Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 14807
Mărime: 283.05KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I: PREZENTAREA SOCIETĂŢII ŞI A DOMENIULUI DE ACTIVITATE 2

1.1. INDUSTRIA DE NAVE IN ROMÂNIA 2

1.2.1. Date generale 3

1.2.2. Obiectul activităţii 3

1.2.3. Capitalul social şi structura acţionariatului 4

1.2.4. Structura organizatorică a societăţii 5

1.2.5. Piaţa societăţii 5

CAPITOLUL II: ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIAR-PATRIMONIALE ŞI A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII 8

2.1. BILANŢUL CONTABIL – SURSĂ INFORMAŢIONALĂ DE BAZĂ A ANALIZEI FINANCIARE 8

2.2. ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE A ÎNTREPRINDERII 15

2.2.1. Analiza structurii activului 15

2.2.2. Analiza structurii pasivului 18

2.3. ANALIZA CORELAŢIEI DINTRE FONDUL DE RULMENT, NECESARUL DE FOND DE RULMENT SI TREZORERIA NETĂ 21

2.4. ANALIZA LICHIDITĂŢII ŞI SOLVABILITĂŢII FIRMEI 26

2.5. ANALIZA GRADULUI DE ÎNDATORARE A ÎNTREPRINDERII 30

2.6. ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII 35

2.6.1. Contul de profit şi pierdere 36

2.6.2. Soldurile intermediare de gestiune 38

2.6.3. Capacitatea de autofinanţare şi autofinanţarea 48

2.7. ANALIZA RENTABILITĂŢII 52

2.8. CONCLUZII 62

CAPITOLUL III: CONCLUZII FINALE ŞI PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII FIRMEI 63

BIBLIOGRAFIE 69

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIETĂŢII ŞI A DOMENIULUI DE ACTIVITATE

Şantierul STX Europe din Brăila este situat la 170 km în amonte pe fluviul Dunărea. Portofoliul constă din producţia de corpuri, livrare de nave complete comerciale dar şi reparaţii şi conversii de nave.

Şantierul are un cheu în lungime de 1300m, facilităţi de montaj şi reparaţii pentru 12 nave, fiind echipat cu macarale de 50 tone.

Platforma de montaj si lansare are capacitatea de nave până la 135 x 23 metri, o greutate maximă pentru lansare de 2500 tone şi de ridicare de 2200 tone.

1.1. Industria de Nave în România

Accesul la Marea Neagră şi cei peste 1000 km pe care Dunărea îi parcurge pe teritoriul ţării au făcut ca sectorul construcţii navale în România să aibă o tradiţie de peste 160 ani.

Principalele societăţi comerciale din cadrul sectorului sunt :

- 12 şantiere navale la Marea Neagră şi pe Dunăre din care 3 şantiere navale numai pentru reparaţii;

- 4 fabrici echipamente navale (2 fabrici echipamente de punte, pompe, caldarine, o fabrică de elice navale, o fabrică de motoare navale.);

- Un institut de specialitate care abordează activităţi de proiectare teme de cercetare fundamentală şi aplicată.

Sectorul este privatizat în proporţie de peste 90% din capitalul social înregistrat, singurul şantier naval neprivatizat fiind S.C. Severnav Drobeta Turnu Severin.

Dotările şi tehnologiile permit un grad ridicat de adaptabilitate la cerere, permiţând construcţia şi reparaţia oricărui tip de navă în anumite game de dimensiuni, funcţie de calele şi docurile din dotare, până la 200.000 tdw, pe baza de proiecte româneşti sau străine, conform normelor de clasificare internaţionale.

Asociaţia Naţională a Constructorilor de Nave din România este membru activ în CESA (Organism rezultat în urma comasării AWES cu CESA din 1 iulie 2004) - Community of European Shipyards’ Association – Asociatia Comunitară a Şantierelor Navale.

1.2. Prezentarea societăţii S.C. STX RO OFFSHORE BRĂILA S.A.

1.2.1. Date generale

S.C. STX RO OFFSHORE BRĂILA este o societate comercială pe acţiuni, persoană juridică română, înfiinţată în anul 1991.

Sediul societăţii este în municipiul Brăila, str.Celulozei, nr. 1A

Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul

Tel.: +40 239607030

Fax: +40 239607033

Web site: www.stxeurope.com

E-mail: braila@stxeurope.com

Capitalul social subscris şi vărsat de 165.862.178 lei este integral privat.

1.2.2. Obiectul activităţii

Obiectul de activitate al societăţii constă în:

- construcţii navale (activitate principală);

- reparaţii navale;

- construcţii metalice şi părţi componente;

- recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile (demolare de nave maritime şi fluviale);

- recuperarea deseurilor şi resturilor nemetalice reciclabile (demolare de nave maritime şi fluviale);

- import - export;

- comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;

- cantina;

- alte activităţi anexe transporturilor pe apă;

- construcţii hidrotehnice;

- manipulări;

- depozitări;

- asanarea si îndepărtarea gunoaielor, salubritate şi activităţi similare;

- transporturi terestre de călători, ocazionale;

Preview document

Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 1
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 2
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 3
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 4
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 5
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 6
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 7
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 8
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 9
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 10
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 11
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 12
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 13
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 14
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 15
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 16
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 17
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 18
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 19
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 20
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 21
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 22
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 23
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 24
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 25
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 26
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 27
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 28
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 29
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 30
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 31
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 32
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 33
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 34
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 35
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 36
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 37
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 38
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 39
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 40
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 41
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 42
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 43
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 44
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 45
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 46
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 47
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 48
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 49
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 50
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 51
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 52
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 53
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 54
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 55
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 56
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 57
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 58
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 59
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 60
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 61
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 62
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 63
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 64
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 65
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 66
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 67
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 68
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 69
Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico-Financiara la SC Stx Ro Offshore Braila SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Economica-Financiara a Rezultatelor Firmei

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII S.C.SANTIERUL NAVAL DAMEN.S.A GALATI Grupul de Şantiere Damen a luat fiinţa dintr-o singura...

Analiza situației financiare a firmei

INTRODUCERE Lucarea de disertație are ca temă ”Analiza echilibrului financiar”, iar studiul de caz este realizat pentru societatea SC GABIANCA...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?