Mediul de afaceri romanesc si piata serviciilor din Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Mediul de afaceri romanesc si piata serviciilor din Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 54 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Grigore Aurica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Capitolul 1. Abordarea teoretică a mediului de afaceri 3
1.1. Mediul de afaceri în viziunea lui Terry Lucey 3
1.2. Mediul de afaceri extins - Modelul Kast și Rosenzwig 4
1.3. Mediul extern al firmei în optica lui Philip Kotler 6
1.3.1. Micromediul - parte a mediului extern 6
1.3.2. Macromediul - element a mediului extern 12
1.3.3. Uniunea Europeană - element al mediului de afaceri al firmelor românești 17
Capitolul 2. Serviciile și mediul de afaceri românesc 23
2.1. Obiectivele, obiectul și subiecții cercetărilor de marketing în servicii 23
2.2. Serviciile - concept, caracteristici 26
2.3. Rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială 30
Capitolul 3. Studiu de caz: Piața serviciilor în România 33
3.1. Servicii pentru întreprinderi 33
3.2. Servicii pentru populație 36
CONCLUZII: 47
BIBLIOGRAFIE: 52

Extras din document

Capitolul 1. Abordarea teoretică a mediului de afaceri

Analiza mediului de afaceri este o preocupare reală a oamenilor de știință, fapt ce se reflectă prin diferitele abordări ce există în literatura de specialitate. Acest aspect trebuie să preocupe nu numai teoreticienii, dar și cadrele din cadrul firmelor, care au în vedere păstrarea poziției pe piață, precum și extinderea firmei și mărirea cotei de piață.

Cunoașterea factorilor de mediu este necesară oricărei firme, instituții sau bănci. Este, în mod special necesară, dacă organizația activează pe piața externă, unde trebuie înțelese deosebirile legale, economice și socioculturale ale unei țări străine .

1.1. Mediul de afaceri în viziunea lui Terry Lucey

În conformitate cu teoria sistemelor, organizațiile există în cadrul unui mediu, cu care se află în relații de intercondiționalitate. Ele își desfășoară activitatea ca sistem deschis, dat fiind faptul că primesc intput-uri și oferă mediului output-uri.

Organizațiile sunt într-o permanentă adaptare la mediu, datorită factorilor care influențează direct sau indirect activitatea acestora. Aceste modificări pot viza aspecte interne firmei cum ar fi structură, cultură, tehnologică aplicată sau aspecte externe legate de piață, ofertă, etc.

Mediul de afaceri poate fi considerat ca fiind totalitatea factorilor cu care firma trebuie să existe, factori ce se află într-o continuă schimbare. Existența și dezvoltarea firmelor este influențată de factorii de mediu. În aceste condiții managementul strategic în cadrul oricărei firme, trebuie să aibă în vedere analiza, programarea evoluției acestor factori. Acest lucru este necesar datorită faptului că acești factori, vor influența firma în ce privește poziția pe piață, cota de piață, rezultatele financiare. În funcție de conjunctura economică și influența factorilor de mediu și mai ales de evoluția acestora, firmele își stabilesc obiectivele, planurile, activitatea și rezultatele financiare.

În cadrul activității desfășurate, firmele intră în contact permanent cu clienții, furnizorii, concurenții direcți și indirecți, intermediarii, investitorii. În acest sens firmele trebuie să realizeze o continuă cercetare de piață, pentru a nu pierde oportunitățile existente.

Factorii de mediu pot fi grupați sub diferite forme. O primă abordare este prezentată în fig.1.

Fig. nr. 1. Factorii mediului de afaceri

Criteriul geografic permite o altă clasificare și anume - mediul local, mediul național și mediul internațional. Mediul internațional cuprinde și Uniunea Europeană. Dacă mediul local are influențe directe, mediul internațional are un impact indirect asupra firmelor.

Fig.1 prezintă cele două medii, mediul general, respectiv mediul specific cu factorii componenți.

1.2. Mediul de afaceri extins - Modelul Kast și Rosenzwig

O altă abordare este Modelul Kast și Rosenzwig pentru analiza unui mediu de afaceri extins.

Tabelul nr. 1 prezintă factorii care influențează activitatea firmelor într-un mediu de afaceri extins.

Fisiere in arhiva (1):

  • Mediul de afaceri romanesc si piata serviciilor din Romania.doc

Bibliografie

1. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galați, 2007
2. Balaure V. (coordonator), Marketing, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Ed. Uranus, București, 2002.
3. Bălașu Gh., Fundătură D., Management marketing, Ed. Diacon SRL, București, 2003.
4. Cetină I., Marketingul competitiv în sectorul serviciilor, Ed. Teora, București, 2001.
5. Cătoiu I.( coordonator), Cercetări de marketing, Ed. Uranus, București, 2003.
6. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005
7. Danciu V., Marketing internațional, Ed. Economică, București, 2001.
8. Duboiș P. L., Jolibert A - Marketing - Teorie și Practică, Imprimăria Ardealul, Vol. II, 1993.
9. Dumitru L., Bazele marketingului, ed. Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2007.
10. Florescu C., Marketing, Ed. Marketer, București, 2002.
11. Grigore A. - Rolul relațiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Științifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanța, 2007
12. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iași, 2007
13. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2008
14. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundației Academice Danubius, Galați, 2008
15. Ioncică M. - Economia serviciilor. Teorie și practică, Ed. Uranus, București, 2003.
16. Lefter C., Cercetarea de marketing, teorie și practică, Ediția a 2 - a revăzută și adăugită, Ed. Lux Libris, Brașov, 1998.
17. Michael J. Thomas, Manual de Marketing, Ed. Codecs București, 1998.
18. Olteanu V. - Marketingul serviciilor, Ed. Ecomar, București, 2003.
19. Pop N., Marketing, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2006.
20. Prutianu Șt., Anastasiei B., Jijiei T., Cercetare de marketing, Ed. Polirom, București, 2002.
21. Someșan C., Cosma S., Bazele marketingului, Ed. Efes, Cluj Napoca, 2007.
22. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;
23. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;
24. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2007
25. Vorzsak M., Liciniu A. Kovacs, Macroeconomie. Abordare teoretică și practică, Ed. Presa Universitară Clujană, Cluj Napoca, 2003.