Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 14257
Mărime: 107.99KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FACULTATEA ECONOMIA AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI MASTERAT MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ ȘI REGIONALĂ

Cuprins

Capitolul I 4

SPAŢIUL RURAL – ABORDĂRI CONCEPTUALE 4

1.1. Caracteristicile spaţiului rural. 4

1.2. Definirea spaţiului rural 6

1.3. Funcţiile spaţiului rural 11

CAPITOLUL II 14

Analiza stadiului de dezvoltare a spațiului rural românesc 14

2.1. Dimensiunea spaţiului rural românesc 14

2.1.1 Coordonata teritorial-administrativă 14

2.1.2. Coordonata demografică 15

2.1.3. Coordonata economică 18

2.1.4. Coordonata infrastructură 26

Capitolul III 29

Principalele repere ale dezvoltării spațiului rural în perioada 2014 – 2020 - 2030 29

România 29

Europa 30

Obiectivele şi priorităţile dezvoltării rurale: orizont 2014-2030 30

Capitolul IV 38

Concluzii 38

Bibliografie: 42

Extras din document

Capitolul I

SPAŢIUL RURAL – ABORDĂRI CONCEPTUALE

Acest capitol este consacrat analizei conceptelor de rural şi ruralitate, locului ruralului în ansamblul economiei româneşti. Plecând de la interpretarea spaţiului rural sub aspect economic, sociologic şi geografic, analiza este orientată spre elucidarea aspectelor teoretice şi semnificaţiei practice a conceptului de rural,precum şi spre delimitarea fazelor abordării acestui concept în U.E. şi prezentarea principiilor şi obiectivelor directoare înscrise în Carta Europeană a Spaţiului Rural.

Se acordă atenţie elementelor care conferă ruralului individualitate, autenticitate şi specificitate în raport cu urbanul,precum şi funcţiilor spaţiului rural.

Ruralul cuprinde toate activitățile care se desfășoară în afara urbanului și cuprinde trei componente esențiale:

• comunitățile administrative constituite din membrii relativ puțin numeroși și care au relații mutuale;

• dispersarea pronunțată a populației și a serviciilor colective;

• rolul economic deosebit al agriculturii și silviculturii.

Cu toate că, din punct de vedere economic, agricultura și silvicultura dețin un loc important, sensul cuvântului “rural” este mai larg decât al celui agricol sau silvic, aici fiind cuprinse și alte activități cum sunt: industria specifică ruralului; artizanatul, serviciile productive privind producția agricolă și neproductivă care privesc populația rurală.

1.1. Caracteristicile spaţiului rural.

Spațiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a pune în serviciul său componentele fizico-geografice ale spațiului, ale naturii. Este un spațiu pe care omul l-a modelat de-a lungul timpului, în funcție de nevoile sale, pe care l-a creat prin munca sa și l-a umplut cu creațiile sale de natură antropică, fiind deci o adevărată “capodoperă rustică “ a omului.

Spațiul rural, în sensul comun, dar real al termenului , a apărut o dată cu apariția primelor locuințe și a primelor amenajări în vederea realizării unor producții agricole (în primul rând).

Din punct de vedere istoric, între societățile rurale și pământul luat în exploatare s-a creat o serie de relații durabile, întărite prin tradiții, obiceiuri și interese, exprimate în peisaj prin diferite tipuri de spații rurale.

În secolul XX, sub impactul urbanizării, spațiul rural a cunoscut modificări structurale evidente, amenajări și ameliorări pentru creșterea capacității de producție a pământului, pentru modernizarea habitatului rural. Expansiunea spațiului urban, dezvoltarea căilor de comunicație, implantarea unor activități neagricole, introducerea unor tehnici și tehnologii au dus la încărcarea spațiului rural cu noi elemente și noi relații,îmbogățindu-l calitativ și cantitativ.

Spațiul rural, cel neafectat de industrializare și urbanizare, are o sumă de caracteristici care îi dau individualitate, specificitate și autenticitate comparativ cu alte zone. Spațiul rural autentic se distinge din toate punctele de vedere (structura economică, populație, ocupații, cultură, viața socială) de spațiile urbane, industriale, miniere, zone portuare.

Trăsături importante contemporane ale fenomenului deplasării populației către urban le constituie, pe de o parte, globalizarea, iar pe de altă parte, ritmul accentuat al urbanizării.

Prin trăsăturile funcționale și structurale distincte, așezările umane, rurale și cele urbane reprezintâ două forme distincte de antropizare a teritoriului; ele se află în relații diferite cu mediul.

Așezările rurale sunt caracterizate printr-o dispersie spațială a activităților economice în special a agroecosistemelor. Acestea sunt dependente atât de sistemul socio-uman sub aspectul cantităților suplimentare de energie introduse în sistem (îngrășăminte, pesticide, lucrările solului), cât și sub forma selecției anumitor specii pentru cultură, dar, la fel ca și sistemele naturale, depind de energia solară.

Așezările rurale nu prezintă mari concentrări ale populației, în consecință cantitățile de energie și materie necesară existenței lor sunt mult mai mici decât în cazul orașelor. Modul în care au loc schimburile de materie și energie cu mediul este mai apropiat de cel natural.

Din punct de vedere al structurii economice, în spațiul rural activitățile agricole ocupă, de regulă, cele mai întinse zone, agricultura reprezentând “coloana vertebrală a ruralului”.

Am afirmat că agricultura ocupă, cel mai mare teritoriu rural, pentru că în unele zone (montane, piemontane), silvicultura, împreună cu activitățile conexe silviculturii (exploatații forestiere, prelucrarea lemnului, activități meștesugărești, industrii prelucrătoare ale resurselor pădurii) este predominantă, atât teritorial cât și ocupațional. De asemenea, în zonele montane, litorale și deltă, predominante pot fi activitățile agroturistice, de agrement, de pescuit și vânătoare.

Spațiul rural este, din punct de vedere ocupațional, cu precădere un spațiu de producție în care activitățile sectoarelor primare au pondere relativ ridicată din punct de vedere economic.

Bibliografie

Anuarul Statistic al României, 2013 format electronic, INS

Anuarul Statistic al României 2013 format electronic; Buletin informativ nr. 1/2014, INSSE;

Berca, M., Ingineria și managementul resurselor pentru dezvoltare rurală, Editura Ceres 2003 ;

BoldI, E. Buciuman, Draghici,N. Spatiul rural – definire, organizare ,dezvoltare, Timisoara, Editura Mirton 2003;

Berca, M., Ingineria și managementul resurselor pentru dezvoltare rurală, Editura Ceres 2003;

Carta Alba a IMM-urilor, 2013;

David, N., Istudor. N., Asigurarea și gestionarea resurselor materiale în agricultură și industria alimentară, Editura Tribuna Economică, București, 2000;

INSSE, 2013, http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap1.pdf;

Istudor, N., Dezvoltarea regională și rurală în contextul aderării României la Uniunea Europeană, Editura ASE, București, 2006;

Istudor, N., Posibilități de implementare a politicilor de dezvoltare rurală a României în perioada 2006 – 2009, Editura ASE, București, 2006;

Otiman,P. , Dezvoltarea rurală în România, Editura Agroprint , Timisoara, 1997;

Otima, P., Agricultura României, Editura Agropoint, Timișoara, 2002;

Strategia de dezvoltare durabilă a agriculturii și alimentației din România, MAPDR, București, 2004;

TEMPO on line, INSSE, 2014, https://statistici.insse.ro/shop/ ;

Vincze,M.,:“Dezvoltare regională şi rurală.Idei şi practici ”, editura Presa Universitara Clujeana, 2000 ;

Voicu, R., Lungul drum al agriculturii către performanță, Editura ASE, București, 2006;

Zahiu, L., Agricultura României în procesul de integrare agricolă europeană, Editura Ex. Ponto, Constanța, 2000;

Preview document

Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 1
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 2
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 3
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 4
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 5
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 6
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 7
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 8
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 9
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 10
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 11
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 12
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 13
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 14
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 15
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 16
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 17
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 18
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 19
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 20
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 21
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 22
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 23
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 24
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 25
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 26
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 27
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 28
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 29
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 30
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 31
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 32
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 33
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 34
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 35
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 36
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 37
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 38
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 39
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 40
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 41
Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Evolutia spatiului rural Romanesc dupa integrarea in Uniunea Europeana.docx

Alții au mai descărcat și

Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe

Introducere Actualitatea temei. Intensificarea activităţii ţărilor în curs de dezvoltare pe pieţele internaţionale şi confruntarea cu concurenţii...

Politica de Dezvoltare Regională în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge...

Plan de Afaceri SC Roli Trans SRL

Introducere Oamenii se decid să înceapă o afacere din diverse raţiuni: pentru câştig, pentru independentă sau pur şi simplu din disperare,...

Stagiul de Practica Desfasurat la SC Time Com SRL

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE LA SC TIME COM SRL Scurt istoric si obiect de activitate SC TIME COM SRL a fost infiintata la initiativa d-lui Boicu...

Administrația publică - promotor și catalizator al dezvoltării economice durabile

INTRODUCERE Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997, prin includerea sa in Tratatul de la...

Restructurarea Economica si Decizia de Investitii la SC Alfa SA

INTRODUCERE Investiţiile joacă rolul de regenerator în orice activitate economică, ceea ce face ca o firmă să se nască, să-şi desfăşoare...

Monografie - Biblioteca Mihai Eminescu Botosani

Cap.1 Organizarea şi funcţionarea bibliotecii “Mihai Eminescu” Botoşani 1.1. Scurt istoric Fondată în anul 1882, Biblioteca Judeţeană „Mihai...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Te-ar putea interesa și

Managementul Strategic în Organizațiile Publice

Introducere M-am oprit asupra acestei teme întrucât consider strategia ca fiind factor cheie al dezvoltarii unei organizaţii, fie ea publică sau...

Amenajari Turistice - Statiunea Sinaia

I. CONSIDERATII GENERALE • Localizare Pozitionata central in cadrul Romaniei, Sinaia este o statiune montana foarte cunoscuta si apreciata...

Economia Agroturismului

1.1. Premise Impactul schimbărilor economice la nivel global (liberalizarea pieţelor), a schimbărilor de status quo (descentralizarea sau...

Dezvoltatea Spatiului Rural

CAPITOLUL I. Importanţa şi dezvoltarea serviciilor în spaţiul rural 1.1. Conceptul şi particularităţile serviciilor Serviciile sunt definite ca...

Ai nevoie de altceva?