Analiza pozitiei financiare a afacerii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Analiza pozitiei financiare a afacerii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 113 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Finante

Extras din document

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale

1.1.Informații generale

Denumirea firmei : S.C. ALMACONS S.R.L.

Codul fiscal: 15691478

Adresa sediului central: B-dul AUREL VLAICU nr. 52, jud.Constanța

Telefon: 0241-610819

Fax: 0241-610818

E-mail: office@almacons.com

Certificat de înmatriculare/ înregistrare la Registrul Comerţului: J13/2524/2003

Forma juridicǎ: Societate cu răspundere limitată

Forma de proprietate: Capital integral privat

Durata de funcţionare: Nelimitatǎ

Domeniul de activitate: Arhitectură/ Construcții/ Amenajări

Obiectul de activitate : 4523 Construţii de autostrăzi, drumuri, aerodromuri şi construcţii destinate sportului.

1.2.Scurt istoric

S.C. ALMACONS SR.L. este o firmă de construcții cu capital integral privat, care s-a înființat în anul 2003.

Obiectul de activitate constă în construcția, întreținerea și reparația autostrăzilor, drumurilor și activități conexe acestora.

Societatea și-a dezvoltat în permanență activitatea, ceea ce s-a reflectat într-o evoluție ascendentă a cifrei de afaceri, care în decurs de patru ani a crescut de 5 ori .

Societatea are următoarele puncte de lucru:

-Bacău

-Brașov

-Craiova

-Mamaia

Societatea are un sistem implementat din punct de vedere a standardelor aplicate și anume:

- standardul ISO 9001:2000 tratează problema managementului calității din punct de vedere extern, adică privește organizația titulară a unui sistem de management al calității din punct de vedere al clientului. În acest context, putem spune că ISO 9001:2000 conține un set de cerințe minime care, fiind îndeplinite de către o organizație, conferă un anumit nivel de încredere pentru orice client al acelei organizații. Terminologia folosita în cadrul acestui standard este de tipul ‘’TREBUIE’’. Acest lucru înseamnă că, o dată ce standardul este asumat de către o organizație, cerințele lui devin obligatorii pentru organizația respectivă.

- standardul ISO 14001:2005 prezintă cerințele pentru o companie care să definească obiectivele referitoare la mediul înconjurător și țintele de atins și în același timp sistemul de management necesar pentru atingerea acestor scopuri. Mai mult, standardul are în vedere ca acele companii să adere la procesele sistemului, proceduri și activități.

Principalele elemente ale standardului sunt:

 politica de mediu;

 planificarea;

 implementarea și operarea acțiunilor;

 verificare și acțiuni corective;

 revizuirea managementului.

Standardul ISO 14001 prezintă cerințe pentru organizații de a identifica toate impacturile asupra mediului și aspectele asociate, și apoi să implementeze acțiuni pentru a îmbunătăți procesele, cu prioritate în zonele semnificative. ISO 14001 prescrie cea mai bună practică pentru un management proactiv al impactului asupra mediului organizației respective.

- standardul OHSAS 18001:2008 se referă la Sănătatea și Securitatea ocupațională

(OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment) prezintă cerințele unui sistem de management care permite unei organizații să-și controleze riscurile legate de sănătatea și securitatea ocupațională și să-și îmbunătățească performanța managerială. Acest standard este aplicabil în orice organizatie care dorește să:

- conceapă un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale pentru a elimina sau minimiza riscul pentru angajați sau alte părți interesate care ar putea fi expuse la riscuri legate de sănătatea și securitatea ocupațională asociate activităților desfășurate;

- implementeze, mențină și îmbunătățească permanent un sistem de management al sănătății și securității muncii;

- să se asigure de conformitatea acestuia cu politica sa în domeniul sănătații și securității;

-demonstreze această conformitate și altora;

- caute certificarea/consemnarea sistemului său de management al sănătății și securității ocupaționale de un organism extern;

- realizeze o autodeterminare și o declarație de conformitate cu specificațiile OHSAS.

Un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale certificat demonstrează angajamentul și capacitatea pentru controlul pericolelor, pentru sănătatea și securitatea angajaților și a vizitatorilor la punctele de lucru.

Managementul firmei este asigurat de personal specializat, tânăr şi dornic de implementarea principiilor de piaţă comunitar-europene la toate nivelurile de activitate a tuturor celor peste 500 de angajaţi.

1.3.Obiective strategice

Întreaga activitate a societății este subordonată scopului major al asigurării unor câștiguri corecte și echitabile ale acționarilor săi, prin desfășurarea unei activități profitabile și prin dezvoltarea unei organizări eficiente orientată spre reducerea continuă a costurilor.

S.C. ALMACONS S.R.L. întelege să fructifice toate oportunitățile ce se ivesc pentru satisfacerea, în cît mai mare măsură, a clienților ei, pentru îmbunătățirea situației economice și a climatului de afaceri în industria de profil și pe piețele pe care le servește. În acest sens, societatea va întreprinde acțiuni adecvate pentru a se achita la un nivel superior de responsabilitățile sale socio-economice, astfel încât să servească cât mai bine interesele clienților, salariaților și acționarilor. O direcție primordială de acțiune va fi aceea de perfecționare continuă a tehnologiilor de fabricație si de vânzare a produselor.

Pentru a avea mai mult succes față de competitori va trebui ca firma să calculeze riscul de a căuta răspunsuri inovatoare la problemele complexe cu care se confruntă, aducând soluții mai bune pentru ridicarea nivelului de trai pe piețele care concurează.

Managementul firmei își face o datorie primordială din menținerea și motivarea adecvată a salariaților atașați obiectivelor acesteia, talentați, creativi prin acordarea de salarii și stimulente atractive și prin consolidarea unui climat de muncă foarte bun. Totodată, managementul firmei stabilește și menține standarde morale ridicate și militează pentru asigurarea transparenței depline în activitatea pe care o desfașoară și în comunicarea cu toți deținătorii de interese în această activitate.

Firma este preocupată de imaginea publică, pe care încearcă să o îmbunătățească continuu atât direct prin produsele și serviciile oferite, cât și indirect prin publicitate și participare la târguri și expoziții.

Considerăm ca principalele avantaje competitive ale firmei sunt calitatea serviciilor, calificarea personalului și prețurile oferite. Urmarea cu consecvență a strategiei stabilite pentru realizarea obiectivelor corespunzătoare acestei misiuni constituie axa centrală a activității firmei, pentru care managementul firmei va acționa eficace, potrivit intereselor majore ale proprietarilor.

Având în vedere faptul că obiectivele strategice trebuiesc corelate cu modalitățile de realizare a lor, s-au stabilit următoarele obiective strategice:

• să crească cifra de afaceri prin utilizarea mai eficientă a capacităților de

producție, în condițiile în care costurile de producție cresc rapid datorită inflației și de asemenea să se încerce diminuarea stocurilor;

• să crească nivelul calitativ al producției prin introducerea de utilaje mai

performante atât în cadrul secției de exploatare cât și în platforma de depozitare a tehnologiilor care să ușureze munca angajaților;

• să crească eficiența utilizării utilajelor și a mașinilor din dotare prin

introducerea unui program informatic care sa gestioneze intrările și ieșirile mașinilor din parcul de utilaje, ‘consumul zilnic și lunar de combustibili, uzura fizică a utilajelor în funcție de gradul de utilizare, perioada la care vor trebui să intre la reparații;

• să fie imbunătățită imaginea firmei prin desfășurarea unei puternice activități

promoționale, dar și prin oferirea unor produse și servicii superioare calitativ;

• să se adapteze producția la cerințele pieței, deoarece se observă o mare

cantitate în stoc, prin efectuarea de studii de marketing pentru prospectarea pieței și dacă este nevoie introducerea în fabricație a unor noi produse cerute la acel moment pe piață;

• să crească nivelul de organizare în cadrul secției de exploatare prin

introducerea unor noi posturi care să eficientizeze rezultatele acestei activități;

• să crească nivelul de pregătire al personalului angajat prin efectuarea de

cursuri de pregătire organizate de întreprindere, pentru a face cunoscute angajaților noile cerințe ale domeniului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza pozitiei financiare a afacerii.doc

Bibliografie

1. Buglea,A, Analiza financiara.Concepte si studiu de caz,Editura Mirton Timisoara 2005
2. Buglea,A, Analiza situatiei financiare a intreprinderii, Editura Mirton Timisoara 2004
3. Buglea,A., Roth AM, Minda A., Stoita F., Analiza financiara, aplicatii practice, Editura Mirton Timisoara 2006
4. www.sird.ro