Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 23508
Mărime: 670.11KB (arhivat)
Publicat de: Preda A.
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. Lista abrevierilor 3
 2. Introducere 5
 3. Capitolul I - Procesul cooperării economice din Asia 7
 4. I.1. Asociația Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN) 7
 5. I.2. Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC) 13
 6. I.3. Asociația Sud-Asiatică pentru Cooperare Regională (SAARC) 15
 7. I.4. Cooperare Economică Regională din Asia Centrală (CAREC) 17
 8. Capitolul II - Impactul procesului de integrare economică din Asia 21
 9. II.1. Impactul economic al Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei 21
 10. II.1.1. Efectul creșterii economice 21
 11. II.1.2. Efectele privind fluxuri de Investiții Străine Directe (ISD) 24
 12. II.1.3. Efectele comerciale privind fluxuri de import și export 27
 13. II.1.4. Efectele în domeniul agriculturei 29
 14. II.2. Impactul economic al Cooperării Economice Asia-Pacific 31
 15. II.2.1. Efectele comerciale privind fluxuri de import și export 32
 16. II.2.2. Efectele privind fluxuri de Investiții Străine Directe (ISD) 36
 17. II.3. Impactul economic al Asociației Sud-Asiatice pentru Cooperare Regională 38
 18. II.3.1. Efectul creșterii economice 38
 19. II.3.2. Efectele economice privind fluxurile de import și export 40
 20. II.3.3. Efectele privind fluxuri de Investiții Străine Directe (ISD) 42
 21. Capitolul III - Perspectivele de intensificare a procesului de integrare economică din Asia 45
 22. III.1. ASEAN - cea mai mare putere economică din Asia 45
 23. III.2. APEC - problema atingerii consensului comun 50
 24. III.3. Are SAARC un viitor prosper sau nu? 53
 25. III.4. CAREC - o piață energetică unică 56
 26. Concluzii 60
 27. Bibliografie 63

Extras din disertație

Introducere

În condițiile contemporane, un stat nu se poate dezvolta eficient fără o interacțiune activă cu ceilalți participanți ai economiei la nivel global și regional. În acest scop, sunt utilizate diferite structuri și mecanisme de integrare, în cadrul cărora sunt luate decizii strategice importante cu privire la probleme legate de cooperare internațională, extinderea relațiilor comerciale, implementarea reformelor etc.

Integrarea economică regională este un proces în cadrul căruia două sau mai multe țări sunt de acord să elimine barierele, cu scopul final de a consolida productivitatea și de a atinge o interdependență economică mai mare. Aceasta poate lua forme diferite, de la simpla zonă a comerțului preferențial, la cea mai avansată formă a uniunii monetare și fiscale.

Cele mai elocvente exemple de grupări integraționiste din Asia, ce s-au constituit pentru îndeplinirea scopurilor comune, stabilirea obiectivelor legate de cooperarea comercială, liberalizarea schimburilor și a fluxurilor de capital, sunt: Asociația Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC), Asociația Sud-Asiatică pentru Cooperare Regională (SAARC) și Cooperarea Economică Regională din Asia Centrală (CAREC).

Scopul lucrării constă în analiza rezultatelor și a efectelor determinate de procesul de integrare economică din Asia, pentru cele mai reprezentative grupări, precum și identificarea perspectivelor de evoluție în condițiile provocărilor economice mondiale.

Lucrarea este structurată pe trei capitole, incluzând și alte elemente, precum lista abrevierilor, introducerea, concluzii și bibliografie.

Capitolul I - Procesul cooperării economice din Asia caracterizează cele mai reprezentative grupări integraționiste din Asia, evidențiind aspecte legate de premisele formării grupărilor, statele participante, scopul creării, obiectivele principale etc. Sunt prezintate structurile organizatorice și procesul de luare a deciziei grupărilor analizate, precum și mecanismele de funcționare și fundamentele legale ale acestora. Sunt menționate acordurile și parteneriatele încheiate, precum și nivelul de aprofundare a integrării în regiune.

Capitolul II - Impactul procesului de integrare economică din Asia analizează rezultatele de înființare a grupărilor integraționiste din Asia în privința realizării obiectivelor propuse ale acestora, concentrându-se pe anii 2013-2018. Sunt menționate evoluțiile indicatorilor macroeconomici și studiate evoluțiile comerțului internațional intra- și estra-comunitar, pe latura importurilor și exporturilor de bunuri și servicii. Este prezintată dinamica fluxurilor de ISD intra- și extra-comunitare, precum și principalii investitori ale grupărilor.

Capitolul III - Perspectivele de intensificare a procesului de integrare economică din Asia prezintă perspectivele evoluțiilor ale grupărilor integraționiste din Asia, obiectivele stabilite pe viitor, precum și măsurile strategice de realizare ale acestora. Sunt subliniate principalele domenii economice care au un potențial mare de creștere și pot conduce grupările spre un viitor prosper. De asemenea, sunt descrise principalele riscuri întâmpinate și cele care pot fi întâlnite pe viitor de grupările, pe parcursul atingerii obiectivelor propuse, la fel și căile de prevenire sau eliminare a acestor riscuri.

În elaborarea lucrării de licență au fost utilizate informațiile din lucrările autorilor, precum: Bergsten, C.F., Cătoiu, I., Keshab, B., Morgan, J.P. și alții. Au fost selectate și analizate datele din bazele statistice ale grupărilor cum ar fi: ASEANStat DataPortal, APEC Statistics și a Conferenței Națiunuilor Unite privind Comerțul și Dezvoltarea (UNCTADStat Data Center). De asemenea, au fost cercetate și prezentate apectele din rapoartele anuale și acorduri ale grupărilor, precum: ASEAN Comprehensive Investment Agreement; ASEAN Investment Report 2018: Foreign Direct Investment and Digital Economy in ASEAN; ASEAN Key Figures 2019; ASEAN Statistical Yearbook 2019; APEC’s Trade Facilitation Action Plan: A mid-term assessment; APEC’s Second Trade Facilitation Plan etc.

Capitolul I - Procesul cooperării economice din Asia

I.1. Asociația Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN)

Asociația Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN) este cea mai reprezentativă grupare integraționistă din Asia. ASEAN a fost formată la 8 august 1967 la Bangkok, Thailanda, prin semnarea Declarației ASEAN, care este recunoscută sub denumirea „Declarația de la Bangkok”. Cadrul contractual al ASEAN a apărut abia în anul 1976 prin semnarea Tratatului de Prietenie și Cooperare în Asia de Sud-Est și a Declarației ASEAN Concord semnată pe insula Bali, Indonezia. Țările formatoare ale asociației sunt: Indonezia, Malaezia, Singapore, Thailanda și Filipine. Mai târziu asociației i s-au alăturat: Brunei (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Birmania (1997) și Cambodgia (1999) (vezi fig. nr. 1.1). La momentul actual, statutul de membru-observator aparține țărilor: Timorul de Est și Papua Noua Guinee. Secretariatul asociației este localizat la Jakarta, Indonezia.

Figura nr. 1.1 - Harta Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei

Sursa: ***, ASEAN, Wikipedia, disponibil la: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Association _of_Southeast_Asian_Nations_%28orthographic_projection%29.svg [Accesat 29-04-2020]

Bibliografie

1. Ansari, N., FDI and regional economic integration in SAARC region: problems and prospects, Ed. Aligarh Muslim University, 9 aprilie 2011, p. 9

2. Эceнгyл, Ч., Бaктыгyлoв, Ш., Пepcпeктивы peгиoнaльнoгo coтpyдничиcтвa Цeнтpaльнoй Aзии в coвpeмeнныx ycлoвияx, Жypнaл Цeнтpaльнaя Aзия и Кaвкaз, nr. 3 / 2015, pp. 10-15

3. Bergsten, C.F., "Toward a Free Trade Area of the Asia Pacific", Peterson Institute for International Economics, Number Pb07-2 / 9 noiembrie 2014, p.14

4. Bergsten, C. F., Noland, M., and Schott, J. J., The Free Trade Area Of The Asia-Pacific: A Constructive Approach To Multilateralizing Asian Regionalism. ADBI Working Paper 336. Tokyo: Asian Development Bank Institute. 2011, pp. 15-17, disponibil la: http://www.adbi.org/workingpaper/2011/12/22/4835.fta.asia.pacific.asian.regionalism/

5. Cătoiu, I., Edu, T., Elemente de macromarketing vizate de România în cadrul negocierilor pentru Acordul de Liber Schimb UE - ASEAN, Revista de Marketing Online, vol. 2, nr. 1, p. 15

6. Дёминa, Я. В., Экoнoмичecкaя интeгpaция cтpaн Вocтoчнoй Aзии, Вecтник Инcтитyтa Экoнoмики Рoccийcкoй Aкaдeмии Нayк, nr. 6 / 2018, p. 128

7. Hemant, R.O., The Future of SAARC, Southasia Institute of Advanced Studies, disponibil la: http://www.sias-southasia.org/blog/the-future-of-saarc/

8. Ishtiaq, P. M., 7 Key challenges for the future of ASEAN - and how to solve them, World Economic Forum, 29 august 2018, disponibil la: https://www.weforum.org/agenda /2018/08/7-challenges-to-business-in-the-asean-region-and-how-to-solve-them

9. Janow, M. E., Assessing APEC’s Role in Economic Integration in the Asia-Pacific Region, Northwestern Journal of International Low and Business, vol. 17 / 1997, pp. 951-952

10. Jiang, Tingsong, and McKibbin, W., What Does a Free Trade Area of the Asia-Pacific Mean to China, Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Australian National University Working Paper 10/2008

11. Keshab, B., Economic Growth and Development in India and SAARC Countries, Business School, University of Hull, United Kingdom, 6-8 ianuarie 2017, p. 5

12. Кoмиccинa, И. Н., Сoтpyдничecтвo Рoccии c AСЕAН. Рoccия в Aзии: пpoблeмы взaимoдeйcтвия, Рoccийcкий Инcтитyт Стpaтeгичecкиx Иccлeдoвaний, Mocквa, 2006, p. 31

13. Кyaн, Л. A., Спeцификa интeгpaциoнныx пpoцeccoв в Югo-Вocтoчнoй Aзии, Жypнaл Moлoдoй Учёный, nr. 6 / iunie 2010, p. 150

14. Лapин, О.Н., Пepcпeктивы peгиoнaльнoй интeгpaции cтpaн ATЭС, Рocийcкий Инcтитyт Стpaтeгичecкиx Иcлeдoвaний, Mocквa, 20 noiembrie 2017, disponibil la: https://riss.ru/analitycs/45552/#_edn2

15. Lurong, C., Ponciano, S., ASEAN Fpreign Trade, Investment, and Integration in Comparative Perspective, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, p. 15, disponibil la: https://www.eria.org3.2.ASEAN_50_Vol_3_Integrative_Chapters_2.pdf [Accesat 24-06-2020]

16. Manchin, Miriam and Annette O., Clothes Without An Emperor: Analysis of Preferential Tariffs in ASEAN. Journal of Asian Economics, nr.9, 2008, pp. 213-230

17. Mehtab, H., ADB urges SAFTA to exploit rich trade potential of member countries, The News International Online Magazine, 16 august 2016, https://www.thenews.com.pk/print /142861-ADB-urges-Safta-to-exploit-rich-trade-potential-of-member-countries

18. Morgan, J.P., ASEAN’s bright futur: growth oppotunities for corporates in the asian region, J.P. Morgan Online Magazine, United States of America, desponibil la: https://www.jpmorgan.com/country/US/EN/cib/investment-banking/trade-asean-future

19. Mukherjee, N., SAARC Countries, Regional Trade in Services and WTO: Issues and Prospects, South Asian Survey nr. 9 / 2010, pp. 5-15

20. Пapвeз, С., Экoнoмичecкиe пepcпeктивы ЦAРЭС, Banca Asiatică de Dezvoltare, p. 2-3, disponibil la: https://www.carecprogram.org/uploads/01-CAREC-Economic-Outlook-ru.pdf

21. Pekkanen, M., Ravenhill, J., and Foot, R., Oxford Handbook of the International Relations of Asia, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 313

22. Razeen, S., Regional economic integration in Asia: The track record and prospects, ECIPE Occasional paper, European Center for International Political Economy, nr. 2 / 2010, p. 7

23. Santos-Paulino, Amelia U., The Asian Economic Integration Cooperation Agreement: Lessons for economic and social development, United Nations, UNCTAD Research Paper nr. 3 / 2017, p.5

24. Sawhney, U., Growth and structural change in SAARC economies, International Journal of Economics and Finance Studies, Panjab University, India, vol. 2, nr. 2 / 2010, pp. 58-59

25. Schneider, K., Graham, B., Millsteed, C., Trade and Investment Liberalization in APEC: Economic and Energy sector impact, APEC Energy Working Group, mai 2000, p.18

Preview document

Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 1
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 2
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 3
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 4
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 5
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 6
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 7
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 8
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 9
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 10
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 11
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 12
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 13
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 14
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 15
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 16
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 17
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 18
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 19
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 20
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 21
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 22
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 23
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 24
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 25
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 26
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 27
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 28
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 29
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 30
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 31
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 32
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 33
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 34
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 35
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 36
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 37
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 38
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 39
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 40
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 41
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 42
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 43
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 44
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 45
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 46
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 47
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 48
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 49
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 50
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 51
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 52
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 53
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 54
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 55
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 56
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 57
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 58
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 59
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 60
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 61
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 62
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 63
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 64
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 65
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 66
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 67
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 68
Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Procesul de integrare economica in Asia - realizari si perspective.docx

Alții au mai descărcat și

Relațiile Uniunii Europene cu Rusia în contextul noilor evoluții ale economiei mondiale

Introducere Lucrarea este una actuală ce prezintă evoluția relației dintre cele două, până în prezent, putând să ne raportam de la premisele de la...

Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional

Introducere De la apariția lui, comerțul internațional, s-a dovedit a avea un rol substanțial în dezvoltarea economică a țărilor. Atât realitatea,...

Impactul economic și social al emigrației românești în perioada contemporană

Introducere Migrația românilor a devenit una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă România de la ieșirea du sub regimul comunist....

Oportunități de finanțare a afacerilor prin accesarea de fonduri europene nerambursabile. Studiu de caz

Introducere Lucrarea Oportunități de finanțare a afacerilor prin obținerea de fonduri europene nerambursabile se bazează pe analiza modalităților...

Relațiile SUA-China în contextul noilor evoluții ale economiei mondiale

Introducere Astăzi Statele Unite ale Americii și China constituie două cele mai mari economii a lumii. Relațiile bilaterale dintre acestea au un...

Analiza sistemului financiar și interdependențe între subsistemul fianciar public și cel privat

Introducere 3 Capitolul I. Sistemul financiar public și privat-analiză critică a literaturii de specialitate 4 Capitolul II. Analiza funcționării...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Politica monetară a Băncii Centrale Europene în contextul crizei COVID-19

INTRODUCERE Acest referat se concentrează pe acțiunile inițiale întreprinse de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru a atenua impactul pandemiei....

Te-ar putea interesa și

Republica Moldova și mirajul Uniunii Europene

Introducere Procesul de Integrare este una dintre cele mai discutate probleme în literatura de specialitate. Pe măsură ce diferenţele între...

Politică în domeniul energiei

PARTEA 1 1. NECESITATEA POLITICII ENERGETICE. CONSIDERATII GENERALE Energia reprezinta un factor essential in asigurarea competitivitatii...

Procesul de Integrare în Africa

1. PROCESUL DE INTEGRARE ÎN AFRICA Acest capitol tratează rezultatele schemelor de integrare regională din Africa Subsahariană (SSA). În Africa,...

ASEAN

1. Scurt istoric ASEAN ASEAN - Asociaţia Ţărilor din Asia de Sud-Est - este una dintre cele mai importante formule de integrare economică din Asia...

Ai nevoie de altceva?