Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 17782
Mărime: 1.25MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere.pag.2

Capitolul I - INTERNETUL ȘI DEZVOLTAREA AFACERILOR ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ

1.1 Politica statelor de dezvoltare a Internetului în economia de piaţă .pag.3

1.1.1 Societatea informaţională – concept, tendinţe. Trecerea de la era industrială la era informaţională . .pag.3

1.1.2 Tehnologia informaţiei – INTERNETUL . pag.4

1.1.3 Internetul în economie .pag.6

1.2 Afacerile pe Internet – parte integranta a noii economii.pag.9

1.2.1 E-communities (comunităţi electronice) – punctul de plecare al afacerilor

electronice . pag.9

1.2.2 Definirea “e-busines-ului”. Ce sunt afacerile electronice? . .pag.11

1.2.2.1 Diferenţe între afacerile electronice şi cele tradiţionale. .pag.13

1.2.2.2 Tehnologia IT – suportul e-business. .pag.15

1.2.3 Afacerile electronice în lume. pag.15

1.3 Strategia Lisabona – motor al unei dezvoltări competitive, dinamice și

durabile. .pag.16

Capitolul al II-lea - IMPACTUL ECONOMICO-SOCIAL AL

INTERNETULUI ASUPRA ECONOMIEI DE PIAȚĂ

2.1. Aspecte introductive ale problemei . pag.19

2.2. Licitații pe internet (licitații electronice). . pag.21

2.2.1 Introducere. .pag.21

2.2.2 Licitaţii: de la negocieri din economie la negocieri automatizate. pag.22

2.2.3 Licitaţii pentru negocieri automate.pag.23

2.2.3.1 Cadrul pieţei. .pag.23

2.2.3.2 Licitaţii și negocieri automate. .pag.24

2.2.4 Procedura de organizare a licitaţiilor electronice (e-licitații) .pag.25

2.3 Vânzări de produse și servicii pe Internet . .pag.27

2.3.1 Importanţa Internetul în vânzări . pag.27

2.3.2 Cum cumpărăm pe Internet . pag.27

2.3.3 Magazin de cumpăraturi online . .pag.28

2.4. Achiziţiile publice on-line pe web . .pag.28

2.4.1 Dinamica sistemului de achiziţii publice . .pag.28

2.4.2 Sistemul electronic de achiziţii publice / SEAP

( STUDIU DE CAZ).pag.34

Concluzii. pag.44

Bibliografie. pag.47

Extras din document

Introducere

,,Internetul și impactul său asupra economiei de piață” este o lucrare deosebit de actuală, care corespunde cu cerințele studenților economiști, agenților economici și altor categorii de persoane interesate de acest domeniu al noii economii, de sisteme și aplicații economice cât mai performante, strategice și flexibile pentru adaptarea acestora pe piață.

Lucrarea are la bază implicațiile Internetului în economie, fiind considerat una dintre cele mai rentabile, eficiente şi facile modalităţi de comunicare şi informare contemporane. Întreprinderile, prin personalul care le deservesc, pot rămâne în contact cu furnizorii, clienţii, angajaţii, instituţiile statului, folosind transferurile de fişiere, e-mailul, convorbirile telefonice prin Internet, videoconferinţele, discuţiile de grup etc.

Lucrarea de față este structurată pe două capitole: Internetul și dezvoltarea afacerilor în economia de piață, Impactul economico-social al internetului asupra economiei de piață și prezentarea unui studiu de caz privind aplicațiile comerțului electronic.

Analiza acestor aspecte evidențiază cele mai importante probleme ale afacerilor electronice si ale noii economii, cum ar fi: caracterul dinamic al societății informaționale, în context global, având ca suport tehnologia, tehnologia informației și cea a comunicațiilor.

În cadrul primului capitol privind Internetul și dezvoltarea afacerilor în economia de piață sunt prezentate afacerile pe internet ca parte integrantă a noii economii, politica statelor de dezvoltare a Internetului și o serie de măsuri ale Strategiei Lisabona.

Cercetarea de față prezintă afacerea electronică ca pe o parte integrantă a economiei electronice. În acest sens este analizată realitatea virtuală și avantajul competitiv pe piața virtuală, evidențiind faptul că economia internetului este un nou mode de viață al societății actuale. De asemenea, sunt prezentate o serie de trăsături ale societății informaționale, detalii privind tehnologia informației, punctul de plecare al afacerilor electronice - E-communities (comunităţile electronice), definirea afacerilor electronice și câteva perspective ale afacerilor electronice în lume.

În finalul lucrării sunt prezentate și dezbătute aplicațiile comerțului electronic în tranzacțiile comerciale de pe piață: modul de inițiere a unei afaceri on-line pe web, licitațiile pe internet, vânzările de produse și servicii, achizițiile publice on-line pe web și prezentarea unui studiu de caz privind sistemul electronic al achizițiilor publice.

Direcția indusă de această lucrare este aceea de a informa asupra aspectelor legate de Societatea Informațională bazată pe cunoaștere si Noua Economie, in condițiile unui mediu economic și social extrem de dinamic bazat pe modele organizaționale susținute de noile tehnologii ceea ce a avut ca rezultat dezvoltarea unei societății cât mai competitive la nivel mondial, care pune accentul pe o creștere economică durabilă, susținută și echitabilă.

CAPITOLUL I

INTERNETUL ȘI DEZVOLTAREA AFACERILOR ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ

1.1 Politica statelor de dezvoltare a Internetului în economia de piaţă

1.1.1 Societatea informaţionalã – concept, tendinţe. Trecerea de la era industrialã la era informaţională.

Încă de la începutul anilor ‘90, termenul de « societate informaţională » a început să fie utilizat pentru a descrie numeroasele şi variatele schimbări în economie, politică, cultură şi, în general, în ansamblul societăţii, de dezvoltarea rapidă a tehnologiilor moderne de informaţii şi comunicaţii.

Semnalată de mai multă vreme, era informaţională ia treptat locul celei industriale şi societatea tradiţională este înlocuită de societatea informaţională. Procesul este imperceptibil şi se petrece practic sub ochii noştrii.

Resursa principală a societăţii informaţionale este informaţia şi nu capitalul ca în societatea industrială, iar ponderea costurilor migrează din activitatea de producţie spre cea de concepţie. Tabelul nr.1.1 marchează principalele diferenţe dintre cele douã tipuri de societăţi.

Tabel nr.1.1

Revoluţia informaţionalã şi efectele sale

Vechea Economie

Noua Economie

Producţie în masă Productie în funcţie de cererea clientului

Afacerea şi Produsul sunt pe primul loc "Fiinta Umană" este în principal cea mai importantã, fiind şi client şi muncitor

Este posibilă împãrţirea pieţei cu competitorii Cel aflat la limită este dominant în piață

Aria competiţiei este foarte întinsă dar nu este nelimitatã Fiecare este atât client cât şi competitor

Are nevoie de noua economie pentru a supravieţui Îşi poate continua singură dezvoltarea

Perioadele pentru câştigul profitului sunt cunoscute Nu este necesarã aşteptarea câştigului dupã depăşirea "punctului critic"

Obiectivele macroeconomice ale societăţii informaţionale:

- accelerarea competivităţii industriale şi promovarea creării de noi locuri de muncă;

- promovarea noilor forme de administrare şi organizare;

- îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a mediului;

- creşterea eficienţei serviciilor publice;

- integrarea mai rapidă a regiunilor periferice mai slab dezvoltate economic.

Noua societate informaţionalã aduce cu sine o serie de oportunitãţi deosebite:

- constrângerile spaţiale şi temporale (de graniţe şi timp) în materie de comunicaţii au fost mult reduse;

- informaţiile pot fi prelucrate, stocate şi transferate rapid;

- preţurile serviciilor legate de tranferul informaţiei sunt în continuã scãdere.

Tranziţia cãtre societatea informaţionalã, globalizarea, progresul ştiinţific şi viteza sa nebunã, toate acestea fac ca oamenii sã fie confruntaţi cu o avalanşã de informaţii. În societatea informaţionalã individul va fi asaltat de un flux uriaş de informaţii. Usurinţa în utilizarea reţelelor informaţionale şi cunoaşterea conţinutului bazelor de date reprezintã însuşiri de bazã pentru contemporanul erei informaţionale.

Preview document

Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 1
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 2
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 3
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 4
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 5
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 6
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 7
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 8
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 9
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 10
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 11
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 12
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 13
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 14
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 15
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 16
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 17
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 18
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 19
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 20
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 21
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 22
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 23
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 24
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 25
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 26
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 27
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 28
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 29
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 30
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 31
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 32
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 33
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 34
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 35
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 36
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 37
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 38
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 39
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 40
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 41
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 42
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 43
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 44
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 45
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 46
Internetul și Impactul Său Asupra Economiei de Piață - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Internetul si Impactul Sau Asupra Economiei de Piata.docx

Alții au mai descărcat și

Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business

INTRODUCERE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIONALE 1.1. CONTEXTUL SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE. SCURT ISTORIC Încă de la începutul anilor 1990,...

Comerțul Electronic în Tranzacțiile Internaționale

Introducere Începând cu 1960 până în prezent ce am fi putut crede despre o întreprindere care nu dispunea de telefon? Acelaşi lucru vom crede...

Comunicarea pe internet la SC Romtelecom SA

INTRODUCERE În ziua de azi nimeni nu se mai miră când aude de Internet. Dimpotrivă. Acest termen aproape necunoscut publicului larg în urmă cu...

Politica de promovare a companiei Petrom SA

Introducere Petrolul constituie resursa energetică de bază în sistemul consumului energetic mondial, ponderea petrolului în consumul de energie...

Dezvoltarea Serviciilor de Comerț Electronic în România

CAP. I – Noţiuni introductive privind comerţul electronic şi afacerile electronice Lucrarea tratează o problemă de mare actualitate, şi anume, cea...

Comerțul tradițional versus comerțul electronic

Introducere Comerţul este un reprezentant în serviciul utilizatorilor şi al producătorilor, cuprinzând o parte importantă a fluxului monetar din...

Tehnologii Groupware și Mediul de Afaceri din România

“Dăruieşte-mi seninătatea de a schimba lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba şi înţelepciunea...

Magazinul eMAG

1. Prezentarea magazinului Comertul electronic din Romania inregistreaza un ritm de dezvoltare deosebit de dinamic. La nivelul anului 2005 este de...

Te-ar putea interesa și

Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională

Capitolul 1 : Introducere în comerţul electronic De-a lungul istoriei omenirii, schimbul de produse şi servicii a cunoscut mai multe forme. Dacă...

Societatile Transnationale si Implicatiile lor Asupra Economiei Mondiale - Studiu de Caz - Mcdonald’s Corporation

Argument La început de secol XXI, corporaţiile transnaţionale reprezintă una din marile forţe ce acţionează în domeniul economic, financiar,...

Studiul de Marketing privind Oferta de Cafea și Implicațiile Sale în Consumul Alimentar

Cap. I De ce consumăm cafea? Cei mai mulţi dintre noi ne trezim dimineaţa cu gândul la cafea. Mulţi oameni sunt dependenţi de această băutură....

Microsoft

I.1 Domeniul de activitate si tendintele existente Corporatia Microsoft a fost fondata în anul 1975 si incorporata în anul 1981. Microsoft...

Internaționalizarea firmei - Murfatlar

Rezumat introductiv Proiectul prezintă internaţionalizarea firmei Murfatlar. Cu o cotă de 30% compania este lider pe piaţa românească de vinuri,...

Marketingul Turistic și Rolul IT în Marketingul Turistic

Notiunea de marketing In acceptiunea generala, marketingul reprezinta "stiinta si arta de a convinge clientii sa cumpere" Philip Kotler definea...

Asigurări online

1. ASIGURARI ONLINE 1.1. Prezentare generala În zilele noastre, asigurarea este perceputa ca o industrie complexa, o retea regulata care ofera o...

Internaționalizare Microsoft

Cap 1 Prezentarea mărcii Microsoft Fondată în 1975, Microsoft (Nasdaq "MSFT") este cea mai mare companie producătoare de software, servicii şi...

Ai nevoie de altceva?