Studiul si Proiectarea Redresoarelor prin Simularea si Proiectarea Asistata

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Studiul si Proiectarea Redresoarelor prin Simularea si Proiectarea Asistata.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 36 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Electronica

Cuprins

Cap.1. Notiuni Generale -3
1.1. Schema bloc a unui redresor 3
1.2. Clasificarea redresoarelor 4
Cap .2. Prezentarea generala a programului MULTISIM 4
2.1. Instrumentele puse la dispoziţie de program 5
2.2. Componenetele disponibile în Multisim 6
2.3. Componente de baza in Multisim 7
2.4. Descrierea instrumentelor de masura virtuale folosite in lucrare 9
Cap.3. Redresoare monofazate. Scheme electrice si principiu de functionare -10
3.1. Redresorul monofazat monoalternanţă cu sarcina rezistiva -11
3.1.1. Simularea functionarii redresorului monofazat monoalternanta cu sarcina rezistiva 14
3.2. Redresorul monofazat monoalternanţă cu sarcina RC -15
3.2.1. Simularea functionarii redresorului monofazat monoalternanta cu sarcina RC cu valoarea lui C=500microF -17
3.2.2. Simularea functionarii redresorului monofazat monoalternanta cu sarcina RC cu valoarea lui C=2200microF -18
3.3. Redresorul monofazat dubla alternanta cu transf. cu priza mediana -19
3.3.1 Simularea functionarii redresorului monofazat dubla alternanta cu transformator cu priza mediana 21
3.3.2. Simularea functionarii redresorului monofazat dubla alternanta cu transformator cu priza mediana cu condensator de filtraj de 500microF. -22
3.3.3. Simularea functionarii redresorului monofazat dubla alternanta cu transformator cu priza mediana cu condensator de filtraj de 3300microF. 23
3.4. Redresorul dubla alternanta, in montaj de tip punte cu sarcina rezistiva 24
3.4.1. Simularea functionarii redresorului monofazat dubla alternanta, in montaj de tip punte cu sarcina rezistiva -25
3.4.2. Simularea functionarii redresorului monofazat dubla alternanta, in montaj de tip punte cu sarcina RC si condensator de filtraj de 500microF. 26
3.4.3. Simularea functionarii redresorului monofazat dubla alternanta, in montaj de tip punte cu sarcina RC si condensator de filtraj de 3300microF. 27
3.5. Redresoare monofazate cu dublarea tensiunii redresate 28
3.5.1. Simularea functionarii redresorului monofazat cu dublarea tensiunii redresate 29
3.6. Redresoare trifazate in stea -30
3.6.1. Simularea functionarii redresorului trifazat în stea cu sarcina rezistiva -32
3.6.2. Simularea functionarii redresorului trifazat în stea cu sarcina RC -33
3.7. Proiectarea redresoarelor cu filtru capacitiv 34
3.8. Concluzii -35
Bibliografie 36

Extras din document

Cap.1. Notiuni Generale

1.1.Schema bloc a unui redresor

Pentru alimentarea aparaturii electronice sunt necesare surse de energie de curent continuu. Aceste surse pot fi chimice (baterii galvanice, acumulatoare) sau redresoare.

Prin redresor se înţelege un circuit electronic capabil să transforme energie electrică de curent alternativ în energie de curent continuu. Alimentarea redresoarelor se face de obicei de la reţeaua de energie electrică. Redresoarele de puteri mici (până la 1 kw) se alimentează în curent alternativ monofazat, iar cele de puteri mari se alimentează în curent alternativ trifazat.

Dintre elementele componente ale redresorului, cele electronice trebuie să aibă proprietatea de a conduce unilateral, respectiv să prezinte o caracteristică pronunţat neliniară şi să funcţioneze în regim neliniar. Se pot folosi diode cu vid (kenotroane), diode semiconductoare, tiratroane, tiristoare, etc.

Schema bloc a unui redresor (fig. 1.1) conţine următoarele elemente:

- pornind de la sursa de energie alternativă (a) de obicei reţeaua electrică:

- transformatorul de reţea (b), cu ajutorul căruia se obţine în secundar valoarea tensiunii alternative ce trebuie redresată;

- elementul redresor (c) cu proprietăţi de conducţie unilaterală, la ieşirea căruia se obţine o tensiune (de un singur sens) pulsatorie;

- filtrul de netezire (d) cu rolul de a micşora pulsaţiile tensiunii redresate, redând o tensiune de forma cât mai apropiată de cea continuă;

- rezistenţa de sarcină (e), pe care se obţine tensiunea continuă.

În anumite cazuri, această schemă bloc poate fi completată cu un etaj suplimentar de stabilizare şi de reglare a tensiunii continue obţinute. Sunt, de asemenea, cazuri în care unele elemente ale schemei pot lipsi: de exemplu, poate lipsi transformatorul de reţea sau, în cazul unor instalaţii industriale care funcţionează cu tensiune pulsatorie, poate lipsi filtrul de netezire.

Fig. 1.1.

Schema bloc a unui redresor

1.2. Clasificarea redresoarelor

Redresoarele se pot clasifica după următoarele criterii:

după tipul tensiunii alternative redresate(numărul de faze):

- redresoare monofazate;

- redresoare polifazate(de obicei trifazate)

- după numărul de alternanţe ale curentului alternativ pe care le redresează :

- redresoare monoalternanţă;

- redresoare bialternanţă;

- după posibilitatea controlului asupra tensiunii redresate :

- redresoare necomandate;

- redresoare comandate sau reglabile;

- după natura sarcinii:

- redresoare cu sarcină rezistivă (R) ;

- redresoare cu sarcină inductivă ( RL) ;

- redresoare cu sarcină capacitivă (RC).

Cap .2. Prezentarea generala a programului MULTISIM

Sistemul Multisim este destinat pentru modelarea şi analiza schemelor electrice si electronice. Multisim este ultima generaţie a proiectului Electronics Workbench. Programul Multisim Student permite de a modela scheme analogice, digitale şi analogo-digitale de diferită dificultate. Aceasta este un sistem final de proiectare, care propune baze de date mari, intrare schematică, modelare analogo-digitală totală, modelare VHDL/Verilog , sinteză FPGA/CPLD, prelucrare consecutivă şi transmiterea pachetelor, care crează scheme de tipul Ultiboard.El presupune o interfaţă grafică unică pentru întreg proiectul analizat

2.1. Instrumentele puse la dispoziţie de program

Programul „Multisim 2001” pune la dispoziţia utilizatorului şase instrumente virtuale de măsură. Datorită exteriorului “ca şi real” este foarte simplu de a lucra cu ele. Instrumentele se aleg prin apăsarea butonului “Instruments” . La apăsarea lui apare o fereastră (fig.1.2) în care schematic sunt reprezentate instrumentele disponibile şi anume :

1. Multimetru

2. Generator funcţional

3. Watmetru

4. Osciloscop

5. Ploter Bode

6. Generator de cuvinte

7. Analizator logic

8. Convertor logic

9. Analizator de distorsiuni

10. Analizator de spectru

11. Analizator de reţea

In cadrul lucrarii se vor folosi frecvent ca instrumente: multimetrul si osciloscopul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiul si Proiectarea Redresoarelor prin Simularea si Proiectarea Asistata.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ CATEDRA DE AUTOMATICĂ,INFORMATICĂ APLICATĂ ŞI CALCULATOARE CURS POSTUNIVERSITAR DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII