Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 23744
Mărime: 606.98KB (arhivat)
Publicat de: Livia M.
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. Lista tabelelor iv
 2. Lista figurilor v
 3. Introducere 1
 4. Capitolul 1: Dinamica și structura schimburilor comerciale internaționale 3
 5. 1.1. Evoluția comerțului internațional 4
 6. 1.2. Dinamica schimburilor comerciale internaționale 6
 7. 1.3. Mutații înregistrate în structura schimburilor comerciale internaționale 14
 8. Capitolul 2: Orientarea geografică a fluxurilor comerciale internaționale 23
 9. 1.1. Influența globalizării asupra comerțului internațional 23
 10. 1.2. Procesele de integrare economică realizate la nivel regional 27
 11. 1.3. Poziția ocupată de țările dezvoltate în raportul mondial de forțe 32
 12. 1.4. Economiile emergente - noi centre de putere în economia mondială 37
 13. Capitolul 3: Tendințe privind politicile comerciale 44
 14. 3.1. Instrumente de politică comercială 45
 15. 3.2. Evoluția politicilor comerciale în perioada contemporană 49
 16. Concluzii 60
 17. Bibliografie 63

Extras din disertație

Introducere

De la apariția lui, comerțul internațional, s-a dovedit a avea un rol substanțial în dezvoltarea economică a țărilor. Atât realitatea, cât și economiștii din toate timpurile, de la cei clasici la cei moderni, au confirmat faptul că schimburile comerciale exercitate de state în mod liber constituie un factor cheie al creșterii economice mondiale. Activitățile pe care le implică comerțul internațional conduc la stabilirea unor relații economice dintre țări, prin care acestea sunt încurajate să-și manifeste potențialul și să-și crească eficiența, de aceea, se poate constata că țările care își deschid granițele și participă, în mod liber, la fluxurile comerciale internaționale, indiferent de nivelul de dezvoltare, au câte ceva de câștigat.

Comerțului internațional, de-a lungul timpului, a cunoscut diverse modificări și implicații ale unei serii de factori care i-au determinat evoluția și i-au conferit dimensiunile din prezent. De la mijlocul secolului XX, se constată o intensificare a schimburilor comerciale la nivel global, statele sunt încurajate să adopte liberul schimb și să treacă de la caracterul închis al economiei la unul deschis, identificând în comerț un potențial enorm de creștere economică. În acest context se conturează un fenomen nou, numit globalizare, ce determină o lărgire a capacității de participare a țărilor, de pe întreg Globul pământesc, la circuitul economic și piața mondială. Spațiul internațional devine arena de exercitare a tranzacțiilor de bunuri și servicii de valori colosale, din diverse țări și diverse regiuni cu nivele diferite de dezvoltare. Acest fapt determină o serie de tendințe noi în evoluția comerțului internațional.

Atât din punct de vedere al dinamicii, structurii, orientării geografice, cât și al politicilor comerciale, schimburile comerciale au trecut printr-o serie de etape care au dat startul diverselor tendințe de evoluție a comerțului. Se constată apariția de noi forme de exercitare a schimburilor, noi catalizatori ai creșterii cererii de produse și servicii, noi oferte și, în același timp, noi riscuri, devenind indispensabil nevoia de studiu al tendințelor ce se conturează și al implicațiilor lor asupra evoluției viitoare a comerțului internațional. Scopul lucrării este, prin urmare, determinarea acestor tendințe, al factorilor care au condus la conturarea acestora, prin analiza diverselor grafice și tabele și evidențierea tendințelor actuale și viitoare în evoluția comerțului internațional. Analiza efectuată permite să se determine și să se înțeleagă în ce punct al evoluției se află schimburile comerciale internaționale, ce schimbări s-au înregistrat în timp, ce factori de influență se conturează în prezent și ce impact au toate aceste tendințe asupra sănătății economiei mondiale.

Primul capitol analizează evoluția în timp a comerțului internațional cu bunuri și servicii din punct de vedere al dinamicii și al structurii. Cunoașterea modului prin care este afectată dinamica schimburilor comerciale sau a factorilor care contribuie la creșterea acesteia, generează o serie de avantaje în contracararea fenomenelor ce generează schimbări complexe la nivelul economiei mondiale (criza mondială de exemplu). În același timp, datorită studierii evoluției structurii comerțului, din punct de vedere al creșterii sau scăderii cererii pentru anumite produse sau servicii, se pot face diverse previziuni sustenabile.

Al doilea capitol analizează modul prin care comerțul internațional a cunoscut și cunoaște în prezent o nouă orientare geografică, precum și impactul acestei noi orientări asupra evoluției schimburilor comerciale. În acest sens, se studiază fenomenul de globalizare care a determinat o lărgire a posibilităților de participare a statelor la scara globală de efectuare a schimburilor și a generat o serie de tendințe în evoluția comerțului. În continuare se analizează impactul integrărilor regionale atât în evoluția comerțului internațional, cât și în determinarea de schimbări în direcționarea importurilor și exporturilor de bunuri și servicii. Oferirea de libertate în efectuarea schimburilor, în ansamblu cu conturarea fenomenului de globalizare a condus la manifestarea unor tendințe de modificare a raportului mondial de forțe și, drept urmare, se studiază evoluția ponderii țărilor dezvoltate și a celor emergente în structura comerțului internațional.

Al treilea capitol analizează evoluția politicilor comerciale, în timp, și a impactului generat asupra comerțului. Apărute drept răspuns la nevoia implementării de reguli în contextul extinderii relațiilor comerciale la nivel global și a tendințelor de impunere a măsurilor de limitare a comerțului de către unele state, organizațiile mondiale au trecut printr-un amplu proces de evoluție pentru a asigura echitate și cooperare în derularea schimburilor comerciale internaționale. Având drept scop liberalizarea comerțului și limitarea protecționismului, organizațiile mondiale de comerț sunt cel mai elocvent exemplu de analizat în evoluția politicilor și a tendințelor generate.

Analizând tendințele de evoluție ale comerțului internațional, din multiple perspective, se pot adopta diverse decizii care să contribuie la menținerea stabilității economice a țărilor și a sănătății economiei mondiale. Tendințele de evoluție a comerțului internațional sunt formulate în urma analizei multiplelor grafice și tabele ce transpun realitatea în date și oferă posibilitatea de interpretare și conturare a diverselor previziuni economice.

Bibliografie

1. Antoci N., „Particularitățile și tendințele de dezvoltare ale comerțului internațional”, Revistă științifico-practică, Nr.2, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, 2015;

2. Bal A., Dumitrescu S., Zaharia R.M., Ilie R.M., Dumitru D., Candidatu C., Jora O., „Economie mondială”, 2006, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro, accesat la data de 14 iunie 2020;

3. Bădărău E., „Comerțul electronic - componentă de bază a comerțului modern”, Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova, nr.2, 2010;

4. Bădărău E., „Rolul comerțului electronic în epoca proceselor de globalizare”, Revistă științifico-practică, Nr.1, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, 2017;

5. Botez O.G., Militaru M., „Comerțul internațional și comerțul exterior al României”, Ediția a III-a, Editura Fundației România de Mâine, București, 2006;

6. Cărbune N., Кoзaк Ю.Г, Лoгвинoвa Н.С, Кoвaлeвcкий В.В., Кoзaк A.Ю., „Relații Economice Internaționale - note de curs”, CEP USM, Redacția Gribincea A., Chișinău, 2013;

7. Chistruga B., Pisaniuc M., Sîrbu O., Dodu-Gugea L., Brașovschi-Velenciuc V., Harcenco D., „Integrarea și Cooperarea Economică Europeană”, Editura ASEM, Chișinău, 2010;

8. Dobre C., „Comerț internațional”, Ediția a 3-a, Editura UNIVERSITARIA, Craiova, 2013;

9. Dragan G., „Fundamentele comerțului internațional”, 2004, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro, accesat la data de 23 martie 2020;

10. Ghibuțiu A., „Comerțul Mondial - Perspective și Provocări”, EUROINFO, Nr.4, București, 2017;

11. Ghibuțiu A., „Perspectivele sistemului comercial multilateral după conferința ministrială a OMC de la Nairobi”, 2015, http://www.poseidon01.ssrn.com, accesat pe data de 16 iunie 2020;

12. Ghibuțiu A., „Tendințe în evoluția comerțului internațional în 2013 și perspectivele pentru 2014-2015”, Conjunctura Economiei Mondiale, 2014, http://www.poseidon01.ssrn.com, accesat la data de 16 mai 2020;

13. Ghibuțiu A., „Tendințe recente în Sistemul Comercial Internațional”, 2015, http://www.nos.iem.ro, accesat la data de 18 iunie 2020;

14. Gilpin R., „Economia mondială în secolul XXI. Provocarea capitalismului global.”, Editura Polirom, Iași, 2004;

15. Haller A.P., Dămăceanu R.C., „Crizele și piețele emergente”, Editura Pro Universitaria, București, 2015;

16. Ilie A.G., „Integrare și regionalism pe continentul american”, 2003, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro, accesat la data de 18 iulie 2020;

17. Ilie G., „Politici comerciale: abordări teoretice și practici internaționale”, Editura Pro Universitaria, București, 2009;

18. Isac C., Ecobici N., „Efectele globalizării”, Analele Universității „Constantin Brâncuși”, nr. 1, Editura Academia Brâncuși, Târgu Jiu, 2007;

19. Jehle G.A., „Instruments of Trade Policy ”, 2013, http://www.mpra.ub.uni-muenchen.de, accesat pe data de 17 iunie 2020;

20. Kardos M., „Tranzacții comerciale - suport de curs”, Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Târgu Mureș, 2009/2010;

Preview document

Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 1
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 2
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 3
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 4
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 5
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 6
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 7
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 8
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 9
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 10
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 11
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 12
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 13
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 14
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 15
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 16
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 17
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 18
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 19
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 20
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 21
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 22
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 23
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 24
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 25
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 26
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 27
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 28
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 29
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 30
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 31
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 32
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 33
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 34
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 35
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 36
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 37
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 38
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 39
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 40
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 41
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 42
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 43
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 44
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 45
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 46
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 47
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 48
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 49
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 50
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 51
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 52
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 53
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 54
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 55
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 56
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 57
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 58
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 59
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 60
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 61
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 62
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 63
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 64
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 65
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 66
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 67
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 68
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 69
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 70
Tendințe actuale de evoluție a comerțului internațional - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Tendinte actuale de evolutie a comertului international.docx

Alții au mai descărcat și

Relațiile Uniunii Europene cu Rusia în contextul noilor evoluții ale economiei mondiale

Introducere Lucrarea este una actuală ce prezintă evoluția relației dintre cele două, până în prezent, putând să ne raportam de la premisele de la...

Procesul de integrare economică în Asia - realizări și perspective

Introducere În condițiile contemporane, un stat nu se poate dezvolta eficient fără o interacțiune activă cu ceilalți participanți ai economiei la...

Impactul economic și social al emigrației românești în perioada contemporană

Introducere Migrația românilor a devenit una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă România de la ieșirea du sub regimul comunist....

Oportunități de finanțare a afacerilor prin accesarea de fonduri europene nerambursabile. Studiu de caz

Introducere Lucrarea Oportunități de finanțare a afacerilor prin obținerea de fonduri europene nerambursabile se bazează pe analiza modalităților...

Pardisurile fiscale și companiile offshore

Introducere Lucrarea cu titlul Paradisurile fiscale și companiile offshore face parte din tema Paradisurile fiscale în care se prezintă aspecte...

Relațiile SUA-China în contextul noilor evoluții ale economiei mondiale

Introducere Astăzi Statele Unite ale Americii și China constituie două cele mai mari economii a lumii. Relațiile bilaterale dintre acestea au un...

Analiza sistemului financiar și interdependențe între subsistemul fianciar public și cel privat

Introducere 3 Capitolul I. Sistemul financiar public și privat-analiză critică a literaturii de specialitate 4 Capitolul II. Analiza funcționării...

Impactul pandemiei asupra cheltuielilor românilor

REZUMAT: Cercetarea își propune să analizeze contrastul dintre cheltuielile inițiale ale populației și cele din timpul pandemiei cu ajutorul...

Te-ar putea interesa și

Politica vamală a României în perioada de tranziție

Capitolul 1 Politica Comerciala 1.2 Definirea politicii comerciale, obiective si instrumente Prin politica comerciala se intelege totalitatea...

Managementul Agenției de Turism Best Travel Bistrita

CAP. I FIRMA DE TURISM ŞI PERFORMANŢELE SALE 1.1 Istoricul apariţiei şi evoluţiei turismului Interesul pentru călătorie şi turism s-a transformat...

Sistemul Bancar Internațional

CAPITOLUL I. EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR INTERNAŢIONAL 1.1 Băncile şi intermedierea financiară Conceptul de bancă datează din cele mai vechi...

Contribuții privind asigurarea calității în serviciile bancare din România

Introducere 16 CAPITOLUL 1 – PREOCUPARI ACTUALE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII PRODUSELOR SI SERVICIILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI LA NIVEL...

Simularea schimburilor turistice potențiale între România și Uniunea Europeană

1.1. Comerţul internaţional cu servicii: delimitări conceptuale Sfera serviciilor depăşeşte astăzi cel puţin jumătate din activităţiile economiei...

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

Amortizarea Imobilizărilor

3.3. DEFINIREA PROCESULUI DE AMORTIZARE A CAPITALULUI IMOBILIZAT ÎN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE Amortizarea este un proces financiar de...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Ai nevoie de altceva?