Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene

Disertație
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 38113
Mărime: 276.85KB (arhivat)
Cost: 15 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sandu Marian
Universitatea Spiru Haret Brasov. Lucrare de dizertatie pentru examen de master.

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I

CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND COMUNICAREA

MANAGERIALĂ 7

1.1. Conceptul de comunicare managerială 7

1.2. Componente ale procesului de comunicare managerială 11

1.3. Obiectivele comunicării manageriale 17

1.4. Funcţiile comunicării manageriale 18

1.5. Formele comunicării manageriale 26

Capitolul II

COMPLEXITATEA PROCESULUI DE COMUNICARE ÎN MANAGE-MENTUL FIRMELOR EUROPENE 30

2.1. Particularităţile actuale ale comunicării manageriale 30

2.2. Modele performante de comunicare managerială aplicate în firmele

europene 41

2.3. Stilul de comunicare al managerului european performant 45

2.4. Rolul managerului în procesul de comunicare 70

2.5. Analiza tranzacţională – metoda performanta de comunicare în

managementul firmelor europene 57

Capitolul III

DIAGNOZA PROCESULUI DE COMUNICARE MANAGE-RIALA ÎN CADRUL ROMTELECOM BRAŞOV 66

3.1. Trăsături caracteristice ale politicii de comunicare în cadrul companiei

ROMTELECOM 66

3.2. Analiza privind competenţa comunicaţională în managementul Romtelecom

BRAŞOV 79

3.3. Rezultatele diagnozei privind procesul de comunicare managerială în cadrul

Romtelecom BRAŞOV 82

Capitolul IV

PERFECŢIONAREA PROCESULUI DE COMUNICARE MANAGERIALĂ ÎN CADRUL ROMTELECOM BRAŞOV 95

4.1. Soluţii privind optimizarea procesului de comunicare managerială 95

4.2. Reflectarea procesului de imbunătăţire a comunicării manageriale în

performanţele firmei învestigate 99

CONCLUZII şi PROPUNERI 101

BIBLIOGRAFIE 106

ANEXE 109

Extras din document

Comunicarea în general şi comunicarea managerială în special, este o caracteris-tică fundamentală a existenţei fiind socotită ca o dimensiune esenţialā, atât în viaţa per-sonală cât şi cea profesională.

Nici un fel de activitate din rutîna cotidianā, activitate pe care o trăim fiecare dintre noi zilnic, de la banalele schimburi şi amabilităţi şi până la diversele şi complex-ele activităţi ale organizaţiilor, societăţilor, nu poate fi concepută în exteriorul unui proces de comunicare.

Comunicarea reprezintă o condiţie sînequanon, nu numai pentru funcţionarea oricărei organizaţii, ci chiar a stabiliri celor mai elementare relaţii interumane. Toate funcţiile manageriale sunt realizate cu ajutorul comunicării, ca un proces de înţelegere intre oameni cu ajutorul transferului de înformaţie.

Importanţa acordată comunicării manageriale în organizaţiile europene se dato-rează faptului că, aceasta reprezintă un înstrument de conducere cu ajutorul căruia managerul european îşi poate exercita atribuţiile şi funcţiile specifice: previziune, an-trenare, organizare, coordonare, control şi evaluare.

Pornind de la importanţa acordată comunicării manageriale în intreprinderile europene, putem considera această temă ca reprezentativă, datorită implicaţiilor pro-funde ce le are, în atîngerea performanţelor şi obiectivelor în cadrul unei organizaţii. În interiorul organizaţiei, problema comunicării manageriale, este adesea văzută şi poate pe bună dreptate, cauza tuturor relelor şi a disfuncţiilor organizaţiei. În domeniul comunicării, managerul este pus în situaţii de a evalua oameni şi evenimente şi de a elabora soluţii rapide şi eficiente. Pentru aceasta managerul trebuie să dispună de o serie de abilităţi şi aptitudini comunicaţionale care, mânuite cu indemânare vor conduce la rezolvarea favorabilă a situaţiilor.

Efectul comunicării manageriale asupra caracterelor şi moralului subordo-naţilor este evident, sub aspecţele în care, fiecare angajat are convîngerea c aduce o contribuţie importanta succesului înstituţiei, fiind atraşi de un ţel şi având sentimentul ca fac parte dintr-o organizaţie de succes. Atitudinile şi motivaţiile oamenilor care lu-crează intr-o organizaţie , au la bază nevoia ca ei să se simta implicaţi, înformaţi şi pre-gătiţi să participe la deciziile care ii afectează. Cu cât complexitatea sarcînilor este mai mare, cu atât nevoia de integrare şi coordonare este mai mare. şi stemul de comunicare managerială al unei organizaţii este un mecanism cheie pentru realizarea acestei inte-grari şi coordonări.

În contextul acestor idei generale, privitoare la condiţiile unei comunicări efici-ente intr-o organizaţie europeană, am elaborat lucrarea „Comunicarea managerială în organizaţiile europene” cu aplicaţie la Romtelecom BRAŞOV, pornind de la premiza că, relaţiile comunicaţionale şi cele relaţionale, în condiţii de spaţiu şi timp, pot fi înţelese corect pe baza unei fundamentări teoretice şi practice realiste.

În învestigarea fenomenului studiat ipotezele care au constituit punctul de pleca-re în realizarea cercetărilor au fost următoarele:

- comunicarea este o componenta şi o resursă capităla a funcţionării organiza-ţiei;

- pentru asigurarea unei conduceri eficace în intreprinderea europeană este esenţială existenţa unei comunicări manageriale adecvate la toate nivelurile;

- comunicarea managerială oglindeşte posibilităţile de imbunătăţire a perfor-manţelor atât individuale cât şi a intregii organizaţii;

- comunicarea contribuie la înstaurarea relaţiilor corecte şi eficiente, de înţelege-re şi acceptare reciprocă intre şefi şi subordonaţi, colegi şi persoane din interiorul organizaţiei.

În conceperea acestor ipoteze am ţînut cont de schimbările majore care mar-chează în această perioaă organizaţia europeană, iar prin maniera de abordare am urmărit, în fînal, formularea unor răspunsuri pertînente la problemele majore care pri- vesc eficacitatea şi eficienţa unei comunicări manageriale de nivel european în cadrul

companiei Romtelecom BRAŞOV ca organizaţie reprezentativă ca mărime şi pondere în economia românească nou integrată în Uniunea Europeană.

Scopul lucrării este acela de a pune în evidenţā toate aspectele comunicării în procesul de management, de a identifica problemele de comunicare din cadrul Romtelecom prin intermediul studierii sistemului sāu managerial pentru a evidenţia o posibilitate de îmbunătăţire a procesului de comunicare în cadrul acestei companii.

Obictivele lucrării sunt următoarele:

- identificarea rolului pe care îl are activitatea de comunicare în ansamblul activitāţilor desfăşurate în cadrul unei firme, o activitate de comunicare eficientă fiind indispensabilă în indeplînirea tuturor funcţiunilor manageriale (planificare, organizare, comandā, coordonare şi control);

- punerea în evidenţă a importanţei pe care o acordă managerii activităţii de comunicare şi locul pe care îl ocupă comunicarea în activitatea managerilor;

- prezintă regulile de bază ce trebuie avute în vedere pentru existenţa unei bune comunicări în cadrul unei organizaţii;

- prezentarea caracteristicilor fiecarui tip de comunicare managerială ce poate exista în cadrul unei organizaţii, elementele procesului de comunicare, nivelurile la care poate avea loc comunicarea precum şi caracteristicile stilurilor de comunicare managerială;

- punerea în evidenţă a principalelor aspecte legate de etica în comunicarea managerială;

Preview document

Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 1
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 2
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 3
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 4
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 5
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 6
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 7
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 8
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 9
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 10
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 11
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 12
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 13
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 14
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 15
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 16
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 17
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 18
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 19
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 20
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 21
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 22
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 23
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 24
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 25
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 26
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 27
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 28
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 29
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 30
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 31
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 32
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 33
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 34
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 35
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 36
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 37
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 38
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 39
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 40
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 41
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 42
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 43
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 44
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 45
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 46
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 47
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 48
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 49
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 50
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 51
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 52
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 53
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 54
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 55
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 56
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 57
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 58
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 59
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 60
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 61
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 62
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 63
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 64
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 65
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 66
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 67
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 68
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 69
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 70
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 71
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 72
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 73
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 74
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 75
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 76
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 77
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 78
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 79
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 80
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 81
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 82
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 83
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 84
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 85
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 86
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 87
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 88
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 89
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 90
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 91
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 92
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 93
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 94
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 95
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 96
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 97
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 98
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 99
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 100
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 101
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 102
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 103
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 104
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 105
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 106
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 107
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 108
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 109
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 110
Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea Manageriala in Organizatiile Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European

Întroducere Actualitatea temei investigate. Contemporaneitatea ne demonstrează că trăsătura deosebită de dezvoltare mondială este creşterea şi...

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi...

Motivația personalului, obiectiv important al managementului resurselor umane

LUCRARE DE LICENŢĂ INTRODUCERE Dezvoltarea umană este definită ca un proces care conduce la extinderea gamei de posibilităţi ce se oferă fiecărui...

Efectele economice ale perfecționării motivării resurselor umane în cadrul SC Citroen România SRL

Capitolul I Importanţa motivării personalului 1.1. Motivarea Motivaţia este unul dintre cei doi factori ai performanţei (alături de capacităţile...

Metode de Perfecționare a Activității Desfășurate în Instituțiile Publice

Instituţiile publice, în sensul birocratic pe care îl au în ziua de astăzi, reprezintă singurul mod de organizare social-economică a statului care...

Comunicarea în cadrul organizației

CAPITOLUL I “Cuvântul conţine un ce sfânt care ne interzice să facem din el un joc al hazardului.” (Baudelaire) COMUNICARE ŞI CONDUCERE 1.1....

Analiza și perfecționarea stilurilor de management la societatea comercială Filseta SA Lugoj

CAPITOLUL I ELEMENTE GENERALE DESPRE MANAGEMENT 1.1. Obiectul de studiu şi definirea ştiinţei managementului Managementul firmei este abordat...

Globalizare vs Diversitate Culturala. Impactul Asupra Afacerilor

INTRODUCERE Globalizarea este o temă care provoacă reacţii puternice şi mai puţin obişnuite. Şi asta, poate, din pricina că globalizarea, plasând...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Traiectorii și principii în implementarea schimbării

INTRODUCERE Realitatea evidentă a zilelor noastre, la început de secol şi de mileniu sunt schimbările tot mai profunde, uneori radicale şi...

Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj

1. TITLU „Dotarea cu echipament IT şi formarea personalului în vederea procesului de modernizare a administraţiei la nivel local în comuna Podari,...

Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova

INTRODUCERE Prin intermediul comunicării, o comunitate se reprezintă și își afirmă identitatea (Wolton 2012). Aceasta este realitatea zilelor...

Reformarea Managementului Administratiei Publice in Etapele Pre si Post Integrarii Romaniei in UE

CAPITOLUL 1. CONCEPTE ŞI STRATEGII ÎN REFORMAREA ÎN CONSENS CU CERINŢELE UNIUNII EUROPENE 1.1.CONCEPTUL, OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL ADMINISTRAŢIEI...

Comunicarea în organizații

Organizatiile – continut si caracteristici Organizatia nu traieste izolata. Ea functioneaza in mediul sau si gratie lui intretine raporturi...

Complexitatea Procesului de Comunicare în Managementul Firmelor

Introducere Mediul social contemporan este apreciat de numeroşi filosofi si oameni de stiinta din toate domeniile ca fiind un mediu al...

Management Comparat

1. Introducere 1.1. Conceptul de Management Comparat Managementul comparat are numeroase definiții.Cea mai reușită definiție e al lui Ovidiu...

Ai nevoie de altceva?