Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 15827
Mărime: 404.99KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. univ. dr. Aurica Grigore
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Cursuri postuniversitare – forma MASTERAT Specializarea: Management Financiar şi în Administraţia Publică

Cuprins

Capitolul 1. Importanţa planului de afaceri pentru materializarea proiectelor în comerţ 3

1.1. Definirea, rolul şi funcţiile planului de afaceri 3

1.2. Caracteristici ale proiectelor întreprinderii de comerţ 8

1.3. Ciclul de viaţă al proiectelor în comerţ 10

Capitolul 2. Structura planului de afaceri al firmei comerciale 16

2.1. Cerinţe privind redactarea planului de afaceri 16

2.2. Particularităţi ale întreprinderii comerciale care influenţează conţinutul planului de afaceri 18

2.3. Conţinutul planului de afaceri a firmelor din comerţ 20

2.3.1. Rezumatul planului de afaceri 20

2.3.2. Descrierea firmei 21

2.3.3. Planul de marketing 22

2.3.4. Planul managerial 23

2.3.5. Planul de management financiar 25

Capitolul 3. Elaborarea planului de afaceri. Studiu de caz: supermagazin al SC Kligor SRL în Municipiul Tecuci. 29

3.1. Rezumatul planului de afaceri 29

3.2. Descrierea investiţiei 30

3.3. Piaţa, studiul cererii, al ofertei şi al concurenţei 32

3.4. Organizarea activităţii 35

3.5. Forţa de muncă şi managementul 37

3.6. Planul de marketing 40

3.7. Previziuni financiare 44

Concluzii 55

Bibliografie 58

Extras din document

Capitolul 1. Importanţa planului de afaceri pentru materializarea proiectelor în comerţ

1.1. Definirea, rolul şi funcţiile planului de afaceri

Planul de afaceri este un document care se elaborează cu un anumit scop bine determinat. El vizează o situaţie viitoare, pe care urmăreşte să o prezinte într-o manieră cât mai concretă.

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române prezintă mai multe sensuri ale termenului de proiect, printre care cea care are un sens mai apropiat de demersul urmărit de un plan de afaceri este acela de „plan prin care se intenţionează realizarea unor acţiuni viitoare”. Din acest motiv considerăm că există o relaţie directă între noţiunile de plan de afaceri şi proiect, relaţie pe care vom încerca să o evidenţiem în cuprinsul acestui capitol.

Planul de afaceri reprezintă o schiţă previzională a direcţiei pe care o va urma o întreprindere. În acest sens, planul de afaceri apare ca o hartă, care indică un loc, fără a obliga însă la parcurgerea doar a unui anumit itinerar. El se constituie într-un rezumat care se referă la un orizont viitor de cel puţin 3 ani, în care se prefigurează că va evolua o afacere.

Planul de afaceri ilustrează modalitatea în care proprietarul, managerul, întreprinzătorul etc. (pe care în continuare îl vom numi promotor – fără ca acest lucru să însemne că noţiunea se referă strict la o persoană, fapt destul de rar, de altfel) intenţionează să organizeze activitatea unei întreprinderi, cu scopul de a obţine un profit. Profitul, care reprezintă obiectivul oricărei organizaţii lucrative, se obţine în urma unui proces de comercializare, adică de transformare a bunurilor, serviciilor, informaţiilor, banilor, etc. într-o activitate comercială, respectiv de schimb între două entităţi. Se afirmă, pe bună dreptate, că o afacere nu începe cu o idee, ci cu o vânzare.

Majoritatea planurilor de afaceri sunt elaborate pentru a conduce la creşterea capitalului întreprinderii, ceea ce presupune o componentă financiară importantă a acestuia, dar nu exclusivă . Istoric, planul de afaceri a apărut dintr-o componentă a funcţiei financiar – contabile, respectiv finanţele previzionale. În acest context, atunci când un promotor avea nevoie de împrumuturi bancare trebuia să prezinte un „plan de finanţare”, care releva evoluţia întreprinderii în perspectivă.

Planul de finanţare se bazează fie pe situaţia patrimoniului întreprinderii, relevată în special de bilanţul contabil (concepţie întâlnită în literatura francofonă), fie pe situaţia fluxurilor de trezorerie (cash – flow), care sunt asociate contului de profit şi pierdere (concepţie anglo – saxonă). Indiferent de conţinut, scopul îl reprezenta rentabilitatea investirii banilor.

Întrucât logica financiară de concepere a planului de afaceri a dezvoltat o activitate speculativă intensă, au început să fie adăugate acestuia noi componente de bază, respectiv piaţa şi echipa managerială.

Piaţa se înscrie într-un context din care trebuie să rezulte un avantaj concurenţial pentru promotorul planului de afaceri . Statisticile demonstrează că 8 întreprinderi din 10 dau faliment în primii 3 ani de funcţionare. Multă vreme s-a crezut că acest fapt se datorează subcapitalizării. Studii recente au demonstrat că mai mult de jumătate din firmele care au dat faliment nu au avut o piaţă pe care să acţioneze şi nu ar fi trebuit să funcţioneze niciodată. O altă parte din firme nu au ştiut să gestioneze corespunzător capitalurile de care dispuneau, deşi acestea erau suficiente.

De asemenea, o echipă poate îndeplini mai multe sarcini pe baza competenţelor distincte ale membrilor săi, ceea ce o face să fie, în general, mai credibilă decât un promotor unic.

Planul de afaceri demonstrează faptul că promotorul său are o idee despre evoluţia întreprinderii şi că a conceput cum să măsoare progresele pe care aceasta le va înregistra; el este un rezumat concis şi cuprinzător al afacerii şi prezintă imaginea actuală a acesteia, obiectivele urmărite şi modul de îndeplinire a acestora. Valoarea lui este dată de profunzimea cu care a fost gândit şi fundamentat, dar şi de modul de prezentare - redactare, organizare, ilustrare etc.

În acest sens, planul de afaceri oferă o imagine asupra perspectivelor reale ale unui proiect, evitând astfel, pierderile pe care le provoacă unul neviabil, înainte ca ele să se producă efectiv. Este un document care sintetizează conţinutul şi caracteristicile unui proiect, iniţiatorul acestuia putând dezvolta ideea în cuprinsul său, înainte de a întreprinde alte acţiuni concrete care implică folosirea diverselor resurse pe care le are la îndemână sau pe care le-ar putea obţine.

Planul de afaceri poate avea o destinaţie internă - vizând echipa managerială, acţionarii, salariaţii etc.- sau una externă - vizând diverse ţinte.

Bibliografie

1. Abrams R., The Successful Business Plan – Secrets & Strategies, Ed. Running ‘R’ Media, Palo Alto, 2006

2. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galaţi, 2007

3. Balaure V. (coord.) (coord.) Marketing, Ed. Uranus, Bucureşti, 2000

4. Balaure V. ş.a. Marketingul în procesul dezvoltării economice şi sociale, Vol.2, Ed. ASE, Bucureşti, 2002

5. Beck J.D.W. The Learder’s Window: Mastering the Four Styles of Leadership to Build High-Performing, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1994

6. Besson P. ş.a. Management et gestion des unités commerciales, Ed. Hachette Livre, Paris, 2004,

7. Butler, David – Planificarea afacerii – Bucureşti, Editura Bic All, 2006

8. Calvin R. J. Sales Management, Ed. McGraw – Hill, New York, 2001

9. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005

10. Dalotă M., Donath L. Managementul firmei prin planul de afaceri, Ed. Sedona, Timişoara, 1997

11. Drucker P. Du management, Ed. Pearson Education France, Paris, 2004,

12. Drucker P. Management Challenges for the 21st Century, Ed. Harper Business, New York, 2001

13. Florescu C. (coord.) Marketing, Ed. Marketer, Bucureşti, 1992,

14. Grigore A. - Rolul relaţiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Ştiinţifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, 2007

15. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007

16. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

17. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

18. Kotler P., Dubois B., Manceau D. Marketing Management, 11e edition, Ed. Pearson Education, Paris, 2004

19. Kotler Ph. Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 1997,

20. Monod E., La méthode business plan pour la gestion de vos projets, Éditions d’ Organisation, Paris, 2003

21. Nicolescu O. Management, Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1992

22. Radu V., Avrigeanu A., Zirra D., - Planul De Afaceri –Bucureşti, Editura Mărgăritar, 2004

23. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;

24. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;

25. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2007

26. Vasiliu C. Mutaţii ale macromediului întreprinderii de comerţ, articol în Revista de Comerţ, nr. 4, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2002

27. *** Anuarul Statistic al României

28. *** Ministerul Finanţelor

29. *** Surse web: Online Encyclopedia

Preview document

Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 1
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 2
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 3
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 4
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 5
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 6
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 7
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 8
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 9
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 10
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 11
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 12
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 13
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 14
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 15
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 16
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 17
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 18
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 19
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 20
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 21
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 22
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 23
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 24
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 25
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 26
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 27
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 28
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 29
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 30
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 31
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 32
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 33
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 34
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 35
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 36
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 37
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 38
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 39
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 40
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 41
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 42
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 43
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 44
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 45
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 46
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 47
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 48
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 49
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 50
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 51
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 52
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 53
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 54
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 55
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 56
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 57
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 58
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 59
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 60
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 61
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 62
Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci.doc

Alții au mai descărcat și

Plan de Afaceri la SC Vinex SA Pitesti

INTRODUCERE Planificarea, transpunerea in practica si adaptarea la schimbarile survenite in mediul ambient al firmei raman unele dintre cele mai...

Analiză - Diagnostic - Instrument de bază în realizarea planului de afaceri

ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ALE PLANULUI DE AFACERI ŞI ANALIZEI - DIAGNOSTIC 1.1. PLANUL DE AFACERI - CONCEPT ŞI IMPORTANŢĂ Planul de...

Plan de Afaceri pentru Dezvoltarea unei Societati Comerciale SC Atic SRL

CAPITOLUL I FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A UNUI PLAN DE AFACERI 1.1 INTRODUCERE În actuala situaţie economică din ţara noastră, marcat de instalarea...

Elaborarea planului de afaceri al SC Brutaria Bio SRL

Introducere Dezvoltarea societății contemporane se caracterizează printr-o evoluție extrem de dinamică, schimbările explozive ce au avut loc în...

Plan de Afaceri SC Unicom Oil Terminal SA Galati

CAPITOLUL I PLANUL DE AFACERI Planul de afaceri este prezentarea scrisă a ceea ce dorim să facem pe viitor, adică ceea ce dorim să realizăm cu...

Planul de Afaceri - Cheia Succesului în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent societatea se află la o etapă de dezvoltare economică cînd numărul persoanelor întreprinzătoare este...

Plan de Afaceri - SC Zmeurasul SRL

CAP.1--SINTEZA 1.1 Statutul societatii (denumire, forma juridica, obiect de activitate, localizare) 1.2 Factorii cheie ai succesului 1.3 Nevoile...

Importanta Planului de Afaceri pentru Finantarea Start-up-urilor

INTRODUCERE În această lucrare, va fi prezentată activitatea de demarare a unei afaceri, prin înfiinţarea unui IMM, ce va avea forma juridică de...

Ai nevoie de altceva?