Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile

Disertație
10/10 (4 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 8 fișiere: doc, ppt, tmp
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 22809
Mărime: 29.66MB (arhivat)
Cost: 15 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.dr.ing. NICOLAE PARASCHIV
UNIVERSITATEA "PETROL - GAZE" DIN PLOIEŞTI FACULTATEA INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Cuprins

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale pag.3

1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea energiei electrică la nivel naţional şi internaţional pag.3

1.2.Enegia eoliană pag.4

1.2.1.Turbinele eoliene cu viteză fixă pag.6

1.2.2.Turbine cu viteze variabile. pag.10

1.3.Energia solara pag.17

1.3.1.Câteva aspect tehnologice privind principalele tehnologii folosite în producţia de energie electrică fotovoltaică pag.18

1.3.2.Potenţialul fotovoltaic pag.21

1.4.Energie geotermala (a Pamîntului) pag.21

1.4.1.Tipuri de Centrale Geotermale. pag.22

1.5. Energia biomasei inclusiv a deseurilor organice pag.22

Capitolul II. Noţiuni generale privind calitatea energiei electrice regenerabile(SER) pag.27

2.1 Sistemul de indicatori de calitate a energiei electrice. pag.34

2 2.Normative şi standarde în domeniul calităţii energiei electrice. pag.36

2 3.Definitii de bază ale parametrilor tensiunii. pag.37

2.4.Principalele recomandări ale EN 50160 pag.41

2.5.Echipamente pentru monitorizarea calităţii energiei electrice pag.44

2.5.1.Echipamente portabile pentru monitorizarea calităţii energiei

electrice pag.44

2.5.2.Descrierea aparatului de măsură fluke 434 pag.44

2.5.3.Echipamente fixe pentru monitorizarea calităţii energiei electrice pag.45

Cap.III. Perturbaţii specifice ale calităţii energiei electrice produse din resurse regenerabile (eolian, fotovoltaic) pag.47

3.1. Perturbaţii specifice ale calităţii energiei electrice produse din resurse regenerabile- instalaţii eoliene pag.47

3.1.1.Perturbaţii produse de convertizoare pag.51

3.2. Parcuri panouri fotovoltaice. pag.65

Capitolul 4. Modalităţi de măsurare şi combatere a perturbaţiilor pag.68

4.1.Combaterea fluctuaţiilor de tensiune pag.69

4.2. Alimentarea din surse speciale cu acumulare de energie pag.70

Capitolul 5. Măsurări ale calităţii energiei electrice generate de producători de energie electrică din surse regenerabile pag.72

- Anexe pag.79

- Concluzii pag.92

- Bibliografie pag.93

Extras din document

Capitolul I.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice

din resurse neconvenţionale

1.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea energiei electrică la nivel naţional şi internaţional

Politicile de modernizare şi reînoire a tehnologiilor din diverse sectoare industriale devin azi din ce în ce mai importate. Un loc important este ocupat de optimizarea proceselor de producţie a energiei electrice din surse regenerabile şi de recuperare a resurselor energetice secundare din procesele tehnologice. Aceste deziderate pot fi atinse prin ansambluri de măsuri care conduc la o diminuare a consumurilor specifice de combustibil şi căldură, reducând în final costurile energiei consumate în procesele industriale.

Energia bazată pe sisteme energetice regenerabile (SER) reprezintă calea cea mai ieftină şi sigură de reducere a emisiilor de gaze poluante la producerea energiei electrice şi termice.

De exempu o turbină eoliană de 600kW în condiţii medi de vânt, care se caracterizează printr-un coeficient de utilizare al puterii instalate egale cu 0,3 , ar putea contribuii, pe parcursul duratei de viata de 20 de ani, la reducerea emisiilor de cu 20 -36 mi tone, produse în cazul unei centrale pe petrol sau cărbune.

La producerea de energie electrică , mecanică sau termică din sisteme de energie electrică regenerabilă (SER) pot fi folosite urmatoarele tehnologii de conversiune :

În zonele rurale există o diversitate de forme de energie regenerabilă care pot fi

utilizate în alimentarea cu energie a acestor zone sau a zonelor urbane:

- Biomasă este principalul combustibil rural, fiind folosit mai ales pentru încălzirea spaţiului şi a apei, precum şi pentru gătit; biomasa acoperă circa 7% din cererea de energie primară şi circa 50% din potenţialul de resurse regenerabile al României;

- Energia geotermală se poate utiliza pentru încălzirea spaţiului şi a apei;

datorită amplasării, principalul potenţial de folosire se află în zone rurale -

locuinte, sere, acvacultură, pasteurizarea laptelui - în amplasamente aflate

la distante de pâna la 35 km de locul de extragere;

- Energia solară se poate utiliza în special pentru prepararea apei calde

menajere, rezultând o reducere a consumului de combustibilii fosili utilizaţi

la încălzirea apei;

- Microhidrocentralele pot reprezenta o opţiune de bază pentru alimentarea

zonelor rurale neconectate la reţele de energie electrică;

- Generatoarele eoliene pot de asemenea acoperii necesarul de energie

electrică din zonele rurale greu accesibile, neelectrificate.

La momentul acual, cele mai valorificate surse sunt :, energia eoliană, energia solară, geotermală şi cea de conversie a biomasei. Caracteristica pentru toate sursele enumerate este lipsa emisiei de CO2. Doar la arderea biomasei se elimină o cantitate de CO2 egală cu cea folosită de plante la creştere, înregistrându-se astfel o balanţă finală nulă a emisiilor de CO2.

Problema principală a majoritaţii surselor de energie regenerabilă este caracterul fluctuant în care este generată energia electrică. În cazul în care aceste surse sînt integrate în reţeaua de distribuţie, variaţiile puterii generate vor introduce perturbaţii în funcţionarea reţelei. Dacă puterea instalată a surselor de tip regenerabil este semnificativă în raport cu capacitatea reţelei electrice, perturbaţiile introduse pot avea efecte negative asupra stabilităţii sistemului energetic.

Soluţia utilizată la ora actuală pentru rezolvarea acestei probleme este aceea de a compensa variaţiile de putere generate prin modificarea puterii altor surse prezente în sistemul energetic capabile de a răspunde rapid la solicitările de modificare a puterii.

În acest proiect se propune studierea monitorizării calitatii energiei produsă din resurse regenerabile şi a unor alte modalităţi de reducere a perturbaţiilor introduse în sistemul energetic bazate pe utilizarea unor capacităţi de stocare a energiei electrice.

În cadrul acestei activităţi se vor studia principalele tipuri de sisteme de stocare a energiei şi se va elabora o strategie de utilizare a acestora în scopul minimizării perturbaţiilor introduse în sistemul energetic şi maximizării duratei de exploatare a sistemelor de stocare.

1.2.Energia eoliană

Fig.1.1. Prezentare unei surse regenerabile de tip eoliană în funcţiune[12]

Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă generată din puterea vântului. La sfârşitul anului 2006, capacitatea mondială a generatoarelor eoliene era de 73904 MW, acestea producând ceva mai mult de 1% din necesarul mondial de energie electrică. Deşi încă o sursă relativ minoră de energie electrică pentru majoritatea ţărilor, producţia energiei eoliene a crescut practic de cinci ori între 1999 şi 2006, ajungându-se ca, în unele ţări, ponderea energiei eoliene în consumul total de energie să fie semnificativ: Danemarca (23%), Spania (8%), Germania (6%).

Preview document

Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 1
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 2
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 3
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 4
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 5
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 6
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 7
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 8
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 9
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 10
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 11
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 12
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 13
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 14
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 15
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 16
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 17
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 18
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 19
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 20
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 21
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 22
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 23
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 24
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 25
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 26
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 27
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 28
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 29
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 30
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 31
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 32
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 33
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 34
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 35
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 36
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 37
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 38
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 39
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 40
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 41
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 42
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 43
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 44
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 45
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 46
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 47
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 48
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 49
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 50
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 51
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 52
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 53
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 54
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 55
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 56
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 57
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 58
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 59
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 60
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 61
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 62
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 63
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 64
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 65
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 66
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 67
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 68
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 69
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 70
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 71
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 72
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 73
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 74
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 75
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 76
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 77
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 78
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 79
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 80
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 81
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 82
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 83
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 84
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 85
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 86
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 87
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 88
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 89
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 90
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 91
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 92
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 93
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 94
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 95
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 96
Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Monitorizarea Energiei Electrice Regenerabile
  • prefata.doc
  • prezentare proiect disertatie.ppt
  • proiect disertati.doc
  • ~$oiect disertati.doc
  • ~$oiect disertatie.doc
  • ~WRL2184.tmp
  • ~WRL2758.tmp
  • ~WRL4021.tmp

Alții au mai descărcat și

Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică

Memoriu justificativ Perspectiva epuizării într-un viitor nu prea îndepărtat a combustibililor fosili şi nesoluţionarea depozitării deşeurilor...

Instalație electrică interioară vilă (parter și etaj)

MEMORIU TEHNIC 1. DATE GENERALE 1.2. Denumirea lucrării: Instalaţii electrice interioare” Vila-parcela 1” 1.3. Faza documentaţiei: PT+DDE. 1.4....

Centrală electrică pe biogaz 4MW

INTRODUCERE Dezvoltarea condiţiilor de muncă şi de trai a societaţii moderne conduce, datorită tehnicii care progresează uimitor, la cresterea...

Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW

INTRODUCERE Energia reprezintă factorul motor al dezvoltării economico-sociale a omenirii. În special energia electrică este impulsul principal în...

Calculul și Proiectarea Transformatorului de Putere

Întroducere Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfăşurări cuplate magnetic,destinat transformării tensiunii...

Producerea și utilizarea biogazului pentru obținerea de energie

1.1.Energie regenerativă - 35 Miliarde Euro-Biogaz Al doilea raport al UE postaderare, din cadrul mecanismului de verificare şi cooperare cu...

Proiectarea Mașinii Asincrone

Introducere. În ziua de astăzi este imposibil de închipuit vre-o activitate omenească în care nu este utilizată energia electromagnetică.Chiar şi...

Proiectarea instalațiilor electrice de iluminat și forță la SC Mobila SA

FOAIE DE TITLU Denumire proiect: Proiectarea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă la S.C. |MOBILA S.A. Tg. Mureş, Jud. Mureş Proiect...

Te-ar putea interesa și

Tehnici Avansate de Conducere pentru un Sistem Energetic

1. Introducere În contextul situaþiei energetice mondiale, efortul cerut pentru reducerea consumurilor de energie în vederea conservãrii este, de...

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele...

Politică în domeniul energiei

PARTEA 1 1. NECESITATEA POLITICII ENERGETICE. CONSIDERATII GENERALE Energia reprezinta un factor essential in asigurarea competitivitatii...

Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic

Cap.1.Introducere Atunci când este în pericol atât viaţa oamenilor cât şi bunurile pe care aceştia le deţin, se îndreptăţeşte ca fiecare persoană...

Strategia de eficiență energetică a județului Mehedinți pentru perioada 2016-2020

CAP.1 INTRODUCERE 1.1 SCURTĂ PREZENTARE Sectorul energetic al oricărei țări are o importantă deosebită pentru dezvoltarea economico-socială și...

Modele de afaceri sustenabile

Introducere Este limpede ca status quo-ul nu mai poate fi pastrat mult timp, iar combustibilii fosili dau peste cap clima. Oamenii de stiinta...

Politicile Durabile de Mediu ale Petrom

CAPITOLUL 1 Principiile dezvoltarii durabile. Identificarea aspectelor determinante pentru zona transfrontaliera Dolj-Vidin Ce se intelege prin...

Energia eoliană

Energia eoliană face parte, alături de energia solară, a apelor curgătoare, cea rezultată în urma proceselor biologice si a căldurii geotermale,...

Ai nevoie de altceva?