Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 17501
Mărime: 82.64KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Grigore Aurica
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Danubius", Galati

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1 - CARACTERISTICI ALE AGRICULTURII ROMÂNEȘTI 6

1.1. Locul agriculturii în economia României 6

1.2. Resursele în agricultura României 9

1.3. Evoluția formelor și tipurilor de organizare a agriculturii 16

CAPITOLUL 2 - POLITICI AGRICOLE COMUNE 20

2.1. Piața Comună a produselor agroalimentare 20

2.2. Obiectivele și principiile de organizare a Pieței Comune 25

2.3. Politicile de intervenție 27

2.4. Politicile structurale 31

CAPITOLUL 3 - STUDIU DE CAZ: POLITICI SI STRATEGII DE INTEGRARE A AGRICULTURII ROMÂNEȘTI ÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ 33

3.1. Ajustarea strategiei dezvoltării sectorului agroalimentar la politicile agricole comune 33

3.2. Masuri de sprijin guvernamental prin subvenționare a agriculturii sau prin legea creditului agricol 46

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE 51

CONCLUZII: 54

BIBLIOGRAFIE: 57

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Trecerea de la economia centralizată la economia de piață se face greoi, datorită vidului de idei în găsirea de soluțiilor oportune, și conflictului politic, adesea determinat de interesul de grup în dauna interesului general, de legislatia imperfectă, în special în ceea ce privește repunerea în proprietate a terenurilor agricole și a pădurilor, de managementul moștenit din sistemul centralizat de comandă. Toate acestea îngreunează dezvoltarea normală a economiei naționale, cât și a sectorului agroalimentar.

Managementul în economia națională a devenit ineficient. Situația actuală în care se află agricultura României este consecință și a managementului defectuos care a influențat într-un mod negativ performanțele în sectorul agricol, relevat și de incapacitatea conducătorilor în domeniu de a gestiona multiplele probleme apărute cu prilejul acestor transformări.

Procesele de globalizare care se manifestată din ce în ce mai mult provoacă formarea alianțelor noi și puternice între țări în diferite regiuni ale lumii. Cea mai complexă integrare este caracteristică pentru Uniunea Europeană.

În acest context asigurarea securității alimentare pentru fiecare țară precum și dezvoltarea sectorului rural unde își desfășoară activitatea o însemnată parte a populației este un deziderat major care trebuie să se regăsească prioritar în deciziile manageriale luate la nivel micro și macro economic.

Acceptarea României în componența Uniunii Europene din ianuarie 2007, incontestabil, ne obligă să ajustăm economia națională, inclusiv și sectorul agroalimentar, la normele și standardele Pieții Comune. Procesele de integrare a țării noastre în Comunitatea Europeană trebuie să fie dirijate, ceea ce impune formarea unui management adecvat, unui nou model de planificare, organizare, motivare, coordonare și control pentru toate sistemele naționale, inclusiv cel agricol, care să răspundă exigențelor emise de către structurile europene către care dorim să aderăm ca membru cu drepturi depline.

Reformele economice, integrarea României în Comunitatea Europeană determină incontestabil actualitatea acestei teme și motivează determinarea alegerii în calitate de teză de doctorat.

Gradul de cercetare a managementului în agricultură este puternic dezvoltat în special în țările vest europene. În România elaborarea de studii și lucrări destinate acestei importante ramuri a economiei naționale a reprezentat o preocupare prea mică față de importanța ei. Prin cercetările prezentate noi, dorim să ne aducem aportul la schimbările spre bine în managementul agriculturii românești prin elaborarea strategiilor și politicilor manageriale atât la nivel național, regional cât și la nivel de exploatații agricole.

Scopul și obiectivele cercetării. Scopul lucrării este acela de a determina impactul pe care îl are managementul în agricultură și elaborarea unor propuneri de reorientare a agriculturii pe baza criteriilor actuale europene, reieșite din studiul realizat, adaptate la realitățile perioadei de tranziție din România și a noilor orientări de integrare în structurile U.E.

Pentru realizarea scopului propus am vizat realizarea următoarelor obiective:

- analiza structurii agriculturii în România;

- efectuarea unui studiu privind agricultura în unele țări din U.E.;

- analiza modelelor de integrare existente în lume;

- evidențierea resurselor umane din agricultura României și din unele țări membre ale U.E.;

- elaborarea unor recomandări practice, îndreptate spre perfecționarea structurii agroalimentare în România.

Subiectul cercetării și obiectul de studiu. Subiectul cercetării impune analiza sistemului de management în domeniul integrării agroalimentare a României în Comunitatea Europeană.

Obiectul de studiu include tratarea problemelor teoretice ale sistemului managementului în domeniul agriculturii precum și trăsăturile fenomenelor studiate, dirijate și coordonate de managementul contemporan.

Importanța, semnificația și valoarea aplicativă a lucrării. Lucrarea este importantă pentru că oferă o serie de elemente de armonizare și apropiere de sistemul de organizare și management al structurilor agroalimentare din țările U.E. considerând că experiența dobândită de țările din spațiul european permite crearea unui orizont mai larg de organizare prin diversitatea problematicii integrării agroalimentare.

Lucrarea se remarcă printr-un mod modern de elaborare a tematicii care ține seamă de progresele realizate în domeniu și care evidențiază cunoașterea de către autor a unei bogate bibliografii naționale și internaționale din domeniu managementului integrării agroalimentare.

Bibliografie

1. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galaţi, 2007

2. Bold I., Crăciun A., Structuri agrare în lume, Editura Mirton Timişoara 2006

3. Cojanu V., Comerţul exterior şi dezvoltarea economică în Romania, Editura IRLI, Bucureşti 2007

4. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005

5. Cristescu M., Integrare economică vest-europeană şi implicaţiile ei pentru tările est europene INID, Bucureşti 2002

6. Dumitru S., Spaţiul social al tranziţiei, Polirom, Iaşi, 2006

7. Gavrilescu D., Economii rurale locale, Editura Agris Bucureşti 2006

8. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

9. Lăpuşan A., Structuri agrare, Editura Banea Press, Bucureşti 2002

10. Muscă D., Formele asociative-viitorul agriculturii româneşti, Editura Mirton Timişoara 2006

11. Manole V., Stoian M., Agromarketing, Editura ASE Bucureşti 2001

12. Miron D., Economia integrării europene, Editura ASE Bucureşti 1998

13. Niculescu N., Adumitracesei D., Romania pe calea integrării economice europene, Editura Economica Bucuresti 2007

14. Olaru D., Integrare vest europeană. Realităţi şi controverse, Editura politică Bucureşti 1988

15. Popescu G., Politici agricole Editura Economică Bucureşti 1999

16. Puşcaş V., Negociind cu Uniunea Europeană, Editura Economică Bucureşti 2003

17. Voicu R., Economia şi strategia exploataţiilor agricole. Editura Tribuna economică Bucureşti 2000

18. Toderoiu F., Agricultura resurse şi eficienţă, Editura expert Bucureşti 2002

19. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;

20. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;

21. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2007

22. Zahiu L., Toncea V., Lăpuşean A., Toderoiu F., Dumitru M., Structurile agrare şi viitorul politicilor agricole Editura Economică Bucuresti 2003

Preview document

Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 1
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 2
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 3
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 4
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 5
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 6
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 7
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 8
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 9
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 10
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 11
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 12
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 13
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 14
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 15
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 16
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 17
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 18
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 19
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 20
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 21
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 22
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 23
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 24
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 25
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 26
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 27
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 28
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 29
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 30
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 31
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 32
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 33
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 34
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 35
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 36
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 37
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 38
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 39
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 40
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 41
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 42
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 43
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 44
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 45
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 46
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 47
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 48
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 49
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 50
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 51
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 52
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 53
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 54
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 55
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 56
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 57
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 58
Managementul integrării agriculturii românești în comunitatea europeană - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Managementul integrarii agriculturii romanesti in comunitatea europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea politicii de preț la SC Agricola Internațional SA

Capitolul 1: CARACTERIZAREA SECTORULUI AGROALIMENTAR DIN ROMANIA IN PERSPECTIVA INTEGRARII IN U.E. Economia agroalimentara se contureaza ca...

Factoringul Internațional

Introducere În lucrarea “Factoring International” am urmărit să reliefez rolul important al operaţiunilor de factoring, alături de alte operaţiuni...

Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia la nivel național

CONCEPTUL DE PROMOVARE A EXPORTULUI ȘI MARKETINGUL ACESTUIA LA NIVEL NAȚIONAL Astăzi, este din ce în ce mai greu ca o organizație economică să se...

Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană

Introducere Agricultura reprezintă cel mai mare sector al economiei Republicii Moldova, care antrenează aproape jumătate din forţa de muncă,...

Politica Agricolă Comună

INTRODUCERE Prin elaborarea acestei lucrări se doreşte analizarea atât a stadiului implementării programului SAPARD în România cât şi evaluarea...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Sectorul agricol în contextul integrării în UE - implicații asupra agricultorilor

INTRODUCERE Prezentare generala a sectorului agricol si forestier Agricultura este una din ramurile cheie ale economiei româneşti. Contribuţia...

Economia Agroturismului

1.1. Premise Impactul schimbărilor economice la nivel global (liberalizarea pieţelor), a schimbărilor de status quo (descentralizarea sau...

Fondurile Structurale

9.1. Fondurile structurale şi de coeziune; 9.2. Principiile de acordare a fondurilor structurale; 9.3. Circuitul fondurilor europene post-aderare....

Managementul Cercetării

2. CREATIVITATE SI INOVARE 2.1. Creativitate 2.1.1. Notiuni generale de caracterizarea creativitatii Un sistem economic nu poate actiona...

Ai nevoie de altceva?