Mecanismul pretului in economia contemporana

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Mecanismul pretului in economia contemporana.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 52 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Grigore Aurica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CUPRINS: 2
CAP. I - CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MECANISMUL PREȚULUI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 3
1. 1. INTRODUCERE 3
1.2. Abordarea esenței prețului în teoriile economice 5
1.2. Locul politicii de preț în cadrul gestiunii financiare a întreprinderii 13
CAP. II - STUDIU DE CAZ: DIRECȚII DE FUNDAMENTARE A POLITICII DE PREȚ ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVULUI „PROFIT- ȚINTĂ” 22
2.1. Incidența prețurilor asupra profitului unităților economice 22
2.2. Metodologia fundamentării politicii de preț în contextul obiectivului „profit-țintă” 33
SINTEZA REZULTATELOR: 45
CONCLUZII: 48
BIBLIOGRAFIE: 50

Extras din document

CAP. I - CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MECANISMUL PREȚULUI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

1. 1. INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare

În condițiile economiei de piață, problematica formării prețurilor devine esențială atât pentru întregul sistem economic, cât și pentru fiecare agent economic în parte. În acest context, obiectivele politicii de preț la nivel macroeconomic urmăresc, în egală măsură, dezvoltarea economiei, în general, și a activității întreprinderilor, în particular.

Politica de preț la nivel microeconomic presupune elaborarea principiilor metodologice de formare a prețurilor, cu accent pe nivelul și structura lor, în contextual scopurilor formulate.

Maximizarea profitului întreprinderii este condiționată de evidența și controlul costurilor, concurență, cerere și alți factori obiectivi sau subiectivi.

Un factor esențial, care diminuează riscurile legate de conjunctura pieței, este iscusința managerilor de a gestiona efectiv prețurile, greșelile la acest capitol soldându-se cu consecințe grave pentru situația financiară a întreprinderii.

Ținând cont de faptul că sistemul de prețuri are o contribuție importantă la dezvoltarea economiei naționale, fundamentarea politicii de preț în vederea asigurării stabilității financiare și realizării obiectivului maximizării profitului întreprinderii se instituie ca un domeniu nou de studiu. În această ordine de idei, actualitatea temei cercetate este certificată de următoarele aspecte:

- necesitatea adaptării procesului de fundamentare a prețurilor la exigențele economiei de piață;

- lipsa unei metodologii de determinare și argumentare a prețurilor în contextul obiectivelor întreprinderii;

- imperativul abordării complexe a informației și factorilor de influență în vederea definitivării deciziilor de preț;

- gestionarea prețurilor nu doar de pe poziția marketingului, ci și prin implicarea aspectului financiar.

În contextul actualității temei a fost formulat scopul lucrării, care constă în identificarea problematicii și conturarea principalelor direcții de perfecționare a mecanismului de gestiune a prețurilor în cadrul unităților economice.

Pentru atingerea scopului formulat, îmi propun realizarea următoarelor obiective:

- precizarea conținutului economic al prețului prin prisma teoriilor valorii și a rolului prețului în cadrul mixului de marketing;

- sistematizarea principalelor concepte, instrumente și factori de realizare a politicii de preț la întreprindere;

- analiza metodelor de determinare a prețului utilizate în practica autohtonă și în cea internațională;

- identificarea corelației dintre prețuri și gestiunea financiară a întreprinderii;

- selectarea unui sistem de indicatori meniți să cuantifice eficiența deciziilor de preț;

- elaborarea politicii de preț în vederea atingerii obiectivului „profit-țintă”.

Scopul și sarcinile formulate au determinat structura tezei care constă: introducere, două capitole, sinteza rezultatelor, concluzii și recomandări, bibliografie.

Subiectul cercetării îl constituie politica de preț din cadrul unităților economice.

Suportul metodologic. Scopul și sarcinile formulate au determinat metodele de cercetare utilizate la elaborarea tezei, și anume: analiza și sinteza, inducția și deducția, analiza comparativă statică și dinamică, corelația, metodele statistice, economico-matematice și reprezentarea grafică a fenomenelor studiate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Mecanismul pretului in economia contemporana.doc

Bibliografie

1. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galați, 2007
2. Becker G. S., Comportamentul uman. O abordare economică, București, Editura ALL, 1994.
3. Beju Viorel, Prețuri, București, Editura Economică , 2000.
4. Cătinianu Florian, Tehnica stabilirii prețurilor, Ed. Mirton, Timișoara, 1998.
5. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005
6. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iași, 2007
7. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2008
8. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundației Academice Danubius, Galați, 2008
9. Luca Gabriel-Petru, Olariu Neculai, Elemente de management financiar, Iași, Editura Dosoftei, 1994.
10. Madgearu Virgil N., Curs de economie politică, București, 1944.
11. Moșteanu T., Dumitrescu D., Floricel C., Prețuri și concurență, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997.
12. Platis M., Prețul și formarea lui, Editura Economică, București, 2005.
13. Stancu Ion, Finanțe, Teoria piețelor financiare. Finanțele întreprinderilor. Analiza și gestiunea financiară, Editura Economică, București, 1997.
14. Stiglitz Joseph E., Walsh Carl E., Economie, București, Editura Economică, 2005.
15. Balan I., Modul de aplicare a metodei “direct costing” de calculare a costului produselor, Revista „Economica”, 2005, nr. 3.
16. Grosu C., Considerații privind influența calculației costurilor asupra rezultatului, Revista „Finanțe, credit, contabilitate”, 2001, nr. 3.
17. Gumovschi A., Locul politicii de preț în cadrul gestiunii financiare a întreprinderilor, Revista „Economica”, 2006, nr. 3.
18. Constantinescu D. (coord.) - Managementul întreprinderii, Ed. Universitaria, Craiova, 2006.
19. Ionescu Gh. - Modelarea si optimizarea deciziilor manageriale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999.
20. Nicolescu O. (coord.) - Sisteme, metode si tehnici manageriale ale organizatiei, Ed.Economica, Bucuresti, 2006.
21. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;
22. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2007