate a Directiei Silvice Zalau , Ocolul Silvic Cehu Silvaniei isi desfasoara activitatea in cadrul judetului Salaj , in partea de nord vest...

Ai nevoie de altceva?