Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 33786
Mărime: 159.98KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Teodor Alexandra

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ 3
 2. 1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ 3
 3. 1.2. EXTINDEREA COMUNITĂŢII EUROPENE 5
 4. 1.3. ACTUL UNIC EUROPEAN ŞI TRATATUL ASUPRA UNIUNII EUROPENE 9
 5. 1.4. DIMENSIUNI ALE REALIZĂRII PIEŢEI UNICE (MAREA PIAŢĂ COMUNITARĂ) 13
 6. CAPITOLUL II. UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ 20
 7. 2.1. ELABORAREA UNEI UNIUNI MONETARE 20
 8. 2.2. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN 22
 9. 2.2.1 SCURT ISTORIC 22
 10. 2.2.2. ÎNFIINŢAREA S.M.E. 23
 11. 2.3. UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ 28
 12. CAPITOLUL III. SUPRAVIZAREA BANCARĂ ÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ 39
 13. 3.1. JUSTIFICĂRILE PENTRU SUPERVIZAREA DE PRUDENŢĂ A INTERMEDIARILOR FINANCIARI. 39
 14. 3.1.1. SCOPURILE REGLEMENTĂRILOR BANCARE. 40
 15. 3.1.2. TIPURI DE REGLEMENTARE 43
 16. 3.1.3. ÎNTINDEREA SUPERVIZĂRII PRUDENŢIALE 45
 17. 3.1.4. IMPLICAŢIILE UEM ŞI FORMAREA SUPERVIZĂRII ESCB 50
 18. 3.2. COMUNITATEA ŞI CONTEXTELE INTERNAŢIONALE 51
 19. 3.2.1. COOPERAREA ÎN SUPRAVEGHERE 51
 20. 3.2.2. FORA DE SUPERVIZARE ÎN CE 53
 21. 3.2.3 COOPERAREA PE PIAŢA INTERNĂ 54
 22. 3.3. PREVEDERI ASUPRA SUPERVIZĂRII PRUDENŢIALE ÎN UEM (EMU) 55
 23. CAPITOLUL IV. INTEGRAREA ROMÂNIEI ŞI REPUBLICII MOLDOVA ÎN COMPLEXUL ECONOMIC EUROPEAN 61
 24. 4.1. CONSIDERAŢII PRIVIND INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN COMPLEXUL ECONOMIC EUROPEAN 61
 25. 4.2 ÎNCADRAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN ECONOMIA MONDIALĂ 68
 26. 4.3. RELAŢIILE ECONOMICE ALE REPUBLICII MOLDOVA CU COMUNITATEA EUROPEANĂ (CE) 79
 27. 4.4. ACORDUL CU PRIVIRE LA PARTENERIAT ŞI COOPERARE 92

Extras din disertație

CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ

1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ

A fost nevoie de două războaie mondiale pentru ca europenii să se gândească la realizarea unităţii lor pe cale paşnică. Guvernele democratice din Occident hotărâte să nu repete greşelile din trecut, au căutat calea ieşirii din impas şi au ales soluţia integrării lor economice şi politice. În 1948 a fost înfiinţată Organizaţia de Cooperare Economică Europeană în scopul administrării Ajutorului Marshall din America (care a devenit mai târziu Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare, OCED), iar în 1949 a luat fiinţă Consiliul Europei. Uniunea vamală a Beneluxului , dintre Belgia, Olanda şi Luxemburg, a intrat în vigoare încă din 1948 ca model de cooperare economică între diverse ţări.

Datorită lui Jean Monnet s-au făcut primele demersuri în scopul realizării unei noi unităţi europene. Având funcţia de şef al Organizaţiei Naţionale a Planificării a Franţei a propus ca producţia de cărbune şi oţel a Franţei şi a Germaniei să fie administrată de către un organism supranaţional. Planul pentru Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) anunţat la 9 mai 1950 de către Ministerul de Externe al Franţei, Robert Shuman, a constituit un nou început pentru Europa.

“Planul Shuman” menit să asigure o nouă conflagraţie punând ramurile de bază ale industriei de armament sub controlul internaţional prin intermediul unui tratat inviolabil a constituit primul pas pe calea construirii Europei.

Italia şi ţările Beneluxului au sprijinit imediat acest plan, iar la 18 aprilie 1951 a fost semnat “Tratatul de la Paris” între Belgia, Franţa, Germania, Italia şi Ţările de Jos. CECO şi Adunarea sa Parlamentară au fost înfiinţate la 10 august 1952. Se trece astfel de la Europa “cooperării” la Europa “integrării”.

Miniştrii Afacerilor Externe ai celor şase ţări au aprobat I rezoluţie prin care consideră că a sosit momentul să deschidă o nouă etapă pe drumul construcţiei europene în domeniul economic. Ei apreciază că trebuie continuat procesul de creare a unei Europe unite prin fuziunea progresivă a economiei lor naţionale, crearea unei pieţe comune şi armonizarea politicii sociale. Aceste ţări “din prima linie” au aprobat la 29 mai 1956 raportul politic - anului belgian, Paul Henry Spaak, pe tema unei uniuni economice generale şi a unei uniuni în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare. Acest lucru a adus la semnarea “Tratatului de la Roma” pe data de 25 martie 1957, care a pus bazele Comunităţii Economice Europene (CEE) şi ale Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euroatom). Astfel s-au născut cele 3 Comunităţi Europene.

Tratatele europene urmăresc promovarea dezvoltării economice şi ridicarea nivelului de trai al oamenilor, evitarea războiului şi întărirea păcii şi libertăţii; ele au scopul de a crea “o legătură cât mai strânsă între popoarele Europei”.

De a lungul istoriei sale, construcţia europeană a fost marcată de două trăsături caracteristice care o deosebesc de încercările anterioare de a uni naţiunile europene.

a) Toate cele 3 Comunităţi (CECO, CEE şi Euroatom) au fost întemeiate pe baze economice solide. Acest lucru explică cum, de-a lungul anilor, interesul reciproc şi interdependenţa crescândă au dat naştere unei adevărate solidarităţi.

Astăzi integrarea economică sporită şi proprietatea celor şase state fondatoare – şi o perioadă mai scurtă pentru celelalte state care au aderat la Comunitate – nici unul dintre statele membre nu intenţionează să părăsească Comunitatea.

b) CEE se bazează pe tratate legale, pe care statele membre trebuie să le respecte.

Atingerea scopurilor prevăzute în tratate a determinat un transfer progresiv de suveranitate de la statele membre către instituţiile europene astfel încât ele să poată îndeplini hotărârile adoptate de Consiliul de Miniştri.

Comunitatea îşi atinge scopurile prin intermediul politicilor comune şi al acţiunilor sau programelor comune.

Succesul CEE şi capacitatea de a atrage din ce în ce mai mulţi membri se datorează următoarelor trăsături esenţiale:

- o bază economică care determină interdependenţă la solidaritate;

- respectarea legii caracterizată prin tratate care definesc îndatoririle şi competenţa instituţiilor comunitare.

Această combinaţie originală de pragmatism şi principii a făcut ca Comunitatea să iasă din mari perioade de criză şi să treacă peste mari obstacole păstrându-şi identitatea şi coeziunea fără a pierde din vedere obiectivele sale.

Am putea enumera două dintre cele mai de seamă realizări ale comunităţii: mai întâi ea a asigurat o pace durabilă între ţările membre, în al doilea rând ea îşi atinge scopurile prin acorduri democratice fără a deveni creuzetul în care identităţile naţionale şi locale dispar.

Preview document

Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 1
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 2
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 3
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 4
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 5
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 6
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 7
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 8
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 9
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 10
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 11
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 12
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 13
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 14
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 15
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 16
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 17
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 18
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 19
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 20
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 21
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 22
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 23
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 24
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 25
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 26
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 27
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 28
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 29
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 30
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 31
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 32
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 33
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 34
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 35
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 36
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 37
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 38
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 39
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 40
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 41
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 42
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 43
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 44
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 45
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 46
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 47
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 48
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 49
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 50
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 51
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 52
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 53
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 54
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 55
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 56
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 57
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 58
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 59
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 60
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 61
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 62
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 63
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 64
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 65
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 66
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 67
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 68
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 69
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 70
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 71
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 72
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 73
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 74
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 75
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 76
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 77
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 78
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 79
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 80
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 81
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 82
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 83
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 84
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 85
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 86
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 87
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 88
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 89
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 90
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 91
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 92
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 93
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 94
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 95
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 96
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 97
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 98
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 99
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 100
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 101
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 102
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 103
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 104
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 105
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 106
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 107
Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Sistemul Monetar European si Perspectivele Integrarii Pietelor Financiar-Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Monetară și Fiscală

PARTEA I CAPITOLUL I. Aspecte instituţionale în Uniunea Europeană Uniunea Europeană este constituită sub forma unui sistem instituţional unic în...

Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective

Introducere ”Europa nu este decât o voință comună a celor care trăiesc în ea, printr-o vocație comună... Unitatea europeană stă în spiritul...

De la uniunea economică și monetară, la cea politică

Introducere ProcesuL integrării economice şi poLitice europene ȋnceput după sfârşituL ceLui de-aL doiLea război mondiaL, este unuL dintre...

Moneda Euro și Efectele Introducerii Acesteia în Economia Românească

I. MONEDA EURO – PILON AL UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE “Moneda EURO este moneda voastră, este moneda noastră, a tuturor. Ea reprezintă viitorul,...

Extinderea Uniunii Economice și Monetare Perspective pentru România

Introducere Uniunea Europeana reprezinta un spatiu economico-social si politic, în constructie, de o natura si consistenta diferita fata de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene

INTRODUCERE Pentru a face faţă provocărilor viitoare, cele mai importante sarcini ale Uniunii Europene (U.E.) sunt intensificarea coordonarii...

Redefiniri ale Politicii Valutare în România în Condițiile Tranziției la Economia de Piață

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA CURSULUI DE SCHIMB VALUTAR ÎN ECONOMIA DE TRANZIŢIE I.1.Caracteristicile cursului valutar I.2....

Moneda euro

INTRODUCERE Moneda unica este unul din cele mai incitante proiecte economice realizate vreodata. De altfel, implicatiile introducerii unei monede...

Locul și Rolul Băncii de Emisiune în Cadrul Sistemelor Bancare Moderne

Cap I: Consideraţii genarale privind Băncile de Emisiune 1.1 Scurt istoric al apariției băncilor de emisiune Apariția și dezvoltarea sistemelor...

Cursul de schimb - rol și evoluție în cadrul economiei

INTRODUCERE Obiectivul fundamental al politicii valutare începând cu anul 1991 l-a constituit înfăptuirea convertibilității interne a leului, ca...

Situația pieței de capital în UE și România

CAPITOLUL 1 SITUAŢIA PIEŢEI DE CAPITAL ÎN UE Uniunea Europeană traversează un proces de integrare financiară al cărui catalizator - moneda unică...

Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene

Cap.1.Introducere Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care asigură mobilizarea disponibilităţilor monetare ale economiei şi...

Uniunea Europeana. Origine. Evolutie. Principii.

1. Uniunea Europeană Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început in anul 1951, intre şase ţări europene...

Ai nevoie de altceva?