Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 19585
Mărime: 440.24KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mariana Trandafir
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” din GALATI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Studii universitare de Masterat Specializarea: Gestiunea Financiara a Afacerilor în Spatiul European

Cuprins

CAPITOLUL I.

NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE

I.1. Continutul si structura veniturilor bugetelor locale pag.

I.2. Clasificarea impozitelor pag.

I.3. Importanta taxelor locale în România pag.

CAPITOLUL II.

PRIMARIA GALATI – DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SI

ANALIZA EVOLUTIEI INDICATORILOR VENITURILOR PROPRII FISCALE

PE ANII 2008-2010

II.1.Prezentarea Serviciului public “Directia Impozite si taxe” Galati pag.

II.2. Sistemul electronic de colectare a impozitelor si taxelor locale pag.

II.3.Analiza indicatorilor bugetelor locale în perioada 2008-2010

cu privire la nivelul veniturilor proprii din impozite si taxe locale. pag.

CAPITOLUL III.

STUDIU DE CAZ PRIVIND ASEZAREA SI METODELE DE CALCUL ALE

IMPOZITELOR LA DIRECTIA DE FISCALITATE GALATI

III.1. Impozitul pe cladiri pag.

III.2. Impozitul pe teren pag.

III.3. Impozitul pe mijloacele de transport pag.

III.4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor pag.

III.5. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pag.

III.6. Impozitul pe spectacole pag.

III.7. Taxa hoteliera pag.

III.8. Taxe speciale pag.

III.9. Facilitati fiscale la Primaria Municipiului Galati pag.

CAPITOLUL IV.

CONCLUZII pag.

BIBLIOGRAFIE pag.

Extras din document

CAPITOLUL I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE

LOCALE

I.1. Continutul si structura veniturilor bugetelor locale

Bugetele locale reflecta relatiile banesti ce se realizeaza în procesul mobilizarii,

repartizarii si utilizarii fondurilor la dispozitia organelor locale din fiecare unitate

administrativa-teritoriala. Fondurile ce se formeaza si se repartizeaza prin relatiile financiare

locale si relatiile lor cu unitatile si institutiile locale, precum si cu bugetul statului, scot în

evidenta rolul activ al acestora în dezvoltarea economica si social culturala a localitatilor tarii.

Bugetul local reprezinta actul în care se înscriu veniturile si cheltuielile colectivitatilor locale

pe o perioada de un an. Prin resursele pe care le mobilizeaza si repartizeaza, ca si prin

controlul pe care îl realizeaza, bugetele locale exercita un rol activ asupra organizarii si

functionarii unitatilor economice locale si a institutiilor social culturale, asupra satisfacerii

unor cerinte specifice ale locuitorilor.

Bugetele locale reprezinta instrumente de planificare si de conducere a activitatii

financiare a unitatilor administrativ-teritoriale. Structura acestora reflecta gradul de autonomie

fata de puterea centrala si legaturile existente între diferitele administratii teritoriale. De

asemenea, bugetele locale reflecta fluxurile veniturilor si cheltuielilor administratiei locale,

modalitatea de finantare a cheltuielilor pe destinatii si de acoperire a deficitelor. În cadrul

finantelor publice, pornind de la structura administratiei publice, respectiv administratia

publica centrala si administratia publica locala, se individualizeaza finantele publice locale

care reflecta resurse financiare ce se mobilizeaza si administreaza pentru satisfacerea

cerintelor cu caracter local.7 Bugetele locale sunt bugetele unitatilor administrativ-teritoriale

care au personalitate juridica. Fiecare comuna, oras, municipiu si sector al minicipiului

Bucuresti întocmeste buget propriu, în conditii de autonomie.

Organizarea distincta a finantelor locale pe baza autonomiei urmareste degrevarea

finantelor publice ale administratiei centrale de stat de o parte din cheltuieli, simplificarea

fluxurilor banesti între cele doua componente ale finantelor publice, apropierea resurselor de

locul utilizarii lor si îmbunatatirea administrarii resurselor financiare. Sfera finantelor locale

depinde de structura organelor administratiei publice locale si de competenta lor în diverse

domenii. Competentele exercitate de colectivitatile locale sunt: competente proprii pentru

gestionarea actiunilor de interes local; competente exercitate pentru contul statului;

competente care sunt încredintate de alte colectivitati.

7 Conf. Univ. Dr. Carmen Cretu – Note de curs - suport, 2011

Bugetele locale reprezinta partea principala a finantelor locale prin care se asigura

mobilizarea resurselor financiare necesare realizarii actiunilor din competenta organelor

administratiei publice locale având menirea de a asigura dimensionarea cheltuielilor în limita

veniturilor proprii, fundamentarea resurselor proprii, stimularea initiativei locale si exercitarea

controlului asupra utilizarii fondurilor financiare.

Bugetele locale reflecta relatii economice banesti care apar cu prilejul constituirii si

repartizarii de fonduri centralizate cu adresare generala la si de la dispozitia unitatilor

administrativ-teritoriale, în scopul satisfacerii unor interese ale colectivitatilor publice locale.

Veniturile bugetelor locale sunt formate din veniturile proprii, veniturile din sume defalcate

din unele venituri ale bugetului de stat, subventii primite de la bugetul de stat si de la alte

bugete, donatii si sponsorizari.

În economia de piaa o influenta importanta o are în materie de venituri bugetare si

pozitia statului în societate, pornind de la proprietatea acestuia si de la necesitatile

colectivitatilor publice potrivit cu o anumita structura socio-demografica si economica. O

importanta aparte o are si politica financiara a statului în perioada de gestiune bugetara ca

segment al politicii economico-sociale de pe pozitia componentei politice dominante.

Dimensiunea, ca si structura veniturilor este functie de cheltuielile publice de acoperit. Daca

acestea din urma sunt în cuantum redus prin faptul ca statul, respectiv unitatile administrativteritoriale

nu se implica într-o dimensiune mai puternica, într-o diversitate de domenii, atunci

veniturile acoperitoare nu vor reprezenta o problema majora. Daca cheltuielile sunt într-un

cuantum mare, pornind de la situatia economico-sociala a colectivitatii locale, atunci

acoperirea lor impune un sistem de venituri corelat care sa fie suficient în sustinerea

cheltuielilor, iar în paralel sa nu produca deteriorari, atât în ceea ce priveste economia, cât si

situatia sociala a populatiei.

Bugetul local este o componenta a sistemului de bugete si este definit ca o veriga a

acestuia, în raport cu celelalte componente. În România, cele doua verigi ale bugetelor locale

sunt: bugetele proprii ale judetelor si ale municipiului Bucuresti, administrate de catre

Consiliile Judetene si bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor

municipiului Bucuresti, administrate de catre primarii.

Bugetele locale cuprind doua capitole principale: veniturile si cheltuielile localitatilor.

Bugetele locale se constituie în principal din venituri realizate pe plan local si venituri primite

de la nivel central. Veniturile bugetare locale se constituie din:

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte

venituri si cote defalcate din impozitul pe venit;

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

Preview document

Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 1
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 2
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 3
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 4
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 5
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 6
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 7
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 8
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 9
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 10
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 11
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 12
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 13
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 14
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 15
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 16
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 17
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 18
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 19
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 20
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 21
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 22
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 23
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 24
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 25
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 26
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 27
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 28
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 29
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 30
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 31
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 32
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 33
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 34
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 35
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 36
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 37
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 38
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 39
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 40
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 41
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 42
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 43
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 44
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 45
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 46
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 47
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 48
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 49
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 50
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 51
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 52
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 53
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 54
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 55
Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Impozite si Taxe Locale la Primaria Municipiului Galati.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza categoriilor de prețuri în contextul liberei concurențe

Rolul fundamental în mecanismul economiei de schimb şi al liberei iniţiative îl joacă preţurile. Deciziile membrilor societăţii din economia de...

Organizarea procesului bugetar la unitățile administrativ - teritoriale

I. LOCUL SI ROLUL UNITĂTILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE ÎN DEZVOLTAREA LOCALITĂTILOR Etimologia cuvântului administratie provine din limba latină...

Planul de Afaceri al unei Firme - SC Milenium SA

ARGUMENT Planul de afaceri este rezultatul unei activitati utile de-alungul procesului de concepere si dezvoltare a proceselor noi si inventive....

Sudiu comparativ privind bugetul UE și bugetul României

INTRODUCERE Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin...

Dezvoltarea Spațiului Rural cu Ajutorul Activităților Alternative

Introducere Structura, intenţiile şi scopul acestei lucrări sunt axate pe analiza şi cercetarea problemelor actuale şi de perspectivă, în ceea ce...

Prețul - element hotărâtor

INTRODUCERE Prețul este expresia bănească a valorii mărfurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului și constituie o categorie economică,el...

Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea

INTRODUCERE Actualitatea temei Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (...

Mecanismul prețului în economia contemporană

CAP. I - CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MECANISMUL PREȚULUI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1. 1. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare În...

Te-ar putea interesa și

Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati

CAPITOLUL 1. PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI SERVICIILOR PUBLICE 1.1 DEFINIREA SERVICIULUI PUBLIC În limbaj curent, notiunea de serviciu public...

Contabilitatea Taxei pe Valoare Adăugată

INTRODUCERE Funcţia financiar-contabilã a unei firme cuprinde ansamblu activitãţilor prin care se asigurã resursele financiare necesare atingerii...

Impozite și Taxe Locale

INTRODUCERE Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei ( hrană, îmbrăcăminte,...

Studiu de Caz Finantele Institutiilor Publice

PRIMARIA GALATI Prin pozitia sa geografica,Galatiul este situat la intersectia drumurilor comerciale europene de la nord la sud si de la est la...

Monografie

1.1 Scurt istoric Societatea comerciala INTFOR S.A.Galati a fost înfiintata în luna octombrie 1993 prin hotarârea Guvernului României de...

Analiza formelor vânzării și a mediului la SC Arabesque SRL

Capitolul 1- Prezentarea generală S.C Arabesque. S.R.L 1.1. Date de identificare: Denumire: SC. ARABESQUE S.R.L Județ: Galați Oraș: Galați...

Aspecte juridice și financiare generate de creanțele și datoriile unei societăți

CAPITOLUL 1 BAZELE ORGANIZĂRII ŞI CONDUCERII CONTABILITĂŢII LA SNP PETROM SUCURSALA ARPECHIM PITEŞTI- CA ENTITATE ECONOMICĂ LA NIVELUL ECONOMIEI...

Impozitele și Taxele Locale

Cap.I. SISTEMUL BUGETAR 1.1. Continutul si caracteristicile bugetului de stat Bugetul de stat este o categorie fundamentala a finantelor la...

Ai nevoie de altceva?