Politica de distributie a produselor si serviciilor bancare - studiu de caz piata cardurilor din Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Politica de distributie a produselor si serviciilor bancare - studiu de caz piata cardurilor din Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 56 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Aurica Grigore

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere 2
Capitolul 1. Canale de distribuţie ale produselor şi serviciilor bancare 7
1.1. Sucursala 9
1.1.1. Sucursala clasică 9
1.1.2. Sucursala cu servicii limitate 13
1.1.3. Sucursala specializată 13
1.1.4. Sucursala automată 14
1.1.5. Sucursala mobilă 15
1.2. Banc-assurance 15
1.3. Servicii financiare integrate 17
1.4. Supermarket-ul financiar 17
1.5. Corespondenţa directă 17
1.6. Vânzarea personală prin agenţi de vānzări 19
1.7. Automatted Teller Machine (ATM) 20
1.8. EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) 26
1.9. Home banking 27
1.10. Phone banking 27
1.11. Internet banking 28
1.12. Transferuri rapide de bani 32
1.12.1. Western Union 32
1.12.2. MoneyGram 33
Capitolul 2. Studiu de caz: Piaţa cardurilor din România – tendinţe de evoluţie 35
2.1. Factori care au împiedicat Romānia să dezvolte o piaţă a cardurilor la nivelul celei din ţările vecine 35
2.1.1. Factori obiectivi 35
2.1.2. Alţi factori 36
2.2. Tendinţe în dezvoltarea reţelei de unităţi teritoriale pe piaţa internaţională şi pe cea naţională 41
2.2.1. Tendinţe de dezvoltare a reţelei de unităţi teritoriale pe piaţa internaţională 41
2.2.2. Tendinţe de dezvoltare a reţelei de unităţi teritoriale pe piaţa naţională 43
Concluzii 47
Bibliografie 50

Extras din document

Introducere

Un canal de distribuţie este un mijloc prin care un produs sau serviciu bancar devine disponibil şi ajunge la client. Canalul de distribuţie este drumul pe care produsul sau serviciul îl face de la bancă la client. Chiar dacă aparent, datorită naturii serviciilor financiar bancare (inseparabilitate, intangibilitate, perisabilitate), acestea nu pot fi despărţite de producător, în capitolele următoare voi pune în evidenţă modalităţile pe care băncile le-au găsit de-a lungul timpului de a fi cât mai aproape de client şi de a economisi timpul acestuia.

Responsabilitatea celor care se ocupă de marketing într-o bancă nu încetează o dată cu identificarea produselor care răspund cel mai bine cerinţelor clienţilor, A preţului adecvat şi a modalităţilor de promovare cele mai eficiente. Ei trebuie să găsească canalele de distribuţie cele mai eficiente pentru a face aceste produse accesibile clienţilor în locul şi la momentul dorit de către aceştia.

O dată ce conducerea băncilor a început să înţeleagă rolul menţinerii unor clienţi mulţumiţi şi avantajele competiţionale pe termen lung ce decurg din aceasta, au demarat promovarea marketingului în banci.

Astfel, dacă la început marketingul era sinonim cu publicitatea şi relaţiile publice, acum definiţiile date marketingului pot fi grupate în trei categorii :

- ansamblul acţiunilor şi mijloacelor de vânzare (publicitate, promovare şi vânzare) utilizate pentru a cuceri pieţele

- ansamblul instrumentelor de analiză, metodelor de previziune şi de cercetare a pieţei utilizate în vederea cunoaşterii cadrului dinamic al cererii şi nevoilor consumatorilor

- ansamblul instrumentelor de persuasiune care creează un sistem în care individul apare ca obiect al unei exploatări pur comerciale din partea vânzătorului.

Considerarea marketingului ca fiind o parte foarte importantă a procesului decizional într-o bancă, presupune luarea în considerare a patru aspecte :

1. satisfacerea dorinţelor clientului – fără realizarea acestui deziderat, obiectivele băncii nu ar putea fi îndeplinite

2. rentabilitatea – trebuie să existe mereu un echilibru între satisfacerea dorinţelor clienţilor şi obţinerea unui profit. Nici o bancă nu poate rezista pe piaţă dacă nu desfăşoară o activitate rentabilă

3. cointeresarea angajaţilor - având în vedere interacţiunea aproape permanentă dintre angajatul băncii şi client cu ocazia vânzării unui produs, este foarte importantă înţelegerea de către angajat a importanţei controlului costurilor şi a maximizării profitului

4. responsabilitatea socială – banca trebuie să aibă un comportament responsabil şi să fie sensibilă la mediul în care funcţionează

Dar ce reprezintă marketingul bancar ?

Într-o formulare concisă se poate afirma că marketingul bancar reprezintă „managementul proceselor care conduc la satisfacerea necesităţilor financiare ale clienţilor, într-o manieră profitabilă pentru bancă”.

Făcând o analiză a definiţiilor care s-au dat noţiunii de marketing bancar, putem concluziona existenţa a două componente esenţiale :

1. Esenţa marketingului este reprezentată de orientarea spre client a tuturor acţiunilor băncii

2. Activităţile financiar-bancare fac parte din sfera mai largă a serviciilor şi pot fi împărţite la rândul lor în :marketingul extern, interactiv şi marketingul intern.

Politicile de marketing diferenţiate pe care banca le promoveaza vis á vis de clienţi şi de personal sunt prezentate succint de către Philip Kotler astfel :

Figura. 1. Politicile de marketing diferenţiate pe care banca le promovează vis á vis de clienţi şi de personal

Fisiere in arhiva (1):

  • Politica de distributie a produselor si serviciilor bancare - studiu de caz piata cardurilor din Romania.doc

Bibliografie

1. Balaure, V. Coord. - Tehnici Promoţionale - Bucureşti, Editura Uranus, 1999
2. Basno C., Dardac N. ‘Management bancar’, Ed. Economică, 2002
3. Cetină I., Marketing Financiar Bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2005
4. Cetină, I. ş.a. , - Marketingul serviciilor. Teorie şi aplicaţii – Bucureşti, Editura Uranus, 2006
5. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005
6. Dragomir, G. – Activitatea bancară şi riscul în economie. Coordonate în plan mondial şi naţional – Bucureşti, Editura Didactică Şi Pedagogică, 2003;
7. Grigore, A. – Marketing general - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2008
8. Grigore A. - Rolul relaţiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Ştiinţifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, 2007
9. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007
10. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008
11. Ionescu L., (coordonator), Elemente de Marketing Bancar, Institutul Bancar Român, Bucureşti, 2001
12. Jugănaru, M. - Marketing – Bucureşti, Editura Expert, 2000
13. Kotler Ph., Managementul Marketingului, Ed. TEORA, Bucureşti, 1998
14. Odobescu E., Marketingul Bancar Modern, Editura Sigma, Bucureşti, 2003
15. Olteanu Al., Olteanu (Rădoi) M.A. ‘Managementul riscurilor financiar- bancare’, Editura Dareco, Bucureşti, 2005
16. Papuc, M. - Tehnici Promoţionale –Bucureşti, Editura Universitară, 2004;
17. Păunescu, C. - Elemente De Marketing - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2002;
18. Popescu, I. C. – Comunicarea În Marketing: Concepte, Tehnici, Strategii – Bucureşti, Editura Uranus, 2002
19. Pripoaie, R – „ Analiza si prognoza statistica a riscului de faliment al firmei, E.D.P., Bucuresti, 2004
20. Prutianu, Ştefan – Cercetarea de marketing – Iaşi, Editura Polirom, 2005
21. Olteanu V., Marketing Financiar Bancar, Editura Ecomar, Bucureşti, 2003
22. Stoica M. ‘Management bancar’, Ed. Economică, 1999
23. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2007
24. Zaiţ, A. - Promovarea Vânzării. Relaţii Publice. – Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1999

Alte informatii

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Cursuri postuniversitare – forma MASTERAT Specializarea: Management Financiar şi în Administraţia Publică