Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: docx, ppt, xlsx
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 14471
Mărime: 1.53MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Claudia Serban
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE MASTERAT DE CONTABILITATE, AUDIT ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL BAZAT PE VALOARE .2

1. Nevoia apariției managementului bazat pe valoare .2

2. Sistemul de indicatori utilizaţi în analiza valorii adăugate pentru acţionari .5

CAPITOLUL II. VALOAREA ECONOMICĂ ADĂUGATĂ (EVA) . 8

1. Valoarea economică adăugată şi managementul bazat pe valoare . 8

2. Implementarea sistemului EVA . 11

3. Calculul valorii economice adăugate . 15

4. Factorii determinanţi ai valorii economice adăugate .20

5. Model de analiză a valorii economice adăugate . 23

6. Avantaje și limite ale valorii economice adăugate . .25

7. Îmbunătăţiri ce ar putea fi aduse metodei .29

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ .31

1. Obiectivul studiului .31

2. Metoda de lucru .31

3. Metodologia de calcul utilizată . 34

4. Compararea rezultatelor obţinute.36

5. Concluzii.44

BIBLIOGRAFIE . 45

ANEXA .46

Extras din document

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL BAZAT PE VALOARE

I.1. Nevoia apariției managementului bazat pe valoare

Pe măsura dezvoltării în timp a companiilor, mediul economic și concurenţial a devenit tot mai complex şi activitatea firmelor s-a diversificat fiind nevoie de noi instrumente şi tehnici manageriale mai performante care să permită firmelor să depăşească obstacolele din ce în ce mai numeroase şi mai costisitoare. În acest context, managementul tradiţional, bazat pe analiza şi interpretarea datelor contabile, şi-a dovedit incapacitatea de a evalua şi de a exprima, într-o manieră cât mai clară şi cât mai corectă, performanţele reale ale companiilor.

Astfel, s-a impus o schimbare în atitudinea managerilor. Aceştia tind să mute accentul dinspre maximizarea veniturilor întreprinderii înspre maximizarea valorii create pentru acţionari, dinspre folosirea cu precădere a datelor contabile înspre folosirea dinamicii fluxurilor de numerar. Ca o soluţie la provocările cu care se confruntă sistemele manageriale tradiţionale a fost propusă implementarea unui management bazat pe valoare.

Managementul bazat pe valoare exprimă înclinaţia managementului spre maximizarea valorii companiei, obiectivul principal al acestei filosofii fiind maximizarea averii acţionarilor. Managementul bazat pe valoare încearcă să evite erorile manageriale datorate analizei datelor contabile, utilizând în acest scop tehnici manageriale, elemente de cultură organizaţională şi instrumente de măsurare a performanţelor manageriale specifice.

“Managementul bazat pe valoare este un concept managerial în care principalul scop al companiei este maximizarea averii acţionarilor. Obiectivul firmei, strategia, mecanismele sale, tehnicile de analiză financiară, indicatorii de performanţă şi cultura sunt în slujba ideii de maximizare a valorii creată pentru acţionari”.

Companiile au căutat şi vor căuta să implementeze un sistem managerial care să sprijine atingerea cât mai multor ţinte strategice. Managementul bazat pe valoare se pare că este cea mai potrivită filozofie managerială în condiţiile dinamicii mediului economic actual. Managementul bazat pe valoare propune instrumente de măsurare a performanţei la niveluri diferite de organizare: atât la nivelul întregii întreprinderi cât şi la nivel de proiect; contribuie apoi şi la buna comunicare internă a companiei cât şi spre exterior.

Trecerea unei întreprinderi de la un management bazat pe venituri la un management bazat pe valoare are efecte importante asupra vieţii organizaţiei. Strategiile de investire şi de dezinvestire se pot modifica în sensul că se vor ghida după principiul maximizării averii acţionarilor. Structura capitalului şi politica de dividend se stabilisc în funcţie de modul în care creează valoare pentru acţionari şi nu urmărind creşterea siguranţei sau a veniturilor.

Măsurarea performanţei, stabilirea ţintelor şi remunerarea managerilor devin strâns legate de modificarea averii acţionarilor mai degrabă decât de modificarea veniturilor contabile. Înţelegerea noului concept managerial de către companie necesită rezolvarea unor provocări de ordin educaţional şi motivaţional. O schimbare a culturii întreprinderii este necesară atingerii scopului principal: maximizarea averii acţionarilor. Reeducarea şi schimbarea sistemului de recompensare a personalului sunt necesare pentru o bună implementare a acestui nou concept de management bazat pe valoare, orientat înspre obţinerea de valoare pe termen lung.

Managementul bazat pe valoare ca filosofie nouă, face ca cei însărcinaţi cu administrarea companiei să gândească în sensul maximizării averii acţionarilor utilizând noi strategii şi mecanisme de control şi acţiune în loc să lucreze după planuri trasate în termeni de bugete contabile, cu mărimi şi indicatori de performanţă care pot fi manipulaţi, aşa cum sunt profitul, capitalul şi ratele de rentabilitate clasice calculate pe baza acestora.

O altă trăsătură a acestui concept este faptul că în loc să fie evaluaţi şi răsplătiţi în baza calităţii indicatorilor de performanţă managerială bazaţi pe date contabile ce reflectă performanţa pe o perioada scurtă de timp, managerii sunt recompensaţi şi evaluaţi în baza contribuţiei lor pe termen lung la crearea de valoare pentru acţionari.

În aceeaşi măsură, în loc ca directorii să accepte fluxuri de numerar mici aduse de unele filiale ineficiente ale societăţii mamă datorită faptului că profiturile din contabilitate par satisfăcătoare, ei pot să vândă activele filialei sau să vândă proiectul altei firme care poate aduce o rată a câştigului superioară. În asemenea cazuri, apare conflictul de interese între manageri şi acţionari, numit şi conflict de agenţie.

Astfel, managerii sunt interesaţi în primul rând să-şi dezvolte activitatea chiar dacă aceasta este mai puţin profitabilă decât alta externă, iar acţionarii vor decide dacă câştigurile unei companii merg înapoi pentru extinderea activităţii sau vor fi investite pe piaţa financiară în alte proiecte care aduc o rată a câştigului superioară celei aduse de firma de provenienţă.

Valoarea se creează în firmă prin dezvoltarea de proiecte strategice rentabile şi programe operaţionale eficiente. Implementarea cu succes a unui program managerial bazat pe valoare reprezintă mai mult decât analiza şi interpretarea unor indicatori de performanţă bazaţi pe valoare şi apoi orientarea activităţii companiei în funcţie de aceste rezultate.

Analiştii acestei abordări manageriale susţin că implementarea cu succes a unui management bazat pe valoare presupune modificări fundamentale în cultura companiei. Indicatorii moderni de analiză a performanţelor întreprinderilor cotate sunt construiţi pe baza conceptului de creare de valoare, folosit în literatura anglo-saxonă pentru a da substanţă unei noi abordări integrate a activităţii întreprinderii, respectiv managementul bazat pe crearea de valoare.

Preview document

Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 1
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 2
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 3
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 4
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 5
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 6
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 7
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 8
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 9
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 10
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 11
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 12
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 13
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 14
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 15
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 16
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 17
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 18
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 19
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 20
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 21
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 22
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 23
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 24
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 25
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 26
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 27
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 28
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 29
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 30
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 31
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 32
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 33
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 34
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 35
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 36
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 37
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 38
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 39
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 40
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 41
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 42
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 43
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 44
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 45
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 46
Analiza Performantelor Economico-Financiare pe Baza Indicatorilor de Creare de Valoare - Valoarea Economica Adaugata - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Calcul disertatie.xlsx
  • Disertatie Mihai.docx
  • Disertatie Mihai.ppt
  • Prima pagina disertatie.docx

Alții au mai descărcat și

Performanță și Risc în Afaceri

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII Societatea comercială EUROCONF IMPEX SRL, IAŞI, s-a constituit în conformitate cu prevederile...

Politici manageriale de creștere a rentabilității

INTRODUCERE Managementul performant al unei intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential necesita adoptarea unor...

Organizarea Procesului Bugetar la Unitatile Administrativ - Teritoriale

I. LOCUL SI ROLUL UNITĂTILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE ÎN DEZVOLTAREA LOCALITĂTILOR Etimologia cuvântului administratie provine din limba latină...

Creditare bancară pe termen scurt

Evoluţia sistemului bancar românesc în perioada 2005-2006 1.1 Repere importante ale evoluţiei activităţii băncilor româneşti şi ale creditului...

Cultura Organizationala in Institutiile de Administratie Publica

Cultura organizaţională este un concept în care s-au afirmat recent şi a influenţat semnificativ modul de gândire şi acţiune al cercetătorilor, a...

Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică

INTRODUCERE Rolul organismelor financiare internaționale este deosebit de disputat în ultima perioadă, ca urmare a gestionării defectuoase a...

Comertul cu Amanuntul

1.1. Introducere Un rol important in cadrul sistemelor de distributie a marfurilor revine comertului cu amanuntul, care, alaturi de comertul cu...

Administrația publică - promotor și catalizator al dezvoltării economice durabile

INTRODUCERE Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997, prin includerea sa in Tratatul de la...

Te-ar putea interesa și

Analiza Financiar Aprofundata

Analiza financiara foloseste instrumente si mijloace specifice adaptate scopului urmarit si conduce la diagnosticul financiar; parte a...

Analiza Diagnostic a Rentabilitatii la SC Morarit Panificatie Roman SA

Introducere În condiţiile actuale ale instabilitǎţii mediului de afaceri și a sensibilitǎţii pieţelor, fenomen care se manifestǎ printr-o profundǎ...

Analize și Previziuni în Cadrul Firmei Arabesque

Activitatea economica presupune existenta relatiilor intre fenomenele si procesle care reclama consum de resurse umane, materiale si financiare...

Analiza Rezultatelor care Exprimă Volumul de Activitate al Firmei

ANALIZA REZULTATELOR CARE EXPRIMĂ VOLUMUL DE ACTIVITATE AL FIRMEI Orice întreprindere, indiferent de profil, dimensiune şi de spaţiul...

Analiza Activitatii de Productie si Comercializare la SC Argteg SA

INTRODUCERE Criza financiară propagată din statele dezvoltate s-a transformat într-o problemă economică mondială şi devine o criză a şomajului în...

Diagnosticarea Economico-Financiara

Capitolul I Importanta economica a aplicarii Metodei Diagnosticarii in contextul tranzitiei la economia de piata. 1.1Conceptul de diagnosticare...

Situatia Financiar-Economica a unei Intreprinderi

Capitolul I Prezentarea Generala a Sucursalei “Arpechim” Pitesti 2.1. Caracterizarea Sucursalei din punct de vedere organizatoric Actuala...

Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei

CAPITOLUL I: ROLUL CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE ŞI A CASH-FLOW-LUI ÎN CARACTERIZAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE FIRMEI 1.1. CONCEPTUL...

Ai nevoie de altceva?