Toate disertatiile din domeniul Finante

 • Provocari ale aderarii Romaniei la uniunea monetara

  Lucrarea de fata abordeaza aspecte teoretice si practice ce tin de Uniunea Monetara dar si de impactul pe care il are aceasta asupra economiei unei tari. Tema de actualitate ce caracterizeaza lumea contemporana a fost aleasa din curiozitatea de a prezenta stadiul actual la care a ajuns sa functioneze Uniunea Europeana. Intr-un secol al vitezei si intr-o lume in continua schimbare, se doreste tot mai mult ca statele sa adopte si o moneda unica datorita avantajelor care decurg de aici. Foarte...

 • Comunicarea cu societatea civila

  ARGUMENT ,,Pentru a da o existenţă publică unei activităţi, unei idei sau unui produs, nu este suficient doar ca aceste elemente să existe, trebuie ca ele să fie şi cunoscute... O teorie care nu este împărtăşită celorlalţi, pur şi simplu nu există.” Bernard Dagenais Într-adevăr, în absenţa unor strategii de comunicare adecvate, produsele şi serviciile oferite de o organizaţie, fie ea publică sau privată, nu sunt cunoscute publicului larg sau sunt cunoscute parţial, neconform cu...

 • Analiza pozitiei financiare a afacerii

  Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale 1.1.Informații generale Denumirea firmei : S.C. ALMACONS S.R.L. Codul fiscal: 15691478 Adresa sediului central: B-dul AUREL VLAICU nr. 52, jud.Constanța Telefon: 0241-610819 Fax: 0241-610818 E-mail: office@almacons.com Certificat de înmatriculare/ înregistrare la Registrul Comerţului: J13/2524/2003 Forma juridicǎ: Societate cu răspundere limitată Forma de proprietate: Capital integral privat Durata de funcţionare: Nelimitatǎ Domeniul...

 • Fiscalitatea in Romania

  INTRODUCERE Fiscalitatea este o ştiinţă, este matematică vie întrucat totul porneşte de la raţiunea de a armoniza interesele personale cu cele sociale pe calea impozitelor, impozite care trebuie stabilite pe bază de principii clare si sănătoase, de echitate fiscală, economică şi socială. Fiscalitatea este o arta, a raţiunii economice, sociale şi politice întrucat în stabilirea impozitelor nu există tipare, prototipuri după care să se aplice politica fiscală în orice ţară, nu există reţete...

 • Analiza Performantelor Economico-Financiare la OMV Petrom SA

  Cap. 1 Raportul OMV PETROM S.A. Rezultatele se înscriu în estimãrile companiei, în pofida impactului mixt al mediului macroeconomic volatil, al creşterii preţului ţiţeiului pe plan internaţional şi al costurilor de aprovizionare. Procesul de restructurare a Petrom a continuat. Cifra de afaceri a companiei a scãzut faţã de anul precedent cu 6%, în special din cauza preţurilor şi a volumului mai mic al vânzãrilor la export din activitatea de Rafinare şi Marketing. Acest lucru a fost parţial...

 • Comparatie intre Portofolii de Actiuni si Obligatiunii

  Capitolul 1 Acţiuni 1. Acţiuni comune Există două tipuri fundamentale de acţiuni care pot fi emise : • Comune • Preferentiale O acţiune obişnuită reprezintă titlul de proprietate asupra venitului net al unei societăţii cu răspundere limitată şi conferă deţinătorului de acţiune o creanţă sau un dividend asupra oricăror profituri generate de către societate. Valoarea de piaţă a unei acţiuni obişnuite fluctuează în funcţie de condiţiile de piaţă şi reprezintă preţul pe care...

 • Impactul Burselor de Marfuri Asupra Dezvoltarii Tarilor Emergente

  Pornind de la limbajul comun, denumirea de bursã reprezintã o alocaţie, iar din punct de vedere etimologic aceastã denumire provine din grecescul “bursa” semnificând sãculeţ cu bani. Din punct de vedere economic, bursa reprezintã o piaţã unde au loc tranzacţii bursiere dupã o anumitã procedurã reglementatã. Schimburile, tranzacţiile se cunosc din cele mai vechi timpuri şi se efectuau, la început, sub formã de troc. Ulterior, regele Lidiei din Asia Micã a înlocuit trocul tradiţional...

 • Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice in Romania

  Introducere Prin cheltuielile publice statul acordă necesităţile publice de bunuri şi servicii considerate prioritare în fiecare perioadă. Componenta funcţiei de repartiţie a finanţelor publice, cheltuielile publice, reprezintă etapa următoare constituind: fondurile publice şi se referă la distribuirea acestor resurse băneşti către diferite obiective sociale sau economice( reglementate de către programe guvernamentale). Tendinţa generală a cheltuielilor publice este aceea de creştere de la...

 • Operatiuni de Plati si Creditare a Persoanelor Fizice

  Introducere Serviciile financiare au devenit un factor de creştere a eficienţei tranzacţiilor, dar şi a independenţelor între partenerii de afaceri. Datorită performanţei în transferul şi deconectarea banilor, devin posibile noi produse în întreaga economie fiduciară, deocamdată doar prin materializarea unei singure ramuri de opţiune tehnologică: instrumentul multifuncţional şi personalizat de economisire, credit şi plată - cardul electronic. Literatura de specialitate acordă o atenţie...

 • Conceptul Clientilor Persoane Fizice

  BIBLIOGRAFIE 63 1. Scurtǎ introducere în problematica marketingului bancar în România În lumea modernă a unei concurenţe în fiecare domeniu de activitate, devine din ce în ce mai importantă diferenţierea faţă de competitori. Există opţiuni variate în realizarea acestui ţel, cum ar fi: serviciul de personal, eficienţa serviciului sau crearea de noi produse, care pot servi cerinţelor clienţilor, permiţând un avantaj competitiv în industria bancară. Intensificarea concurenţei şi mondializarea...

 • Analiza Economico-Financiara la SC Stx Ro Offshore Braila SA

  CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII ŞI A DOMENIULUI DE ACTIVITATE Şantierul STX Europe din Brăila este situat la 170 km în amonte pe fluviul Dunărea. Portofoliul constă din producţia de corpuri, livrare de nave complete comerciale dar şi reparaţii şi conversii de nave. Şantierul are un cheu în lungime de 1300m, facilităţi de montaj şi reparaţii pentru 12 nave, fiind echipat cu macarale de 50 tone. Platforma de montaj si lansare are capacitatea de nave până la 135 x 23 metri, o greutate...

 • Impozitarea Averilor Persoanelor Fizice din Romania - Analize Comparative Internationale

  INTRODUCERE Bugetul tuturor ţărilor, mai mari sau mai mici, dezvoltate sau în curs de dezvoltare, se alimentează, în principal din prelevări obligatorii Peste tot, deci, veniturile bugetare se constituie pe cale fiscală, prin impozite obligatorii Prelevările acestea obligatorii pot fi: fiscale (impozite în înţelesul exact al cuvântului) sau parafiscale (cotizaţii, contribuţii) Se poate observa faptul că gama instrumentelor fiscale este foarte largă şi, aşa cum stau lucrurile peste tot, nu...

 • Importanta Fiscalitatii si Reformelor din Acest Domeniu pentru Dezvoltarea Economica

  Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat. Pentru UE, ca un conglomerat de state şi ca exponent al globalizării economice, fiscalitatea are o puternică influenţă asupra multiplelor procese economice ce au loc în cadrul acestei structuri, precum şi în cadrul fiecărui stat-membru. Indiscutabil, din perspectiva posibilei asocieri la Uniunea Europeană, pentru Republica Moldova, modificările...

 • Finantarea si Evidenta Cheltuielilor la o Institutie Publica

  1.1.Autonomie şi funcţionalitate la unităţile administrativ – teritoriale Finanţele publice sunt procesele şi relaţiile economice la care participă statul, pe de o parte şi persoane fizice sau juridice, pe de altă parte prin care se constituie, distribuie şi utilizează fondurile băneşti necesare îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale publice, Finanţele publice îşi au originea în autonomizarea autorităţilor teritoriale în administrarea comunităţilor respective. Finanţele publice locale...

 • Studiu privind Urmarirea si Controlul Impozitelor si Taxelor la Nivelul Judetului Mures

  MOTIVAŢIA ALEGERII LUCRĂRII Având în vedere rolul important al impozitelor în economia de piaţă, am considerat că îmi va fi folositor acest studiu având în vedere că îmi desfăşor activitatea profesională într-o instituţie publică. Pe de altă parte, consider că majoritatea cetăţenilor ar trebui să aibă cel puţin cunoştinţele de bază necesare calculării impozitului pe venit, în special pe venituri de natura salariilor. Progresele realizate în ţara noastră pe linia armonizării contabile cu...

Pagina 1 din 3