Globalizarea și criza economică

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 158 în total
Cuvinte : 66969
Mărime: 192.68KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Trifan

Cuprins

INTRODUCERE

PARTEA ÎNTÂI. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND GLOBALIZAREA ECONOMICĂ

CAP 1. RĂDĂCINILE ISTORICE ALE GLOBALIZĂRII 88

1.1. Globalism, globalitate, globalizare 8

1.2. Începuturile globalizării şi fazele sale evolutive 11

1.3. Esenţa globalizării 16

1.4. Factori ai accelerării globalizării 17

1.5. Vârsta civilizaţiei globale 21

1.6. Capitalism sau postcapitalism- 31

CAP 2. GLOBALIZAREA, O REALITATE DIVERSĂ 38

2.1. Cauze şi elemente definitorii ale globalizării 38

2.2. Motoare principale ale globalizării 42

2.2.1. Inovaţia tehnologică 42

2.2.2. Hegemonia ideologiei neoliberale 44

2.3. Mondoeconomia şi globalizarea 46

2.3.1. Globalizarea şi producţia 46

2.3.2. Globalizarea şi comerţul internaţional 47

2.3.3. Către o economie globală bazată pe reţele 49

2.4. Noua economie 51

2.4.1. Elemente definitorii 51

2.4.2. Tranziţia de la economia tradiţională la noua economie 53

2.4.3. Noua economie în cifre 55

2.4.4. Modificarea cadrului juridic internaţional în conformitate cu cerinţele

noii economii 58

CAP 3. COMPONENTE ALE GLOBALIZĂRII ECONOMICE 63

3.1. Globalizarea circulaţiei bunurilor 63

3.1.1. Evoluţia liberalizării circulaţiei bunurilor de la GATT la OMC 63

3.1.2. Lupta contra sărăciei - principalul obiectiv al Rundei Doha 66

3.1.3. UNCTAD şi promovarea comerţului ţărilor în dezvoltare 67

3.2. Globalizarea circulaţiei serviciilor 69

3.2.1. Consideraţii preliminare 69

3.2.2. Specificitatea globalizării pieţei serviciilor 70

3.2.2.1. Serviciile financiare 70

3.2.2.2. Serviciile de transport 73

3.2.2.3. Serviciile de telecomunicaţii 75

3.2.2.4. Serviciile audiovizuale 75

3.2.2.5. Serviciile de publicitate 75

3.2.2.6. Serviciile de utilitate publică 76

3.3. Globalizarea circulaţiei capitalului 76

3.3.1. Globalizarea pieţei capitalurilor 76

3.3.2. Globalizarea financiară 78

3.4. Globalizarea circulaţiei persoanelor 80

3.4.1. Conţinutul globalizării circulaţiei persoanelor 80

3.4.2. Şomajul şi fluxurile de forţă de muncă 82

PARTEA A DOUA. CONTRIBUŢII PRIVIND CERCETAREA COMPLEXĂ ŞI DINAMICĂ A GLOBALIZĂRII ECONOMICE

CAP 4. CARACTERUL CONTRADICTORIU AL DEZVOLTĂRII ÎN

CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII 86

4.1. Interesele naţionale şi globalizarea 86

4.1.1. Rezolvarea problemelor globale sau asigurarea supremaţiei mondiale 87

4.1.2. România n-ar trebui să-şi sacrifice interesele pe altarul globalizării 89

4.2. Globalizare şi dezvoltare economică 90

4.2.1. Dezvoltare contradictorie în a doua jumătate a secolului XX 90

4.2.2. Globalizare şi crize economice 92

4.3. Impactul fenomenelor demografice asupra globalizării 93

4.3.1. Evoluţia demografică mondială şi cei trei poli economici principali 93

4.3.2. Densitatea populaţiei şi dezvoltarea economică 98

Extras din document

CAP 1. RĂDĂCINILE ISTORICE ALE GLOBALIZĂRII

1.1. Globalism, globalitate, globalizare

Termenul de globalizare este folosit pentru prima dată de Theodore Levitt, în lucrarea Globalization and Markets. Astfel, în anii 1980, termenul de globalizare avea în vedere progresele tehnologice care au făcut mai uşoare şi mai rapide tranzacţiile internaţionale. Se referea, deasemenea, la extinderea dincolo de graniţele naţionale ale aceloraşi forţe de piaţă care au operat de secole la toate nivelele activităţii economice umane. Una din definiţiile cele mai folosite ale conceptului de globalizare am întâlnit-o în lucrarea Globalization, a lui R. Robertson, care subliniază: "Globalizarea este procesul complex de multiplicare a legăturilor şi interconexiunilor dintre statele ce compun sistemul mondial" 5.

Unii critici consideră că globalizarea nu ar fi altceva decât o americanizare. În lucrarea "Lexus şi măslinul" Thomas Friedman scrie: " globalizarea înseamnă de fapt americanizare; globalizarea are urechile lui Mickey Mouse, bea Pepsi sau Coca cola, mănâncă Big Macs, lucrează pe laptopuri IBM. Multe societăţi din lume o văd ca pe ceva bun, dar altele o consideră ca o ameninţare fundamentală "6.

Desigur, globalizarea economică, care este obiectul studiului nostru, nu reprezintă nici pe departe un fenomen absolut nou. Primele simptome ale ei au apărut cu mult timp în urmă, deşi este pretenţios şi chiar riscant să-i atribuim, în fazele sale incipiente, aceleaşi conotaţii valabile astăzi. Fenomenul s-a dezvoltat, însă, treptat, cunoscând etape distincte de evoluţie, până în momentul în care n-a mai putut fi explicat prin vechile modele cu care ne obişnuise economia clasică şi chiar cea neoclasică. Adâncirea legăturilor dintre noii actori ai economiei mondiale a atins la un moment dat un asemenea nivel, încât întregul sistem conceptual al economiei politice a trebuit să fie revăzut şi restructurat, în scopul oglindirii mai clare a noilor realităţi intervenite în relaţiile economice internaţionale. Este adevărat că, o lungă perioadă de timp, manifestarea acestor relaţii de interdependenţă economică n-au pus cu atâta acuitate problema găsirii unor definiţii noi, menite să refacă din temelii vechea structură categorială intrată în rutină. Din acest punct de vedere, globalizarea poate fi considerată ca un concept nou, născut pe fondul evoluţiei

Vertiginoase a evenimentelor economice, caracteristice ultimei părţi a secolului XX şi atingerii pragului mediatizatului an 2000.

Transformările economice şi sociale intervenite în intervalul de timp amintit mai sus au fost atât de profunde, încât un economist sau sociolog care şi-ar fi propus să scrie o carte în urmă cu 25 de ani despre globalizare, s-ar fi văzut nevoit să depăşească obstacole considerabile. În prezent, însă, acest subiect tinde să ocupe primul loc pe agenda de lucru a cercetătorilor economişti, fără a putea spune că a devenit o temă comună. Interesant este faptul că, la fel cum postmodernismul sau postindustrializarea au reprezentat conceptele aflate la modă în anii '70, globalizarea pare a fi devenit conceptul cheie al anilor '90, care ne permite să înţelegem mai bine una din coordonatele tranziţiei omenirii spre mileniul trei. Într-adevăr, controversele apărute pe marginea acestui concept au dovedit, fără putinţă de tăgadă, că, în cazul de faţă, nu se mai pune problema adaptării vechilor teorii funcţionaliste la realităţile lumii contemporane, ci de a găsi noi argumente în favoarea acestui fenomen aflat în plină desfăşurare.

La sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI asistăm la utilizarea tot mai frecventă a noţiunii de globalizare, noţiune căreia i s-au dat o multitudine de înţelesuri mai mult sau mai puţin asemănătoare. Semnificative în acest sens sunt cuvintele lui Ulrich Beck care afirma că "globalizarea este, fără îndoială, cuvântul cel mai des folosit şi abuzat, cel mai rar definit şi probabil cel mai neînţeles, nebulos şi spectaculos din punct de vedere politic al ultimilor şi viitorilor ani" 7.

Preview document

Globalizarea și criza economică - Pagina 1
Globalizarea și criza economică - Pagina 2
Globalizarea și criza economică - Pagina 3
Globalizarea și criza economică - Pagina 4
Globalizarea și criza economică - Pagina 5
Globalizarea și criza economică - Pagina 6
Globalizarea și criza economică - Pagina 7
Globalizarea și criza economică - Pagina 8
Globalizarea și criza economică - Pagina 9
Globalizarea și criza economică - Pagina 10
Globalizarea și criza economică - Pagina 11
Globalizarea și criza economică - Pagina 12
Globalizarea și criza economică - Pagina 13
Globalizarea și criza economică - Pagina 14
Globalizarea și criza economică - Pagina 15
Globalizarea și criza economică - Pagina 16
Globalizarea și criza economică - Pagina 17
Globalizarea și criza economică - Pagina 18
Globalizarea și criza economică - Pagina 19
Globalizarea și criza economică - Pagina 20
Globalizarea și criza economică - Pagina 21
Globalizarea și criza economică - Pagina 22
Globalizarea și criza economică - Pagina 23
Globalizarea și criza economică - Pagina 24
Globalizarea și criza economică - Pagina 25
Globalizarea și criza economică - Pagina 26
Globalizarea și criza economică - Pagina 27
Globalizarea și criza economică - Pagina 28
Globalizarea și criza economică - Pagina 29
Globalizarea și criza economică - Pagina 30
Globalizarea și criza economică - Pagina 31
Globalizarea și criza economică - Pagina 32
Globalizarea și criza economică - Pagina 33
Globalizarea și criza economică - Pagina 34
Globalizarea și criza economică - Pagina 35
Globalizarea și criza economică - Pagina 36
Globalizarea și criza economică - Pagina 37
Globalizarea și criza economică - Pagina 38
Globalizarea și criza economică - Pagina 39
Globalizarea și criza economică - Pagina 40
Globalizarea și criza economică - Pagina 41
Globalizarea și criza economică - Pagina 42
Globalizarea și criza economică - Pagina 43
Globalizarea și criza economică - Pagina 44
Globalizarea și criza economică - Pagina 45
Globalizarea și criza economică - Pagina 46
Globalizarea și criza economică - Pagina 47
Globalizarea și criza economică - Pagina 48
Globalizarea și criza economică - Pagina 49
Globalizarea și criza economică - Pagina 50
Globalizarea și criza economică - Pagina 51
Globalizarea și criza economică - Pagina 52
Globalizarea și criza economică - Pagina 53
Globalizarea și criza economică - Pagina 54
Globalizarea și criza economică - Pagina 55
Globalizarea și criza economică - Pagina 56
Globalizarea și criza economică - Pagina 57
Globalizarea și criza economică - Pagina 58
Globalizarea și criza economică - Pagina 59
Globalizarea și criza economică - Pagina 60
Globalizarea și criza economică - Pagina 61
Globalizarea și criza economică - Pagina 62
Globalizarea și criza economică - Pagina 63
Globalizarea și criza economică - Pagina 64
Globalizarea și criza economică - Pagina 65
Globalizarea și criza economică - Pagina 66
Globalizarea și criza economică - Pagina 67
Globalizarea și criza economică - Pagina 68
Globalizarea și criza economică - Pagina 69
Globalizarea și criza economică - Pagina 70
Globalizarea și criza economică - Pagina 71
Globalizarea și criza economică - Pagina 72
Globalizarea și criza economică - Pagina 73
Globalizarea și criza economică - Pagina 74
Globalizarea și criza economică - Pagina 75
Globalizarea și criza economică - Pagina 76
Globalizarea și criza economică - Pagina 77
Globalizarea și criza economică - Pagina 78
Globalizarea și criza economică - Pagina 79
Globalizarea și criza economică - Pagina 80
Globalizarea și criza economică - Pagina 81
Globalizarea și criza economică - Pagina 82
Globalizarea și criza economică - Pagina 83
Globalizarea și criza economică - Pagina 84
Globalizarea și criza economică - Pagina 85
Globalizarea și criza economică - Pagina 86
Globalizarea și criza economică - Pagina 87
Globalizarea și criza economică - Pagina 88
Globalizarea și criza economică - Pagina 89
Globalizarea și criza economică - Pagina 90
Globalizarea și criza economică - Pagina 91
Globalizarea și criza economică - Pagina 92
Globalizarea și criza economică - Pagina 93
Globalizarea și criza economică - Pagina 94
Globalizarea și criza economică - Pagina 95
Globalizarea și criza economică - Pagina 96
Globalizarea și criza economică - Pagina 97
Globalizarea și criza economică - Pagina 98
Globalizarea și criza economică - Pagina 99
Globalizarea și criza economică - Pagina 100
Globalizarea și criza economică - Pagina 101
Globalizarea și criza economică - Pagina 102
Globalizarea și criza economică - Pagina 103
Globalizarea și criza economică - Pagina 104
Globalizarea și criza economică - Pagina 105
Globalizarea și criza economică - Pagina 106
Globalizarea și criza economică - Pagina 107
Globalizarea și criza economică - Pagina 108
Globalizarea și criza economică - Pagina 109
Globalizarea și criza economică - Pagina 110
Globalizarea și criza economică - Pagina 111
Globalizarea și criza economică - Pagina 112
Globalizarea și criza economică - Pagina 113
Globalizarea și criza economică - Pagina 114
Globalizarea și criza economică - Pagina 115
Globalizarea și criza economică - Pagina 116
Globalizarea și criza economică - Pagina 117
Globalizarea și criza economică - Pagina 118
Globalizarea și criza economică - Pagina 119
Globalizarea și criza economică - Pagina 120
Globalizarea și criza economică - Pagina 121
Globalizarea și criza economică - Pagina 122
Globalizarea și criza economică - Pagina 123
Globalizarea și criza economică - Pagina 124
Globalizarea și criza economică - Pagina 125
Globalizarea și criza economică - Pagina 126
Globalizarea și criza economică - Pagina 127
Globalizarea și criza economică - Pagina 128
Globalizarea și criza economică - Pagina 129
Globalizarea și criza economică - Pagina 130
Globalizarea și criza economică - Pagina 131
Globalizarea și criza economică - Pagina 132
Globalizarea și criza economică - Pagina 133
Globalizarea și criza economică - Pagina 134
Globalizarea și criza economică - Pagina 135
Globalizarea și criza economică - Pagina 136
Globalizarea și criza economică - Pagina 137
Globalizarea și criza economică - Pagina 138
Globalizarea și criza economică - Pagina 139
Globalizarea și criza economică - Pagina 140
Globalizarea și criza economică - Pagina 141
Globalizarea și criza economică - Pagina 142
Globalizarea și criza economică - Pagina 143
Globalizarea și criza economică - Pagina 144
Globalizarea și criza economică - Pagina 145
Globalizarea și criza economică - Pagina 146
Globalizarea și criza economică - Pagina 147
Globalizarea și criza economică - Pagina 148
Globalizarea și criza economică - Pagina 149
Globalizarea și criza economică - Pagina 150
Globalizarea și criza economică - Pagina 151
Globalizarea și criza economică - Pagina 152
Globalizarea și criza economică - Pagina 153
Globalizarea și criza economică - Pagina 154
Globalizarea și criza economică - Pagina 155
Globalizarea și criza economică - Pagina 156
Globalizarea și criza economică - Pagina 157
Globalizarea și criza economică - Pagina 158

Conținut arhivă zip

  • Globalizarea si Criza Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Implicații ale Mondializării și Globalizării Piețelor Asupra Strategiilor de Produs

CAPITOLUL 1. IMPLICAŢII ALE MONDIALIZĂRII ŞI GLOBALIZĂRII PIEŢELOR 1.1. CARACTERISTICI ALE PROCESULUI DE GLOBALIZARE Comunitatea Europeană a...

Globalizarea si Statele Mici si Mijlocii - Studiu de Caz Romania

Argument Lucrarea de diplomă intitulată ” Globalizarea si statele mici si mijloci. Studiu de caz Romania” reprezintă expresia preocupărilor mele...

Globalizarea Economiei

INTRODUCERE Cu siguranţă, deficienţele şi riscurile globalizării pot constitui obiectul multor ore de discuţii, poate fi admisă şi varianta...

Globalizarea și Impactul ei Asupra Economiei Globale

CAPITOLUL I ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE GLOBALIZĂRII 1.1. Apariţia conceptului de globalizare Conceptul de globalizare economică a apărut din...

Riscurile în afacerile economice internaționale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Riscurile în afacerile economice internaţionale” s-a urmărit stabilirea riscurilor evidente şi mai puţin...

Elaborarea unui plan de afaceri la SC Kligor SRL - Tecuci

Capitolul 1. Importanţa planului de afaceri pentru materializarea proiectelor în comerţ 1.1. Definirea, rolul şi funcţiile planului de afaceri...

Globalizare versus regionalizare. tendințe și perspective

INTRODUCERE Lucrarea de licență cu titlul “Globalizare și Regionalizare” își propune un studiu asupra acestor două procese,deoarece această temă...

Globalizarea și securitatea

„România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a...

Te-ar putea interesa și

Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială

În cadrul economiei mondiale moderne, una din cerinţele fundamentale, care conduce la progresul fiecărei economii naţionale, este reprezentată de...

Rolul Pieței de Capital în Dezvoltarea Economiei

Studiile efectuate pâna acum au lacune în încercarea lor de a face o stricta delimitare între sisteme financiare bazate pe banci si sisteme...

Globalizarea și condițiile de muncă în țările în curs de dezvoltare. studiu de caz Indonezia

INTRODUCERE Globalizarea , definită ca desfinţarea barierelor din calea comerţului migraţiei şi investiţiilor peste hoatare. , afectează direct...

Globalizarea și impactul asupra vieții economice

Introducere Globalizarea, pe lângă faptul că este discutată şi tratată sub diferite forme din prisma tuturor treptelor societăţii în care trăim,...

America Latină

1.1 CRIZA DATORIEI EXTERNE ŞI INTEGRAREA REGIONALĂ Modelul de integrare regională latino - americană a avut o serie de determinanţi comuni tuturor...

Globalizare versus Regionalizare

GLOBALIZAREA ECONOMICA Caracterul omniprezent al globalizarii, actualitatea cat si modernitatea subiectelor legate de aceasta, ii permit sa ocupe...

Statul și Concurența în Economia Contemporană

1. Gândirea economică despre relaţia stat – economie Concepută ca un ansamblu de activităţi interdependente, în cadrul cărora omul alege ce, cât...

Perspectivele Procesului de Globalizare la Nivelul României

.1. Aspecte conceptuale ale globalizării Globalizarea, ca modalitate sau sistem de receptare și abordare pe termen lung a marilor probleme...

Ai nevoie de altceva?