Managementul marketingului serviciilor in cadrul societatilor comerciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Managementul marketingului serviciilor in cadrul societatilor comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 57 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Grigore Aurica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAPITOLUL 1. BAZA TEORETICO-METODOLOGICĂ A MANAGEMENTULUI MARKETINGULUI SERVICIILOR ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ 3
1.1. Obiectivele și importanța managementului marketingului serviciilor 3
1.2. Concepția managamentului marketing servicii 11
1.3. Complexul de marketing servicii 14
CAPITOLUL II. DIAGNOSTICUL ACTIVITĂȚII MANAGERIALE DE MARKETING A SERVICIILOR COMERCIALE. STUDIU DE CAZ S.C. AUTO FOCȘANI S.A. (Reprezentanța Dacia − Renault Focșani) 21
2.1. Analiza managerială a activității de marketing a serviciilor comerciale 21
2.2. Eficiența activității manageriale de marketing a serviciilor comerciale 34
2.3. Politici și strategii manageriale de marketing servicii 39
2.4. Argumentarea politicilor și strategiilor manageriale de marketing 48
CONCLUZII ȘI PROPUNERI 51
BIBLIOGRAFIE: 55

Extras din document

CAPITOLUL 1. BAZA TEORETICO-METODOLOGICĂ A MANAGEMENTULUI MARKETINGULUI SERVICIILOR ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ

1.1. Obiectivele și importanța managementului marketingului serviciilor

În perioada actuală nu mai există nici un dubiu cu privire la creșterea importanței serviciilor în economia unei țări, aceasta fiind una din cele mai importante tendințe în cadrul unei societăți moderne. Astfel, sectorul serviciilor depășește astăzi cel puțin jumătate din activitățile economice mondiale moderne. Importanța sectorului serviciilor a fost recunoscută devreme în literatura economică.

Dacă în stadiul preindustrial economia era dominată de activități naturale, agricole și tot ceea ce era legat de ele, odată cu revoluția industrială (apărută pentru prima dată în Anglia, în secolul al XVII-lea) s-au produs o serie de mutații în cadrul vieții economice. Aceste schimbări au fost sesizate de economiști precum Adam Smith, J.B. Say sau Colin Clark. Astfel, economistul englez Adam Smith făcea distincție cu mai mult de două secole în urmă între „activitatea productivă” care era concretizată în realizarea de produse și „activitatea neproductivă” care dispărea în momentul în care performanța maximă era atinsă, lăsând rareori în urmă o valoare strict economică.

La începutul secolului al XIX-lea, J.B. Say a reluat această idee, folosind termenul de „servicii” pentru a descrie avuția nematerială alături de cea materială. În secolul al XX-lea, primele referiri importante legate de sectorul serviciilor au fost aduse după marea criză economică când economiști ca Fisher (în 1935), Clark (1940), Fourastié (1952) au realizat studii remarcabile.

În timp ce sectorul primar se referă în principal la activități legate de agricultură și activități din domeniul extractiv-minier, iar sectorul secundar include activități de prelucrare .industrială a produselor rezultate din primul sector, sectorul terțiar reunește activități legate de servicii.

În țara noastră, preocupările privind problematica marketingului serviciilor sunt modeste. Ele s-au manifestat mai pregnant în practică, în special în domeniul cercetărilor de marketing (cercetări efectuate de Institutul de Cercetări Turistice și de Institutul de Cercetări Comerciale). Pe aceeași linie se înscriu și eforturile depuse de diferite întreprinderi prestatoare de servicii în direcția asimilării opticii de marketing.

În teorie, bazele marketingului serviciilor au fost puse în anul 1990 (cu excepția marketingului turistic apărut anterior) odată cu apariția primelor secții de marketing în învățământul superior din România.

Definind perioada actuală ca o perioadă de transformare a civilizației noastre într-o civilizație a serviciilor, o tendință clară a economiei mondiale contemporane o constituie dezvoltarea fără precedent a sectorului terțiar. Atât timp cât într-o economie, cererea pentru produse crește într-o măsură mai mică decât cererea pentru servicii, importanța acestora din urmă este într-o continuă creștere.

Creșterile sunt diferite în funcție de natura serviciilor, manifestându-se cu preponderență la serviciile cele mai avansate ale economiei. Astfel, în țări precum Canada, Belgia, Olanda, Suedia, Franța, Danemarca, SUA, Norvegia, Marea Britanie, Japonia, Germania, Italia, mai mult de jumătate din populația ocupată lucrează în sectorul serviciilor, acesta contribuind cu mai mult de jumătate din crearea PIB. De asemenea, în țări precum SUA și Franța, serviciile aduc singurele excedente durabile ale comerțului exterior (este vorba de sectoare precum cel financiar - bancar, inginerie și alte servicii de monopol tehnico-științific (tabelul nr.1). Doar în țările cu economii în curs de dezvoltare, ponderea serviciilor în ocupare și PIB sunt mai reduse. Dar, și în aceste țări se înregistrează creșteri tinzând la ponderi importante, deși încă pe baza serviciilor simple, mari consumatoare de forță de muncă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul marketingului serviciilor in cadrul societatilor comerciale.doc

Bibliografie

1. Androniceanu, A. Management public.- București, Editura economică, 2004;
2. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galați, 2007
3. Barbulescu C. Economia si gestiunea întreprinderii. - Bucuresti. Editura Economica,2005;
4. Clarche, L. Managementul schimbării: ghid practic privind producerea, menținerea și controlul schimbărilor într-o organizație”. București: Teora. 2002;
5. Cătoiu I., Teodorescu N., Comportamentul consumatorului. Teorie și Practică, editura Economică, București, 1997;
6. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005
7. Dumitru D. Lazăr, Cercetări de marketing, Editura Star Soft, Alba Iulia, 2001;
8. Cetina I. Marketingul competitiv in sectorul serviciilor Editura Teora, 2005;
9. Golea Pompiliu, Management-abordare procesuală, Editura Ex Ponto, Focșani, 2003;
10. Grigore A. - Rolul relațiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Științifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanța, 2007
11. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iași, 2007
12. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2008
13. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundației Academice Danubius, Galați, 2008
14. Manolescu, A. Managementul resurselor umane.- București, Editura RAI, 2007;
15. Mercioiu Vasile ș.a., Management Comercial, Editura Economica, București, 2004;
16. Nicolescu Ovidiu, Sisteme metode și tehnici manageriale ale organizației, Editura Economică, București, 2006;
17. Nicolescu Ovidiu, Strategii manageriale de firmă, Editura Economică, București, 2006;
18. Popescu L. Managementul firmelor moderne: Principii, metode, strategii. - Bucuresti,1996;
19. Sabău, G. ș.a. Schimbările organizaționale produse prin reingineria proceselor economice. București: Ed. Economia. ASE. 2006;
20. Sîrbu, I. Managementul întreprinderii industriale. Sibiu: Ed. Alma-Mater, 2005;
21. Tanțău, A. Fundamente ale schimbării organizaționale. București: Ed. ASE. 2004;
22. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;
23. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2007
24. *** Dicționar explicativ de termeni uzuali în economia de piață, Editura Enciclopedică, București, 1995.