Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 17103
Mărime: 67.34KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Bara Voicu
Facultatea de Stiinte Juridice
Universitatea de Vest "Vasile Goldis", Arad

Cuprins

CAPITOLUL 1. EVIDENTA PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA 1

1.1.ISTORICUL EVIDENȚEI PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA 1

1.2.ACTUL DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI ROMÂN 1

1.3. ORGANIZAREA EVIDENȚEI PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA 2

1.4. CODUL NUMERIC PERSONAL 2

CAPITOLUL 2.SERVICIUL PUBLIC 3

2.1.NOȚIUNEA DE SERVICIU PUBLIC 3

2.2. ORGANIZAREA SERVICIILOR PUBLICE 5

2.3. TRĂSĂTURILE SERVICIILOR PUBLICE 6

2.4. PRINCIPIILE ACTIVITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE 6

2.5. CLASIFICAREA SERVICIILOR PUBLICE 8

2.6.MODUL DE GESTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE 10

2.7. înființarea și desființarea serviciilor publice 11

2.8. SERVICIILE PUBLICE ALE CONSILIULUI LOCAL ȘI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 12

CAPITOLUL 3. SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 14

3.1. CONSIDERAȚII GENERALE 14

3.2. ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE SERVICILOR PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 15

3.3. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI 16

3.4. Organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor 16

3.5. INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR 17

3.6. ASIGURAREA FINANCIARĂ ȘI MATERIALĂ A SERVICILOR PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 18

CAPITOLUL 4. PARTICULARITĂȚI ALE ÎNFIINȚĂRII ȘI ORGANIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE COMUNITARE ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ 20

4.1.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 20

4.2. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN 22

4.3. ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR SUBORDONATE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN 23

4.3.1. Serviciu evidența persoanelor 23

4.3.2. Serviciul stare civilă 26

4.3.3. Compartimentul informatic 28

4.3.4. Compartimentul secretariat, juridic și contencios 29

4.3.5.Compartimentul financiar-contabil și resurse umane 30

4.3.6.Compartimentul asigurare tehnico-materială 33

CAPITOLUL 5. Serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanei 35

5. 1. organizarea serviciilor publice comunitare locale 35

5.2. ACTIVITAȚILE SERVICIILOR PUBLICE COMUNITARE LOCALE 36

5.3. Activități pe linie de eliberare a pașapoartelor, a permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare 39

5.4. Activități pe linie informatică 40

5.5. Activități pe linie de stare civilă 41

5.6.Activități pe linie de analiză-sinteză, secretariat și relații cu publicul 43

CAPITOLUL 6. CONCLUZII ȘI PROPUNERI PRIVIND STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 45

BIBLIOGRAFIA 48

Extras din document

CAPITOLUL 1. EVIDENTA PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA

1.1.ISTORICUL EVIDENȚEI PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA

In România,evidenta persoanelor a luat ființă in anul 1949,prin înscrierea în evidență a tuturor românilor care au împlinit vârsta de 15 ani.

Inscrierea in evidența persoanelor s-a realizat prin întocmirea unor fișe personale, care au constituit evidenta locală și centrală.

Astfel pentru fiecare cetațean român au fost întocmite doua fișe,una pentru evidența locală și alta pentru cea centrala,aceste fișe fiind actualizate în sistem manual ca urmare a modificarilor intervenite privind datele de dtare civila,la schimbarea domiciliului sau la eliberarea unui nou act de identitate.

In anul 1990 s-a impus ca o necesitate modernizarea evidentei persoanelor,astfel încât a fost reglementată înfiintarea Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei.

Ca urmare, datele existente in fișele de evidenta locală manuală au fost preluate in sistem informatic constituind Registrul National de Evidență a Persoanelor ca parte componentă a Sistemului National Informatic de Evidenta a Populației.

Aceasta fucționează in sistem deschis,servind ca suport unic pentru furnizarea de date,in condițiile legii,pentru toate sistmele informatice care prelucrează date nominale privind persoana fizică.

Cele două sisteme ,manual și informatic,au funcționat în paralel,pâna în anul 2000 când,evidenta manuală a devenit o arhiva activă,pentru istoricul datelor cetățenilor români.

1.2.ACTUL DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI ROMÂN

Primele acte de identitate au fost eliberate cetățenilor români începând cu anul 1921,se numeau buletine de înscriere in Biroul Populației și cuprindeau informații referitoare la datele de stare civilă,porecla,domiciliul,profesia și semnalmentele posesorului și erau diferite ca mărime,culoare și uneori ,ca și conținut.

Din anul 1949,când s-a constituit evideța persoanelor, actul de identitate care s-a eliberat cetățeanului român a fost tipărit în format unic pentru toată țara și s-a numit buletin de identitate.

Acesta cuprindea mai puține date despre titular decât cele anterioare, în el se aplica fotografia titularului și se elibera cu termen de valabilitate de 10 ani.

In timp, buletinul de identitate a suferit unele modificări de conținut în sensul că, în anul 1980, în acesta puteau fi înscrise două termene de valabilitate, prin apilcarea unei a doua fotografii la expirarea primului termen. In acest fel, cetățeanul român putea fi deținătorul aceluiași buletin de identitate timp de 20 de ani.

Ca urmare a constituirii Registrului Național de Evidență a persoanelor, din luna iunie 1997, a început activitatea de eliberare a cărții de identitate în locul buletinului de identitate, noul document fiind conceput și eliberat în sistem informnatizat.

1.3. ORGANIZAREA EVIDENȚEI PERSOANELOR ÎN ROMÂNIA

In România coordonarea activității de evidență a păersoanelor și de eliberare a actelor de identitate este realizată de către Inspewctoratul Național pentru Evidența Persoanelor.

Administrarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor și producerea cărții de identitate se realizează de către Centru Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor.

Atât Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor cât și Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor sunt structuri subordonate Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

Ținerea în actualitae a Registrului Național de Evidență a Persoanelor și soluționarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate sunt activități desfășurate de serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor.

1.4. CODUL NUMERIC PERSONAL

La naștera fiecărui cetățean român ise atribuie un cod numeric personal care se înscrie în actele și certificatele de stare civilă și se preia în celelalte acte cu caracter oficial emise cetățeanului, precum și în Registrul Național de Evidență a Persoanelor.

Codul Numeric Personal reprezintă un număr semnificativ ce individualizează o persoană fizică și constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucrează date cu caracter personal, privind persoana fizică.

CNP-ul este alcătuit din 13 cifre, având următoare structură-

- o perte semnificativă, alcătuită din 7 cifre, sub forma SAALLZZ ce exprimă sexul, în funcție de secolul în care s-a născut persoana și data nașterii.

- o parte secvențială, formată din cinci cifre, sub forma JJNNN, din care primele două reprezintă secvența atribuită județului sau sectorului de care aparține structura care face atribuirea, iar următoarele trei un număr de secvență repartizat pe puncte de atribuire, prin care se diferențiază persoanele de4 același se4x, născute în același loc și cu aceeași dată de naștere.

- o cifră de control, care permite depistarea eventualelor erori de înlocuire sau inversare a cifrelor din componenta codului numeric personal.

Bibliografie

V. Bara Drept administrativ și instituții politico-administrative, ediția a II-a, 2004

A. Iorgovan Drept administrativ, Atlas, Lex, București 1994

S. Ivan, T. Pavelescu, I. Floander Drept administrativ român, V.I.S. Print București, 2002

P. Negulescu Tratat de drept administrativ, București, 1994

R. N. Petrescu Drept administrativ, Ed.Cardinal Lex, Cluj Napoca, 1994

V. Prisăcaru Tratat de drept administrativ, partea generală Ed.Lumina Lex București, 1993

N. Pepdea, C. M. Moroșanu, I. Serbina, N. Iftimie

Administrația publică locală, 1994

I. Santai Drept administrativ și știința administrației, Ed.Risoprint, Cluj Napoca 1999

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare

O.G. nr. 84/ 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr.2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul Serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale;

Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr. 1/1997 privind aprobarea Metodologiei de aplicare unitară a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

O.G. nr.41/2003, privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor județean și locale din județul Maramureș

Preview document

Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 1
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 2
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 3
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 4
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 5
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 6
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 7
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 8
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 9
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 10
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 11
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 12
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 13
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 14
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 15
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 16
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 17
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 18
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 19
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 20
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 21
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 22
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 23
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 24
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 25
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 26
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 27
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 28
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 29
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 30
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 31
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 32
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 33
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 34
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 35
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 36
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 37
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 38
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 39
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 40
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 41
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 42
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 43
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 44
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 45
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 46
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 47
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 48
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 49
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 50
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.doc

Alții au mai descărcat și

Caiet de Practică Administrativă

1 Prezentarea generală a stagiului de practică Prin cerera adresată primăriei Cordun în data de 16.03.2010 şi aprobată de dl. Primar Adrian...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Moneda Euro

PREGATITI-VA PENTRU EURO Exista o zona euro, care cuprinde 12 tari: Austria, Belgia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Italia, Irlanda,...

Ai nevoie de altceva?