Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 12430
Mărime: 67.59KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CICILIA IONESCU
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL BUCUREŞTI Programul de studii postuniversitare de masterat: Audit financiar-contabil

Cuprins

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI 3

CAP. 1. PREZENTAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ÎN CONTEXTUL APLICĂRII STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE 4

1.1. Terminologia utilizată de Standard 4

CAP. 2. CONCEPTUL DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL 8

2.1. Rolul auditului financiar contabil 8

2.2. Obiectivele auditului financiar contabil 14

CAP. 3. PRINCIPIILE GENERALE ALE AUDITORILOR FINANCIARI 17

CAP. 4. STUDIU DE CAZ: AUDITUL FINANCIAR CONTABIL PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE 19

4.1. Obiectivele auditului financiar contabil privind imobilizările corporale 19

4.2. Procedee şi probe de audit referitoare la imobilizările corporale: 19

4.2.1. Auditorul trebuie să ia în considerare eventualele riscuri 19

Pragul de semnificaţie influentează riscul de audit 19

4.2.2. Proceduri de audit analitice şi de fond cu privire la imobilizările corporale 20

4.2.3. Probele de audit cerute 21

4.3. Politicile contabile referitoare la imobilizările corporale 23

4.3.1. Documentele primare 23

4.3.2.Recunoastere şi evaluare 23

4.3.3.Evaluarea imobilizărilor corporale 23

4.3.4. Reevaluarea 24

4.3.5. Politica de amortizare 24

4.3.6. Cheltuieli ulterioare 24

4.3.7. Testarea la depreciere 25

4.3.8.Casarea şi cedarea 25

4.3.9. Prezentarea în situaţiile financiare 25

4.4. Dosarul permanent privind imobilizările corporale 25

4.5. Dosarul exerciţiului 29

CAP. 5. RAPORTUL DE AUDIT 37

5.1. Raportul de audit în forma detaliată privind auditarea situaţiilor financiare întocmite de S.C. METEX SRL 37

BIBLIOGRAFIE 43

Extras din document

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI

Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica profesională la standardele din domeniu din Comunitatea Europeană, lucrarea de faţă, pentru mine, constituie o încercare în abordarea auditului imobilizărilor corporale, reprezentând trecerea de la teoria şi metoda impuse de standardele europene la concretul activităţii practice.

Am ales imobilizările corporale întrucât:

- la majoritatea întreprinderilor, cu deosebire la întreprinderile industriale, deţin ponderea cea mai mare în totalul activelor imobilizate, iar modul de contabilizare influenţează rezultatele financiare declarate;

- sunt destinate dezvoltării sau întreţinerii activităţilor sau activităţilor deja existente în întreprindere.

- fac parte din structurile bilanţului direct legate de evaluarea poziţiei financiare.

- prin faptul că ele generează către întreprindere beneficii economice viitoare, contribuie direct sau indirect la fluxul de numerar şi echivalente ale numerarului. Beneficiile economice viitoare se pot exprima prin cele mai diferite forme de avantaje viitoare, cum ar fi: obţinerea de venituri, reduceri de cheltuieli, avantaje economice, sociale sau de alta natură;

Beneficiile economice viitoare incorporate în active pot intra în întreprindere în mai multe moduri. De exemplu, un activ poate fi:

a) utilizat separat şi împreună cu alte active pentru prestarea de servicii sau producţia de bunuri destinate vânzării de către întreprindere;

b) schimbat cu alte active;

c) utilizat pentru stingerea unei datorii;

d) repartizata acţionarilor întreprinderii;

Performanta acestora se regăseşte în calitatea produselor realizate şi serviciilor prestate şi implicit în cifra de afaceri şi în rezultatul exerciţiului financiar. Toate constatările efectuate au la bază documentele de lucru întocmite pe care se bazează susţinerile.

O altă perspectivă , care a stat la baza alegerii acestei teme , o constituie posibilitatea ca în viitor să pot accede la această profesie, de auditor.

CAP. 1. PREZENTAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ÎN CONTEXTUL APLICĂRII STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE

1.1. Terminologia utilizată de Standard

Definiţia

Potrivit Standardului, imobilizările corporale – terenuri şi mijloace fixe sunt acele active care îndeplinesc cumulativ două condiţii:

- sunt deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;

- este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade;

Valorile folosite în contabilitatea imobilizărilor corporale:

1. Valoarea contabilă este valoarea la care un activ este recunoscut în bilanţ după scăderea amortizării cumulate până la acea dată, precum şi a pierderilor cumulate din depreciere.

2. Valoarea justă reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între doua părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv

3. Costul activului reprezintă suma plătită în numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justă a altor contraprestaţii efectuate pentru achiziţionarea unui activ, la data achiziţiei sau construcţiei acestuia.

4. Valoarea reziduală reprezintă valoarea netă pe care o întreprindere estimează ca o va obţine pentru un activ la sfârşitul duratei de viaţă utilă a acestuia, după deducerea prealabilă a costurilor de cedare estimate.

5. Durata de viata utila reprezintă:

a) perioada pe parcursul căreia se estimează că întreprinderea va utiliza activul supus amortizării; sau

b) numărul unităţilor produse sau a unor unităţi similare ce se estimează ca vor fi obţinute de întreprindere prin folosirea activului respectiv.

În determinarea duratei de viata utila a unui activ trebuie luaţi în considerare următorii factori:

- nivelul estimat de utilizare de către întreprindere;

- uzura fizica estimata;

- uzura morala;

Preview document

Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 1
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 2
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 3
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 4
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 5
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 6
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 7
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 8
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 9
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 10
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 11
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 12
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 13
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 14
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 15
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 16
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 17
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 18
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 19
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 20
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 21
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 22
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 23
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 24
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 25
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 26
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 27
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 28
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 29
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 30
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 31
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 32
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 33
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 34
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 35
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 36
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 37
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 38
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 39
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 40
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 41
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 42
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 43
Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Planificarea Activitatii de Audit Financiar

”Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le uneşte”. TITU MAIORESCU Exprim întreaga mea...

Auditul Extern al Creantelor si Platilor ln Avans la SC Trim-Line SRL

I. ABSTRACT External audit work program is a complex and difficult exercise, which depends on several factors, among which are considered...

Auditul Intern si Frauda la Vodafone

Notiuni introductive AUDITUL – DE CE? Pentru evaluarea dispoziţiilor prestabilite în vederea atingerii unui obiectiv dat.Pentru evaluarea...

Auditul Situatiilor Financiare la o Firma din Domeniul Constructiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Dosar Audit

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Încheiat astăzi 15/04/2008, între: S.C. ENERGO S.R.L., cu sediul în Brasov, str.Inului, nr.10, ap.7, înregistrată...

Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Probele în auditul financiar

Introducere Orice profesie, necesită atât un complex de cunoștințe teoretice și de deprinderi practice care definesc pregătirea cuiva, cât și...

Te-ar putea interesa și

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Perspective ale contabilitatii digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Sistemul Informational privind Contabilitatea Creantelor si Datoriilor privind Personalul si Asigurarile Sociale

Capitolul I. .STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 1.1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie Pentru realizarea...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Audit Financiar Contabil Privind Imobilizarile Corporale

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale

AUDITUL FINANCIAR PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ-normativ privindmisiunea de audit a imobilizărilor...

Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale

1.Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Ai nevoie de altceva?