Perfectionarea sistemelor promotionale la SC Mobexpert SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Perfectionarea sistemelor promotionale la SC Mobexpert SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 57 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Aurica Grigore

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. Perfecţionarea promovării şi gestionării imaginii organizaţiilor în mediul intern şi internaţional 4
1.1. Formarea, gestionarea şi promovarea imaginii organizaţiilor 4
1.1.1. Impactul imaginii de marcă asupra produselor şi serviciilor 5
1.1.2. Identitatea organizaţiei (Corporate Identity) 7
1.1.3. Tehnici de construire a imaginii companiei în mediul intern şi internaţional 9
1.2. Evaluarea imaginii organizaţiilor 12
1.3. Gestionarea situaţiilor de criză cu care se pot confrunta organizaţiile 16
1.4. Managementul gestionării şi depăşirii crizelor organizaţionale 17
CAPITOLUL 2. Stadiului actual al utilizării sistemelor promoţionale în întreprinderile româneşti cu activitate de export 22
2.1. Analiza şi interpretarea rezultatelor cercetării 22
2.2. Elaborarea propunerilor de perfecţionare 29
CAPITOLUL 3. Necesitatea perfecţionării strategiei promoţionale a întreprinderilor cu activitate de export. Studiu de caz: SC Mobexpert SRL 32
3.1. SC Mobexpert SRL - obiect de activitate, cifra de afaceri, exportul, clienţii şi partenerii externi 32
3.2. Promovarea produselor MOBEXPERT 37
3.3. Măsuri de perfecţionare a strategiei promoţionale a S.C MOBEXPERT SRL 37
CONCLUZII ŞI PROPUNERI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMELOR PROMOŢIONALE 40
BIBLIOGRAFIE 51

Extras din document

INTRODUCERE

Condiţiile economice contemporane în care asistăm la intensificarea luptei concurenţiale pe piaţa internaţională, la creşterea exigenţelor clienţilor, la diversificarea nevoilor, la accelerarea ritmului schimbărilor şi creşterea climatului de incertitudine, la adâncirea schimburilor comerciale, la globalizarea economiei şi pieţelor, creşterea investiţiilor internaţionale, la organizarea tot mai complexă a firmelor în structuri matriceale, de tip reţea, unităţi strategice de afaceri, la multiculturalism impun firmelor, în general, celor ce vizează pătrunderea sau menţinerea pe piaţa internaţională, în special, utilizarea şi perfecţionarea promovării afacerilor ca forţă promotoare a unor performanţe durabile.

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte o analiză laborioasă a promovării afacerilor economice internaţionale, atât la nivel microeconomic cât şi la nivel macroeconomic, ca un imperativ la creşterii şi diversificării exporturilor. Am pornit de la ipoteza că pentru ţara noastră, în perioada actuală, în care am asistat la deteriorarea comerţului exterior atât sub aspect calitativ cât şi cantitativ, România înregistrând în ultimii ani mari deficite comerciale şi exportând preponderent produse care nu înglobează valoare adăugată mare, cum ar fi materiile prime şi produse fabricate în lohn.

Pentru a putea face faţă competiţiei acerbe de pe piaţa internaţională, fireşte alături de practicarea unor tehnici şi metode moderne de management, finanţe, comerţ etc., exportatorii români trebuie să utilizeze sisteme promoţionale complexe, programe bine fundamentate şi adaptate la specificul ţărilor pe a căror piaţă se comercializează produsele sau se intenţionează a se pătrunde.

În acest demers ne-am propus să realizăm o cercetare a stadiului actual al cunoaşterii tehnicilor, instrumentelor dar şi beneficiilor pe care le poate aduce promovarea atunci când este riguros fundamentată şi bine implementată, să identificăm principalele deficienţe, erori şi abateri ale utilizării strategiilor promoţionale şi să propunem măsuri de perfecţionare a acestor activităţi complexe, cu efecte directe asupra competitivităţii exporturilor româneşti.

Este imperios necesar ca firmele româneşti să cunoască ansamblul instrumentarului promoţional pentru a putea alege şi utiliza cele mai adecvate tehnici în funcţie de publicul ţintă, de obiectivele comerciale pe care şi le propun, de specificul ţării pe a cărei piaţă intenţionează să pătrundă etc. Chiar şi în cadrul aceleiaşi industrii, există diferenţe semnificative în modul de combinare a tehnicilor promoţionale, de realizare a campaniilor publicitare şi de relaţii publice şi asta deoarece firmele caută permanent noi căi de a-şi spori afacerile şi, în consecinţă, profiturile.

Suntem de părere că o dezvoltare echilibrată, pe termen lung, a întreprinderilor, uneori chiar şi supravieţuirea acestora, sunt influenţate de modul în care acestea înţeleg necesitatea practicării relaţiilor publice şi aplică programe bine planificate care să le gestioneze imaginea publică. Deci, planificarea strategică a activităţii promoţionale are o importanţă vitală în cadrul oricărei organizaţii, în vederea gestionării ameninţărilor venite din mediu, a îmbunătăţirii şi menţinerii imaginii favorabile a organizaţiei şi a apărării prestigiului acesteia atât pe piaţa internă cât şi pe cea internaţională, cunoscut fiind faptul că produsele româneşti încă beneficiază de o imagine nefavorabilă pe aceste pieţe.

CAPITOLUL 1. Perfecţionarea promovării şi gestionării imaginii organizaţiilor în mediul intern şi internaţional

1.1. Formarea, gestionarea şi promovarea imaginii organizaţiilor

Produsele, asemeni oamenilor au personalitatea lor care, pe piaţă, le poate consacra sau distruge. Personalitatea produselor derivă dintr-un ansamblu de elemente: denumire, preţ, stilul publicităţii, design, ambalaj, toate sprijinite de calitatea produsului.

O reclamă ieftină va asocia în mintea consumatorului un produs pe măsură. Şi cine vrea să fie văzut utilizând un produs de proastă calitate? Imaginea produselor este un element primordial care susţine vânzarea acestora.

Conform unor studii efectuate asupra unor mărci de produse s-au constatat următoarele: oamenii nu aleg un anumit produs, ci o imagine. Chiar mai mult, adesea, cei mai fideli cumpărători ai anumitor tipuri de produse nu le pot deosebi de produse sau servicii similare.

O cercetare în acest sens a fost desfăşurată la o Universitate de psihologie unde, studenţii au fost împărţiţi în două grupe. Unora li s-a oferit câte un pahar cu apă plată rece. Studenţilor din cealaltă grupă li s-a oferit acelaşi pahar, singura diferenţă fiind că apa nu era rece, dar li s-a comunicat că paharul conţine apă de la robinet. În cvasitotalitate studenţii au declarat că apa avea un gust, de clor, neplăcut, din cauza asocierii apei cu imaginea robinetului.

Un alt exemplu elocvent care denotă puterea imaginii de marcă este cel al ţigărilor Marlboro care au ajuns, de la o poziţie obscură, la ţigara cea mai bine vândută din lume. Campania promoţională, cu cowboy, organizată le agenţia de publicitate Leo Burnett a determinat creşterea impresionantă a vânzărilor în întreaga lume datorită imaginii conferită mărcii respective.

Fisiere in arhiva (1):

  • Perfectionarea sistemelor promotionale la SC Mobexpert SRL.doc

Bibliografie

1. Balaure Virgil (coord.) - Marketing, Ed. Uranus, Bucureşti, 2002;
2. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005
3. Danciu Victor - Marketing internaţional - de la tradiţional la global, Ed. Economică, Bucureşti, 2005;
4. Dragomir, G. – Gestiune financiar-bancară în economia de piaţă", Ed. Fundaţiei Academice „Danubius” Galaţi, 2007
5. Dragomir, G. – Repere Ale Managementului Financiar-Bancar În Epoca Modernă - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2004
6. Florescu, C.(coord.), Balaure, Boboc, Şt., Cătoiu, I., Olteanu, V., Pop, N.Al., Marketing, Editura Marketer, Bucureşti, 2002.
7. Florescu, C., Marketing, Editura Independenţa Economică, Bucureşti, 2007.
8. Grigore A. - Rolul relaţiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Ştiinţifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, 2007
9. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007
10. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008
11. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008
12. Kotler Ph. - Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 2003;
13. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. - Principiile marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 2001;
14. Miron D. - Comerţ internaţional, Ed. ASE, Bucureşti, 2003;
15. Moarcăs O., Dindire L., Pantelică C., Grossu M., Morozan C., - Strategii promoţionale, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2005;
16. Moise Z. - Târgurile, expoziţiile şi convenţiile, instrumente de marketing, Ed. All Beck, Bucureşti, 2006;
17. Ogilvy David - Ogilvy despre publicitate, Ed. Ogilvy&Mather, Bucureşti, 2001;
18. Papuc M., - Tehnici Promoţionale, Ed. Universitară, Bucureşti, 2004;
19. Pop, N. Al. (coordonator), Marketing strategic, Editura Economică, Bucureşti, 2006.
20. Puiu Al. - Management - analize şi studii comparative, Ed. Independenţa Economică, Piteşti 2004;
21. Sută N., Miron D., – Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane, vol. I, Ed. Eficient, Bucureşti, 2006;
22. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;
23. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;
24. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2007
25. *** - Hotărâre nr. 2100 din 24/11/2004 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1147 din 03/12/2004) privind aprobarea Mecanismelor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului;
26. *** - Ziarul Financiar, colecţia 2004 - 2007;
27. *** - www.traderom.ro ;
28. *** - www.mobexpert.ro

Alte informatii

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Cursuri postuniversitare – forma MASTERAT Specializarea: Management Financiar şi în Administraţia Publică