Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 9954
Mărime: 3.31MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

1. Procesul de internaţionalizare: obiective, strategii 3

1.1 Definirea obiectivelor internaţionale ale firmei 3

1.2 Selecţionarea pieţelor şi a partenerilor 4

1.3 Stabilirea metodelor de operare (a formelor de internaţionalizare) 5

1.4 Strategiile firmelor (societăţilor) multinaţionale 6

1.5 Strategia de internaţionalizare a firmei în context multicultural 7

2. Dacia - scurt istoric 18

3. Structura Dacia – Renault 24

3.1 Crearea structurii Dacia – Renault 24

3.2 Aplicarea conceptului de Geo Marketing în cadrul Dacia 27

3.3 Standardizarea reţelei de dealeri autorizaţi Dacia 37

4. Concluzii 43

5. Bibliografie 48

Extras din document

1. Procesul de internaţionalizare: obiective, strategii

Implantarea în străinătate – este o modalitate de creştere externă a firmei, faţă de creşterea internă (care se face prin acumularea de capital) se realizează prin investiţii directe în străinătate şi duce la construirea diferitelor structuri organizatorice (filialele şi sucursalele aflate în străinătate).

Definirea obiectivelor internaţionale ale firmei:

Aceste obiective decurg din operaţiunile de bază ale strategiei de internaţionalizare, care reflectă finalitatea firmei, aşa cum sunt exprimate de politica sa generală.

Obiectivele internaţionalizării firmelor sunt:

- creşterea extensivă (lărgirea pieţelor);

- creşterea intensivă (valorificarea resurselor, creşterea profitabilităţii);

- creşterea internă (acumularea capitalului);

- creşterea externă (implantări, achiziţii, etc);

- dezvoltarea autonomă şi parteneriat;

- orientarea pe termen scurt şi orientarea pe termen lung;

- strategia monopolului sau multiprodus;

- concentrarea şi diversificarea activităţilor.

Obiectivele concrete ale internaţionalizării pot fi formulate sub forma unor indicatori:

- rentabilitatea capitalului investit şi nivelul profitului aşteptat;

- cifra de afaceri colectată şi cotele de piaţa de atins pe ansamblu şi pe ţări;

- ritmul de creştere prevăzut;

- ponderea bunurilor şi serviciilor produse în străinătate, în raport cu producţia internă;

- gradul de internaţionalizare a structurilor de capital şi a resurselor financiare;

- gradul de internaţionalizare a resurselor umane.

Selecţionarea pieţelor şi a partenerilor:

Această etapă se realizează în raport cu oportunităţile pe care acestea le oferă pentru firmele care îşi propun să se internaţionalizeze:

a. selecţionarea pieţelor – presupune localizarea în diferite zone geografice. Această localizare se realizează în funcţie de o serie de criterii:

- caracterul activităţii (internaţională, multinaţională, globală);

- consideraţii economice (potenţialul pieţei şi evoluţia favorabilă a acesteia, condiţiile avantajoase de derulare a afacerilor (resurse umane bune şi ieftine, reţea de distribuţie bine pusă la punct, infrastructura acceptabilă), accesul la surse de finanţare);

- consideraţii juridice, administrative şi fiscale (respectarea dreptului de proprietate, reglementarea liberei circulaţii a bunurilor şi serviciilor, regimul cursului de schimb, modul de operare al administraţiei fiscale, facilităţile fiscale);

- consideraţiile legate de riscul în afaceri (ratingul de ţară, nivelul de îndatorare al ţării respective, riscurile comerciale (legate de preţ, cursul de schimb, instabilitatea sistemului financiar-bancar)).

b. selecţionarea partenerilor – în aceasta selecţionare se pleacă de la nişte criterii de afaceri ca:

- experienţa acestora în afacerile internaţionale;

- existenta sau inexistenta unor relaţii de afaceri anterioare cu firma care se internaţionalizează;

- nivelul tehnologic şi potenţialul comercial al firmei;

- sistemul economico-financiar al acestora;

- gradul de risc (riscul de insolvabilitate, tehnologic, etc.).

1.3 Stabilirea metodelor de operare (a formelor de internaţionalizare):

Această etapă reprezintă alegerea diferitelor forme de internaţionalizare a afacerilor. În acest sens, firma poate opta pentru diferite forme de operaţiuni comerciale, pentru acţiuni de implantare în străinătate, pentru realizarea de alianţe strategice sau de cooperări, etc.

Preview document

Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 1
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 2
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 3
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 4
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 5
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 6
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 7
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 8
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 9
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 10
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 11
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 12
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 13
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 14
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 15
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 16
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 17
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 18
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 19
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 20
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 21
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 22
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 23
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 24
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 25
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 26
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 27
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 28
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 29
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 30
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 31
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 32
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 33
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 34
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 35
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 36
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 37
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 38
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 39
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 40
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 41
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 42
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 43
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 44
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 45
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 46
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 47
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 48
Implantarea societăților transnaționale în țările foste comuniste din Europa de Est - studiu de caz - procesul de împlântare Renault în România - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Implantarea Societatilor Transnationale in Tarile Foste Comuniste din Europa de Est - Studiu de Caz - Procesul de Implantare Renault in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Dacia-Renault - o relansare istorică

INTRODUCERE Datorită dinamicii pieţei şi puternicii concurenţe din pieţele asiatice, unele companii nu pot rezista acestor schimbării şi astfel se...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?