Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 24322
Mărime: 90.89KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

1. ORGANIZAREA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA 2

1.1. CONŢINUT ŞI INTEPRETĂRI PRIVIND SISTEMUL BUGETAR ŞI COMPONENTELE SALE 2

1.2. PRINCIPII ŞI REGULI ÎN PRACTICA BUGETARĂ 8

1.3. LOCUL ŞI ROLUL BUGETELOR LOCALE ÎN DEZVOLTAREA UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE 13

2. CADRUL JURIDIC ŞI INSTITUŢIONAL PRIVIND PROCESUL BUGETAR ÎN ROMÂNIA 21

2.1. ACTE NORMATIVE DEFINITORII PRIVIND PROCESUL BUGETAR 21

2.2. IMPLICĂRI INSTITUŢIONALE ÎN PROCESUL BUGETAR DIN ROMÂNIA 25

2.3. REPREZENTĂRI METODOLOGICE ŞI PROCEDURALE ÎN ELABORAREA PROIECTELOR BUGETELOR PUBLICE 32

3. CALCULE ŞI FUNDAMENTĂRI PRIVIND INDICATORII DIN BUGETELE LOCALE 37

3.1. METODE DE DIMENSIONARE A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETARE 37

3.2. CALCULE ŞI FUNDAMENTĂRI PRIVIND VENITURILE BUGETARE 40

3.3. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PUBLICE DIN BUGETELE LOCALE 46

4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 54

BIBLIOGRAFIE 61

Extras din document

1. ORGANIZAREA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA

1.1. Conţinut şi intepretări privind sistemul bugetar şi componentele sale

Finanţele publice reprezintă rezultatul unui proces istoric îndelungat, determinat de evoluţia vieţii sociale, dezvoltarea forţelor de producţie şi a relaţiilor economice, iar bugetul reprezintă o categorie fundamentală a finanţelor, abordat de literatura de specialitate atât din punct de vedere juridic cât şi din punct de vedere economic.

Din punct de vedere juridic bugetul reprezintă un act prin care sunt prevăzute şi autorizate veniturile şi cheltuielile anuale ale statului. Definiţia relevă necesitatea aprobării parlamentare a indicatorilor bugetari, această abordare subliniind totodată faptul că bugetul este un act de previziune a resurselor publice şi a modului de utilizare a acestora.

Cea de-a doua abordare, economică , a conceptului de buget subliniază corelaţiile macroeconomice şi, în special, legătura cu nivelul şi evoluţia produsului intern brut, exprimând relaţiile economice în formă bănească ce iau naştere în procesul constituirii şi distribuirii fondului bugetar, conform obiectivelor de politică economică şi socială promovate. Relaţiile bugetare se manifestă în dublu sens: pe de o parte ca relaţii de mobilizare a resurselor băneşti la dispoziţia statului, iar pe de altă parte ca relaţiile prin care se repartizează aceste resurse către utilizatorii lor.

Teoria economică modernă consideră bugetul ca o variabilă esenţială în determinarea produsului intern brut şi a nivelului folosirii resurselor. În acest context politica bugetară generează numeroase dispute, iar efectele acesteia sunt adesea contradictorii.

În literatura de specialitate s-a susţinut în legatură cu apariţia bugetului în cadrul finanţelor publice moderne, că atât noţiunile de buget cât şi de proces bugetar au apărut în Anglia, de unde au fot preluate de francezi la începutul secolului XIX.

Etimologic cuvântul buget provine din expresiile “bouge” şi “bougette” care în limba franceză înseamnă punguţă sau săculeţ. În limba engleză prin cuvântul “budget” se înţelegea punga (mapa) în care erau aduse la parlament documetele referitoare la situaţia veniturilor şi cheltuielilor statului.

În ţara noastră, “condica de venituri şi cheltuieli” din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu şi “sămile visteriei” din timpul lui Nicolae Mavrocordat, reprezintă forme embrionare ale bugetului de stat.

În limba română noţiunea de buget a fost introdusă de expresia “bugea”, utilizată pentru prima dată în Regulamentele Organice ale Ţării Româneşti şi Moldovei. Bugetul a fost ulterior definit în cadrul preocupărilor pentru contabilitatea publică din 1864, care a prevăzut că “toate veniturile statului şi cheltuielile pentru îndeplinirea osebitelor servicii, aşezate coform legilor trebuie autorizate pentru fiecare an de o lege anuală de finanţe şi formează bugetul general al statului

Legile de contabilitate publică din 1903 şi 1929 au prevăzut că bugetul este actul prin care sunt prevăzute şi prealabil adoptate veniturile şi cheltuielile anuale ale statului sau ale altor servicii publice

Trecerea la economia de piaţă a determinat o nouă concepţie în organizarea sistemului bugetar din ţara noastră, prin renunţarea la formula bugetului unic de stat şi introducerea noţiunii de buget public naţional, care cuprinde bugete distincte aprobate şi executate în condiţii de deplină autonomie.

Literatura de specialitate relevă sinonimia sintagmelor “sistem bugetar” şi respectiv “buget public naţional”, întrucât ambele fac referire la totalitatea bugetelor care se întocmesc şi se înfăptuiesc într-un an financiar la nivelul unui stat.

Bugetul public naţional a fost definit de–a lungul timpului în diferite feluri, atât prin actele normative adoptate în materie, cât şi în doctrina clădită pe reglementări numeroase, aduse cu privire la relaţiile deosebit de complexe care formează bugetul de stat şi celelalte componente ale bugetului public.

Bugetul general consolidat a fost definit ca fiind instrumentul în care îşi găsesc reflectarea toate resursele financiare publice şi cheltuielile publice, legea organică a finanţelor publice prezintă structura bugetului general consolidat, ca fiind compusă din următoarele subsisteme: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz; bugetele instituţiilor finanţate integral din venituri proprii; bugetele fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Preview document

Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 1
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 2
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 3
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 4
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 5
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 6
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 7
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 8
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 9
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 10
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 11
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 12
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 13
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 14
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 15
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 16
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 17
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 18
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 19
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 20
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 21
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 22
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 23
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 24
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 25
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 26
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 27
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 28
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 29
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 30
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 31
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 32
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 33
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 34
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 35
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 36
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 37
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 38
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 39
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 40
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 41
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 42
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 43
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 44
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 45
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 46
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 47
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 48
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 49
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 50
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 51
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 52
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 53
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 54
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 55
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 56
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 57
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 58
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 59
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 60
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 61
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 62
Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul unei instituții publice

În procesul de reformă început în anul 1990, România a suferit schimbări profunde, tranziţia în sine a determinat constrângeri severe asupra...

Finanțarea Instituțiilor din Administrația Publică prin Trezoreria Statului

Capitolul I Bugetele instituțiilor Publice 1.1. Instituţiile publice şi activitatea lor O primă modalitate de definire a instituţiilor publice...

Structura finanțelor și procesul bugetar

CAPITOLUL I. RAPORTURILE FINANCIARE Raporturile finantelor publice Finantele publice constituie o ramura a stiintelor economice si au legaturi...

Bugetul Public

1.Sistemele initiativei bugetare In cadrul procesului decizional public,se observa unele diferente de la o tara la alta legate de sistemul...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor publice în cadrul Casei Județene de Pensii Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Casa Judeţeană de Pensii Iaşi 1.1. Scurt istoric În baza Legii nr.19/2000 privind sistemul public de...

Veniturile Bugetelor Locale - Constatare. Asezare. Administrare. Studiu de Caz

1. Continutul si etapele procesului bugetar in Romania 1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice BUGETELE PUBLICE...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț

Capitolul 1 – Organizarea şi funcţionarea Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 1.1. Scurt istoric - Data înfiinţării: odată cu apariţia Legii nr....

Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local

INTRODUCERE Bugetul public este un act juridic prin care se prevăd şi se aprobă prin lege veniturile şi cheltuielile anuale ale statului sau ale...

Procesul Bugetar la Nivel Central și Local

Capitolul I STRUCTURA SISTEMULUI DE BUGETE PUBLICE 1.1. Aspecte generale ale bugetului Prin bugetul public se proiectează şi se desfaşoară...

Bugetul general consolidat al României

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT Bugetul general consolidat reflectă toate veniturile şi cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel naţional şi...

Monografie Primăria Municipiului Roman

CapI. Organizarea si functionalitatea la Primaria municipiului Roman 1. Denumire.Scurt istoric Organizatia prezentata în aceasta monografie...

Bugetul Public

Capitolul 1:Bugetul si Acoperirea Lui 1.1.Defintii de baza.Continutul bugetului public 1.1.1.Defintii de baza Temenul de buget vine de la...

Ai nevoie de altceva?