Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 19911
Mărime: 1.74MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ - NAPOCA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ SPECIALIZAREA ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

Cuprins

1. Protecţii cu relee în energetică 3

1.1 Generalităţi 3

1.1.1 Rapiditatea 3

1.1.2 Selectivitatea 6

1.1.3 Siguranţa 7

1.1.4 Sensibilitatea 7

1.1.5 Independenţa faţă de condiţiile exploatării 8

1.1.6 Eficacitatea economică 8

2. Principalele tipuri de protecţii 12

2.1 Protecţia de curent 12

2.2 Protecţia de tensiune 12

2.3 Protecţia direcţională 12

2.4 Protecţia diferenţială 13

2.5 Protecţia de distanţă 13

2.6 Protecţia cu filtre 14

2.7 Protecţia prin curenţi de înaltă frecvenţă 14

2.8 Protecţia termică 14

2.9 Protecţia cu relee de gaze 14

2.10 Protectii de bază, de rezervă şi auxiliare 15

3. Protecţia de distanţă 16

3.1 Consideraţii teoretice 16

3.2 Elemente de pornire şi măsură 19

3.2.1 Caracteristici în plan Z 19

3.2.2 Caracteristici continue 19

3.2.3 Măsura neliniară a impedanţei 20

3.3 Probleme specifice protecţiilor de distanţă 22

3.3.1 Influenţa arcului electric de la locul de scurtcircuit asupra funcţionării

protecţiei de distanţă 22

3.3.2 Comportarea protecţiei de distanţă în cazul suprasarcinilor 25

3.3.3 Comportarea protecţiei de distanţă în cazul pendulărilor în sistem 26

3.4 Principiul de realizare a protecţiei de distanţă 32

4. Relee de distanţă 33

4.1. Releul de distanţă de impedanţă tip ˝ balanţă electrică˝ 35

4.2. Releul de distanţă de impedanţă generalizată 40

4.3. Releul de distanţă de impedanţă pură 44

4.4. Releul de distanţă de rezistenţă 45

4.5. Releul de distanţă de impedanţă mixtă 45

4.6. Releul de distanţă de admitanţă mixtă (releu ˝ mho˝ ) 46

4.7. Releul de distanţă cu caracteristici de funcţionare combinate 47

4.8. Modelarea fizică a caracteristicilor funcţionale ale sistemelor de

protecţie de distanţă 48

4.9 Influenţa arcului electric de la locul de scurtcircuit asupra funcţionării

protecţiei de distanţă 48

4.10 Comportarea protecţiei de distanţă în cazul supratensiunilor 53

4.11 Comportarea protecţiei de distanţă în cazul pendulărilor în sistem 54

4.12 Caracteristici de temporizare ale protecţiei de distanţă şi realizarea lor 60

4.13 Stabilirea reglajelor protecţiei de distanţă 62

4.14 Erori posibile în determinarea distanţei 62

4.15 Calculul reglajului elementelor de pornire 64

4.16 Calculul reglajului elementului de măsură a distanţei 66

4.17 Comportarea protecţiei de distanţă la defecte în circuite secundare şi

blocajele prevăzute pentru astfel de situaţii 70

5 Schemele clasice ale protecţiilor de distanţă cu relee 72

5.1 Generalităţi 72

5.2 Protecţii de distanţă utilizate pe liniile de înaltă şi foarte înaltă tensiune 73

6 Releul digital 75

6.1 Introducerea sistemelor de protecţie numerică 75

6.2 Releu SEL-321 79

6.2.1 Caracteristici şi beneficii 79

6.2.2 Descriere generală a releului 80

6.2.3 Beneficiile releului SEL-321 81

6.2.4 Beneficiile obţinute utilizând releul SEL-321 81

7 Setarea protecţiilor de distanţă 82

7.1 Coeficientul de ramificaţie 82

7.2 Reglajul elementelor de pornire 83

7.3 Setarea elementelor de măsurare în cazul protecţiei de distanţă 85

8 Breviar de calcul 89

8.1 LabVIEW 89

8.2 Instrumentul virtual pentru simularea unei protecţii de distanţă 89

8.2.1 Calcule 90

8.2.2 Introducerea mărimilor (tensiune – curent) şi reprezentarea grafică 92

8.2.3 Stabilirea existenţei defectului şi declanşarea cu temporizare 93

CONCLUZII 96

BIBLIOGRAFIE 97

ANEXE 98

Extras din document

1 PROTECŢII CU RELEE ÎN ENERGETICĂ

1.1 Generalităţi

Protecţia prin relee este una din principalele forme ale automatizării sistemelor electroenergetice având drept scop principal detectarea avariei, deconectarea elementului avariat în vederea evitării extinderii avariei şi a revenirii cât mai rapide la regimul normal de Cu alte cuvinte, protecţia prin relee a unei instalaţii electrice este formata din totalitatea dispozitivelor şi aparatelor destinate să asigure în mod automat deconectarea instalaţiei în cazul apariţiei unui defect sau a unui regim anormal de funcţionare, periculos pentru instalaţie; în cazul defectelor şi regimurilor anormale care nu prezinta un pericol imediat, protecţia prin relee nu comandă automat deconectarea instalaţiei, ci semnalizeaza apariţia regimului anormal.

Pentru lichidarea optimă a defectelor, protecţia prin relee trebuie să satisfacă o serie de condiţii, analizate în cele ce urmează:

1.1.1 Rapiditatea

Este una din condiţiile cele mai importante pe care trebuie să le îndeplinească instalaţia de protecţie, în primul rând cele care echipează echipamente de tensiuni înalte şi foarte înalte.

Această condiţie este determinată de implicaţiile şi consecinţele pe care le are deconectarea cu întârziere a echipamentului în care s-a produs defectul, atât asupra acestuia cât şi asupra funcţionării sistemului energetic.

Dintre aceste consecinţe menţionez:

a. Pericolul pierderii stabilităţii de funcţionare în paralel a generatoarelor sincrone în timpul scurtcircuitelor, aceasta constituie cea mai periculoasă avarie din sistemul energetic. Dacă scurtcircuitul este lichidat într-un timp suficient de mic, pericolul ieşirii din sincronism a generatoarelor sincrone se reduce cu atât mai mult cu cât timpul de deconectare este mai redus.

Fig. 1.1. Schema de conectare a unui generator sincron la sistemul energetic, prin două linii paralele

În cazul scurtcircuitelor, are loc descărcarea de putere activă a generatoarelor sincrone în funcţie de tipul defectului şi de distanţa de la generator la defect. Ca urmare creşte viteza motoarelor primare şi valoarea unghiului intern δ. Dacă defectul este lichidat într-un timp suficient de scurt, pericolul ieşirii din sincronism a generatoarelor sincrone se reduce şi timpul de deconectare este mai redus.

Influenţa timpului de lichidare al scurtcircuitelor asupra stabilităţii dinamice a sistemului electroenergetic rezultă din analiza caracteristicilor corespunzăto- are cazului unui generator sincron conectat la sistemul electroenergetic.

Caracteristicile din fig. 1.2. corespund următoarelor situaţii:

Fig.1.2. Caracteristica

unde:

caracteristica 1 – regimul normal de funcţionare;

caracteristica 2 – regim de scurtcircuit în K;

caracteristica 3 – regim normal după deconectarea liniei de către protecţie.

b. Tensiunea de alimentare a consumatorilor din zonă se reduce pe durata scurtcircuitului. La un scurtcircuit pe linia L, fig. 1.3., tensiunea remanentă pe barele centralei , fig. 1.4., în acest caz se reduc cuplurile motoarelor asincrone , iar turaţia scade. Dacă scurtcircuitul este lichidat într-un timp scurt, durata menţinerii unei tensiuni scăzute pe bare este de asemenea mică, iar micşorarea turaţiei motoarelor asincrone nu este pronunţată. Restabilirea tensiunii după lichidarea defectului într-un timp scurt îmbunătăţeşte posibilitatea revenirii la o funcţionare normală a motoarelor asincrone. În caz contrar este posibil ca autopornirea să nu mai poată avea loc şi motoarele să se oprească.

c. Echipamentele energetice parcurse de curenţi de scurtcircuit, precum şi elementul în care a apărut defectul sunt afectate prin efectele termice şi electrodinamice ale curenţilor, precum şi de către arcul electric de la locul defectului în funcţie de timpul eliminării acestuia.

Preview document

Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 1
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 2
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 3
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 4
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 5
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 6
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 7
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 8
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 9
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 10
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 11
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 12
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 13
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 14
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 15
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 16
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 17
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 18
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 19
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 20
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 21
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 22
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 23
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 24
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 25
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 26
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 27
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 28
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 29
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 30
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 31
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 32
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 33
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 34
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 35
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 36
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 37
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 38
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 39
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 40
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 41
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 42
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 43
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 44
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 45
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 46
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 47
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 48
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 49
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 50
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 51
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 52
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 53
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 54
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 55
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 56
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 57
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 58
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 59
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 60
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 61
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 62
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 63
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 64
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 65
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 66
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 67
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 68
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 69
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 70
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 71
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 72
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 73
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 74
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 75
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 76
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 77
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 78
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 79
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 80
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 81
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 82
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 83
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 84
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 85
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 86
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 87
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 88
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 89
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 90
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 91
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 92
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 93
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 94
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 95
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 96
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 97
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 98
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 99
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 100
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 101
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 102
Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Simulator pentru Studiul Protectiilor de Distanta.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnica Ventilației Industriale Utilizând Instalații de Reglare prin Frecvență a Vitezei Motorului Asincron

Capitolul I ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE MOTOARELOR ASINCRONE Pentru rezolvarea unui întreg şir de probleme legate de pornirea motoarelor, de...

Actionari Electrice la Bordul Navelor

CAPITOLUL I. CARACTERIZAREA GENERALĂ A ACŢIONĂRILOR ELECTRICE NAVALE 1.1. Sisteme de acţionare electrică a mecanismelor şi instalaţiilor de la...

Transformatori de Masura, de Curent și Tensiune

Argument Transformatoarele electrice de masura sunt transformatoarele speciale care alimenteaza aparate de masurat, relee si aparataj de comanda...

Protecții electrice navale

CAPITOLUL I REŢELE ELECTRICE NAVALE 1.1. SISTEME DE DISTRIBUŢIE Sistemul de distribuţie este ansamblul tuturor liniilor prin care energeia...

Instalatii de Producere, Transport si Distributie a Energiei Electrice

Notiuni generale Element – se intelege un aparat , masina electrica care poate fi parte constructiva a unui echipament (separator, intreruptor,...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Lucrări practice electrotehnică

LUCRARE DE LABORATOR nr. 1 TEMA: MĂSURAREA POTENŢIALELOR NODURILOR ŞI TRASAREA DIAGRAMEI POTENŢIALELOR CIRCUITELOR DE CURENT CONTINUU. SCOPUL...

Control of Electrical Converters

Control of Electrical Converters Course 1 INTRODUCTION The field of Power Electronics is concerned with the processing of electrical power using...

Ai nevoie de altceva?