Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 14836
Mărime: 258.82KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Daniela Tatiana Corodeanu

Cuprins

Capitolul 1. Etica şi sfera ei de cuprindere..2

1.1. Ce este etica?..2

1.2. Ce este morala?..3

1.3. Exemple şi efecte ale aplicării principiilor morale şi etice..3

1.4. Importanta moralei şi a eticii pentru manageri..5

1.5. Etica si deontologie. Etica profesionala.6

1.6. Noua teorii ale eticii care guverneaza lumea.9

1.7. Factori care influenteaza comportamentul etic al individului.13

1.8. Definitii ale eticii.17

1.9. Etica si personalitatea machiavelica..21

Capitolul 2. Dileme etice in managementul resurselor umane..23

2.1. Principiile managementul etic..23

2.2. Tipuri de dileme etice in managementul resurselor umane..24

2.3. Teoria echităţii.25

2.4. Dileme in etica organizatiilor..27

Capitolul 3. Program de monitorizare la firma MONDRIAN..30

3.1. Prezentarea consultantilor..30

3.2. Prezentare firma Mondrian.34

3.3. Trimiterea scrisorii de invitatie..40

3.4. Organizarea salii.41

3.5. Bugetul de desfasurare..42

3.6. Chestionar pentru determinarea nivelul etic in organizatie.43

3.7. Raportul intermediar.46

3.8. Program de training pentru angajati in vederea constientizarii comportamentului etic ce trebuie abordat in organizatie.53

3.9. Runda de control.55

3.10. Raportul final.56

Concluziile si recomandarile echipei de consultanti..57

Bibliografie.59

Extras din document

Capitolul 1. Etica şi sfera ei de cuprindere

1.1. Ce este etica?

“Etica se confruntă cu ce este bine şi ce este rău. Este un cod de reguli nescrise care ne guvernează în atitudinea faţă de ceilalţi ”.

"Dicţionarul explicativ al limbii române", prin ediţia sa din 1975 defineşte etica ca fiind: "ştiinţa care se ocupă cu studiul principiilor morale, cu legile lor de dezvoltare istorică, cu conţinutul lor de clasă şi cu rolul lor în viaţa socială; totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare unei anumite clase sau societăţi"

O înţelegere a eticii este critică pentru noi ca indivizi, pentru că o etică sănătoasă reprezintă însăşi esenţa unei societăţi civilizate. Etica este fundaţia pe care sunt clădite toate relaţiile noastre. Ea înseamnă ansamblul nostru de a ne relaţiona faţă de patroni, faţă de angajaţi, de colegi, de clienţi, de subordonaţi, de furnizori, faţă de comunitatea în care ne aflăm şi unii faţo de alţii. Etica nu se referă la legăturile pe care le avem cu alte persoane - toţi avem legături unii faţă de alţii - ci la calitatea acestor legături.

Studierea eticii ca disciplină practică numită şi "etica aplicată", ca ultim curent în abordarea acestei ştiinţe, a avut o contribuţie foarte importantă atât în domeniul dreptului cât şi al medicinii în care etica legală sau jurisprudenţa şi etica medicală sunt subiecte bine stabilite. Această abordare a dreptului şi medicinii au avut o importantă contribuţie la dezvoltarea Business Administration ca disciplină de studiu, în special în SUA. De exemplu Universitatea Harvard, la lansarea Facultăţii de Business a adoptat modelele pedagogice dezvoltate de facultăţile sale de drept şi medicină, în care abordarea etică a disciplinei are un rol important. Aceasta s-a datorat şi faptului că unii profesori şi oameni de afaceri au considerat necesar impunerea în practica afacerilor a valorilor acceptate de către comunitatea mai larga. Baza legală a acestei concepţii de încorporare a eticii în afaceri se presupune că este conţinută într-o decizie a Curţii Supreme de Justiţie a SUA, în 1906, care spune că: "Corporaţia (firma) este creaţia statului, şi că are menirea să existe pentru biele comunităţii ".

1.2. Ce este morala?

"Dicţionarul explicativ al limbii române", prin ediţia sa din 1975 defineşte morala ca fiind: "ansamblul normelor de convieţuire, de comportare a oamenilor unii faţă de alţii şi faţă de colectivitate, şi a căror încălcare nu este sancţionată de lege, ci de opinia publică". În Dicţionarul limbii franceze "Petit Robert", prin ediţia sa din 1982 defineşte morala ca fiind: "ştiinţa binelui şi răului; teoria acţiuni umane în calitatea ei de a fi supusă datoriei şi au ca scop binele; ansamblul de reguli de conduită considerate de o manieră absolută; ansamblu de reguli de conduită care decurg dintr-o anumită concepţie despre morală ".

Thomas Maltus preciza în "Principles of Political Economy" (1820), ca "Economia politică are cu mai multe relaţii cu morala şi politica decât cu ştiinţele matematice ".

La baza moralei stau câteva principii: principiul demnităţii, principiul responsabilităţii, principiul libertăţii, principiul solidarităţii, principiul dreptăţii şi principiul carităţii.

1.3. Exemple şi efecte ale aplicării principiilor morale şi etice

Din 1977, General Motors are o politică de integritate a personalului, în care regula de bază este aceea că un angajat al său "nu ar trebui sa facă un lucru de care să se ruşineze înaintea familiei lor sau să se teamă că l-ar putea citi pe prima pagina a ziarului local". General Motors nu este singura firmă care promovează comportamentul etic. Aproape 1/2 din companiile mari din SUA au un "Cod comun de comportament". Aceste coduri vin în sprijinul angajaţilor care simt presiuni în direcţia unor decizii pe care le considera neetice. De asemenea, aceste coduri realizează un antrenament în tipurile de comportament care se aşteaptă de la angajaţi . Un model a unui cod de etică profesională poate fi urmărit în capitolul 3.1. al acestei lucrări.

Compania Johnson & Johnson are următorul "crez" etic: "credem că prima noastră responsabilitate se îndreaptă către doctori, asistente şi pacienţi, către mamele şi taţii şi toţi ceilalţi care folosesc produsele şi serviciile noastre. Noi suntem responsabili faţă de angajaţii, acei bărbaţi şi femei care lucrează împreună cu noi pe toate continentele. Toţi trebuie consideraţi ca şi o persoană individuală. Trebuie să respectăm demnitatea lor şi să le recunoaştem meritele. Noi trebuie să le asigurăm o conducere competentă, care trebuie să fie justă şi morală. Noi suntem responsabili faţă de comunităţile în care noi trăim şi muncim şi la fel faţă de comunitatea globală. Trebuie să fim buni cetăţeni. Atunci când vom acţiona în concordanţă cu aceste principii, acţionarii noştri vor realiza un profit echitabil ."

Compania Chimica Eastman: "Suntem cinstiţi cu noi înşine şi cu ceilalţi. Integritatea noastră se oglindeşte în relaţiile noastre cu angajaţii, clienţii, furnizorii şi vecinii. Scopul nostru sunt relaţiile bazate pe adevă r."

Compania Engleza de Telecomunicaţii: "Ne vom folosi în mod corect puterea noastră de cumpărare, şi ne vom îngriji cu bună credinţă de operaţiile care implică oferta şi contractele; plata promptă şi în modul în care s-a convenit ."

Un alt exemplu al aplicării unor principii morale sănătoase îl da compania Services Master Corporation, din SUA, care timp de 25 de ani a înregistrat o creştere continuă a profitului şi care are în prezent aproximativ 200.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri de 4 miliarde de USD. Această companie are inscripţionat pe frontispiciul clădirii lor, principiul central al codului etic al companiei: "Îl slăvim pe Dumnezeu în tot ceea ce facem".

Preview document

Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 1
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 2
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 3
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 4
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 5
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 6
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 7
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 8
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 9
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 10
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 11
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 12
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 13
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 14
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 15
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 16
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 17
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 18
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 19
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 20
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 21
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 22
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 23
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 24
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 25
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 26
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 27
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 28
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 29
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 30
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 31
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 32
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 33
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 34
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 35
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 36
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 37
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 38
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 39
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 40
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 41
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 42
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 43
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 44
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 45
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 46
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 47
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 48
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 49
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 50
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 51
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 52
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 53
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 54
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 55
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 56
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 57
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 58
Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Instrumente de Rezolvare a Dilemelor Etice in Organizatie.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor

ARGUMENT Etica în afaceri este o disciplină pe care mulţi oameni o iau în răspăr: pe unii îi amuză copios, altora li se pare o glumă proastă. Mai...

Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective

Introducere ”Europa nu este decât o voință comună a celor care trăiesc în ea, printr-o vocație comună... Unitatea europeană stă în spiritul...

Managementul Resurselor Umane în Cadrul Antibiotice Iași

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Resursele umane sunt primele resurse strategice ale unei organizatii (societate comerciala, institutie,...

Planul de Afaceri - Cheia Succesului în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent societatea se află la o etapă de dezvoltare economică cînd numărul persoanelor întreprinzătoare este...

Bilanțul contabil

INTRODUCERE Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil...

Abordarea Eticii in Managementul Afacerilor Internationale

Introducere Etica in afaceri este un subiect pe care multi oameni il i-au in raspar: pe unii ii amuza copios iar altora li se pare o gluma...

Dileme Etice în Organizații

INTRODUCERE În lumea noastră grăbită şi agitată, din ce în ce mai mulţi oameni sunt ahtiaţi după noutate, din care unii fac un etalon de prim rang...

Te-ar putea interesa și

Dileme Etice în Organizații

INTRODUCERE În lumea noastră grăbită şi agitată, din ce în ce mai mulţi oameni sunt ahtiaţi după noutate, din care unii fac un etalon de prim rang...

Etica și corupția

Cap.1 Noţiunea de etică. Necesitatea şi importanţa eticii în mediul organizaţional Definiţie. Noţiunea de “etică” provine din greaca veche şi...

Instrumente de Rezolvare a Dilemelor Etice in Organizatie

Capitolul 1. Etica şi sfera ei de cuprindere 1.1. Ce este etica? “Etica se confruntă cu ce este bine şi ce este rău. Este un cod de reguli...

Putere, autoritate, influență și schimbare

Caracteristici ale puterii, autorităţii şi influenţei A avea puterea asupra altora poate fi fascinant pentru mulţi indivizi. Puterea înseamnă...

Etică în Administrația Publică

I.1. Există etică în administraţia publică? Iată o întrebare, pe care ne-am pus-o ori de câte ori am intrat în contact direct cu structurile...

Etică și Abuz de Putere

I. Etica. Aspecte specifice Ce înseamna oare “drept”, “corect” si “just”? Ce înteleg oamenii de afaceri, managerii sau angajatii prin acestea? Le...

Caiet practică - Primăria Municipiului Moinești

1. PREZENTAREA INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ PRACTICA 1.1 Baza legala de înfiinţare şi legile pe baza cărora îşi desfăşoară...

Etica în afaceri

INTRODUCERE Prezentul curs se adresează studenților de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, toate specializările, forma...

Ai nevoie de altceva?