Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport

Disertație
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 20386
Mărime: 1.08MB (arhivat)
Publicat de: Paul Iorga
Cost: 9 puncte
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII

Cuprins

 1. PLANUL LUCRĂRII
 2. Capitolul I – Introducere în problematica cercetării / 5
 3. 1.1. Actualitatea temei / 5
 4. 1.2. Motivarea alegerii temei / 7
 5. Capitolul II – Fundamentarea ştiinţifică a lucrării / 8
 6. 2.1. Perfecţionarea profesională masteranzilor / 8
 7. 2.1.1. Obiectivele pregătirii profesionale / 8
 8. 2.1.2. Identificarea cerinţelor de pregătire profesională / 8
 9. 2.1.3 Programe de pregătire profesională / 8
 10. 2.1.4 Evaluarea pregătirii profesionale / 9
 11. 2.1.5 Abordarea şi dezvoltarea individuală a carierei masteranzilor / 9
 12. 2.1.5.1 Concept şi definiţii ale carierei / 9
 13. 2.1.5.2 Factori ai evoluţiei în carieră / 11
 14. 2.1.5.3 Alegerea unei profesii şi adaptar ea continuă la domeniul de activitate / 13
 15. 2.1.5.4 Liniile directoare în carieră / 16
 16. 2.1.5.5 Ancorele carierei / 17
 17. 2.1.6.6 Stadiile de dezvoltare şi adaptare ale carierelor / 21
 18. 2.1.5.7 Tipuri de drumuri în carieră / 24
 19. Capitolul III – Organizarea şi desfăşurarea cercetării / 26
 20. 3.1 Obiectivele, sarcinile şietapele cercetări / 26
 21. 3.1.1. Obiectivele cercetării / 26
 22. 3.1.2. Sarcinile cercetării / 26
 23. 3.1.3. Etapele cercetării / 26
 24. 3.2 Premisele şi ipotezele cercetării / 26
 25. 3.2.1. Premisele cercetării / 26
 26. 3.2.2. Ipotezele cercetării / 27
 27. 3.3 .Metode de cercetare / 27
 28. 3.4. Durata cercetării / 27
 29. 3.5. Subiecţii cercetării / 27
 30. 3.6. Testele de evaluare / 27
 31. Capitolul IV – Rezultatele cercetării / 28
 32. 4.1. Prezentarea, analiza şi prelucrarea datelor înregistrate de studenţii
 33. de la programul KMS / 28
 34. 4.1.1. Prezentarea, analiza şi prelucrarea datelor înregistrate de studenţii
 35. de la programul KMS la testul de autocunoaştere „ce meserie vi se potriveşte / 28
 36. 4.1.2. Prezentarea, analiza şi prelucrarea datelor înregistrate de studenţii
 37. de la programul KMS la testul de autocunoaştere „“credeţi în ceea ce lucraţi ” / 31
 38. 4.1.3. Prezentarea, analiza şi prelucrarea datelor înregistrate de studenţii
 39. de la programul kms la testul de autocunoaştere „sunteţi un colaborator” / 33
 40. 4.2. Prezentarea, analiza şi prelucrarea datelor înregistrate de studenţii de la programul
 41. EFS şi SPM / 34
 42. 4.2.1. Prezentarea, analiza şi prelucrarea datelor înregistrate de studenţii
 43. de la programul EFS ŞI SPM la testul de autocunoaştere „ce meserie vi se
 44. potriveşte / 34
 45. 4.2.2. Prezentarea, analiza şi prelucrarea datelor înregistrate de studenţii
 46. de la programul EFS la testul de autocunoaştere „“credeţi în
 47. ceea ce lucraţi” ” / 37
 48. 4.2.3. Prezentarea, analiza şi prelucrarea datelor înregistrate de studenţii
 49. de la programul EFS la testul de autocunoaştere „Sunteţi un colaborator” / 38
 50. Capitolul V –Concluzii / 40
 51. Bibliografie / 41
 52. Anexe / 43

Extras din disertație

CAPITOLUL I

INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA CERCETĂRII

1.1. ACTUALITATEA TEMEI

Cunoaşterea şi autocunoaştere este un proces ce implică dimensiunile personalităţii umane: cognitivă, socială, fizică, emoţională, spirituală şi afectivă date de eul actual, viitor şi ideal. Înţelegerea conceptului de cunoaştere de sine, poate părea simplu la prima vedere. Să te cunoşti, în urma unei analize în care tu eşti subiectul propriei subiectivităţi este pentru marea majoritate a oamenilor un aspect ce poate reprezenta un imbold în dezvoltarea personalităţii. În istoria evoluţiei umane metoda introspecţiei, dezvoltată în psihologie reprezintă o cale de cunoaştere a sinelui. Ideea că omul are acces nemijlocit la cunoaşterea propriului psihic, nu este o idee nouă, şi este privită ca o privire interioară, ca un act de autoreflectare asupra propriei personalităţi. Cunoaşterea de sine constituie în prezent baza de fundamentare a evoluţiei fiecărui individ.

A cunoaşte omul cu care realizezi o activitate cu şi a te cunoaşte înseamnă a merge în profunzime, a merge la momentul naşterii noastre, dar şi la analiza evoluţiei în ontogeneză.

Pe parcursul formării şi dezvoltării profesionale, specialiştii din domeniul educaţie fizică şi sport au „utilizat şi adaptat nevoilor proprii concepte şi date din alte ştiinţe, fie din ştiinţele biologice, fie din cele umaniste sau tehnice, în măsura în care acestea se ocupă de diferite faţete ale personalităţii umane” (M. Epuran, 2008, pagg 9). Formarea profesională constituie în zilele noastre o direcţie de acţionare ce permite asigurarea unei modalităţi de evoluţie a personalităţii umane şi implicit a unui loc de muncă. O condiţie a atingerii unui nivel ridicat, dacă nu a unui nivel maxim de evoluţie personală, o reprezintă cunoaşterea propriiilor disponibilităţi şi a propriilor înclinaţii. Ori conştientizarea studenţilor în această direcţie constituie nu numai punctul de început al formării profesionale, ci şi o obligativitate. Oamenii care sunt conştienţi de aptitudinile şi de predispoziţiile lor, sunt mai conştienţi în procesul formativ profesional. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea procesului formativ presupune şi acţiuni de cunoaştere a persoanelor. Orice activitate motrică este rezultatul activităţii psihice. Studierea şi cunoaşterea mecanismelor de manifestare a predispoziţiilor, a trăsăturilor comportamentale ale celor care participă la actul formativ, ca şi înţelegerea şi formarea convingerii că toate activităţile sunt rezultatul eredităţii, „deschide o nouă fereastră pentru cunoaşterea finţei umane” (M. Epuran, 2008, pag. 4) şi noi posibilităţi pentru dezvoltarea ei. Procesul formativ profesional are la bază teorii şi metode de tip teoretic şi practic aplicativ deosebit de importante pentru cariera didactică de tip şcoală, performanţă, recuperare sau recreere. Omul, „ca fiinţă bio-psiho-socio-culturală este definit atât de elementele endogene, înnăscute, cât şi de cele exogene, învăţate, dobândite în cursul vieţii” (M. Epuran, 2008, pagg 1), dezvoltându-se în funcţie de acestea. Cunoaşterea meseriei care se potriveşte cel mai bine unui individ şi pregătirea acestuia în direcţia respectivă constituie de fapt cheia succesului profesional. Reuşita formării profesionale este determinată de folosirea unor programe centrate pe student „care sprijină învăţarea, încurajează dezvoltarea mentală, corporală, emoţională,... respectă diversitatea inteligenţelor, abilităţilor, stilurilor de învăţare, produce o extensie a reflectivităţii asupra lucrurilor esenţiale din viaţă” (I. Neacşu , 2010, pag. 287). Zestrea ereditară are „un caracter polivalent, oferind o matrice de posibilităţi pentru dezvoltarea psihică” (I. Nicola 1996, pag. 84) şi motrică, ori cunoaşterea acesteia poate uşura şi direcţiona munca profesorului.

Pregătirea pentru o profesie ce poate să ne asigure un anumit nivel de viaţă, pentru a fi eficientă trebuie planificată şi supravegheată cu grijă, întocmai ca o afacere profitabilă. În afara unei abordării sistematice a formării profesionale, realizarea obiectivelor previzionate, formarea competenţelor practice şi cognitive, un obiectiv prioritar vizează formarea capacităţii de cunoaştere şi autocunoaştere. De aceea, primul demers care trebuie iniţiat, în procesul de introducere a unui program de studiu, îl constituie identificarea predispoziţiilor, motivaţiilor studenţilor pentru profesia vizată.

Convingerea, ca noţiune ce reprezintă suportul care asigură victoria într-o activitate, este explicată (de Paul Popescu Neveanu, 1978, pag 148), ca având înţeles de „orientare, acţiune, idee dotată cu certitudinea subiectivă”, sau „opţiune subiectivă în situaţii de alegere sau de conflict valoric” ce permite „asocierea unei idei cu o trebuinţă”care „intră în alcătuirea sistemului de orientare al personalităţii”. Abordarea unui astfel de studiu, privind credinţa în posibilitatea dezvoltării personalităţii profesionale pe baza cunoaştereii şi autocunoaşterii, constituie o reflecţie obiectivă a posibilităţilor de care dispunem. Argumentele obiective de cunoaştere a perspectivelor prin intermediul testelor nu numai că reprezintă un stadiu necesar, ci determină, în esenţă, complexitatea evoluţiei comportamentale ce stă la baza desfăşurării profesionale.

Învăţarea imediată, de cunoaşterea iniţială a studenţilor, reprezintă condiţia esenţială a eficienţei actului formativ. „Profesorii trebuie să se preocupe, în primul rând de o bună cunoaştere a elevilor” (Cojocariu V, 2010, pag. 98 ) întrucât performanţa profesională constituie limita superioară a posibilităţilor de evoluţie ale unui individ în profesia pe care şi-a ales-o şi constă în învingerea directă a diverselor restricţii, a multiplelor dificultăţi.

Formarea profesională este influenţată de convingerea şi de credinţa în propriile posibilităţi. „Omul în ansamblul calităţilor sale înnăscute, învăţate, combinate şi compensate” este autorul propriei personalităţi, a propriei munci (M. Epuran, 2008, pag. 419), a propriei stări existenţiale.

În România, „formarea şi perfecţionarea profesională sunt percepute ca absolut necesare numai la nivel individual, de către cei care îşi doresc un loc de muncă mai bun sau o carieră de succes” (Becker, Gary, S., Comportamentul uman -o abordare economică, editura All, 1994, p. 123). Efortul individual privind formarea profesională de azi este uriaş şi de cele mai multe ori grevat de frica nesiguranţa unui loc de muncă. Un program de pregătire profesională, specific domeniului educaţie fizică şi sport, necesită predispoziţii, perseverenţă, suport financiar, timp. O analiză atentă a predispoziţiilor tinerilor ce încep formarea profesională pentru un program de studii, ar constitui un punct de plecare în obţinerea unor rezultate deosebite. Un manager al unei instituţii de învăţământ sau al unui club sportiv de performanţă doreşte ca angajaţii lui să nu ajungă în impas în procesul instructiv-educativ, să fie creativi şi performanţi în activitate. Atitudinile creative, formate de-a lungul vieţii permit valorificarea cunoştinţelor profesionale, eficienţă sporită cu elevii.

Personalitatea umană de tip profesional educativ se află într-o interacţiune permanentă cu mediul social şi cultural, şi într-o continuă transformare. Creativitatea ca necesitate determinată de evoluţia omului şi mai ales de dorinţa lui de afirmare şi confort necesită un anumit demers, un anumit timp şi o anumită preocupare. Acest lucru se obţine în procesul de perfecţionarea profesională, prin “ansamblul proceselor prin intermediul cărora masteranzii îşi îmbogăţesc, în urma parcurgerii unor programe special organizate ..., cunoştinţe, aptitudini, deprinderi, comportamente şi tehnici de lucru în care au deja o calificare de bază, în vederea realizării la un nivel superior a obiectivelor şi sarcinilor ce le revin” (Coates, Charles, 1997, pp. 89-91). Pregătirea profesională, din ce în ce mai mult este privită ca o punte de lansare, ca o investiţie personală ce poate asigura un anumit viitor.

Nivelul cerut de pregătirea pentru viitor, cunoştinţele şi competenţele masteranzilor sunt produsul aplicării conţinutului programelor de studiu şi a disciplinelor abordate. Formarea profesională pentru cariera didactică, ca proces organizat, dirijat şi desfăşurat presupune muncă permanentă şi creaţie în directia formării de personalităţi intuitive, creative şi educabile în timp.

Cunoaşterea predispoziţiilor aptitudinale creative manifestate la persoanele ce s-au înscris într-o formare vocaţională de tip sportiv, constituie o condiţie a evoluţie a performanţei sportive, mai ales în sporturile de tip colectiv ce se desfăşoară pe echipe. Asimilarea cunoştinţelor, a deprinderilor motrice, formarea priceperilor motrice şi folosirea acestora în mod creativ este o condiţie prioritară în sportul de performanţă.

Subliniind importanţa, în procesul de formare sportivă, a activităţii practico-cognitive, Ioan Cerghit (2006 pag. 243) consideră că achiziţiile principale ale actului pedagogic produc:

- „uşurinţa de a gândi ce se dezvoltă prin exerciţiu repetat de rezolvare a problemelor diverse.

Preview document

Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 1
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 2
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 3
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 4
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 5
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 6
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 7
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 8
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 9
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 10
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 11
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 12
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 13
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 14
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 15
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 16
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 17
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 18
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 19
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 20
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 21
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 22
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 23
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 24
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 25
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 26
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 27
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 28
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 29
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 30
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 31
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 32
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 33
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 34
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 35
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 36
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 37
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 38
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 39
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 40
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 41
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 42
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 43
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 44
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 45
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 46
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 47
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 48
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 49
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 50
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 51
Studiu privind Cunoașterea și Autocunoașterea în Formarea Profesională în Domeniul Educație Fizică și Sport - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Studiu privind Cunoasterea si Autocunoasterea in Formarea Profesionala in Domeniul Educatie Fizica si Sport.doc

Alții au mai descărcat și

Experiment privind dezvoltarea rezistenței la juniorii de 17-18 ani, în fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Gradul de actualitate şi importanţa practică a temei Fotbalul de performanţă cunoaşte o puternică dezvoltare, atât...

Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani

1.1. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI În toată activitatea unui antrenor de fotbal, indiferent de licenţa de clasificare sau de echipa pe care o...

Contribuții privind educarea și dezvoltarea psihomotricității la ciclul primar

CAPITOLUL I – INTRODUCERE I.1. SCOPUL LUCRARII Scopul acestei lucrarii il reprezinta educarea/ dezvoltarea psohomotricitatii la ciclul primar,...

Jocuri de mișcare și grupe de exerciții pentru preșcolarii de nivel I

INTRODUCERE Educaţia fizică intervine în mod organizat în dirijarea procesului de creştere în asigurarea dezvoltării armonioase a organismului...

Elaborarea unui plan cadru de pregătire fizică la grupele de juniori

CAPITOLUL I Fundamentarea teoretică şi ştiinţifică a lucrării 1.1. Scurt istoric privind evoluţia jocului de fotbal Fotbalul, este jocul...

Rolul Nutriției și a Exercițiului Fizic în Remodelarea Corporală la Vârsta Adultă

Introducere Nutriţia studiată din perspectiva alimentaţiei corecte a unui individ sănătos în perioade fiziologice şi de activitate reprezintă...

Model de pregătire fizică generală și specifică în jocul de handbal la nivel de senioare, divizia A, Mureșul Târgu Mureș

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. DATE PRIVIND APARITIA SI EVOLUTIA JOCULUI DE HANDBAL, ISTORICUL JOCULUI DE HANDBAL IN ROMANIA Acordurile Imnului de...

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și...

Ai nevoie de altceva?