Conceptul de promovare a exportului si marketingul acestuia la nivel national

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Conceptul de promovare a exportului si marketingul acestuia la nivel national.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 52 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CUPRINS: 2
CAP. I - Repere actuale ale eficientizării activității de export din România 3
CAP. II - Măsuri novatoare adoptate la nivel macroeconomic în vederea susținerii activității de promovare a exportului României la nivel microeconomic 7
2.1. Efecte ale aplicării în practică a Sistemului de instrumente pentru susținerea și promovarea exportului cu finanțare de la bugetul de stat 9
2.2. Impactul înființării Consiliului Național de Export asupra activității de promovare a exporturilor României 14
CAP. III - Studiu de caz - activitatea de promovare a exportului României pe piețele internaționale și globale 20
CAP. IV - Propuneri privind perfecționarea activității de promovare a exporturilor României 29
4.1. Crearea unei structuri instituționale specializată strict în promovarea exporturilor României 31
4.2. Elaborarea unei concepții unitare de pregătire profesională vocațională în domeniul marketingului internațional, cu accent pe activitatea de promovare a exporturilor 40
CONCLUZII FINALE 43
BIBLIOGRAFIE: 50

Extras din document

CONCEPTUL DE PROMOVARE A EXPORTULUI ȘI MARKETINGUL ACESTUIA LA NIVEL NAȚIONAL

Astăzi, este din ce în ce mai greu ca o organizație economică să se sustragă influențelor pe care liberalizarea și globalizarea piețelor le exercită atât la nivelul economiei mondiale cât și la nivelul economiilor naționale.

Deoarece competitivitatea internațională este o funcție de numeroși factori interdependenți o abordare holistică este esențială. Abordările strategice macro, mezzo și micro economice nu pot fi separate, la fel cum nu pot fi despărțite diferitele entități instituționale, publice sau private, care, prin activitatea lor, generează impact asupra comerțului exterior.

Cu toate acestea, competitivitatea este fundamentală pentru dezvoltarea durabilă iar economiile de succes creează și recreează în mod continuu avantaje competitive.

CAP. I - Repere actuale ale eficientizării activității de export din România

România este o economie deschisă orientată spre piață care, pentru a converge spre un model de dezvoltare economică durabilă, trebuie să se concentreze pe competitivitate. Exportul este singura cale viabilă pentru asigurarea unei creșteri economice susținute, importantă fiind nu numai sporirea cantitativă și valorică a acestuia, ci, mai ales, intensificarea competitivității produselor și serviciilor oferite pe piața internațională.

România nu mai poate să fie defensivă sau protecționistă și să se axeze pe probleme de acces sau de regularizare a furnizării de produse și servicii pieței interne. Avantajele competitive nu vin din protecționism, cote sau acces preferențial pe piață. Din contră, acestea duc la stagnare, niveluri scăzute de abilități antreprenoriale și motivare scăzută a sectorului privat către eficiență, calitate, inovare și dezvoltare de noi produse.

Nu există nici un dubiu că performanțele viitoare la export ale României trebuie să fie bazate pe avantaje competitive, pe dezvoltarea capacității și competenței sectorului de export și pe crearea unei economii care să poată să se dezvolte în condiții de liber schimb într-o piață din ce în ce mai globalizată. Numai în acest fel România poate spera să fie integrată cu succes în piața internă a Uniunii Europene începând cu 2007.

În vederea atingerii acestui obiectiv, schimbările operate, în ultimii ani, la nivelul sectorului real din România, au dus la relaxarea plafonului ce limita capacitatea de export a economiei, la creșterea câștigurilor de productivitate și la sporirea eficienței în sectoarele exportatoare cât și la redimensionarea cererii de import, cu reducerea regresului inelastic exprimat de industriile slab dezvoltate, însoțită de o creștere a cererii de consumuri intermediare importate corelată cu însăși dinamica output-ului real.

Ajustarea economiei naționale a fost corelată cu obiectivele de creștere a competitivității externe și a productivității interne în raport cu toți factorii de producție, în acest sens urmărindu-se :

- Amplificarea procesului de remodelare a capacității și structurii producției industriale, inclusiv prin dezvoltarea și stimularea cooperării cu parteneri din Uniunea Europeană, pe fondul consolidării funcționării economiei de piață, al instaurării unui climat concurențial, revitalizării întreprinderilor mijlocii și mari cu potențial de competitivitate.

- Secvențializarea procesului de selecție și redimensionare a agenților economici angajați în procesul de restructurare, urmărind asigurarea condițiilor normale de desfășurare a activității pentru satisfacerea cererii interne, aflată în creștere și pentru sporirea semnificativă a volumului și eficienței exportului de bunuri și servicii.

- Finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din industrie, expunerea unităților industriale rămase în proprietate publică la forțele pieței, în condițiile întăririi disciplinei legislative din domeniul concurenței (inclusiv Legea falimentului).

- Creșterea potențialului concurențial prin promovarea alianțelor strategice, a structurilor de tip holding și a grupurilor economice de interes. Fiind un element central al economiei de piață, concurenții determină formarea unor relații în trei părți: între client și furnizorul curent, între client și concurenții furnizori, între furnizori. Pentru România vor apare, din perspectiva integrării în Uniunea Europeană, implicații majore la nivelul concurenței, inclusiv prin prisma acordării ajutoarelor de stat, activitate care va fi direct controlată de organismele Uniunii Europene.

- Dezvoltarea accelerată, externalizarea și specializarea serviciilor pentru producție.

- Creșterea în ritm susținut a volumului și eficienței exportului, încurajându-se, în primul rând, exportul produselor cu grad ridicat de prelucrare și valoare adăugată mare, susținerea prioritară, în limitele permise de cadrul reglementărilor internaționale, a sectoarelor industriale pentru care piața mondială este în expansiune sau care sunt purtătoare de tehnologii de înaltă performanță și care reprezintă industrii imature în România.

- Valorificarea poziției geografice a României, prin direcționarea exporturilor și către zone învecinate ce pot deveni piețe de desfacere de maxim interes pentru Uniunea Europeană.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conceptul de promovare a exportului si marketingul acestuia la nivel national.doc

Bibliografie

1. Adăscăliței V. - Euromarketing - fundamente, Editura Uranus, București, 2004.
2. Adăscăliței, V. - Marketingul strategic - Marketingul tactic, Revista de Marketing - Management, studii, cercetări, consulting, 2002, AROMAR.
3. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galați, 2007
4. Balaure V. (coord.) (coord.) Marketing, Ed. Uranus, București, 2000
5. Bari, I. - Globalizare și probleme globale, Editura Economică, București, 2001.
6. Bonciu, F. - Politica privind comerțul și dezvoltarea, Institutul European din România, București, 2005.
7. Constantinescu D. (coord.) - Managementul întreprinderii, Ed. Universitaria, Craiova, 2000.
8. Danciu, V. - Marketing internațional - De la tradițional la global, Ediția a II-a Editura Economică, București, 2004.
9. Dijmărescu E. - Competitivitatea singura soluție sigură pentru creșterea exporturilor, în Jurnalul Afacerilor, 13.01.2004, București.
10. Dobrescu, E. - Integrarea economică, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura All Beck, București, 2001.
11. Ionescu Gh. - Modelarea si optimizarea deciziilor manageriale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999.
12. Grigore A. - Rolul relațiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Științifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanța, 2007
13. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iași, 2007
14. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2008
15. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundației Academice Danubius, Galați, 2008
16. Kotler, Ph. Marketing de la A la Z - 80 de concepte pe care trebuie să le cunoască orice manager, People Solutions Conferences, (traducere), Editura CODECS, București, 2005.
17. Nicolescu O. (coord.) - Sisteme, metode si tehnici manageriale ale organizației, Ed. Economica, București, 2000.
18. Nicolescu O. (coord.) - Sistemul decizional al organizației, Ed. Economica, Bucuresti,1998.
19. Pop, N. Al. (coordonator) - Marketing Strategic, Editura Economică, București, 2000.
20. Popa, I., Filip, R. - Management internațional, Editura Economică, București, 2000.
21. Popescu, I. C. - Comunicarea în marketing, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Uranus, București, 2003.
22. Sasu, C. - Marketing internațional, Editura Polirom, Iași, 2001.
23. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;
24. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;
25. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2007