Disertațiile din domeniul Finanțe

Audit finaciar la o firmă din domeniul prestărilor de servicii

1. Auditul financiar 1.1 Audit financiar - noțiuni generale La origine, cuvântul „audit” provine de la latinescul „audire”, care înseamnă „a asculta”. Prin audit, în general, se înțelege examinarea profesională a unei informații în vederea exprimării unei opinii responsabile și independente prin raportarea la un... citește mai departe

50 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Provocări ale aderării României la uniunea monetară

Lucrarea de fata abordeaza aspecte teoretice si practice ce tin de Uniunea Monetara dar si de impactul pe care il are aceasta asupra economiei unei tari. Tema de actualitate ce caracterizeaza lumea contemporana a fost aleasa din curiozitatea de a prezenta stadiul actual la care a ajuns sa functioneze Uniunea... citește mai departe

51 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicarea cu societatea civilă

ARGUMENT ,,Pentru a da o existenţă publică unei activităţi, unei idei sau unui produs, nu este suficient doar ca aceste elemente să existe, trebuie ca ele să fie şi cunoscute... O teorie care nu este împărtăşită celorlalţi, pur şi simplu nu există.” Bernard Dagenais Într-adevăr, în absenţa unor strategii de... citește mai departe

364 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza poziției financiare a afacerii

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale 1.1.Informații generale Denumirea firmei : S.C. ALMACONS S.R.L. Codul fiscal: 15691478 Adresa sediului central: B-dul AUREL VLAICU nr. 52, jud.Constanța Telefon: 0241-610819 Fax: 0241-610818 E-mail: office@almacons.com Certificat de înmatriculare/ înregistrare... citește mai departe

113 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Fiscalitatea în România

INTRODUCERE Fiscalitatea este o ştiinţă, este matematică vie întrucat totul porneşte de la raţiunea de a armoniza interesele personale cu cele sociale pe calea impozitelor, impozite care trebuie stabilite pe bază de principii clare si sănătoase, de echitate fiscală, economică şi socială. Fiscalitatea este o arta, a... citește mai departe

62 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza performanțelor economico-financiare la OMV Petrom SA

Cap. 1 Raportul OMV PETROM S.A. Rezultatele se înscriu în estimãrile companiei, în pofida impactului mixt al mediului macroeconomic volatil, al creşterii preţului ţiţeiului pe plan internaţional şi al costurilor de aprovizionare. Procesul de restructurare a Petrom a continuat. Cifra de afaceri a companiei a scãzut... citește mai departe

63 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Comparație între Portofolii de Acțiuni și Obligațiunii

Capitolul 1 Acţiuni 1. Acţiuni comune Există două tipuri fundamentale de acţiuni care pot fi emise : • Comune • Preferentiale O acţiune obişnuită reprezintă titlul de proprietate asupra venitului net al unei societăţii cu răspundere limitată şi conferă deţinătorului de acţiune o creanţă sau un dividend... citește mai departe

57 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Impactul Burselor de Mărfuri Asupra Dezvoltării Țărilor Emergente

Pornind de la limbajul comun, denumirea de bursã reprezintã o alocaţie, iar din punct de vedere etimologic aceastã denumire provine din grecescul “bursa” semnificând sãculeţ cu bani. Din punct de vedere economic, bursa reprezintã o piaţã unde au loc tranzacţii bursiere dupã o anumitã procedurã reglementatã.... citește mai departe

57 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România

Introducere Prin cheltuielile publice statul acordă necesităţile publice de bunuri şi servicii considerate prioritare în fiecare perioadă. Componenta funcţiei de repartiţie a finanţelor publice, cheltuielile publice, reprezintă etapa următoare constituind: fondurile publice şi se referă la distribuirea acestor... citește mai departe

49 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Operațiuni de Plăți și Creditare a Persoanelor Fizice

Introducere Serviciile financiare au devenit un factor de creştere a eficienţei tranzacţiilor, dar şi a independenţelor între partenerii de afaceri. Datorită performanţei în transferul şi deconectarea banilor, devin posibile noi produse în întreaga economie fiduciară, deocamdată doar prin materializarea unei... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Conceptul clienților persoane fizice

BIBLIOGRAFIE 63 1. Scurtǎ introducere în problematica marketingului bancar în România În lumea modernă a unei concurenţe în fiecare domeniu de activitate, devine din ce în ce mai importantă diferenţierea faţă de competitori. Există opţiuni variate în realizarea acestui ţel, cum ar fi: serviciul de personal,... citește mai departe

62 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII ŞI A DOMENIULUI DE ACTIVITATE Şantierul STX Europe din Brăila este situat la 170 km în amonte pe fluviul Dunărea. Portofoliul constă din producţia de corpuri, livrare de nave complete comerciale dar şi reparaţii şi conversii de nave. Şantierul are un cheu în lungime de 1300m,... citește mai departe

70 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale

INTRODUCERE Bugetul tuturor ţărilor, mai mari sau mai mici, dezvoltate sau în curs de dezvoltare, se alimentează, în principal din prelevări obligatorii Peste tot, deci, veniturile bugetare se constituie pe cale fiscală, prin impozite obligatorii Prelevările acestea obligatorii pot fi: fiscale (impozite în... citește mai departe

59 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat. Pentru UE, ca un conglomerat de state şi ca exponent al globalizării economice, fiscalitatea are o puternică influenţă asupra multiplelor procese economice ce au loc în... citește mai departe

75 pagini 10 puncte Extras Preview

Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică

1.1.Autonomie şi funcţionalitate la unităţile administrativ – teritoriale Finanţele publice sunt procesele şi relaţiile economice la care participă statul, pe de o parte şi persoane fizice sau juridice, pe de altă parte prin care se constituie, distribuie şi utilizează fondurile băneşti necesare îndeplinirii... citește mai departe

66 pagini 10 puncte Extras Preview