Fondul Social European

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 30558
Mărime: 154.97KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

I.POLITICA DE COEZIUNE A UNIUNII EUROPENE 3

1. Instrumentele structurale. Prezentare generală 6

II. FONDUL SOCIAL EUROPEAN 9

1. Istoric 9

1.1. Apariţia Fondului Social European 9

1.2. Evoluţia Fondului Social European 11

1.3. Piaţa unică şi globalizarea 13

1.4. Strategia Lisabona 15

2. Cadru juridic 15

III. FONDUL SOCIAL EUROPEAN AZI 24

1. Perspective şi priorităţi 24

2. Gestionarea Fondului Social European 25

3. Regiuni eligibile 26

4. Domeniile de finanţare ale Fondului Social European 27

IV. FONDUL SOCIAL EUROPEAN ÎN ROMÂNIA 28

1. Mecanisme şi structuri implicate în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile în România 28

1.1. Planul Naţional de Dezvoltare 28

1.2. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 31

1.3. Autorităţi de management şi programe operaţionale 33

2. Programe operaţionale finanţate din FSE 39

2.1. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) 40

2.2. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 48

V. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 60

VI. CONCLUZII ŞI OPINII 67

BIBLIOGRAFIE 72

ANEXE 73

Extras din document

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză a domeniului amplu al Instrumentelor Structurale, punând un accent deosebit asupra Fondului Social European şi a cadrului general şi legal de implementare a acestuia în România, şi, prin exemplificare, să aducă în prim plan cele două programe operaţionale care vor finanţa proiecte din FSE, ca şi documente programatice elaborate de către o Autoritatăţile de Management care le gestionează.

Motivul alegerii acestui subiect, Fondul Social European, a fost determinat în primul rând de noutatea şi amplitudinea domeniului de studiu. Odată cu aderarea României la UE, ţara noastră beneficiază de fonduri europene nerambursabile, în vederea apropierii condiţiilor economice şi sociale naţionale de cele ale ţărilor dezvoltate din Uniunea Europeană, pentru îmbunătăţirea nivelulul de viaţă al cetăţenilor români, azi cetăţeni europeni. Gestionarea fondurilor comunitare se realizeză într-un cadru nou, în conformitate cu regulile comunitare şi dispoziţiile naţionale şi în baza unor strategii coerente, elaborate la nivel naţional, dar în strânsă legătură cu prevederile stabilite prin strategiile UE, iar domeniul de activitate care urmăreşte utilizarea corectă şi eficientă a acestor fonduri este destul de sensibil, datorită atât interesului major pe care îl prezintă pentru societatea românească, cât şi complexităţii şi amplorii sale. Noutatea domeniului reprezintă o provocare, iar alegerea temei a fost determinată de numărul redus de materiale, care au tratat subiectul, pe plan teoretic, situaţie pe deplin explicabilă având în vedere data, relativ recentă, de la care România beneficiază de aceste fonduri.

A doua motivaţie ţine de raţiuni profesionale. Domeniul meu de activitate fiind conex temei lucrării, alegerea a fost determinată de accesul mai facil la materialul necesar studierii acestui subiect, care, în acelaşi timp m-a ajutat în înţelegerea mai exactă a modalităţilor de implementare a fondurilor, având în vedere interesul meu profesional în managementul Instrumentelor Structurale.

I. POLITICA DE COEZIUNE A UNIUNII EUROPENE

Baza legală a politicii de coeziune o constituie:

Art. 158 al Tratatului instituind Comunitatea Europeană: “În scopul promovării unei dezvoltări armonioase, CE trebuie să ia măsuri care să conducă la întărirea coeziunii sale economice şi sociale. Concret, scopul CE trebuie să conducă la reducerea disparităţilor între nivelele de dezvoltare ale regiunilor sale şi la promovarea regiunilor mai puţin favorizate sau a insulelor, inclusiv a zonelor rurale”,

Regulamentele Consiliului UE care conţin prevederile generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.

Uniunea Europeană a fost şi rămâne una dintre cele mai de succes creaţii din istoria relaţiilor internaţionale, o realitate greu de descris datorită complexităţii raporturilor juridice stabilite între statele membre şi instituţiile comunitare.

Din punct de vedere economic, Uniunea Europeană reprezintă una dintre cele mai prospere zone din lume şi, potenţial, una dintre cele mai competitive. Cu toate acestea, existenţa unor disparităţi semnificative privind prosperitatea şi productivitatea între statele membre şi între regiunile acestora determină slăbiciuni structurale majore .

Disparităţile regionale au crescut în mod semnificativ, o dată cu integrarea celor 12 noi state membre în mai 2004 şi ianuarie 2007 , existând inegalităţi complexe între statele membre şi celelalte regiuni datorate diferenţelor în ceea ce priveşte:

• infrastructura;

• produsul national brut/capita;

• calitatea mediului înconjurător;

• şomajul şi abilităţile forţei de muncă relevante pentru dezvoltare;

• mărimea şi diversitatea afacerilor;

• nivelurile de inovaţie şi utilizarea tehnologiei în afaceri.

Având în vedere aceste inegalităţi şi dificultăţile economice pe care acestea le generează, pentru îmbunătăţirea funcţionării Pieţei Unice Europene, a fost elaborată Politica de coeziune a Uniunii Europene. Pornind de la ideea că o bună funcţionare a Pieţei Unice Europene, va duce, la rândul ei, la creşterea competitivităţii Uniunii Europene şi va genera creşterea veniturilor, aducând beneficii pentru economia întregii Uniuni Europene, Politica de Coeziune, coroborată cu politicile de protecţie a mediului şi politica egalităţii de şanse va conduce la promovarea unei dezvoltări durabile în cadrul Uniunii Europene, reducând, astfel, inegalităţile existente, pentru ca toate regiunile şi grupurile sociale să poată contribui şi beneficia de pe urma creşterii economice a Uniunii Europene.

Obiective

De-a lungul timpului, pe tema politicii de coeziune, au avut loc o serie de dezbateri, care au scos în evidenţă necesitatea concentrării acesteia asupra unui număr mai redus de probleme, esenţiale pentru asigurarea coeziunii la nivelul Uniunii Europene. Pentru perioada 2007-2013 obiectivele politicii de coeziune sunt :

• convergenţă,

• competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă,

• cooperarea teritorială europeană.

Obiectivul convergenţă urmăreşte accelerarea convergenţei celor mai puţin dezvoltate state membre şi regiuni, prin îmbunătăţirea condiţiilor de creştere economică şi de ocupare, prin sporirea şi îmbunătăţirea calităţii investiţiilor în capitalul fizic şi uman, în dezvoltarea inovaţiei şi ştiinţei în cadrul societăţii, adaptabilitatea la schimbările economice şi sociale, protejarea şi ameliorarea mediului, precum şi eficienţei administrative. Acest obiectiv va constitui prioritatea Fondurilor .

Preview document

Fondul Social European - Pagina 1
Fondul Social European - Pagina 2
Fondul Social European - Pagina 3
Fondul Social European - Pagina 4
Fondul Social European - Pagina 5
Fondul Social European - Pagina 6
Fondul Social European - Pagina 7
Fondul Social European - Pagina 8
Fondul Social European - Pagina 9
Fondul Social European - Pagina 10
Fondul Social European - Pagina 11
Fondul Social European - Pagina 12
Fondul Social European - Pagina 13
Fondul Social European - Pagina 14
Fondul Social European - Pagina 15
Fondul Social European - Pagina 16
Fondul Social European - Pagina 17
Fondul Social European - Pagina 18
Fondul Social European - Pagina 19
Fondul Social European - Pagina 20
Fondul Social European - Pagina 21
Fondul Social European - Pagina 22
Fondul Social European - Pagina 23
Fondul Social European - Pagina 24
Fondul Social European - Pagina 25
Fondul Social European - Pagina 26
Fondul Social European - Pagina 27
Fondul Social European - Pagina 28
Fondul Social European - Pagina 29
Fondul Social European - Pagina 30
Fondul Social European - Pagina 31
Fondul Social European - Pagina 32
Fondul Social European - Pagina 33
Fondul Social European - Pagina 34
Fondul Social European - Pagina 35
Fondul Social European - Pagina 36
Fondul Social European - Pagina 37
Fondul Social European - Pagina 38
Fondul Social European - Pagina 39
Fondul Social European - Pagina 40
Fondul Social European - Pagina 41
Fondul Social European - Pagina 42
Fondul Social European - Pagina 43
Fondul Social European - Pagina 44
Fondul Social European - Pagina 45
Fondul Social European - Pagina 46
Fondul Social European - Pagina 47
Fondul Social European - Pagina 48
Fondul Social European - Pagina 49
Fondul Social European - Pagina 50
Fondul Social European - Pagina 51
Fondul Social European - Pagina 52
Fondul Social European - Pagina 53
Fondul Social European - Pagina 54
Fondul Social European - Pagina 55
Fondul Social European - Pagina 56
Fondul Social European - Pagina 57
Fondul Social European - Pagina 58
Fondul Social European - Pagina 59
Fondul Social European - Pagina 60
Fondul Social European - Pagina 61
Fondul Social European - Pagina 62
Fondul Social European - Pagina 63
Fondul Social European - Pagina 64
Fondul Social European - Pagina 65
Fondul Social European - Pagina 66
Fondul Social European - Pagina 67
Fondul Social European - Pagina 68
Fondul Social European - Pagina 69
Fondul Social European - Pagina 70
Fondul Social European - Pagina 71
Fondul Social European - Pagina 72
Fondul Social European - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Fondul Social European.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină

INTRODUCERE Lucrarea de faţă intenţionează să descrie principalele aspecte atât teoretice cât şi practice în legătură cu Fondurile Europene, mai...

Administrația publică - promotor și catalizator al dezvoltării economice durabile

INTRODUCERE Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997, prin includerea sa in Tratatul de la...

Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

INTRODUCERE Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde...

Ce Este Fondul Social European

1. CE ESTE FONDUL SOCIAL EUROPEAN? Fondul Social European (FSE) este unul dintre fondurile structurale ale UE, creat pentru a reduce diferenţele...

Necesitatea - Fundamentarea Economiei Sociale în România

Economia socială a luat naştere din dorinţa oamenilor de a lupta împotriva evenimentelor neprevăzute, de a coopera în muncă, de a se susţine...

Fondul Social European în România

În 1951, Franţa, Germania de Vest, Italia, Belgia, Ţările de Jos şi Luxemburg au semnat Tratatul de la Paris care a pus bazele Comunităţii Europene...

Fonduri și programe ale Uniunii Europene

I PREZENTARE GENERALĂ A FONDURILOR EUROPENE Fondurile structurale ale UE se află în subordinea Comisiei Europene și au ca scop final finanțarea...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Te-ar putea interesa și

Impactul investițiilor realizate prin accesarea fondurilor europene asupra exploatațiilor agricole

Introducere Intre conditiile de trai din mediul rural din Romania si spatiul rural al tarilor dezvoltate ale Uniunii Europene exista decalaje...

Managementul Fondurilor Comunitare

ARGUMENT Procesul integrării europene afectează în prezent întregul continent, care, la rândul lui, face parte dintr-o lume în evoluţie rapidă şi...

Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice

1.1 Prezentarea surselor de finanţare ale fondurilor structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Cap1. Politica de dezvoltare a Uniunii Europene Pentru a putea avea o privire de ansamblu si a putea intelege mecanismul de acordare a fondurilor...

Situația Demografică a Uniunii Europene

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii integrării economice şi intărirea cooperării între state....

Ce Este Fondul Social European

1. CE ESTE FONDUL SOCIAL EUROPEAN? Fondul Social European (FSE) este unul dintre fondurile structurale ale UE, creat pentru a reduce diferenţele...

Fonduri Structurale și de Coeziune

Capitolul 1 Fondul European de Dezvoltare Regională Prezentare generală Principalul instrument de intervenţie în cadrul acestei politici, care...

Impactului Fenomenului Migraționist Asupra Forței de Muncă

INTRODUCERE „Civilizaţiunea care ne-a eliberat pretinde de la noi respectul pentru dânsa şi ne obligă să prăbuşim în noul stat orice privilegiu şi...

Ai nevoie de altceva?