Toate disertatiile din domeniul Finante

 • Analiza Impozitelor Indirecte in Uniunea Europeana

  INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Analiza impozitelor indirecte în unele state ale Uniunii Europene” şi tratează, pe baza unei documentări adecvate, aspectele cele mai importante din realizarea şi colectarea impozitelor indirecte în anumite țări membre ale Uniunii Europene. Impozitele constituie componenta tot mai importantă a vieţii economice, prin intermediul căreia statul îşi procură resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice, de a cărei...

 • Bugetul de Venituri si Cheltuieli la Nivelul unei Institutii Publice

  În procesul de reformă început în anul 1990, România a suferit schimbări profunde, tranziţia în sine a determinat constrângeri severe asupra activităţii din întregul sector public şi implicit asupra sistemului administraţiei publice locale. Crearea unui sistem modern şi eficient de administraţie publică a fost considerată o prioritate pentru toate Guvernele României succedate în această perioadă. Alternativa la vechile structuri nu o putea reprezenta decât o societate democratică, bazată pe...

 • Planificarea Auditului Public Intern

  1.1 Contextul aparitiei si evolutia auditului intern Termenul de audit provine din limba latina, de la notiunile audit-auditare, care are semnificatia a asculta, dar despre audit se vorbeste de pe vremea asirienilor, egiptenilor. Activitati de audit s-au realizat in decursul timpului si in Romania, dar opurtau alte denumiri. Utilizarea termenului de audit in acceptiunea folosita in present este relative recenta si se plaseaza in perioada crizei economice din 1929 din Statele Unite ale...

 • Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice in Romania

  1. ORGANIZAREA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA 1.1. Conţinut şi intepretări privind sistemul bugetar şi componentele sale Finanţele publice reprezintă rezultatul unui proces istoric îndelungat, determinat de evoluţia vieţii sociale, dezvoltarea forţelor de producţie şi a relaţiilor economice, iar bugetul reprezintă o categorie fundamentală a finanţelor, abordat de literatura de specialitate atât din punct de vedere juridic cât şi din punct de vedere economic. Din punct de vedere juridic bugetul...

 • Locul Diagnosticului Financiar in Cadrul Diagnosticului General al Intreprinderii

  1. ELEMENTELE DEFINITORII ALE OBLIGAŢIUNILOR 1.1. Definiţia şi caracteristicile obligaţiunilor Obligaţiunea este valoarea mobiliară emisă cu dobândă (sau cu discount, în cazul obligaţiunilor cu cupon zero) prin care emitentul se obligă să plătească proprietarului, la anumite intervale de timp, o sumă de bani, numită cupon, precum şi să restituie la scadenţă valoarea integrală sau rămasă a principalului. Caracteristicile generale ale obligaţiunilor: obligaţiunile reprezintă o fracţiune...

 • Evolutia Impozitelor Directe in Sistemul Fiscal din Romania in Perioada 2008-2010

  INTRODUCERE În fiecare moment de dezvoltare al societății îi corespunde un anumit nivel al impozitelor, nivel care se schimbă pe măsura acestei dezvoltări. Specific evoluției impozitelor în perioada postbelică este tendința creșterii lor în mărime absolută și relativă. Sporirea volumului impozitelor s-a realizat prin creșterea numărului plăților, creșterea materiei impozabile precum și majorarea cotei de impunere. Rolul inițial unic al impozitelor a fost de natură financiară. Acesta...

 • Analiza Corelatiei Rentabilitate-Patrimoniu la SC Zentiva SA

  ANALIZA CORELAŢIEI RENTABILITATE-PATRIMONIU LA S.C. ZENTIVA S.A. CAP. I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CORELAŢIA RENTABILITATE – PATRIMONIU LA UN AGENT ECONOMIC Globalizarea proceselor şi fenomenelor economice, tehnice, financiare au amplificat competiţia atât pe piaţa internaţională, cât şi pe fiecare piaţa naţională. Lumea contemporană devine tot mai mult o realitate de neconceput fǎrǎ preocuparea pentru performanţă, reuşită şi succes. Aceste elemente au devenit motivaţia oricărei...

 • Crizele Financiare Contemporane

  CAPITOLUL 1 Introducere Criza financiară şi economică actuală pare să fie fără precedent în ultima jumătate de secol. Recesiunea economică se extinde în SUA, Europa şi Japonia şi se conturează a fi mult mai dureroasă decât căderea economică din 1981-1982. O masivă scădere a încrederii atât la nivelul sectorului de afaceri, cât şi la nivelul consumatorilor, ambele răspunzând prin restrângerea cheltuielilor, este în plină derulare. Criza s-a declansat pe fondul unei situaţii marcate de o...

 • Analiza Diagnostic la SC Agro International SRL

  CAPITOLUL I OBIECTIVELE ŞI ROLUL ANALIZEI DIAGNOSTIC Analiza diagnostic are ca scop final identificarea simptomelor, disfuncţionalităţilor, punctelor tari, a punctelor slabe, a terapiei necesare pentru redresarea situaţiei. Raţiunea efectuării unui diagnostic al performanţelor întreprinderii poate avea la bază nu numai împrejurarea în care aceasta are dificultăţi, respectiv disfuncţionalităţi, ci şi situaţia în care starea ei este normală/ stabilă, dar se intenţionează creşterea...

 • Analiza Factoriala a Cifrei de Afaceri

  INTRODUCERE Fiecare întreprindere, în conditiile tranzitiei tarii noastre la economia de piata, indiferent de forma de proprietate, obiect de activitate sau dimensiune, trebuie sa se adapteze în permanenta la cerintele pietei si ale mediului în care îsi desfasoara activitatea, sa-si îmbunatateasca performantele economico-financiare si capacitatea de concurenta în raport cu alti agenti economici. Pentru realizarea acestor obiective este foarte utilă analiza diagnostic a activitatii...

 • Analiza Performantelor Financiare ale Societatii Comerciale SC Andral Expos SRL

  1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE a. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea: S.C ANDRAL EXPO S.R.L Sediul social: calea Aradului nr 25, Timisoara Telefon: 0256/248562 NR inreg ORC : J35/1435/2006 Cod fiscal: RO9823952 Forma juridica: persoana juridica romana, societate cu raspundere limitata 1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE Activitatea preponderenta este reprezentata de fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice (cod CAEN 2811). 1.3. DOMENIUL DE...

 • Sisteme de Plati in Romania si Impactul Lor in Contextul Integrarii Europene

  Capitolul 1. Consideraţii privind mecanismul plăţilor în România 1.1. Caracteristici ale mecanismului plăţilor în România în perioada de după 1990 În anii 1990, plăţile din economie au fost reorganizate pe principiile economiei de piaţă Principalele mutaţii sunt generate de organizarea sistemului de plăţi. În primii ani ai tranziţiei la economia de piaţă şi-au făcut apariţia băncile comerciale cu capital de stat şi privat, inclusiv reprezentanţe ale unor bănci străine. S-a format o piaţă...

 • Asigurarea Calitatii in Auditul Financiar

  INTRODUCERE Ultimii ani au fost puternic marcaţi de criza financiară care s-a propagat cu viteza unui agent patologic dinspre SUA spre pieţele europene. Băncile, în special prin managementul defectuos care încuraja asumarea imprudentă a riscurilor pentru a obţine profituri uriaşe, şi în consecinţă bonusuri grase, au fost declarate în urma cercetărilor şi analizelor întreprinse principalul vinovat pentru situaţia creată. Lipsa de reglementări pe piaţa instrumentelor derivate a constituit de...

 • Platile Electronice

  1. CĂRŢILE DE PLATĂ 1.1. Scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei cărţilor de plată Instrumentele de plată, denumite generic carduri se prezintă, sub aspect material ca dreptunghiuri de plastic, cunoscând o mare diversitate de la simpla insignă fără valoare juridică ("carte badge") până la cardul cu funcţiuni complexe: instrument de plată, credit de garanţie, de retragere de fonduri. Debutul utilizării cardurilor este marcat de introducerea în anul 1920 în Statele Unite a...

 • Analiza Economico-Financiara a Unei Intreprinderi. Caz de Studiu - Sursal SA

  Capitolul 1 Prezentarea întreprinderii : SURSAL S.A 1.1. Scurt istoric Compania Sursal SA a fost inființată în anul 1908 și este cotată la Bursa de Valori București din anul 1997.În 1990 devine societate pe acţiuni iar din anul 1996 este o societate comercială cu capital privat. Sediul social SURSAL S.A – localitatea Ștefan cel Mare, județul Constanța, Str. Principală, Nr.1.Societatea nu are înregistrate sedii secundare. Obiectivul principal de activitate al societății îl constituie:...

Pagina 2 din 3