Toate disertatiile din domeniul Educatie Fizica

 • Pregatirea fizica a luptatorilor cadeti de lupte libere

  INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA LUCRĂRII În zilele noastre suntem martorii unei creşteri impetuoase a performanţelor la toate ramurile sportive. Aceasta se datorează faptului că pe zi ce trece cunoştinţelă din diferite domenii ale ştiinţei pătrund adânc în pregătirea sportivilor iar ca urmare, întregul proces instructiv-educativ se destlişoară la un nivel tot mai înalt ţinâidu-se din ce în ce mai mult seama de substratul biologic al organismului şi de posibilităţiile lui de adaptare. O...

 • Studiu privind initierea in luptele libere

  INTRODUCERE În zilele noastre suntem martorii unei creşteri impetuoase a performanţelor la toate ramurile sportive. Aceasta se datorează faptului că pe zi ce trece cunoştinţelă din diferite domenii ale ştiinţei pătrund adânc în pregătirea sportivilor iar ca urmare, întregul proces instructiv-educativ se destlişoară la un nivel tot mai înalt ţinâidu-se din ce în ce mai mult seama de substratul biologic al organismului şi de posibilităţiile lui de adaptare. O contribuţie serioasă la acest...

 • Studiu privind dezvoltarea fortei la luptatorii seniori

  CAPITOLUL I BAZELE METODOLOGICE ALE CERCETĂRII 1.1. Scopul cercetării Deoarece în literatura de specialitate problema forţei la nivelul luptătorilor este mai puţin tratată, mi-am propus să abordez problema fortei-dorind să-mi aduc o contribuţie minimă la elucidarea unor reguli generale şi speciale în antrenament, cu precădere în această direcţie. Concret, scopul lucrării noastre consta în optimizarea metodologiei de dezvoltare a forţei luptătorilor seniori într-un ciclu anual, prin...

 • Rolul Nutritiei si a Exercitiului Fizic in Remodelarea Corporala la Varsta Adulta

  Introducere Nutriţia studiată din perspectiva alimentaţiei corecte a unui individ sănătos în perioade fiziologice şi de activitate reprezintă aprovizionarea organismului cu materialele necesare care sunt sub formă de alimente . În urma acesteia se produc procese de asimilare a hranei necesare creşterii, dezvoltării şi activităţii organismelor vii. Exerciţiul fizic este o structură psiho-motrică efectuată sistematic şi repetat, ce presupune deplasarea corpului omenesc şi ale segmentelor lui...

 • Studiu privind Cunoasterea si Autocunoasterea in Formarea Profesionala in Domeniul Educatie Fizica si Sport

  CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA CERCETĂRII 1.1. ACTUALITATEA TEMEI Cunoaşterea şi autocunoaştere este un proces ce implică dimensiunile personalităţii umane: cognitivă, socială, fizică, emoţională, spirituală şi afectivă date de eul actual, viitor şi ideal. Înţelegerea conceptului de cunoaştere de sine, poate părea simplu la prima vedere. Să te cunoşti, în urma unei analize în care tu eşti subiectul propriei subiectivităţi este pentru marea majoritate a oamenilor un aspect ce poate...

 • Experiment Privind Dezvoltarea Rezistentei la Juniorii de 17-18 Ani, in Fotbal

  CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Gradul de actualitate şi importanţa practică a temei Fotbalul de performanţă cunoaşte o puternică dezvoltare, atât sub aspectul parametrilor de conţinut şi structură, cât şi al nivelului de evoluţie superioară a factorilor de instruire şi de joc. Aceste aspecte au fost fundamentate de metodele tot mai complexe şi eficiente de pregătire, care au venit în sprijinul cerinţelor actuale ale jocului de fotbal, acesta fiind caracterizat ca un joc sportiv cu o dinamică...

 • Politici si Instrumente de Comunicare in Managemetul Activitatilor Sportive

  INTRODUCERE În lucrarea de faţă, intitulată „Politici şi instrumente de comunicare în managementul activităţilor sportive”, am realizat o analiză a marketingului în sport, precum şi a principalelor aspecte ale eficienţei activităţilor de marketing sportiv, ale echipelor sportive în contextul creşterii competiţiei între acestea pe plan local, naţional, regional şi global. În cadrul marketingului activităţilor sportive un rol deosebit revine comunicării organizaţionale. Comunicarea reprezintă...

 • Profesionalismul si Etica in Managementul Activitatilor Sportive

  INTRODUCERE „Natura este dreaptă cu oamenii.Le răsplateşte străduinţele şi îi face să fie harnici, pentru că răsplata este cu atât mai mare cu cât munca e mai importantă.Dar dacă o putere arbitrară înlatură răsplata naturii, munca devine neplacută, iar inacţiunea apare ca singurul lucru potrivit” (Montesquieu,1748/1989) Am dorit să studiez şi să-mi perfecţionez cunoştinţele în domeniul managementului tocmai datorită faptului ca managementul activităţii sportive este una dintre cele...

 • Rolul Psihologului in Sportul de Performanta

  INTRODUCERE „Mi se părea un lucru minunat să ştii, despre orice lucru, care e cauza pentru care ia fiinţă, pentru care piere, pentru care este. Ca să descopăr o cauză de acest fel şi cum anume operează ea, bucuros m-aş fi făcut şcolarul oricui. Dar am rămas lipit de ea, pentru că nu m-am priceput nici s-o descopăr singur, nici s-o aflu de la alţii şi atunci, ca s-o găsesc, am plecat din nou în căutarea ei.” Platton Performaţa sportivă este multiplă determinată şi se desfăşoară într-¬un...