Toate disertatiile din domeniul Finante

 • Fondul Social European

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză a domeniului amplu al Instrumentelor Structurale, punând un accent deosebit asupra Fondului Social European şi a cadrului general şi legal de implementare a acestuia în România, şi, prin exemplificare, să aducă în prim plan cele două programe operaţionale care vor finanţa proiecte din FSE, ca şi documente programatice elaborate de către o Autoritatăţile de Management care le gestionează. Motivul alegerii...

 • Investitii de Dezvoltare - Modernizare in Domeniul Energetic din Romania

  INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice primare, care cauzează crize energetice în diverse state indiferent de gradul de dezvoltare economică. De-a lungul dezvoltării omenirii societatea se confrunta cu un şir de probleme globale, printre care: - Asigurarea cu hrană şi apă; - Asigurarea cu energie; - Menţinerea unui mediu înconjurător favorabil. Ultimele două probleme asigură...

 • Sistemul de Taxe si Impozite la Nivelul Bugetelor Locale

  INTRODUCERE Finanţele locale includ finanţele publice locale, finanţele regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale constituite cu aportul autorităţilor administraţiei publice locale şi alte resurse financiare locale. Finanţele publice locale reprezintă o parte componentă a finanţelor publice alături de finanţele publice ale administraţiei centrale de stat, care exprimă relaţiile economice prin care se mobilizează şi utilizează resurse băneşti la nivelul unităţilor administrativ...

 • Finantarea Afacerilor Internationale din Surse Europene

  INTRODUCERE Finanţarea afacerilor internaţionale din surse europene poate îmbrăca forma finanţarii tranziţiei la economia de piaţă, finanţarii aderării la Uniunea Europeană ori chiar a finanţării dezvoltării afacerilor internaţionale în vederea stimulării progresului economic mondial şi a dezvoltării proceselor de inovare şi cercetare. Lucrarea aceasta se axează mai ales pe partea de finanţare a aderării la Uniunea Europeană în vederea creşterii posibilităţii de adoptare a aquis-ului...

 • Analiza Diagnostic a Rentabilitatii la SC Morarit Panificatie Roman SA

  Introducere În condiţiile actuale ale instabilitǎţii mediului de afaceri și a sensibilitǎţii pieţelor, fenomen care se manifestǎ printr-o profundǎ crizǎ economico-financiarǎ, multe entitǎţi economice se gǎsesc în stǎri dificile, confruntându-se cu probleme diverse precum slǎbirea activitǎţii economice, cu o diminuare drasticǎ a cererii pentru produsele și serviciile sale, cu creșteri ale costului creditelor, cu o volatilitate accentuatǎ a cursului de schimb și cu blocaje financiare în lant....

 • Particularitati ale Gestiunii Financiare La o Firma Profilata pe Importuri

  CAPITOLUL I Conţinutul gestiunii financiare a firmei 1.1 Definirea şi componentele gestiunii financiare Gestiunea financiară poate fi definită ca totalitate a operaţiunilor şi metodelor care privesc fundamentarea deciziilor privind constituirea şi utilizarea capitalurilor, în condiţii de eficienţă precum şi obţinerea, repartizarea, folosirea rezultatelor financiare, toate aplicate într-un cadru organizatoric dat, asigurând astfel înfăptuirea obiectivelor firmei. Gestiunea financiară...

 • Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau

  Capitolul 1 Trezoreria Finantelor Publice Aparatul financiar-fiscal este definit ca un ansamblu de instituţii,organe şi organisme investite cu sarcina de a asigura înfăptuirea în practică a politicii financiare şi fiscale a statului. La soluţionarea problemelor financiare şi fiscale participă o multitudine de instituţii şi organe care fac parte din sistemul autorităţii legislative sau din cel al autorităţii executive,investite prin lege cu atribuţii în acest domeniu. Organismele chemate...

 • Analiza si Evaluarea Riscurilor la SC Aura Mar Confex SRL

  CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. Aura Mar Confex S.R.L. 1.1 Istoric şi diagnoză juridică Analiza diagnostică a S.C. Aura Mar Confex S.R.L. isi propune sa evidentieze punctele tari si punctele slabe ale acesteia precum si oportunitatile si riscurile mediului economic in care intreprinderea isi desfasoara activitatea. Prin maximizarea punctelor tari, S.C.Aura Mar Confex S.R.L. va reusi sa fructifice oportunitatile macromediului, iar prin minimizarea punctelor slabe va reusi sa ocoleasca...

 • Managementul Activitatii de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank

  INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente. Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea acestora spre unităţile care resimt nevoi temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere bancară. În acest sens, creditul...

 • Organizarea si Exercitarea Controlului Financiar - Propriu

  REZUMAT Lucrarea de faţă se intitulează “Organizarea şi exercitarea controlului financiar propriu în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş - Severin” şi tratează organizarea şi funcţionarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş – Severin, modul de organizare şi funcţionare a controlului financiar propriu, a controlului financiar de gestiune, organizarea activităţii de informatică şi interferenţa acesteia cu activitatea economică. Lucrarea este...

 • Piata de Capital - Bursa de Valori

  1. PIAŢA DE CAPITAL 1.1 Noţiune Piaţa financiară reprezintă locul de întâlnire al cererii şi ofertei de capitaluri pe termen mediu şi lung1. Piaţa de capital este piaţa titlurilor financiare cu o durată mai mare de 1 an, în care se includ instrumente ce exprimă drepturi şi obligaţii cu o durată mai mare de 1 an. Piaţa de capital are ca obiect tranzacţionarea activelor financiare: acţiuni, obligaţiuni, bilete la ordin, ipoteci şi alte drepturi deţinute asupra unor active reale2. Activele...

 • Taxe si Impozite cuvenite Bugetului Primariei Sinesti

  Capitolul I Consideraţii generale privind impozitele şi taxele locale 1.1. Apariţia şi dezvoltarea sistemului de impozite şi taxe locale De la începutul existenţei lor, finanţele publice locale au fost concepute în anumite relaţii cu finanţele generale ale statului, legate de acestea, dependente de ele într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcţie de forma de organizare administrativa adoptată. Comuna primitivă, după cum se cunoaşte, nu a cunoscut statul. În această orânduire,...

 • Sistemul Finantelor Publice in Romania in Perspectiva Integrarii in Uniunea Europeana

  INTRODUCERE Această lucrare este structurată pe cinci capitole şi prezintă sistemul finanţelor publice în România în perspectiva integrării în UNIUNEA EUROPEANĂ. În primul capitol al lucrării este prezentat un scurt istoric al finantelor publice, respectiv necesitatea obiectivă a apariţiei finanţelor publice în strânsă legătură cu evoluţia vieţii sociale, apariţia proprietăţilor private şi scindarea în clase sociale, dezvoltarea forţelor de producţie şi a relaţiilor marfă-bani, apariţia...

 • Finantarea unui Program de Dezvoltare prin Intermediul unei Linii de Credit

  1. PREZENTAREA FIRMEI PENTRU CARE SE REALIZEAZA DIAGNOSTICUL SI EVALUAREA 1.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC AL S.C. OVER STIL S.A. Societatea comercialã OVER STIL S.A. a fost fondatã în anul 1897 ca atelierele Cãilor Ferate Române, cu profil de reparaţii material rulant (locomotive cu aburi şi vagoane de cãlãtori). In anul 1961 sectorul de reparaţii locomotive s-a reprofilat pe fabricaţia de utilaje tehnologice pentru inductria chimicã şi prelucrarea ţiţeiului. In anul 1968 cele douã sectoare...

Pagina 3 din 3