Investitii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Investitii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 46 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE . 5
CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ A ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII ... 6
1.1 SCURT ISTORIC DESPRE INVESTIȚII . 6
1.2. DEFINIȚII ȘI CLASIFICARI ALE INVESTIȚIILOR DE CAPITAL... ... 6
1.2.1. Clasificarea investițiilor ... 7
1.2.2. Criterii de clasificare a investițiilor . 8
1.3. DIRECȚII DE ACȚIUNE A INVESTIȚIILOR ÎN SCOPUL CREȘTERII ECONOMICE .. 9
1.3.1. Rolul investițiilor în economia de piață ... 9
1.3.2 Condiții necesare în elaborarea documentației activității de investiții ... 10
1.3.2.1 Privatizarea întreprinderilor ... 11
1.4 CONTRIBUȚIA ADUSA DE INVESTIȚII LA MODERNIZAREA ECONOMIEI NATIONALE 11
1.4.1 Modernizarea economiei . 12
1.4.2. Scopul activității de modernizare ...13
CAPITOLUL 2. EȘALONAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII PRIN INTERMEDIUL METODEI DRUMULUI CRITIC ... 14
2.1. EȘALONAREA EXECUȚIEI LUCRARILOR DE INVESTIȚII PRIN METODA CPM ... 14
2.2. TRASAREA REȚELEI. REGULI 15
2.3 FORMULE APLICATE PENTRU CALCULAREA DRUMULUI CRITIC 15
2.3.1. Calculul rezervelor de timp .16
2.3.2. Reprezentarea grafică a rezervelor de timp 18
2.4. REGULI DE REPREZENTARE .. 19
2.5. MODALITAȚI DE REPREZENTARE A RELAȚIILOR DINTRE ACTIVITAȚI .. 21
2.5.1. Reprezentarea relațiilor dintre acitivități prin tabel ..22
2.5.2. Reprezentarea relațiilor dintre activități prin matrice 22
2.5.3. Reprezentarea relațiilor dintre activități prin rețele ...23
2.6. REGULI DE CONTRUIRE A GRAFULUI UNEI ACTIVITAȚI 24
2.6.1. Reprezentarea grafică a operațiilor într-o rețea de activități 24
2.7. PARAMETRII REȚELEI DE ACTIVITAȚI ...25
2.7.1. Algoritmul lui Bellman 27
2.8. UTILITATEA METODEI DRUMULUI CRITIC .27
2.8.1. Conceptele metodei drumului critic 28
CAPITOLUL III. ANALIZA METODEI DRUMULUI CRITIC 30
3.1. SCURT ISTORIC 30
4
3.1.1. Avantajele utilizării metodei drumului critic ...30
3.1.2. Dezavantajele utilizării metodei drumului critic .31
3.1.3. Etapele aplicării metodei drumului critic 31
3.2. PREZENTAREA METODEI DRUMULUI CRITIC (C.P.M.) 32
3.3. FORMULE DE CALCUL UTILIZATE IN CADRUL CPM 33
CAPITOLUL IV. APLICAȚIE A METODEI DRUMULUI CRITIC ..35
4.1. SE ADUNĂ INFORMAȚIILE DESPRE ACTIVITATE 35
4.2. INFORMAȚIILE SE TRANSPUN INTR-UN GRAF 37
4.3. SE DETERMINĂ TERMENUL MINIM (TIJ) ȘI TERMENUL MAXIM (TIJ) DE ÎNCEPUT, PRECUM ȘI LUNGIMEA DRUMULUI CRITIC (LCR) . 38
4.4. SE CONSTRUIEȘTE UN TABEL PENTRU A DETERMINA TERMENUL MINIM (TIJ) ȘI TERMENUL MAXIM (T'IJ) DE ÎNCHEIERE, PRECUM ȘI REZERVELE DE TIMP ..39
4.5. SE DETERMINA REZERVELE DE TIMP ... 40
4.5.1. Rezerva de timp totală 40
4.5.2. Rezerva de timp liberă ... 41
4.5.3. Rezerva intermediară de timp . 42
4.5.4. Rezerva sigură de timp ... 43
CONCLUZII 45
BIBLIOGRAFIE . 47

Extras din document

INTRODUCERE INTRODUCERE INTRODUCEREINTRODUCERE

Prezenta lucrare este alcătuită din 4 capitole care cuprind aspecte legate de activitatea de investiții la modul general, prezentând apoi în detaliu metoda drumului critic, o metodă extrem de importantă pentru desfășurarea în bune condiții a activității de investiții și particularizând această metodă prin rezolvarea unei aplicații ce pune în evidență utilitatea acestei metode.

Investițiile pot fi tratate în sens larg și în sens restrâns. Investițiile privite în sens larg reprezintă acele cheltuieli făcute în prezent cu scopul de obține profit în viitor. Astfel, posesorul unor sume de bani renunță pentru moment la anumite nevoi prezente, utilizând acele sume de bani sperând că din activitatea economică ce o va desfășura își va recupera investiția și va obține și un profit. Altfel spus, sensul larg al investițiilor poate fi privit prin cumpărarea de hârtii de valoare( acțiuni sau obligațiuni) în scopul obținerii de dividende, prin depunerea unor sume de bani la bancă pentru obținerea de dobândă sau prin inițierea unor activități menite să aducă profit.

În sens restrâns, investițiile le putem defini ca fiind sume de bani ce pot fi cheltuite cu scopul construirii unor noi obiective. În cadrul sferei restrânse sunt incluse investițiile de capital.

Prin noțiunea de investiții de capital înțelegem acele cheltuieli efectuate cu scopul de achiziționa sau crea noi capitaluri fixe de naturp productivă sau de tipul serviciilor. Investițiile de capital sunt cele care creează noi valori economice, contribuind în mod decisiv la dezvoltarea durabilă a unei economii naționale.

În această lucrare, primul capitol prezintă un scurt istoric legat de activitatea de investiții, definiții și clasificări ale investițiilor, contribuția adusă de activitatea de investiții pentru modernizarea societății, modul în care activitatea de investiții își pune amprenta asupra evoluției economiei.

Capitolul al doilea pune accent pe eșalonarea activităților de investiții cu ajutorul metodei drumului critic, evidențiază câteva reguli importante în punerea în aplicare a acestei metode, formule de calcul utilizate în cadrul acestei metode, prezentând modalități de reprezentare a relațiilor dintre activități, reguli de construire a unui graf, precum și utilitatea aplicării metodei drumului critic.

În capitolul al treilea se prezintă pe larg metoda drumului critic, cu specificații în ceea ce privește avantajele și dezavantajele utilizării acestei metode, etapele de realizare a metodei drumului critic, precum și câteva dintre restricțiile pe care această metodă le prezintă.

Cel de-al patrulea capitol este reprezentat de studiu de caz, ce constă într-o aplicație ce pune în practică datele prezentate în capitolele anterioare. Astfel, pe baza unor date și a unor informații date voi face transpunerea acestora într-un graf. Voi determina pe baza datelor din aplicație termenul minim e începere a activității (tij), termenul maxim (Tij ), precum și lungimea drumului critic( Lcr ). De asemenea, în cadrul studiului de caz voi determina cele patru tipuri de rezerve de timp, și anume: rezerva de timp totală, rezerva de timp liberă, rezerva de timp intermediară și rezerva de timp sigură.

Capitolu Capitolu l I. Prezentare generală a activității Prezentare generală a activității Prezentare generală a activității Prezentare generală a activității Prezentare generală a activității Prezentare generală a activității Prezentare generală a activității Prezentare generală a activității Prezentare generală a activității Prezentare generală a activității de investiții de investiții de investiții de investiții

1.1 SCURT ISTORIC DESPRE INVESTIȚII

Noțiunea de investiții are două sfere de cuprindere1:

-sfera lărgită reprezentată de investițiile financiare, care constituie orice plasament de capital realizat pentru a obține un profit. Investițiile financiare sunt legate de cumpărări de acțiuni, plasarea unor fonduri la diferite bănci, investiții realizate în scopul obținerii unor beneficii cum ar fii: dividende, dobânzi, profit.

-sfera restrânsă este reprezentată de investițiile de capital și se referă la achiziția de noi mijloace fixe.

Prin investițiile de capital nu ne putem referi doar la constucția de noi obiective, ci trebuie avută în vedere și modernizarea obiectivelor deja existente. Investițiile au un caracter novator, ele aducând întotdeauna lucruri noi, aducând schimbări față de situațiile existente anterior.

În procesul investițional apare întotdeauna viitorul, de aici decurgând și apariția unor factori de risc, ce pot priva orice societate de obținerea unui profit, de realizarea unui consum cert.

Investițiile realizate de un agent economic pot fi plasate atât în propria țară, cât și în țări străine. În mod concret, în țara noastră, investițiile le putem grupa pe trei categorii:

-investiții proprii (autohtone);

-investiții mixte, realizate atât cu capital românesc, cât și cu capital străin;

-investiții străine, bazate strict pe capital extern.

Raportul dintre capitalul străin și cel autohton a constituit de-a lungul timpului un important subiect de discuție în cadrul investițiilor realizate. În prezent, în țara noastră, atenția este canalizată asupra investițiilor străine, lucru generat de lipsa unor fonduri din partea agenților economici autohtoni.

O principală problemă, în condițiile actuale ale lipsei de fonduri, o constituie creditul. În practică, se constată că în țările cu o economie dezvoltată se acordă un volum însemnat de credite, pe când în economiile aflate în recesiune, volumul creditelor este unul foarte redus. De asemenea, costul capitalului reprezentat de dobânda aferentă creditului este unul enorm în țara noastră. O soluție pentru a diminua efectul acestor costuri ridicate ar fii acordarea unor credite cu dobânzi bonificate, credite acordate mai ales pentru firmele ce produc mărfuri destinate exportului.

Practicarea unei politici de dobânzi înalte are efecte negative atât asupra finanțării investițiilor, cât și asupra creșterii economice. Între investiții și creșterea economică există o legătură dublă: investițiile, prin volumul lor, influențează creșterea economică, iar pe de altă parte, creșterea economică este influențată de calitatea investițiilor realizate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Investitii.pdf

Bibliografie

1. Acu Dumitru, Acu Mugur, Acu Ana Maria, Dicu Petrică, Note de curs, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 2007.
2. Bondoc Nicolae, Investiții, Editura Universitatea din Pitești, Pitești, 2009.
3. Cistelecan Lazăr M., Economia, eficiența și finanțarea investițiilor, Editura Economică, București, 2002.
4. Dâmban Creța Ovidiu, Decizia de investiții , Editura Tehnică, București, 2000.
5. Huru Dragoș, Investițiile-Capital și dezvoltare, Editura Teora, București, 2007.
6. Popa Ana, Nicolae Anghel, Cristea Mirela, Eficiența investițiilor, Editura Universitaria, Craiova, 2000.
7. Românu Ion, Econometrie cu aplicații la eficiența investițiilor, Edituarea Științifică si Enciclopedică București, 1973.
8. Sesiunea de Comunicări ale Cercurilor Științifice Studențești, mai 2011, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galați, Facultatea de Inginerie din Brăila.
9. Stancu Ion, Investițiile directe și finanțarea lor, Editura Economică, București, 2003.
10. Stoian Marian, Gestiunea investițiilor, Editura ASE București, 2003.
11. Stoica Maricica, Investițiile și dezvoltarea durabilă, Editura Universitară, București, 2005.
12. Tămășoiu Ion, Investițiile și factorul timp, Editura Politică, București, 1987.
13. Vasilescu Ion, Românu Ion, Cicea Claudiu, Investiții, Editura Economică, București, 2000.
14. Vasilescu Ion, Botezatu Mihai, Investiții. Studii de caz. Teste grilă, Editura Economică, București, 1999.
15. Văduva Cecilia-Elena, Managementul investițiilor, Academia Brâncuși, Târgu-Jiu, 2008.
16. Zaiț Dumitru, Evaluarea și gestiunea investițiilor, Editura Sedcom Libris, Iași, 2008.