Toate disertatiile din domeniul Energetica

 • Studiul masuratorilor unui sistem de monitorizare a calitatii energiei electrice

  CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Calitatea energiei electrice este unul dintre obiectivele importante ale operatorilor de distribuție și de transport a energiei electrice. Calitatea energiei electrice vehiculată prin rețelele electrice influențează regimurile de funcționare ale acestora, cu implicații directe asupra consumului de energie electrică și asupra siguranței în funcționare a SEN. Principalele obiective urmăresc, în mod distinct , analiza problemelor legate de siguranța în alimentare dar...

 • Reprezentarea si analiza consumatorilor complecsi la perturbatii de tip gol de tensiune in retea

  Consumatorii complecşi (CC), sunt definiţi ca acele porţiuni de sistem care nu sunt reprezentate explicit la nivelul sistemului, şi care pot fi tratate ca un singur consumator de putere conectat într-unnod de sistem1, denumit nod de racord al CC. Preocupările privind reprezentarea generatorului sincron încă de la începutul secolului trecut, ca şi caracteristicile acestei categorii de elemente de sistem au condus la o reprezentare matematică relativ bună pentru generatoarele sincrone din...

 • Studiu Fezabilitate Panouri PV

  CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Oportunitatea lucrării de disertaţie În prezent omenirea se confruntă cu o criză energetică datorată epuizăriii in viitorul apropiat a resurselor de combustibili fosili care stau la baza generării a circa 70% din energia electrică produsă in lume. Singura optiune viabilă pentru depăşirea acestei crize energetice este utilizarea surselor regenerabile de energie: energia hidraulică a cursilor de apă, energia eoliană şi energia solară. Energia solară are unele...

 • Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

  Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale 1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea energiei electrică la nivel naţional şi internaţional Politicile de modernizare şi reînoire a tehnologiilor din diverse sectoare industriale devin azi din ce în ce mai importate. Un loc important este ocupat de optimizarea proceselor de producţie a energiei electrice din surse regenerabile şi de recuperare a resurselor energetice secundare din...

 • Securitatea Energetica a Romaniei intre Necesitate si Realitate

  CAPITOLUL I. CONTEXTUL ACTUAL AL PIEŢII ENERGETICE MONDIALE RESURSELE ENERGETICE Accesul diferenţiat la resurse afectează relaţiile dintre state cu consecinţe dintre cele mai distrugătoare. Asistăm la o accentuare a dezastrelor naturale, epuizare a resurselor energetice, creştere demografică corelată cu reducerea resurselor de apă şi hrană, încălzire a climei etc., fenomene ce continuă să influenţeze stabilitatea şi securitatea globală. „Prăbuşirea” unor state din cauza proastei...