Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal

Disertație
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 14163
Mărime: 73.21KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aurelian Drăgan
UNIVERSITATEA « DUNĂREA DE JOS » GALAŢI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Cuprins

CAP. 1 INTRODUCERE. 4

1.1. Gradul de actualitate şi importanţa practică a temei. 4

1.2. Motivaţia alegerii temei. 7

1.3. Scopul şi sarcinile lucrării. 9

1.4. Ipotezele cercetării.10

CAP. 2 FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A TEMEI. 11

2.1. Calitatea motrică "Rezistenţa". 11

2.1.1. Indicaţii metodice privind antrenamentul de rezistenţă. 14

2.1.2. Mijloace specifice privind dezvoltarea rezistenţei. 15

2.1.3. Metodele şi conţinutul antrenamentului de rezistenţă. 16

2.2. Orientări şi concepte majore în pregătirea fizică a juniorilor. 17

2.2.1 Metode şi orientări metodologice moderne. 19

2.2.1.1. Metoda eforturilor continue sau metoda maraton.22

2.2.1.2. Metoda cu intervale.22

2.2.1.3. Metoda eforturilor de intensităţi variabile.24

2.2.1.4. Metoda prin retragere. 25

2.2.1.5. Metoda prin joc sau metoda competiţională. 26

2.2.1.6. Antrenamentul la altitudine. 27

2.2.1.7. Alergări cu schimbări de ritm tip fartlek.27

2.2.1.8. Alergări în pantă.27

2.2.1.9. Alergări cu pas sărit. 27

2.2.1.10. Antrenamentul pliometric. 28

2.2.1.11. Antrenamentul în circuit.28

2.3. Mijloace de refacere a capacităţii de efort.31

2.4. Particularităţile de vârstă ale juniorilor.40

2.4.1. Perioadele de vârstă favorabile dezvoltării calităţilor motrice.41

CAP. 3 ORGANIZAREA CERCETĂRII.42

3.1. Subiecţii, perioada şi locul cercetării.42

3.2. Metodele de cercetare utilizate.43

3.3. Probe de control aplicate în cercetare şi sistemul de punctaj pentru

evaluarea rezultatelor. 43

CAP. 4 PREZENTAREA, PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR.45

4.1. Prezentarea şi prelucrarea datelor. 45

4.2. Interpretarea rezultatelor.57

CONCLUZII .59

BIBLIOGRAFIE.62

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1.1. Gradul de actualitate şi importanţa practică a temei

Fotbalul de performanţă cunoaşte o puternică dezvoltare, atât sub aspectul parametrilor de conţinut şi structură, cât şi al nivelului de evoluţie superioară a factorilor de instruire şi de joc. Aceste aspecte au fost fundamentate de metodele tot mai complexe şi eficiente de pregătire, care au venit în sprijinul cerinţelor actuale ale jocului de fotbal, acesta fiind caracterizat ca un joc sportiv cu o dinamică deosebit de ridicată.

Maniera modernă de antrenament şi de joc tinde spre realizarea unei organizări perfecte, în care jucătorii îşi modelează activitatea, devenind adepţii principiilor care le oferă libertatea de acţiune şi decizie, dar sunt obligaţi să respecte ideile tactice, care-i determină să confere oricărei acţiuni individuale, o conotaţie colectivă.

Se poate deci pe bună dreptate, susţine afirmaţia că, în prezent fotbalul mondial este supus unor mutaţii importante privitoare la pregătirea, activitatea şi mentalitatea antrenorilor şi specialiştilor, la atitudinea jucătorilor faţă de meseria pe care o practică şi la unele aspecte organizatorice privind desfăşurarea sistemului competiţional tot mai complex şi mai încărcat. Toate aceste mutaţii sunt resimţite şi în activitatea fotbalistică din ţara noastră. ele fiind consecinţe ale trecerii treptate la structurile fotbalului profesionist.

Problematica fotbalului contemporan, perfecţionat în toate compartimentele sale, este mult mai complexă, prin însăşi transformările la care este supus jocul in sine, fiind diferenţiat de cel practicat cu doar câteva decenii în urmă.

Evoluţia mereu crescândă a fotbalului contemporan este rezultatul aportului adus de către reprezentanţii fiecărei "şcoli", în privinţa instruirii şi a jocului. În funcţie de temperamentul jucătorilor şi de tradiţia fiecărei "şcoli" în parte. Pe bună dreptate, se spune că dialectica progresului înregistrează şi în fotbal lupta dintre vechi şi nou, între rutină şi profesionalismul novator.

În performanţă, în toate etapele de dezvoltare ale jocului de fotbal au existat contradicţii între vechi şi nou. dar nicicând acestea nu au fost aşa de evidente ca în etapa actuală.

Procesul de antrenament modern este supus înnoirilor permanente, bazate pe legităţi ştiinţifice şi este fundamentat de către antrenori şi jucători, deci de practicieni care, de multe ori, lasă în urmă aspectele teoretice şi metodice elaborate de către specialişti.

Aşa se explică faptul că, fotbalul modern, bazat pe principiile fotbalului total nu reprezintă rezultatul aplicării unei idei geniale, ci o operă colectivă rezultată ca urmare a acumulării unor soluţii noi privind diversificarea instruirii şi a componentelor jocului.

Oricare studiu cu tentă de cercetare trebuie să se pornească de la ideea că, fotbalul actual se desfăşoară într-o evidentă lipsă de spaţiu şi de timp, iar aspectele teoretice trebuie să descopere soluţii privitoare la depăşirea acestor realităţi ce guvernează fotbalul contemporan.

De la aceste legităţi fundamentale trebuie să pomenească specialiştii care au ca domeniu de activitate jocul de fotbal indiferent de eşalonul valoric sau de vârstă cu care lucrează.

Ştiinţa jocului de fotbal este o ştiinţă a jocurilor sportive în general cu aplicaţii specifice la condiţiile intime ale jocului de fotbal şi cu multe similitudini pentru jocul de fotbal.

O cerinţă de bază a fotbalului este aceea ca întregul efort de pregătire, să asigure fiecărui fotbalist o dezvoltare multilaterală, o complexă pregătire atletică, pe fondul căreia însuşirea tehnicii şi tacticii specifice fotbalului, să permită formarea unui fotbalist complet, cu un înalt spirit de dezvoltare biofiziologică a calităţilor fizice cu o tehnică şi tactică însuşită, capabil să facă faţă cu succes tuturor situaţiilor ivite în joc, deci să aibă o evoluţie extrem de dinamică.

Fotbalul actual recomandă ca pregătirea să fie desăvârşită în aşa fel încât să poată răspunde cerinţelor din ce în ce mai crescute ale fotbalului modern.

Concluziile ultimelor campionate mondiale şi europene au demonstrat nivelul superior de pregătire fizică a tuturor echipelor participante.

Acest grad avansat de pregătire fizică demonstrează progresele obţinute pe plan mondial în metodica antrenamentului, ceea ce a dus la valorificarea la maximum a posibilităţilor fizice ale sportivilor:

- jucătorul îşi valorifică în joc posibilităţile tehnico-tactice, calităţile morale şi de voinţă numai în măsura în care îl va ajuta în acest sens;

- cu ajutorul pregătirii fizice se pune în mişcare mecanismul de funcţionare al echipei;

- acţiunile fără minge, care reprezintă aproximativ 95% din durata jocului cât şi mişcările cu mingea, vor fi executate cu promptitudine, economic, la momentele oportune şi în condiţiile impuse de necesităţile jocului, în funcţie numai de nivelul pregătirii fizice;

- între menţinerea formei sportive şi nivelul pregătirii fizice există o strânsă legătură.

Preview document

Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 1
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 2
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 3
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 4
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 5
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 6
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 7
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 8
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 9
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 10
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 11
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 12
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 13
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 14
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 15
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 16
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 17
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 18
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 19
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 20
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 21
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 22
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 23
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 24
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 25
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 26
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 27
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 28
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 29
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 30
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 31
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 32
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 33
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 34
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 35
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 36
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 37
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 38
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 39
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 40
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 41
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 42
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 43
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 44
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 45
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 46
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 47
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 48
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 49
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 50
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 51
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 52
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 53
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 54
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 55
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 56
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 57
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 58
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 59
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 60
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 61
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 62
Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Experiment Privind Dezvoltarea Rezistentei la Juniorii de 17-18 Ani, in Fotbal.doc

Alții au mai descărcat și

Metode si Mijloace Specifice Atletismului pentru Dezvoltarea Rezistentei in Ciclul Liceal de Invatamant

I.Introducere Această lucrare este rezultatul cercetării mele în domeniu. În această lucrare de diploma am tratat metodele si mijloacele specifice...

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Jocul de handbal este o disciplină sportivă considerată relative tanără care atrage prin dinamism, prin îmbinarea...

Studiu privind Dezvoltarea Calitatilor Motrice in Cadrul Antrenamentului de Handbal, la Juniorii de Categoria a I-a 17-18 Ani

Capitolul I INTRODUCERE 1.1. ACTUALITATEA TEMEI Handbalul joc sportiv accesibil si spectaculos se bucura de o larga raspândire în rândul...

Experimentarea Folosirii unor Metode și Procedee Metodice pentru Dezvoltarea Vitezei la Elevii de Ciclu Gimnazial

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Educaţia fizica si sportul scolar reprezintă activităţi de interes major, prin practicarea cărora se urmareste întărirea...

Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE Îndrăgit de către majoritatea participanţilor amatori sau profesionişti,de către milioanele de admiratori,...

Studiu cu Privire la Metodica Dezvoltării Calităților Motrice în Lecția de Educație Fizică Ciclul Gimnazial - Clasa a-v-a prin Mijloace Specifice Jocului de Baschet

1.SCURT ISTORIC AL JOCULUI DE BASCHET În anii anteriori apariției si introducerii jocului de baschet, activitatea sportivă in sălile de sport era...

Studiu privind inițierea în luptele libere

INTRODUCERE În zilele noastre suntem martorii unei creşteri impetuoase a performanţelor la toate ramurile sportive. Aceasta se datorează faptului...

Ai nevoie de altceva?