Cum se gestionează conturile bancare

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 12157
Mărime: 252.89KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Cuprins 2

Listă tabele şi figuri 3

Introducere 4

Capitolul I 5

Conturile bancare – instrumente de evidenţiere a monedei scripturale 5

1.1 Consideraţii generale privind conturile bancare 5

1.2 Tipologia conturi bancare 6

1.2.1 Contul curent 6

1.2.3 Contul de depozit 7

1.2.5 Contul de împrumut 8

1.3 Procedura de deschidere şi închidere a conturilor bancare 8

1.3.1 Procedura de deschidere a conturilor bancare 8

1.3.2 Procedura de închidere a conturilor bancare 10

1.4 Metode de operare în conturi curente 11

1.5 Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale 11

1.5.1 Operaţiuni efectuate prin conturi curente 12

1.5.2 Operaţiuni efectuate prin conturile de depozit la termen 12

1.5.3 Operaţiuni efectuate prin conturile de economii 13

1.5.4 Operaţiuni de încasări prin numerar şi prin virament 13

1.5.5 Operaţiuni efectuate prin conturi cu destinaţie specială 14

1.5.6 Operaţiunile în contul de disponibilităţi băneşti 14

Capitolul II 15

Mijloace şi instrumente de plată utilizate în cadrul gestiunii conturilor bancare 15

2.1 Ordinul de plată 15

2.2 Cambia şi biletul la ordin 17

2.3 Modalităţi de plată a facturilor prin intermediul conturilor bancare 17

2.4 Conturi de economii şi depozite oferite de BRD Group Societe Generale 19

2.4.1 Depozitul 1000 19

2.4.2 Depozitul PROGRESSO 19

2.4.3 Programul de economisire – creditare MULTIPLAN 20

2.5 Gestionarea conturilor bancare prin e-banking în cadrul BRD Group Societe Generale 20

Capitolul III 28

Aplicaţie practică privind analiza comparativă a gestiunii conturilor bancare 28

3.1 Piaţa conturilor de economii şi depozite în România 28

3.2 Analiză comparativă a conturilor de depozit in cadrul BRD GROUP SOCIETE GENERALE şi BCR 33

Concluzii şi propuneri 41

Bibliografie 44

Listă tabele şi figuri

Figura 1. 1 Metode de operare în conturi curente 11

Figura 3. 1 Structura deponenților la instituțiile de credit în anul 2011 29

Figura 3. 2 Evoluția valorii totale a depozitelor persoanelor fizice (2008-2011) 30

Figura 3. 3 Structura depozitelor la instiruțiile de credit pe categorii de deponenți și pe monede (30 septembrie 2011) 32

Figura 3. 4 Evoluția valorii totale a depozitelor în lei ale persoanelor fizice și a ratei dobânzii 32

Figura 3. 1 Evoluţia activelor bancare 34

Figura 3. 2 Evoluţia conturilor de depozit în lei şi valută în cadrul BRD 36

Figura 3. 3 Evoluţia conturilor de depozit în lei şi valută în cadrul BCR 37

Figura 3. 4 Perioada de deschidere a depozitelor bancare 37

Figura 3. 5 Evoluţia conturilor curente deschise la BRD 2009-2011 38

Figura 3. 6 Evoluţia conturilor curente deschise la BCR 2009-2011 39

Tabel 3. 1 Indicatorii intermedierii pentru BRD şi BCR 35

Tabel 3. 2 Dobânzile la conturile de economii și depozite în lei ale primelor cinci bănci din România (2011) 40

Tabel 3. 3 Dobânzile la depozite în euro ale principalelor bănci din România (2011) 40

Extras din document

Introducere

Prezenta lucrare de licenţă se intitulează „Gestiunea conturilor bancare” şi este structurată pe un număr de trei capitole.

Scopul lucrării este de a evidenţia care sunt modalităţile şi instrumentele utilizate în gestiunea conturilor bancare de către băncile comerciale în relaţiile cu clienţii.

Obiecivele lucrării sunt :

• Definirea conceptului de cont bancar şi identificare principalelor grupe de conturi bancare;

• Identificarea procedurilor de deschidere şi închidere a conturilor bancare;

• Evidenţiearea modalităţilor de plată prin intermediul conturilor bancare;

• Analiza comparativă privind gestiunea conturilor bancare.

Lucrarea de licenţă a avut la bază atât literatura de specialitate, cât şi regulamente şi norme metodologice elaborate de Banca Naţională a României cu privire la gestiunea conturilor bancare. Analiza conturilor bancare din cadrul capitolului III a avut la bază raporturile anuale elaborate de Banca Naţională a României în perioada 2009-2011.

În cadrul capitolului I intitulat „Conturile bancare-instrument de evidenţiere a monedei scripturale” sunt prezentate aspecte teoretice cu privire la conturile bancare, procedura de deschide şi închidere a unui cont bancar, precum şi modalităţile de plată utilizate în gestiunea conturilor bancare.

În cadrul capitolului II intitulat „Mijloace şi instrumente de plată utilizate în cadrul gestiunii conturilor bancare” este o analiză a conturilor bancare prin intermediul sistemului de e-bankin şi modalitatea de funcţionare a acestui serviciu electronic.

Capitolul III intitulat „Aplicaţie practică privind analiza comparativă a gestiunii conturilor bancare” prezintă analiza comparativă a conturilor de depozite şi economii din România, şi gestiunea conturilor bancare în cadrul BRD Group Societe Generale.

Capitolul I

Conturile bancare – instrumente de evidenţiere a monedei scripturale

1.1 Consideraţii generale privind conturile bancare

Marea majoritate a operaţiunilor bancare desfăşurate pentru clineţii băncii se reflectă în conturile bancare, care reprezintă un sistem de referinţă pentru reprezentarea raporturilor băncilor cu persoanele pentru care banca efectuează servicii. Contul bancar ca expresie a raporturilor dintre bancă şi client se defineşte prin mai multe ipostaze:

Relaţiile care se stabilesc între bănci şi clienţii acestora, materializate în operaţiunile bancare, se reflectă în sistemul conturilor bancare şi într-o formă agregată în bilanţul contabil al acestor instituţii. Contul bancar este un mecanism de constituire a resurselor şi de stingere a obligaţiilor clienţilor în procesul economic, a reflectării circuitelor în sistemele de plăţi şi compensări, a relaţiilor cu diverse entităţi pe plan naţional şi internaţional. Principala utilizare a conturilor este aceea de înregistrare, la un anumit moment, prin înscrierea unei sume într-o parte a contului şi la un alt moment în cealaltă parte a contului. Aceste operaţiuni asigură circulaţia informaţiei cu un anumit scop, acela de a reflecta decizia titularului de cont. Cele doua parţi ale conturilor bancare reflectă drepturi (creanţe) şi obligaţii (datorii) ale titularului de cont şi sunt denumite în contabilitate debit şi credit. Dacă titularii de cont sunt diferiţi avem de a face cu un transfer de proprietare asupra sumei băneşti (plata), iar informaţia este denumită informaţie-bani. Transferul de proprietate presupune irevocabilitatea plaţii care asigură finalitatea decontării şi stingerea de obligaţii. În orice moment, sumele cumulate (totalul) din debitul şi creditul contului se pot compensa şi rezulta un sold care reflectă poziţia patrimonială, adică volumul de creanţe sau obligaţii ale titularului.

Preview document

Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 1
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 2
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 3
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 4
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 5
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 6
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 7
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 8
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 9
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 10
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 11
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 12
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 13
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 14
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 15
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 16
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 17
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 18
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 19
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 20
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 21
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 22
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 23
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 24
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 25
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 26
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 27
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 28
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 29
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 30
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 31
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 32
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 33
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 34
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 35
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 36
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 37
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 38
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 39
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 40
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 41
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 42
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 43
Cum se gestionează conturile bancare - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Cum se Gestioneaza Conturile Bancare.docx

Alții au mai descărcat și

Globalizarea Economiei

INTRODUCERE Cu siguranţă, deficienţele şi riscurile globalizării pot constitui obiectul multor ore de discuţii, poate fi admisă şi varianta...

Decontarile Intra și Interbancare și Reflectarea Lor în Contabilitatea Societatilor Bancare

INTRODUCERE De-a lungul timpului, studiul banilor, instituţiilor bancare şi pieţelor financiare, a constituit unul dintre cele mai fascinante...

Șomajul în România - cauze și efecte

Introducere În lucrarea de faţă am urmărit evidenţierea celor mai importante probleme legate de şomaj, analizând evoluţia acestuia în România. În...

Decontările fără Numerar

INTRODUCERE În condiţiile în care băncile nu existau, singurul procedeu de plată era în bani efectivi, în numerar cum spunem noi azi....

Particularitățile economico-sociale ale Managementului Japonez

INTORDUCERE Una dintre țările cu cea mai explozivă și expansivă perioadă de dezvoltare economică este Japonia, managementul nipon fiind adus în...

Sisteme Informatice de Asistare a Activității unui Cabinet Veterinar

1. Decizie, decidenţi 1.1. Concepte de bază Domeniul teoriei deciziei se caracterizează prin existenţa mai multor concepte de bază. În continuare...

Alegerea mixului de marketing pentru dezvoltarea unui nou produs bancar

Introducere Pe piaţa bancară concurenţa se intensifică tot mai tare şi tot mai multe bănci străine pătrund cu un portofoliu de produse noi şi cu o...

Considerații asupra optimizării profitabilității bancare

INTRODUCERE Ştiinţa managementului se bazează pe acumularea unei experienţe trecute şi pe necesitatea stringentă a găsirii unor soluţii pentru o...

Te-ar putea interesa și

Tehnica operațiunilor bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Organizarea contabilității la Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba

Inspecţia Muncii este un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii...

Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova

INTRODUCERE Societatea în care trăim s-a dezvoltat cu paşi uriaşi în ultimul secol. Aceşti paşi progresivi care au evoluat toate împrejurările cu...

Economie bancară - Bancpost

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Bancpost Bancpost a fost înființată în 1991, ca bancă...

Lucrare practică BRD

I.SISTEMUL BANCAR A.Scurta prezentare... BRD este o bancă cu tradiţie în rîndul întreprinderilor din România, având o istorie ce începe încă din...

Proiect practică - BRD

CAPITOLUL 1. – BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE. PREZENTARE GENERALA Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română Număr de...

Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani

INTRODUCERE Începând cu anul 1990, în România s-a declanşat un amplu proces de tranziţie spre o economie concurenţială de piaţă , liberalizată,...

Aspecte juridice și financiare generate de creanțele și datoriile unei societăți

CAPITOLUL 1 BAZELE ORGANIZĂRII ŞI CONDUCERII CONTABILITĂŢII LA SNP PETROM SUCURSALA ARPECHIM PITEŞTI- CA ENTITATE ECONOMICĂ LA NIVELUL ECONOMIEI...

Ai nevoie de altceva?