Analiza poziției financiare a afacerii

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 24535
Mărime: 826.41KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Extras din document

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale

1.1.Informații generale

Denumirea firmei : S.C. ALMACONS S.R.L.

Codul fiscal: 15691478

Adresa sediului central: B-dul AUREL VLAICU nr. 52, jud.Constanța

Telefon: 0241-610819

Fax: 0241-610818

E-mail: office@almacons.com

Certificat de înmatriculare/ înregistrare la Registrul Comerţului: J13/2524/2003

Forma juridicǎ: Societate cu răspundere limitată

Forma de proprietate: Capital integral privat

Durata de funcţionare: Nelimitatǎ

Domeniul de activitate: Arhitectură/ Construcții/ Amenajări

Obiectul de activitate : 4523 Construţii de autostrăzi, drumuri, aerodromuri şi construcţii destinate sportului.

1.2.Scurt istoric

S.C. ALMACONS SR.L. este o firmă de construcții cu capital integral privat, care s-a înființat în anul 2003.

Obiectul de activitate constă în construcția, întreținerea și reparația autostrăzilor, drumurilor și activități conexe acestora.

Societatea și-a dezvoltat în permanență activitatea, ceea ce s-a reflectat într-o evoluție ascendentă a cifrei de afaceri, care în decurs de patru ani a crescut de 5 ori .

Societatea are următoarele puncte de lucru:

-Bacău

-Brașov

-Craiova

-Mamaia

Societatea are un sistem implementat din punct de vedere a standardelor aplicate și anume:

- standardul ISO 9001:2000 tratează problema managementului calității din punct de vedere extern, adică privește organizația titulară a unui sistem de management al calității din punct de vedere al clientului. În acest context, putem spune că ISO 9001:2000 conține un set de cerințe minime care, fiind îndeplinite de către o organizație, conferă un anumit nivel de încredere pentru orice client al acelei organizații. Terminologia folosita în cadrul acestui standard este de tipul ‘’TREBUIE’’. Acest lucru înseamnă că, o dată ce standardul este asumat de către o organizație, cerințele lui devin obligatorii pentru organizația respectivă.

- standardul ISO 14001:2005 prezintă cerințele pentru o companie care să definească obiectivele referitoare la mediul înconjurător și țintele de atins și în același timp sistemul de management necesar pentru atingerea acestor scopuri. Mai mult, standardul are în vedere ca acele companii să adere la procesele sistemului, proceduri și activități.

Principalele elemente ale standardului sunt:

 politica de mediu;

 planificarea;

 implementarea și operarea acțiunilor;

 verificare și acțiuni corective;

 revizuirea managementului.

Standardul ISO 14001 prezintă cerințe pentru organizații de a identifica toate impacturile asupra mediului și aspectele asociate, și apoi să implementeze acțiuni pentru a îmbunătăți procesele, cu prioritate în zonele semnificative. ISO 14001 prescrie cea mai bună practică pentru un management proactiv al impactului asupra mediului organizației respective.

- standardul OHSAS 18001:2008 se referă la Sănătatea și Securitatea ocupațională

(OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment) prezintă cerințele unui sistem de management care permite unei organizații să-și controleze riscurile legate de sănătatea și securitatea ocupațională și să-și îmbunătățească performanța managerială. Acest standard este aplicabil în orice organizatie care dorește să:

- conceapă un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale pentru a elimina sau minimiza riscul pentru angajați sau alte părți interesate care ar putea fi expuse la riscuri legate de sănătatea și securitatea ocupațională asociate activităților desfășurate;

- implementeze, mențină și îmbunătățească permanent un sistem de management al sănătății și securității muncii;

- să se asigure de conformitatea acestuia cu politica sa în domeniul sănătații și securității;

-demonstreze această conformitate și altora;

- caute certificarea/consemnarea sistemului său de management al sănătății și securității ocupaționale de un organism extern;

- realizeze o autodeterminare și o declarație de conformitate cu specificațiile OHSAS.

Un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale certificat demonstrează angajamentul și capacitatea pentru controlul pericolelor, pentru sănătatea și securitatea angajaților și a vizitatorilor la punctele de lucru.

Managementul firmei este asigurat de personal specializat, tânăr şi dornic de implementarea principiilor de piaţă comunitar-europene la toate nivelurile de activitate a tuturor celor peste 500 de angajaţi.

1.3.Obiective strategice

Întreaga activitate a societății este subordonată scopului major al asigurării unor câștiguri corecte și echitabile ale acționarilor săi, prin desfășurarea unei activități profitabile și prin dezvoltarea unei organizări eficiente orientată spre reducerea continuă a costurilor.

S.C. ALMACONS S.R.L. întelege să fructifice toate oportunitățile ce se ivesc pentru satisfacerea, în cît mai mare măsură, a clienților ei, pentru îmbunătățirea situației economice și a climatului de afaceri în industria de profil și pe piețele pe care le servește. În acest sens, societatea va întreprinde acțiuni adecvate pentru a se achita la un nivel superior de responsabilitățile sale socio-economice, astfel încât să servească cât mai bine interesele clienților, salariaților și acționarilor. O direcție primordială de acțiune va fi aceea de perfecționare continuă a tehnologiilor de fabricație si de vânzare a produselor.

Pentru a avea mai mult succes față de competitori va trebui ca firma să calculeze riscul de a căuta răspunsuri inovatoare la problemele complexe cu care se confruntă, aducând soluții mai bune pentru ridicarea nivelului de trai pe piețele care concurează.

Managementul firmei își face o datorie primordială din menținerea și motivarea adecvată a salariaților atașați obiectivelor acesteia, talentați, creativi prin acordarea de salarii și stimulente atractive și prin consolidarea unui climat de muncă foarte bun. Totodată, managementul firmei stabilește și menține standarde morale ridicate și militează pentru asigurarea transparenței depline în activitatea pe care o desfașoară și în comunicarea cu toți deținătorii de interese în această activitate.

Firma este preocupată de imaginea publică, pe care încearcă să o îmbunătățească continuu atât direct prin produsele și serviciile oferite, cât și indirect prin publicitate și participare la târguri și expoziții.

Considerăm ca principalele avantaje competitive ale firmei sunt calitatea serviciilor, calificarea personalului și prețurile oferite. Urmarea cu consecvență a strategiei stabilite pentru realizarea obiectivelor corespunzătoare acestei misiuni constituie axa centrală a activității firmei, pentru care managementul firmei va acționa eficace, potrivit intereselor majore ale proprietarilor.

Având în vedere faptul că obiectivele strategice trebuiesc corelate cu modalitățile de realizare a lor, s-au stabilit următoarele obiective strategice:

• să crească cifra de afaceri prin utilizarea mai eficientă a capacităților de

producție, în condițiile în care costurile de producție cresc rapid datorită inflației și de asemenea să se încerce diminuarea stocurilor;

• să crească nivelul calitativ al producției prin introducerea de utilaje mai

performante atât în cadrul secției de exploatare cât și în platforma de depozitare a tehnologiilor care să ușureze munca angajaților;

• să crească eficiența utilizării utilajelor și a mașinilor din dotare prin

introducerea unui program informatic care sa gestioneze intrările și ieșirile mașinilor din parcul de utilaje, ‘consumul zilnic și lunar de combustibili, uzura fizică a utilajelor în funcție de gradul de utilizare, perioada la care vor trebui să intre la reparații;

• să fie imbunătățită imaginea firmei prin desfășurarea unei puternice activități

promoționale, dar și prin oferirea unor produse și servicii superioare calitativ;

• să se adapteze producția la cerințele pieței, deoarece se observă o mare

cantitate în stoc, prin efectuarea de studii de marketing pentru prospectarea pieței și dacă este nevoie introducerea în fabricație a unor noi produse cerute la acel moment pe piață;

• să crească nivelul de organizare în cadrul secției de exploatare prin

introducerea unor noi posturi care să eficientizeze rezultatele acestei activități;

• să crească nivelul de pregătire al personalului angajat prin efectuarea de

cursuri de pregătire organizate de întreprindere, pentru a face cunoscute angajaților noile cerințe ale domeniului.

Bibliografie

1. Buglea,A, Analiza financiara.Concepte si studiu de caz,Editura Mirton Timisoara 2005

2. Buglea,A, Analiza situatiei financiare a intreprinderii, Editura Mirton Timisoara 2004

3. Buglea,A., Roth AM, Minda A., Stoita F., Analiza financiara, aplicatii practice, Editura Mirton Timisoara 2006

4. www.sird.ro

Preview document

Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 1
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 2
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 3
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 4
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 5
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 6
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 7
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 8
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 9
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 10
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 11
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 12
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 13
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 14
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 15
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 16
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 17
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 18
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 19
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 20
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 21
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 22
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 23
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 24
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 25
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 26
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 27
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 28
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 29
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 30
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 31
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 32
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 33
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 34
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 35
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 36
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 37
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 38
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 39
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 40
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 41
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 42
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 43
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 44
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 45
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 46
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 47
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 48
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 49
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 50
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 51
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 52
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 53
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 54
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 55
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 56
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 57
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 58
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 59
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 60
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 61
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 62
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 63
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 64
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 65
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 66
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 67
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 68
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 69
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 70
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 71
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 72
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 73
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 74
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 75
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 76
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 77
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 78
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 79
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 80
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 81
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 82
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 83
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 84
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 85
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 86
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 87
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 88
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 89
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 90
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 91
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 92
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 93
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 94
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 95
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 96
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 97
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 98
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 99
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 100
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 101
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 102
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 103
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 104
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 105
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 106
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 107
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 108
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 109
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 110
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 111
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 112
Analiza poziției financiare a afacerii - Pagina 113

Conținut arhivă zip

  • Analiza pozitiei financiare a afacerii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza performanțelor economico-financiare la OMV Petrom SA

Cap. 1 Raportul OMV PETROM S.A. Rezultatele se înscriu în estimãrile companiei, în pofida impactului mixt al mediului macroeconomic volatil, al...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Diagnostic Economico-Financiar

Capitolul 1. Prezentarea societătii si a mediului său extern Obiectul lucrării de fată este Întreprinderea de Medicamente si Corolanti...

Mangementul Organizatiei pe Exemplul Banca Transilvania

Rezumat Pentru a prezenta o analiza reala a companiei aleasa ca model am cosiderat relevante raspunsurile la urmatoarele întrebari: 1....

Studiu de Fezabilitate pe Afacere în Domeniul Agriculturii

1.Motivatie : Firma AGRICOLA SA este una din societatile care au supravietuit crizei si care isi doreste sa investeasca si intr-un alt domeniu...

Sistemul de Managament

CAPITOLUL I_Fundamentele teoretico-metodologice ale strategiilor 1.1 Conceptul de strategie. Strategiile reprezinta programul general de actiune...

Simulare Economica

Introducere Procesul de cumpărare a unui produs farmaceutic este mai mult decât un simplu act de cumpărare pentru că implică un proces cu mai...

Statiunea de Cercetare si Productie Legumicola Buzau

CAPITOLUL I PREZENT SI PERSPECTIVA LA S.C.P.L. BUZAU 1.1. Scurt istoric privind S.C.P.L. BUZAU Date generale Statiunea de Cercetare si...

Plan de afacere pentru obținerea de brichete

1. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC 1. Numele firmei: S.C. ECOFIRE S.R.L.- am ales acest nume deoarece inglobeaza cei doi factori...

Ai nevoie de altceva?