Politica europeana in domeniul transportului - Studiu de caz Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Politica europeana in domeniul transportului - Studiu de caz Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 75 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Tache Ileana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Lista Tabelelor şi Figurilor 2
Introducere. Motivația alegerii temei și obiectivele urmărite. 3
Cap.1 Istoricul politicii europene în domeniul transporturilor 5
1.1. Principalele realizări 15
1.2. Actorii instituționali 17
1.2.1. Parlamentul European – Comitetul de Transport și Turism 17
1.2.2.Consiliul European 18
1.2.3.Comisia Europeană 18
1.2.4.Banca Europeană de Investiții 18
1.2.5.Comitetul Economic și Social 19
2.1. Noțiunea și caracteristicile activității de transport 23
2.2. Transportul și relația cu politica de mediu 24
2.3. Caracteristiciile activității de transport 29
2.4. Rolul și împortanța transporturilor în economia europeană 31
2.5. Obiective 32
2.4.1. Transport rutier 33
2.4.2. Transport feroviar 33
2.4.3. Transport aerian 33
2.4.4. Transport maritim și fluvial 33
2.4.5. Transport inter-modal 34
2.4.6. Rețelele trans-europene și eliminarea blocajelor 34
2.6. Particularitățiile procesului de producție în transport 34
2.7. Strategia transportului european 35
Cap.3. Racordarea tranporturilor Romaniei la standardele Europene 37
3.1.Transportul rutier 41
3.1.1.Reţeaua regională de transport rutier 42
3.1.2. Nevoi identificate și nesarul de investiții pentru sectorul de transport rutier 44
3.2. Transportul feroviar 45
3.2.1. Reţeaua regională de transport feroviar 51
3.2.2.Nevoi identificate și necesar de investiții în domeniul transportului feroviar 53
3.3.Transportul naval 54
3.3.1. Portul Constanţa 55
3.3.2. Canalul Dunăre-Marea Neagră 57
3.3.3.Nevoi identificate și necesarul de investiții în domeniul transportului pe apă 58
3.4.Transportul aerian 59
3.4.1. Nevoi identificate și necesar de investiții în domeniul transportului aerian 62
3.5.Transport intermodal 62
3.5.1.Nevoi identificate și necesar de investiții în domeniul transportului intermodal 66
3.6.Transportul urban 67
3.5.1. Nevoi identificate și necesar de investiții în domeniul transportului urban 70
3.7.Factori care împiedică dezvoltarea 70
Concluzii 72
Bibliografie 74

Extras din document

Introducere. Motivația alegerii temei și obiectivele urmărite.

În cadrul dezvoltării relațiilor economice internaționale, a lărgirii și dezvoltării schimburilor comerciale din state, un rol de seamă revine transporturilor și expedițiilor internaționale de mărfuri.

Dezvoltarea economică a unei țări, a economiei mondiale în general, sunt de neconceput fără transporturi. Ele asigură buna desfășurare a producției în agricultură și industrie, circulația bunurilor materiale, a oamenilor și a informației. Transporturile facilitează legaturile între regiunile cu materii prime și cele în care se prelucrează, precum și desfacerea și redistribuirea produselor în centrele consumatoare, circulația oamenilor, apropierea între așezările umane, între țări, continente.

Transportul este acea activitate economică prin intermediul căreia se realizează deplasarea în spațiu a bunurilor și persoanelor în vederea satisfacerii nevoilor materiale și spirituale ale societății omenești.

Din definiția data rezultă că transporturile constituie una din componentele principale ale vieții social-economice. Ele continuă și finalizează procesul de producție al bunurilor materiale, deplasându-le în scopuri productive sau de consum. Având aceasta finalitate, activitatea de transport a fost considerată ca a patra ramură de sine stătătoare a producției materiale

Constituind mijlocul material efectiv pentru concretizarea relațiilor economice interstatale, transporturile internaționale pot fi considerate, pe drept cuvânt, aparatul circulator al intregii economii.

Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole care dezvolta gradual tematica abordată.

In pimul capitol se relatează istoricul politicii europene în domeniul transporturilor, care este reglementat prin Capitolul IV, articolele 74-78, din cadrul Tratatului semnat în 1957 la Roma. Acesta prevede reguli comune pentru transportul desfășurat în statele membre, condiții aplicabile transportorilor ce-și desfasoară activitatea pe teritoriul acestora, precum și măsuri privind siguranța transporturilor și modalitati de imbunatățire a acesteia.

Capitolul al doilea sistematizează caracteristiciile, rolurile, obiectivele activitățiilor de transport și legatura transporturilor europene cu mediul inconjurător.

În continuare, vom prezenta structura sistemului generalizat al transporturilor din România pornind de la structura detaliată a fiecarui tip de transport în parte (transport rutier, feroviar, aerian, naval) în comparație cu cea a sistemului de transport din Uniunea Europeană.

În societatea moderna, transportul este un element indispensabil vieții, deoarece el oferă oamenilor posibilitatea de a cunoaște, a percepe și a asimila cât mai mult din ceea ce le pune la dispoziție civilizația umană.

Cap.1 Istoricul politicii europene în domeniul transporturilor

Transportul desfășurat pe teritoriul Uniunii Europene, fie el rutier, maritim, fluvial, feroviar, aerian sau inter-modal este reglementat prin Capitolul IV, articolele 74-78, din cadrul Tratatului semnat în 1957 la Roma. Acesta prevede reguli comune pentru transportul desfășurat în statele membre, condiții aplicabile transportorilor ce-și desfasoară activitatea pe teritoriul acestora, precum și măsuri privind siguranța transporturilor și modalitați de imbunătățire a acesteia. De asemenea, în cadrul Tratatului s-a acordat Consiliului dreptul de a promulga, pe baza unei majorități a voturilor, reglementari pentru transportul maritim și aerian.

Tratatul de la Roma prevedea faptul că politicile de transport să fie coordonate de Consiliul de Ministri, prevedere ce a ramas valabilă până în 1985 când acesta iși pierde o parte din atribuții, în urma procesului pe care Parlamentul European î-l intentase în 1983, la Curtea Europeana de Justitie, pentru “nereușita în implementarea unei politici comune de transport, și în particular în stabilirea unei astfel de politici cu caracter obligatoriu”.

Începand cu anul 1985, în cadrul său general, politica transporturilor este supusa procedurii de co-decizie, procedura ce presupune trimiterea de propuneri de către Comisia Europeană către Parlament și Consiliu, care își impart puterea legislativă. În cazul în care intre cele doua foruri nu se creează un acord în ceea ce privește propunerea Comisiei, se fondează un “comitet de conciliere”, format în parte egală din reprezentanți ai Parlamentului și ai Comisiei, pentru soluționarea problemei. Propunerile privind reglementari ce pot afecta standardul de viață și al fortei de munca ale cetățenilor europeni nu sunt însă supuse acestei proceduri, ci trec prin procedura de consultare în Consiliul European, fiind votate prin unanimitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politica europeana in domeniul transportului - Studiu de caz Romania.doc

Bibliografie

Consilul Uniunii Europene, Raport Anual 1997 asupra Rețelei de Transporturi, Bruxelles, octombrie 1998
Comisia Europeana, Cartea Albă a creşterii economice, competitivităţii şi muncii, Bruxelles, 1992
Cotuţiu, A., Sabău, V. ,,Dreptul transporturilor”, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, pp. 48-57
Daianu, Daniel, Vranceanu Radu, „Romania și Uniunea Europeana” Ed.Polirom, Iasi, 2002;
Ghica, Luciana, Alexandra. „România si Uniunea Europeană”,O istorie cronologică. Bucureşti, Editura Meronia, 2006.
Negut, Silviu, „Geografie economică mondială”, Ed. Economica, București, 1997;
Petre Prisecaru, Laurențiu Baltatu, Lucia lordache, Ecaterina Stanculescu,Pompilia Idu, Mariana Papatulica, Gheorghe Caraiani -„Politici comune ale Uniunii Europene" , Editura Economică, București, 2004
“Politica regională „O abordare integrată, o vedere de ansamblu” , Panorama, nr.34, 2010.http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag34/mag34_ro.pdf )
Politica în domeniul transporturilor. - Bucureşti, Editura Centrul de Resurse Uniunea Europeana recomandari bibliografice articol preluat de pe http://www.edarges.ro/www/p=418 Juridice, 2004, pag. 15-19
Tudorel, Ştefan;Beatrice, Andreşan - Grigoriu. Tratatele Uniunii Europene
Tache Ileana, „Politica Economiei Europene”, Editura Economică,2014
Tache Ileana, „Economia Europeană” Editura Universitatea Trasnilvania,2013
Site oficial Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
Institutul Naţional de Statistică
EUROSTAT
Raportul de activitate al CFR pe 2014
Strategia de transport intermodal din 2014
www.mt.ro –Integrarea in rețelele europene de transport
www.traficmedia.ro
www.cfr.ro
www. club-feroviar.ro
Hărţi elaborate de Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, CUGUAT‐TIGRIS în cadrul proiectului EPSON Database – faza a II‐a
RAPORTUL STRATEGIC NATIONAL 2012 privind implementarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune
Baza de date CARE (DG Mobilitate şi Transport), International Transport Forum
CARE (baza de date a UE), Comisia Europeană, Direcţia Generală Energie şi Transport