Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 17530
Mărime: 132.94KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Aurica Grigore
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Cursuri postuniversitare – forma MASTERAT Specializarea: Management Financiar şi în Administraţia Publică

Cuprins

Introducere 2

Capitolul 1. Canale de distribuţie ale produselor şi serviciilor bancare 7

1.1. Sucursala 9

1.1.1. Sucursala clasică 9

1.1.2. Sucursala cu servicii limitate 13

1.1.3. Sucursala specializată 13

1.1.4. Sucursala automată 14

1.1.5. Sucursala mobilă 15

1.2. Banc-assurance 15

1.3. Servicii financiare integrate 17

1.4. Supermarket-ul financiar 17

1.5. Corespondenţa directă 17

1.6. Vânzarea personală prin agenţi de vānzări 19

1.7. Automatted Teller Machine (ATM) 20

1.8. EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) 26

1.9. Home banking 27

1.10. Phone banking 27

1.11. Internet banking 28

1.12. Transferuri rapide de bani 32

1.12.1. Western Union 32

1.12.2. MoneyGram 33

Capitolul 2. Studiu de caz: Piaţa cardurilor din România – tendinţe de evoluţie 35

2.1. Factori care au împiedicat Romānia să dezvolte o piaţă a cardurilor la nivelul celei din ţările vecine 35

2.1.1. Factori obiectivi 35

2.1.2. Alţi factori 36

2.2. Tendinţe în dezvoltarea reţelei de unităţi teritoriale pe piaţa internaţională şi pe cea naţională 41

2.2.1. Tendinţe de dezvoltare a reţelei de unităţi teritoriale pe piaţa internaţională 41

2.2.2. Tendinţe de dezvoltare a reţelei de unităţi teritoriale pe piaţa naţională 43

Concluzii 47

Bibliografie 50

Extras din document

Introducere

Un canal de distribuţie este un mijloc prin care un produs sau serviciu bancar devine disponibil şi ajunge la client. Canalul de distribuţie este drumul pe care produsul sau serviciul îl face de la bancă la client. Chiar dacă aparent, datorită naturii serviciilor financiar bancare (inseparabilitate, intangibilitate, perisabilitate), acestea nu pot fi despărţite de producător, în capitolele următoare voi pune în evidenţă modalităţile pe care băncile le-au găsit de-a lungul timpului de a fi cât mai aproape de client şi de a economisi timpul acestuia.

Responsabilitatea celor care se ocupă de marketing într-o bancă nu încetează o dată cu identificarea produselor care răspund cel mai bine cerinţelor clienţilor, A preţului adecvat şi a modalităţilor de promovare cele mai eficiente. Ei trebuie să găsească canalele de distribuţie cele mai eficiente pentru a face aceste produse accesibile clienţilor în locul şi la momentul dorit de către aceştia.

O dată ce conducerea băncilor a început să înţeleagă rolul menţinerii unor clienţi mulţumiţi şi avantajele competiţionale pe termen lung ce decurg din aceasta, au demarat promovarea marketingului în banci.

Astfel, dacă la început marketingul era sinonim cu publicitatea şi relaţiile publice, acum definiţiile date marketingului pot fi grupate în trei categorii :

- ansamblul acţiunilor şi mijloacelor de vânzare (publicitate, promovare şi vânzare) utilizate pentru a cuceri pieţele

- ansamblul instrumentelor de analiză, metodelor de previziune şi de cercetare a pieţei utilizate în vederea cunoaşterii cadrului dinamic al cererii şi nevoilor consumatorilor

- ansamblul instrumentelor de persuasiune care creează un sistem în care individul apare ca obiect al unei exploatări pur comerciale din partea vânzătorului.

Considerarea marketingului ca fiind o parte foarte importantă a procesului decizional într-o bancă, presupune luarea în considerare a patru aspecte :

1. satisfacerea dorinţelor clientului – fără realizarea acestui deziderat, obiectivele băncii nu ar putea fi îndeplinite

2. rentabilitatea – trebuie să existe mereu un echilibru între satisfacerea dorinţelor clienţilor şi obţinerea unui profit. Nici o bancă nu poate rezista pe piaţă dacă nu desfăşoară o activitate rentabilă

3. cointeresarea angajaţilor - având în vedere interacţiunea aproape permanentă dintre angajatul băncii şi client cu ocazia vânzării unui produs, este foarte importantă înţelegerea de către angajat a importanţei controlului costurilor şi a maximizării profitului

4. responsabilitatea socială – banca trebuie să aibă un comportament responsabil şi să fie sensibilă la mediul în care funcţionează

Dar ce reprezintă marketingul bancar ?

Într-o formulare concisă se poate afirma că marketingul bancar reprezintă „managementul proceselor care conduc la satisfacerea necesităţilor financiare ale clienţilor, într-o manieră profitabilă pentru bancă”.

Făcând o analiză a definiţiilor care s-au dat noţiunii de marketing bancar, putem concluziona existenţa a două componente esenţiale :

1. Esenţa marketingului este reprezentată de orientarea spre client a tuturor acţiunilor băncii

2. Activităţile financiar-bancare fac parte din sfera mai largă a serviciilor şi pot fi împărţite la rândul lor în :marketingul extern, interactiv şi marketingul intern.

Politicile de marketing diferenţiate pe care banca le promoveaza vis á vis de clienţi şi de personal sunt prezentate succint de către Philip Kotler astfel :

Figura. 1. Politicile de marketing diferenţiate pe care banca le promovează vis á vis de clienţi şi de personal

Bibliografie

1. Balaure, V. Coord. - Tehnici Promoţionale - Bucureşti, Editura Uranus, 1999

2. Basno C., Dardac N. ‘Management bancar’, Ed. Economică, 2002

3. Cetină I., Marketing Financiar Bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2005

4. Cetină, I. ş.a. , - Marketingul serviciilor. Teorie şi aplicaţii – Bucureşti, Editura Uranus, 2006

5. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005

6. Dragomir, G. – Activitatea bancară şi riscul în economie. Coordonate în plan mondial şi naţional – Bucureşti, Editura Didactică Şi Pedagogică, 2003;

7. Grigore, A. – Marketing general - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2008

8. Grigore A. - Rolul relaţiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Ştiinţifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, 2007

9. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007

10. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

11. Ionescu L., (coordonator), Elemente de Marketing Bancar, Institutul Bancar Român, Bucureşti, 2001

12. Jugănaru, M. - Marketing – Bucureşti, Editura Expert, 2000

13. Kotler Ph., Managementul Marketingului, Ed. TEORA, Bucureşti, 1998

14. Odobescu E., Marketingul Bancar Modern, Editura Sigma, Bucureşti, 2003

15. Olteanu Al., Olteanu (Rădoi) M.A. ‘Managementul riscurilor financiar- bancare’, Editura Dareco, Bucureşti, 2005

16. Papuc, M. - Tehnici Promoţionale –Bucureşti, Editura Universitară, 2004;

17. Păunescu, C. - Elemente De Marketing - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2002;

18. Popescu, I. C. – Comunicarea În Marketing: Concepte, Tehnici, Strategii – Bucureşti, Editura Uranus, 2002

19. Pripoaie, R – „ Analiza si prognoza statistica a riscului de faliment al firmei, E.D.P., Bucuresti, 2004

20. Prutianu, Ştefan – Cercetarea de marketing – Iaşi, Editura Polirom, 2005

21. Olteanu V., Marketing Financiar Bancar, Editura Ecomar, Bucureşti, 2003

22. Stoica M. ‘Management bancar’, Ed. Economică, 1999

23. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2007

24. Zaiţ, A. - Promovarea Vânzării. Relaţii Publice. – Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1999

Preview document

Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 1
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 2
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 3
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 4
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 5
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 6
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 7
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 8
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 9
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 10
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 11
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 12
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 13
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 14
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 15
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 16
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 17
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 18
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 19
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 20
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 21
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 22
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 23
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 24
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 25
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 26
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 27
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 28
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 29
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 30
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 31
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 32
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 33
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 34
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 35
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 36
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 37
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 38
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 39
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 40
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 41
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 42
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 43
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 44
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 45
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 46
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 47
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 48
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 49
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 50
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 51
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 52
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 53
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 54
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 55
Politica de distribuție a produselor și serviciilor bancare - studiu de caz piața cardurilor din România - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Politica de distributie a produselor si serviciilor bancare - studiu de caz piata cardurilor din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Piața virtuală - implicații și tendințe

INTRODUCERE Lucrarea de fațǎ vizeazǎ o analizǎ a situației industriei textile românești trecute și actuale, precum și a metodelor de dezvoltare pe...

Alegerea mixului de marketing pentru dezvoltarea unui nou produs bancar

Introducere Pe piaţa bancară concurenţa se intensifică tot mai tare şi tot mai multe bănci străine pătrund cu un portofoliu de produse noi şi cu o...

Prezentare în comparație a două bănci BRD și Raiffeisen

Băncile sunt institutii indispensabile vietii economice contemporane. Ele înlesnesc tranzactiile comerciale din interiorul sau din exteriorul unei...

Plan de Marketing - BRD

MISIUNE BRD – Groupe Société Générale este cea mai importanta banca privata si a doua banca din Romania, avand a doua capitalizare bursiera la...

Piața Cardurilor în România

1. PREZENTAREA GENERALĂ A CARDULUI Trăsăturile tehnologice ale cardurilor Cardul este un instrument cu ajutorul căruia se poate efectua plata...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Strategii Moderne de Marketing Bancar

1. Considerţii generale privind conceptul de marketing bancar 1.1. Marketing bancar. Definiţie şi trăsături. Băncile răspund nevoilor particulare...

Strategii de internaționalizare prin comerțul electronic

INTRODUCERE Secolul XX a adus cele mai mari descoperiri științifice, însă probabil cel mai mare eveniment a fost apariţia Internetului, la început...

Marketing Financiar Bancar

Capitolul 1 1.1.BAZELE MARKETINGULUI Termenul de marketing este de origine anglo-saxonă (reprezentând participiul prezent al verbului „to...

Ai nevoie de altceva?