Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 20354
Mărime: 85.02KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

1.1 Prezentarea surselor de finanţare ale fondurilor structurale

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale intre regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. Pentru programarea 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri structurale respectiv:

a) Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR);

b) Fondul Social European(FSE);

c) Fondul de Coeziune (FC);

şi două Acţiuni Complementare, respectiv:

1. Fondul European pentru Agricultură şi Dezvolare Rurală (FEADR);

2. Fondul European pentru Pescuit (FEP).

Fonduri Structurale nu constituie o sursă unică de finanţare în cadrul bugetul Uniunii, ci fiecare fond acoperă zona să tematica specifică. Fondurile Structurale nu finanţează proiecte individuale separate. Ele finanţează programe de dezvoltare regională multianuale trasate împreună de regiuni, State Membre şi Comisie, pe baza orientării propuse de Comisie pentru întreaga Uniune Europeană.

Ajutorul structural reprezintă efectiv, în acest fel, o valoare adăugată pentru teritoriile eligibile; statele membre sunt obligate să menţină angajamentele financiare la acelaşi nivel la care se aflau la începutul perioadei de programare.

I) Fondul European de Dezvoltare Regională ( F.E.D.R)

Articolul 160 din Tratat prevede ca Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) este destinat să redreseze principalele dezechilibre regionale din Comunitate. Astfel, FEDER contribuie la reducerea diferenţei între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi la recuperarea decalajului de către regiunile cele mai puţin favorizate, inclusiv zonele rurale şi urbane, zonele industriale în declin, precum şi regiunile afectate de un handicap geografic său natural, precum regiunile insulare şi zonele muntoase, zonele cu densitate mică a populaţiei şi regiunile de frontieră."Regulamentrul (CE) Nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999" stabileşte principalele tipuri de investiţii ce vor fi finanţate prin FEDR, după cum urmează:

FEDER contribuie la finanţarea:

- Investiţiilor productive care contribuie la crearea şi salvgardarea locurilor de munca durabile, în special prin intermediul unor ajutoare directe pentru investiţiile efectuate îndeosebi în IMM-uri;

- Investiţiilor în infrastructuri;

- Dezvoltării potenţialului endogen prin măsuri de susţinere a dezvoltării regionale şi locale. Aceste măsuri cuprind asistenta şi serviciile pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, crearea şi dezvoltarea instrumentelor de finanţare precum capitalul de risc, fondurile de împrumut şi de garanţie, fondurile de dezvoltare locală, subvenţiile la dobânda, conectarea la reţea, cooperarea şi schimbul de experienţa intre regiuni, oraşe şi factorii sociali, economici şi de mediu relevanţi;

- Asistentei tehnice.

II) Fondul Social European (FSE)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune1 introduce cadrul în care se înscrie acţiunea Fondurilor structurale şi a Fondului de coeziune şi stabileşte în principal obiectivele, principiile şi normele de parteneriat, de programare, de evaluare şi de gestiune. în consecinţă, este oportun să se definească misiunea Fondului Social European (FSE) în raport cu atribuţiile care îi sunt consacrate în conformitate cu articolul 146 din Tratat şi în cadrul acţiunii statelor membre şi a Comunităţii care are ca obiectiv elaborarea unei strategii coordonate pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu articolul 125 din Tratat.

Preview document

Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 1
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 2
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 3
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 4
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 5
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 6
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 7
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 8
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 9
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 10
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 11
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 12
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 13
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 14
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 15
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 16
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 17
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 18
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 19
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 20
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 21
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 22
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 23
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 24
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 25
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 26
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 27
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 28
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 29
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 30
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 31
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 32
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 33
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 34
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 35
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 36
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 37
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 38
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 39
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 40
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 41
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 42
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 43
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 44
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 45
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 46
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 47
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 48
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 49
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 50
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 51
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 52
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 53
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 54
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 55
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 56
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 57
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 58
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 59
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 60
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 61
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 62
Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Fondul Social European si Sprijinirea Eficientei Administratiei Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea Fiscala in Contextul Integrarii Romaniei in Uniunea Europeana

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Studiu privind Urmărirea și Controlul Impozitelor și Taxelor la Nivelul Județului Mureș

MOTIVAŢIA ALEGERII LUCRĂRII Având în vedere rolul important al impozitelor în economia de piaţă, am considerat că îmi va fi folositor acest studiu...

Analiza indicatorilor economico-financiari la SC Silvana SA Cehu-Silvaniei

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI 1.1 CONSTITUIREA S.C SILVANA S.A. CEHU-SILVANIEI S.C. SILVANA S.A....

Impozitele pe avere - analiza pe modele de stat al bunăstării

INTRODUCERE Cunoscând greşelile trecutului şi învăţând din ele, avem şansa de a lua deciziile corecte pentru prezent şi viitor Ţinând seama de...

Orientări în Determinarea Nivelului Prețului pe Piața Bunurilor De Consum

INTRODUCERE Preţul a constituit, de-a lungul timpului, obiectul preocupărilor cercetătorilor din domeniul economiei, psihologiei, statisticii sau...

Analiza vectorială a regiunii sud-muntenia

SUD-MUNTENIA este o regiune de dezvoltare a României, creată în anul 1998. Are o suprafață totală de 34.453 km2, reprezentând 14,5% din suprafața...

Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii

INTRODUCERE De la prima abordare a conceptului de integrare și până în prezent structura economiei mondiale a înregistrat o succesiune de...

Prezentarea regiunii Sud-Est

Așezare geografică, suprafață și frontiere Regiunea Sud Est este situată în partea de Sud Est a României și se învecinează la nord cu Regiunea...

Te-ar putea interesa și

Mediul Cultural

1. INTRODUCERE Din perspectivă istorică, derularea afacerilor internaţioale prezintă caracteristici de continuitate, dar şi de specificitate...

Relațiile urban-rural în cadrul politicilor regionale europene

INTRODUCERE Politica regională europeană a devenit de-a lungul timpului una dintre cele mai importante politici de dezvoltare, întrucât acţiunile...

Situația absorbției fondurilor europene în România

INTRODUCERE Prezenta lucrare tratează subiectul fondurilor europene accesate de către autorităţile române în contextul pre-aderării şi, ulterior,...

Proiecte și Fonduri ale Uniunii Europene

Cap. 1: PROIECTE SI FONDURI ALE UNIUNII EUROPENE POSTINTEGRARE Fondurile si programele postintegrare au fost concepute cu scopul de a elimina...

Comunicarea între Instituțiile Publice Europene și Instituțiile Publice Naționale

Comunicarea între Instituţiile Publice Europene şi Instituţiile Publice Naţionale "Omul poate dobândi diferite competente în viată, inclusiv pe...

Programul PODCA

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PO DCA 1.NOŢIUNI 1.1. Noţiunea programelor operaţionale Programele operaţionale sunt documente...

Politica de Coeziune Economica si Sociala

Capitolul I 1. Scurt istoric al politicii de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene Cu exceptia unei referinte generale la...

Coeziunea Economico-Sociala

Există o serie de factori care influenţează eficacitatea şi impactul politicii europene de coeziune. Un context economic caracterizat prin...

Ai nevoie de altceva?