Considerații asupra optimizării profitabilității bancare

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 13952
Mărime: 76.75KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Cornelia Tureac
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Cursuri postuniversitare – forma MASTERAT Specializarea: Management Financiar şi în Administraţia Publică

Cuprins

INTRODUCERE 3

Capitolul 1. Principalele evoluţii şi tendinţe ale sistemului bancar din România 5

Capitolul 2. Componentele performanţei bancare 7

Capitolul 3 Analiza profitabilităţii – obiectiv central al managementului bancar 10

3.1. Metodologia de calcul a profitabilităţii 11

3.2. Indicatorii de apreciere a performanţelor bancare 13

Capitolul 4. Performanţele şi riscurile din sectorul bancar românesc 15

Capitolul 5. Studiu de caz: Profitabilitatea Băncii Comerciale Române 25

5.1. Poziţia de piaţă a Băncii Comerciale Române in cadrul sistemului bancar naţional 25

5.2. Indicatorii de eficienţă a BCR 27

5.3. Profitabilitatea Băncii Comerciale Române 35

5.4. Consideraţii asupra optimizării profitabilităţii bancare 40

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 44

BIBLIOGRAFIE 53

Extras din document

INTRODUCERE

Ştiinţa managementului se bazează pe acumularea unei experienţe trecute şi pe necesitatea stringentă a găsirii unor soluţii pentru o mai bună organizare şi conducere a proceselor din ce în ce mai complexe care decurg din dezvoltarea impetuoasă a societăţii umane în ansamblul său. Americanii Reece şi O’Grady definesc managementul ca fiind procesul de coordonare a resurselor informaţionale, fizice şi financiare, în vederea realizării scopului organizării.

În binecunoscuta enciclopedie Larousse, managementul este definit ca ştiinţa tehnicilor de conducere şi gestiune a întreprinderilor.

Condiţia esenţială şi de perspectivă a managementului, valabilă şi pentru sistemul bancar, este sugestiv definită prin ceea ce P. Drucker numeşte noile „postulate ale managementului”, şi anume: managementul este general, afirmându-se în toate domeniile de activitate; dezvoltarea spiritului de inovare constituie trăsătura esenţială a managementului modern; managementul este orientat spre sporirea continuă a productivităţii muncii intelectuale şi fizice; managementul se grupează pe tradiţii culturale, sociale şi politice ale fiecărei ţări, pe condiţiile utopice de dezvoltare a acesteia; managementul constituie principalul factor de sporire a eficienţei activităţii desfăşurate; ca o consecinţă logică a postulatului precedent, managementul constituie principalul animator al dezvoltării economice.

Managementul unei societăţi bancare îl definim ca reprezentând procesul de conducere şi administrare a acesteia, pentru utilizarea resurselor de care dispune în scopul maximizării obiectivelor organizaţionale şi depăşirii limitărilor provenite din mediul extern.

Managementul activelor şi pasivelor bancare constă, pentru o bancă, în determinarea unei situaţii ideale exprimate prin dimensiune şi structură, precum şi în luarea deciziilor ce-i permit să atingă această situaţie ideală .

Atunci când vorbim de optimizarea managementului activelor bancare trebuie să avem în vedere, în principal, supravegherea şi gestiunea plasamentelor băncii care deţin ponderea covârşitoare în activul băncii şi sunt foarte diversificate, ce trebuie orientate în direcţia asigurării unui grad sporit de siguranţă - risc minim, astfel încât acest risc, corelat cu profitul prognozat, să rezolve problema lichidităţii băncii.

Capitolul 1. Principalele evoluţii şi tendinţe ale sistemului bancar din România

- Sistemul bancar românesc a înregistrat, în cursul anului 2007, o creştere fără precedent a activelor, susţinută de majorarea semnificativă a resurselor atrase atât de pe piaţa internă, cât şi de pe cea externă.

- Trăsătura caracteristică a perioadei a reprezentat-o orientarea preferenţială a pieţei spre creditele în valută şi economisirea în lei. În acest context, banca centrală a devenit principalul recipient al excedentului de resurse în lei, influenţând astfel, prin dobânda de referinţă, rezultatele financiare ale băncilor.

- Profitabilitatea sistemului s-a îmbunătăţit considerabil, în condiţiile în care volumul afacerilor a crescut mai repede decât ritmul de reducere a ecartului dobânzilor, iar calitatea activelor a fost mai bună.

- Politica monetară a continuat în 2007 să-şi păstreze atitudinea restrictivă. Scăderea ratei dobânzii a fost iniţiată în luna iunie 2007, pe fondul trendului constant de restrângere a creditării în lei şi al decelerării inflaţiei într-un ritm alert decât cel programat. În acelaşi context, în lunile următoare au mai fost operate reduceri ale ratelor dobânzii de intervenţie a BNR, aceasta plasându-se la în prezent la nivelul de 15,75% (februarie 2005).

Primele trei luni ale anului 2008 au fost caracterizate de mişcări importante în planul valutar şi monetar gestionate de Banca Naţională, atât în anticiparea efectelor negative ale liberalizării contului de capital cât şi a trecerii la politica de „ţintire a inflaţiei”:

Bibliografie

1. Ariton, D. - Gestiunea Financiară A Întreprinderii – Studii De Caz – Galaţi, Editura Pax Aura Mundi, 1997

2. Basno C., Dardac N. ‘Management bancar’, Ed. Economică, 2002

3. Basno C., Dardac N. ‘Produse, costuri şi performanţe bancare’, Editura Economică, Bucureşti, 2000

4. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005

5. Dedu V. ‘Management bancar’, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1997 şi 2002;

6. Dardac N., Basno C., Floricel C. ‘Monedă, Credit, Bănci’, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1997;

7. Dragomir, G. – Activitatea bancară şi riscul în economie. Coordonate în plan mondial şi naţional – Bucureşti, Editura Didactică Şi Pedagogică, 2003;

8. Dragomir, G. – Repere Ale Managementului Financiar-Bancar În Epoca Modernă - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2004

9. Dragomir, G. – "Activitatea bancară şi riscul în economie" – coordonate în plan mondial şi naţional, studiu monografic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003

10. Dragomir, G. – Gestiune financiar-bancară în economia de piaţă", Ed. Fundaţiei Academice „Danubius” Galaţi, 2007

11. Drucker P. ‚The Age of Discontinuity’, Harper and Row Publishers, New York, 1970

12. Grigore, A. – Marketing general - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2008

13. Kotler Ph. - Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 2003;

14. Manolescu, Gh./ Diaconescu-Sârbea, A. - Management bancar, Bucureşti, Ed.Fundaţiei România de Mâine, 2001

15. Moşteanu, T. D. Dumitrescu, F. Alexandrescu - Preţuri şi Concurenţă – Bucureşti, Editura Universitară, 2005

16. Olteanu A., Olteanu F.M. ’Management şi elemente de marketing bancar’, Editura Macarie, 2002

17. Olteanu A. ‚Management bancar’, Editura Dareco, Bucureşti 2004

18. Olteanu Al., Olteanu (Rădoi) M.A. ‘Managementul riscurilor financiar- bancare’, Editura Dareco, Bucureşti, 2005

19. Popescu, I. D./ Ciobotaru, R. I. - Management (ediţia a II-a), Galaţi – Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2001

20. Pripoaie, R. – Finanţele Şi Gestiunea Financiară A Firmei, Buucreşti, Editura Didactică Şi Pedagogică, 2004

21. Pripoaie, R – „ Analiza si prognoza statistica a riscului de faliment al firmei, E.D.P., Bucuresti, 2004

22. Puiu Al. - Management - analize şi studii comparative, Ed. Independenţa Economică, Piteşti 2004;

23. Puşcaciu, V. / Puşcaciu, F.D. - Preţuri Şi Concurenţă – Brăila, Editura Evrika, 2000

24. Puscaciu V..Puscaciu F., – “Relatii financiare internationale”, Ed. Evrika, Braila, 2000

25. Rotaru C. ‘Sistemul bancar românesc şi integrarea europeană’, Editura Expert, 2000

26. Stoica M. ‘Management bancar’, Ed. Economică, 1999

27. Trufaşu M. C., - Modele şi tehnici de management a riscului bancar, Catedra de Informatică Economică, referat doctorat, 2002

28. Tuchila R., - Servicii bancare prin Internet, Revista Market Watch IT&C, 2003

29. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2007

30. *** Banca Naţională a României ‘Rezultatele sondajului privind evoluţia sistemului bancar din România – Sinteză’, 2007

31. *** Normele BNR Nr. 8 / 1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor;

32. *** - Ziarul Financiar, colecţia 2004 – 2007

Preview document

Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 1
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 2
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 3
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 4
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 5
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 6
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 7
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 8
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 9
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 10
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 11
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 12
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 13
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 14
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 15
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 16
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 17
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 18
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 19
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 20
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 21
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 22
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 23
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 24
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 25
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 26
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 27
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 28
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 29
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 30
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 31
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 32
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 33
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 34
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 35
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 36
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 37
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 38
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 39
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 40
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 41
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 42
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 43
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 44
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 45
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 46
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 47
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 48
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 49
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 50
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 51
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 52
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 53
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 54
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 55
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 56
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 57
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 58
Considerații asupra optimizării profitabilității bancare - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Consideratii asupra optimizarii profitabilitatii bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Alegerea mixului de marketing pentru dezvoltarea unui nou produs bancar

Introducere Pe piaţa bancară concurenţa se intensifică tot mai tare şi tot mai multe bănci străine pătrund cu un portofoliu de produse noi şi cu o...

Cum se gestionează conturile bancare

Introducere Prezenta lucrare de licenţă se intitulează „Gestiunea conturilor bancare” şi este structurată pe un număr de trei capitole. Scopul...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Impactul Basel III în Performanta Sistemului Bancar Romanesc

1. Introducere Criza economică şi financiară prelungită a fost o provocare pentru instituţiile financiare, deşi cele din România au fost mai puţin...

Ai nevoie de altceva?