Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

Disertație
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 18093
Mărime: 188.12KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

INTRODUCERE .

CAPITOLUL I. PREZENTAREA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI ŞI UTILIZAREA ACESTORA ÎN CONTEXTUL ANALIZEI POZIŢIEI FINANCIARE.

1.1. Rolul situaţiilor financiare în furnizarea informaţiilor contabile .

1.2. Valorificarea informaţiilor contabile în analiza poziţiei financiare.

1.3. Bilanţul – suport al analizei poziţiei financiare .

1.4. Indicatori de lichiditate, solvabilitate, de gestiune şi trezorerie .

1.5. Analiza fluxurilor de trezorerie .

1.6. Indicatori privind structura patrimonială .

1.6.1. Analiza ratelor de structură ale activului .

1.6.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului .

1.6.3. Analiza ratelor de sinteză .

1.6.4. Analiza ratelor de finanţare şi îndatorare .

CAPITOLUL II. PREZENTAREA GENERALĂ A SC OMV PETROM SA . .

2.1. Scurt istoric al societăţii .

2.2. Obiectul de activitate .

2.3. Misiune, obiective, strategii .

2.4. Structura organizatorică a SC OMV PETROM SA .

2.5. Mediul extern .

CAPITOLUL III. ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE LA SC OMV PETROM SA. .

3.1. Analiza evoluţiei procentuale a indicatorilor din bilanţul contabil .

3.2. Analiza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate, trezorerie .

3.3. Analiza ratelor de structură patrimonială .

3.4. Analiza riscului financiar .

CONCLUZII ŞI PROPUNERI. .

Bibliografie .

Extras din document

INTRODUCERE

Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi valorificate în demersul lor, pentru a caracteriza activitatea unei entităţi, poziţia financiară şi performanţele acesteia, atât pentru nevoile proprii, cât şi pentru terţi.

Globalizarea economiilor face ca informarea financiară clasică, articulată în jurul conceptelor contabile să nu mai răspundă aşteptărilor diferitelor categorii de utilizatori. Adesea, principiile contabile admise produc distorsiuni care deformează realitatea economică, diversitatea practicilor contabile făcând dificil demersul analizei financiare, mai ales în cazul unor entităţi multinaţionale.

În ultimele decenii, teoria şi practica economică au consemnat numeroase cazuri în care reuşita în economie este legată nu atât de reforme radicale, cât de valorificarea zonelor de graniţă dintre subsistemele economic, social şi politic, unde există perioade în care, deşi domină exigenţele unui subsistem, rezultanta creează echilibru şi optim în toate trei .

Dezvoltarea pieţelor de capital şi eficienţa acestora depinde de încrederea publicului în informaţia contabilă transparentă care trebuie însoţită şi de asumarea clară a responsabilităţii privind situaţiile financiare, cu atât mai mult cu cât, prin scandalurile financiare care au zguduit multe state ale lumii, încrederea destinatarilor situaţiilor financiare în raportarea financiară şi în auditarea acestora a fost afectată considerabil.

Situaţiile financiare ale unei companii reprezintă cel mai important mijloc prin care informaţia contabilă este pusă la dispoziţia factorilor decizionali. De aceea, companiile îşi publică situaţiile financiare, într-un mod cât mai explicit, pentru a putea fi înţelese de către cititorul interesat.

Perfecţionarea continuă a mediului de afaceri reprezintă o prioritate esenţială a guvernelor în consolidarea funcţionării economiei de piaţă, iar pe termen scurt, realizarea obiectivelor urmărite în cadrul programului de aderare a României la Uniunea Europeană. În acest context, cadrul general de contabilitate şi audit financiar îşi îmbunătăţeşte continuu calitatea informaţiei contabile prin aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Comunităţii Economice Europene (Directiva a-IV-a şi a VII-a) .

Necesitatea de conformitate este impusă de :

• globalizarea economiilor naţionale;

• accesul României pe pieţele de capital internaţionale;

• transparenţa şi simplificarea raportărilor financiare.

Pentru atingerea acestor obiective, în ultima perioadă au avut loc o serie de modificări a adoptării legislative între care mentionăm:

• modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991;

• reglementările contabile conforme cu Directiva IV-a şi a-VII-a

• adoptarea IFRS şi IAS, prin Ordin M.F.P.

În conformitate cu referenţialul contabil internaţional situaţiile financiare trebuie să permită aprecierea poziţiei financiare, performanţei entităţii precum şi evoluţia poziţiei financiare, pentru ca investitorii să poată lua deciziile lor de investire şi de dezinvestire .

Situaţiile financiare prezintă rezultatele financiare ale unei entităţi grupate pe categorii de informaţii conform caracteristicilor economice denumite generic „structurile situaţiilor financiare” care sunt direct legate de evaluarea poziţiei financiare (activele, datoriile şi capitalul propriu) şi a performanţei (veniturile şi cheltuielile) .

Analiza situaţiilor financiare este arta de a analiza şi de a interpreta informaţiile prezentate în diferitele rapoarte întocmite de o întreprindere. Indiferent că situaţiile financiare sunt analizate de persoane competente ale conducerii întreprinderii sau ale terţilor, scopul principal al analizei este acelaşi: să se furnizeze o bază pentru luarea unor decizii raţionale.

Desigur că fiecare categorie de utilizatori ai informaţiilor contabile va pune accente pe diferite structuri ale situaţiilor financiare. Finanţatorul bancar este mai interesat asupra lichidităţii pe termen scurt, în timp ce investitorul potenţial sau actual va fi mai atent asupra profitabilităţii pe termen lung şi structurii capitalului. Un alt scop al analizei situaţiilor financiare este de a dezvolta o bază relaţională pentru a prevedea viitorul.

Deşi pentru analiza situaţiilor financiare se poate face prin apelul la unul sau mai multe instrumente (tehnici), cel mai adesea analiştii fac apel la analiza pe bază de rate. Ratele financiare pot fi utilizate pentru a dezvolta un set de statistici care să pună în evidenţă caracteristicile financiare cheie ale întreprinderii în cauză .

Pornind de la o interpretare simplă, bilanţul este documentul de sinteză care prezintă situaţia afacerilor unei întreprinderi la un moment dat.

Studiul financiar al bilanţului evidenţiază modalităţile de realizare a echilibrului financiar funcţional sau patrimonial al întreprinderii la un moment dat (de regulă la sfârşitul perioadei de gestiune), permiţând deci o analiză financiară statică .

Dincolo de rolul său în a completa informaţiile referitoare la compoziţia beneficiului, bilanţul contribuie şi la furnizarea bazei informaţionale privind:

• calculul ratei de randament;

• evaluarea structurii capitalului întreprinderii;

• determinarea lichidităţii şi flexibilităţii întreprinderii .

Elaborarea lucrării de faţă a reprezentat un demers complex de studiu, analiză şi cercetare a unor aspecte semnificative referitoare la activitatea companiei S.C. OMV PETROM S.A., în care îmi desfăşor în prezent activitatea, şi care prin aria sa de activitate, deosebit de extinsă şi diversă, s-a constituit ca un domeniu incitant de studiu pentru analiza în dinamică a activităţii societăţii, pe parcursul anilor 2007, 2008 şi 2009.

Şi în această perioadă, ce succede procesului de privatizare, au avut loc numeroase schimbări, în domenii esenţiale ale activităţii unei companii, schimbări ce ţin de politici contabile, de maniera de organizare a activităţii, restructurări de sarcini şi activităţi, regândirea politicii de resurse umane în funcţie de noile obiective şi priorităţi. Deasemenea, Petrom trebuie să se raporteze permanent la cererea de piaţă, să anticipeze mişcările concurenţei, să-şi autoevalueze limitele şi resursele de care dispune.

Preview document

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 1
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 2
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 3
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 4
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 5
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 6
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 7
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 8
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 9
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 10
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 11
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 12
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 13
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 14
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 15
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 16
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 17
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 18
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 19
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 20
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 21
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 22
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 23
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 24
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 25
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 26
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 27
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 28
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 29
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 30
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 31
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 32
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 33
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 34
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 35
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 36
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 37
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 38
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 39
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 40
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 41
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 42
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 43
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 44
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 45
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 46
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 47
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 48
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 49
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 50
Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Analiza Pozitiei Financiare la SC OMV Petrom SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Analiza economico-financiară - Petrom

1.INTRODUCERE 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII PETROM SA este cea mai mare companie de petrol şi gaze naturale din România , desfăşurând...

Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI 1.1 CONSTITUIREA S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI S.C. SILVANA S.A....

Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții

CAPITOLUL 1 INVESTIŢIA 1.1 Conceptul de investiţii. Definiţie și consideraţii generale Noţiunea de investiţie reprezintă o categorie financiară...

Evaluarea societății Confort S.A. Timișoara

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SC CONFORT S.A TIMIŞOARA. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea : S.C. “CONFORT“ SA Adresa : TIMISOARA STR. BAADER...

Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL

INTRODUCERE Astăzi concurenţa are un rol foarte important în viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de planul economic, social, politic sau...

Analiza economico-financiară a SC Prodaliment Producție și Comerț SRL

INTRODUCERE Orice companie, indiferent de forma de organizare, de mărime sau de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea trebuie să demonstreze...

Analiza economico-financiară S.C. Albalact S.R.L.

1.1 Scurt istoric, descrierea succintă a firmei și a sectorului de care aparține S.C. ALBALACT S.R.L1.a fost înființată în anul 1971, iar în 1990 a...

Te-ar putea interesa și

Analiza performanțelor economico-financiare la OMV Petrom SA

Cap. 1 Raportul OMV PETROM S.A. Rezultatele se înscriu în estimãrile companiei, în pofida impactului mixt al mediului macroeconomic volatil, al...

Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții OMV Petrom

INTRODUCERE Lucrarea are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a societă.ii comerciale “S.C. OMV PETROM S.A.” în vederea...

Studiu de fezabilitate privind instalarea stațiilor pentru mașini hibrid în benzinăriile Petrom

I. Introducere Proiectul nostru are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a companiei petroliere OMV Petrom S.A în vederea...

Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA

INTRODUCERE Acest proiect este conceput sub forma unei analize financiare asupra uneia dintre cele mai mari companii din România. Lucrarea î.i...

Analiza surselor de finanțare ale SC Omv Petrom SA

1.Prezentare generală a SC OMV-PETROM S.A 1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activitații SC OMV-PETROM S.A este una dintre cele mai...

Analiza a cinci firme pe piața financiară

Introducere Orice economie natională, indiferent de nivelul său de dezvoltare este caracterizată de existenta şi funcţionarea unor pieţe...

Analiza structurii poziției financiare a firmei OMV Petrom

Introducere 1. Prezentarea generala a entitatii A.Denumirea, sediul, forma juridică, capitalul social și modul de constituire Denumire entitate...

Analizele surselor de finanțare ale Petrom

Capitolul I. Prezentarea generală a companiei OMV Petrom SA 1.1 Obiectul de activitate al OMV Petrom SA Societatea comercială Petrom SA este o...

Ai nevoie de altceva?