Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive

Disertație
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 16348
Mărime: 395.91KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

INTRODUCERE .4

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ALE

MANAGEMENTULUI ÎN ACTIVITĂŢILE SPORTIVE .9

1.1. Conceptul de management .9

1.2. Funcţiile procesului de management .10

1.2.1. Funcţia de previziune .11

1.2.2. Funcţia de organizare .13

1.2.3. Funcţia de coordonare .15

1.2.4. Funcţia de antrenare .17

1.2.5. Funcţia de control – evaluare .22

1.3. Abordarea sistemică în managementul

antrenamentului sportiv .24

1.3.1.Aspecte teoretice .24

1.3.2.Subsistemul organizatoric .25

1.3.3.Subsitemul decizional.27

1.3.4. Subsistemul informaţional .30

CAPITOLUL II. PROFESIONALISMUL ŞI ETICA ÎN

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE.32

2.1. Diversitatea şi profesionalismul participanţilor la activităţile sportive

în România.32

2.2. Formarea personalului cu funcţii de conducere în organizaţiile sportive.41

2.3. Etica în managementul activităţilor sportive.43

2.4. Etica în sport vs. etica în afaceri.52

CAPITOLUL III. ANALIZA SWOT ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI OPRAŢIONAL LA NIVELUL ANTRENAMENTULUI SPORTIV

ASUPRA UNEI ECHIPE DE FOTBAL DIN DIVIZIA A –Universitatea Cluj.54

CONCLUZII.60

PROPUNERI.61

REZUMAT ÎN LB. ENGLEZĂ.62

BIBLIOGRAFIE.63

Extras din document

INTRODUCERE

„Natura este dreaptă cu oamenii.Le răsplateşte străduinţele

şi îi face să fie harnici, pentru că răsplata este cu atât mai

mare cu cât munca e mai importantă.Dar dacă o putere

arbitrară înlatură răsplata naturii, munca devine

neplacută, iar inacţiunea apare ca singurul lucru potrivit”

(Montesquieu,1748/1989)

Am dorit să studiez şi să-mi perfecţionez cunoştinţele în domeniul managementului tocmai datorită faptului ca managementul activităţii sportive este una dintre cele mai importante componente ale procesului de rafinare a gândirii si interpretării procesului de management intr-o manieră modernă.

Sursele bibliografice consultate au evidenţiat preocupări pentru abordarea managementului ca ştiinţa a conducerii în general, ori pe ariile si nivelele de acţionare ale acestuia. În ceea ce priveşte managementul în activitatea sportivă activitatea din domeniu este la început de drum şi încă nu se cunosc şi nu se aplică cu consecvenţă căile de promovare si valorificare a resurselor managementului, a metodelor si tehnicilor de management în cadrul activităţilor sportive.

Amploarea si diversitatea activităţilor sportive, specificitatea şi diversitatea condiţiilor de organizare, conducere, desfăşurare şi evaluare impun ca o necesitate perfecţionarea activităţii de conducere, abordarea după preceptele ştiinţei managementului care influenţează pozitiv exprimarea valorii pregătirii sportive prin implicarea şi valorificarea în condiţii de eficienta tehnica şi economica a resurselor managementului printr-un act managerial performant.

Motivaţii de alegere a temei:

Nomologice. Activităţile sportive se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat, se realizează pe baza unor principii, cerinţe şi reguli cu caracter pedagogic, psihologic şi biologic, care creează un cadru normativ original concretizat de regula în programe pe termen scurt sau lung .Profesionalismul şi etica sunt principalele valori care guverneaza activităţile sportive.

CAP. I ASPECTE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI ÎN ACTIVITĂŢILE SPORTIVE

1.1. Conceptul de management

Din punct de vedere etimologic, cuvântul management derivă din latinescul “manus” şi semnifică “manevrarea” ceea ce conduce la înţelegerea că managerul este cel care se ocupă direct de conducere. În limba engleză cuvântul îl găsim sub forma verbului “to mange” cea ce înseamnă a administra, a conduce. Din englezescul “to mange” au apărut cuvintele derivate manager şi management cu semnificaţia de conducător şi conducere.

În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, regăsim o triplă semnificaţie a noţiunii de management: “activitatea şi arta de a conduce”, “ansamblul activităţilor de organizare, de conducere şi gestiune a întreprinderilor” şi de “ştiinţa şi tehnica organizării şi conducerii unei întreprinderi”.

În literatura de specialitate se regăsesc definiţii care tratează pragmatic managementul dar şi abordări ale managementului ca ştiinţă .

Astfel O. Nicolescu şi I. Verboncu arată că: “managementul firmelor rezidă în studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care le guvernează şi a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere de natură să asigure creşterea şi obţinerea competitivităţii”. După Henri Fayol în lucrarea „Administraţia generală şi industrială” a definit managementul prin “a prevedea şi planifica, a organiza, a conduce şi a controla”. Fără îndoială că ştiinţa managementului a evoluat timp de un secol dar principiile lui Fayol rămân şi astăzi valabile.

Iulian Ceauşu este de părere că: “managementul reprezintă ansamblul intervenţiilor, metodelor şi tehnicilor de programare, organizare, alocare de resurse, control şi activare prin care se asigură realizarea obiectivelor propuse”.

În sinteza celor prezentate mai sus putem trage concluzia că procesul de definire a managementului a constat într-o sedimentare succesivă a contribuţiilor unor curente diferite de gândire, ale unor personalităţi ale vieţii practice şi ştiinţifice, în jurul cărora sau construit şcoli şi mişcări care au o bază largă de apreciere a noţiunii de management.

Dacă istoria ne dă transformarea în procesul general al cunoaşterii, al trecerii managementului din artă în ştiinţă, nu mai puţin adevărat este faptul că managementul contemporan este deopotrivă, o artă şi o ştiinţă.

Preview document

Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 1
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 2
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 3
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 4
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 5
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 6
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 7
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 8
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 9
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 10
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 11
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 12
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 13
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 14
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 15
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 16
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 17
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 18
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 19
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 20
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 21
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 22
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 23
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 24
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 25
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 26
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 27
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 28
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 29
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 30
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 31
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 32
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 33
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 34
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 35
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 36
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 37
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 38
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 39
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 40
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 41
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 42
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 43
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 44
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 45
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 46
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 47
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 48
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 49
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 50
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 51
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 52
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 53
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 54
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 55
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 56
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 57
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 58
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 59
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 60
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 61
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 62
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 63
Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Profesionalismul si Etica in Managementul Activitatilor Sportive.doc

Alții au mai descărcat și

Relația Antrenor-sportiv

CAPITOLUL I 1. INTRODUCERE 1.1. Motivaţia alegerii temei De-a lungul timpului, s-a dovedit fără nici o îndoială că antrenorul este una dintre...

Tehnici și Metode de Relaxare și Rolul Lor în Pregătirea Sportivilor de Performanță

CAPITOLUL I. Fundamentări teoretice ale temei 1. Fotbalul- ramură a sportului de performanţă Nu cred că există cineva născut să fie jucător de...

Politici si Instrumente de Comunicare in Managemetul Activitatilor Sportive

INTRODUCERE În lucrarea de faţă, intitulată „Politici şi instrumente de comunicare în managementul activităţilor sportive”, am realizat o analiză...

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și...

Metode si Procedee Metodice Bazate pe Relatia Efort-Odihna

Argument În ultimele decenii, sportul a devenit o activitate care solicită organismul sportivului uneori până la limita posibilităţilor sale,...

Pregătirea Biologică pentru Concurs

Capitolul I ROLUL ŞI LOCUL PREGĂTIRII ŞI BIOLOGICE ÎN CADRUL ANTRENAMENTULUI SPORTIV Motivarea alegerii temei: ceea ce ne-a determinat să alegem...

Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Introducere în problema şi problematica cercetată. Motivarea alegerii temei Atletismul, ca sport de bază pentru...

Managementul Asociatiei Sportive Tansa

Introducere Familia si scoala constituie prima unitate de integrare sociala a copilului iar rolul pe care ele trebuie sa-l indeplineasca este...

Ai nevoie de altceva?