Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 12019
Mărime: 246.70KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Negrea Alexandru

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I

IMPOZITELE DIRECTE ÎN CADRUL SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA 4

1.1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR DIRECTE 4

1.2. IMPOZITELE REALE ȘI IMPOZITE PERSONALE 5

1.3. IMPOZITUL PE VENIT 6

1.3.1. IMPOZITUL PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE 7

1.3.2. IMPOZITUL PE VENITURILE PERSOANELOR JURIDICE 8

1.4. IMPOZITUL PE AVERE 8

1.5 IMPOZITUL PE PROFIT 10

CAPITOLUL II

REGLEMENTAREA IMPOZITELOR DIRECTE 13

2.1. REGULI DE APLICARE GENERALĂ 13

2.2. IMPOZITUL PE PROFIT 15

2.3. IMPOZITUL PE VENIT 17

2.4. IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE 19

2.4.1. IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI 19

2.4.2. IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN 22

2.4.3. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 23

CAPITOLUL III

STUDIU DE CAZ: EVOLUȚIA IMPOZITELOR DIRECTE 24

3.1. MĂSURI IMPORTANTE ÎN DOMENIUL POLITICII FISCALE DIN PERIODA 2005 -2006 24

3.2. EVOLUȚIA IMPOZITELOR DIRECTE ÎN SISTEMUL FISCAL DIN 26

ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2008-2010 26

3.3. SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI PERSPECTIVE MACROECONOMICE, FISCALE ȘI BUGETARE PENTRU PERIOADA 2011 – 2013 32

CONCLUZII ȘI PROPUNERI 39

BIBLOGRAFIE 40

Extras din document

INTRODUCERE

În fiecare moment de dezvoltare al societății îi corespunde un anumit nivel al impozitelor, nivel care se schimbă pe măsura acestei dezvoltări. Specific evoluției impozitelor în perioada postbelică este tendința creșterii lor în mărime absolută și relativă.

Sporirea volumului impozitelor s-a realizat prin creșterea numărului plăților, creșterea materiei impozabile precum și majorarea cotei de impunere.

Rolul inițial unic al impozitelor a fost de natură financiară. Acesta constituie principalul mijloc de procurare a resurselor financiare pentru acoperirea cheltulelilor publice.

În perioada modernă impozitele au fost folosite ca instrument al intervenției statului în viața economică, o metodă prin care se reglează mecanismul pieței. În funcție de intenția legiuitorului, impozitele se pot manifesta ca instrument de stimulare sau frânare a unor activități, de creștere sau de reducere a producției ori a consumului unui anumit produs.

Pe plan social rolul impozitelor se concretizează prin faptul că, prin intermediul lor, statul redistribuie o parte importantă din produsul intern brut între clase și grupuri sociale, între persoane fizice și juridice. În acest mod are loc o anumită rectificare a discrepanțelor dintre nivelurile veniturilor.

Impozitele directe în evoluția lor, au ținut pasul cu dezvoltarea economiei, deoarece ele se stabilesc fie pe anumite obiecte materiale sau genuri de activități, fie pe venit sau avere.

Caractristic acestor impozite este faptul că, în intenția legiuitorului subiectul și suportatorul impozitului sunt una și aceeiași persoană, cu toate că uneori acestea nu coincid.

Sunt echitabile, au cuantum și termene de plată precis stabilite.

În perioada post decembristă sistemul fiscal a fost marcat de schimbări majore, induse de mecanismele trecerii la economia de piață și de necesitatea de armonizare a sistemului fiscal românesc cu abordarea și experiența fiscală a țărilor dezvoltate, cu tradiție în economia de piață.

Astfel în ceea ce privește impozitele directe, în domeniul impozitului pe profit s-au aplicat cote diferite, iar impozitul pe venitul populației a cunoscut evoluții semnificative mai ales în impozitarea activităților independente.

Prin urmare, impozitele directe reprezintă instrumente veritabile cu ajutorul cărora organele de decizie influiențează dezvoltarea economico-socială a țării.

Lucrarea este structurată în trei capitole:

Capitolul I. Conține o caracterizare generală a impozitelor directe și locul pe care îl dețin acestea în cadrul sistemului fiscal din România. În acest capitol sunt detailate principalele impozite directe: impozitul pe venit, impozitul pe profit și impozitul pe avere.

Capitolul II. Sunt prezentate normele de aplicare a impozitelor directe în România și reglementarea acestora așa cum este prevăzută în Codul Fiscal, sfera de cuprindere a impozitului, scutiri, anul fiscal, cotele de impozitare.

Capitolul III. Prezintă o analiză a evoluției impozitelor directe în cadrul sistemului fiscal din România în perioada 2008 – 2010. Principalele măsuri în domeniul politicii fiscale și perspective macroeconomice, monetare, fiscale și bugetare în perioada 2008 – 2010 în România.

CAPITOLUL I

IMPOZITELE DIRECTE ÎN CADRUL SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA

1.1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR DIRECTE

În evoluția lor, impozitele directe au ținut pasul cu dezvoltarea economiei, deoarece ele se stabilesc fie pe anumite obiecte materiale sau genuri de activități, fie pe venit sau pe avere. Impozitele directe reprezintă forma cea mai veche de impunere. Ele s-au practicat și în orânduirile precapitaliste, dar au cunoscut o extindere și o diversificare mai mare în capitalism. La începutul secolului al XX-lea, în locul impozitelor așezate pe obiecte materiale sau pe activități, deci, impozitele reale au apărut impozitele stabilite pe diferite venituri (salarii, profit, rentă) sau pe avere (mobiliară sau nemobiliară), deci impozite de tip personal, care au adus printre plătitorii de impozite și marea masă a muncitorilor și funcționarilor.

Preview document

Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 1
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 2
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 3
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 4
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 5
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 6
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 7
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 8
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 9
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 10
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 11
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 12
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 13
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 14
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 15
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 16
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 17
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 18
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 19
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 20
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 21
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 22
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 23
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 24
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 25
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 26
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 27
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 28
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 29
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 30
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 31
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 32
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 33
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 34
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 35
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 36
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 37
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 38
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 39
Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010 - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Evolutia Impozitelor Directe in Sistemul Fiscal din Romania in Perioada 2008-2010.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice în România și statele UE

INTRODUCERE Timp de decenii sistemul de impozite al României a funcţionat şi s-a dezvoltat ca o componentă a modelului administrativ de conducere,...

Studiu Comparativ privind Impozitele Practicate în Spațiul Economic European

1.Fiscalitatea în economia de piaţă. 1.1 Conţinut şi interpretări privind fiscalitatea în economia de piaţă. Într-un stat de drept repartizarea...

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Tema abordată în cadrul acestei lucrări este intitulată „Analiza economico-financiară a impozitului pe profit în România” şi este...

Studiu privind impozitele directe la SC Coroana SA

IMPOZITELE - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor În România, în conformitate cu Legea finanţelor publice, resursele financiare...

Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale

INTRODUCERE Bugetul tuturor ţărilor, mai mari sau mai mici, dezvoltate sau în curs de dezvoltare, se alimentează, în principal din prelevări...

Fiscalitatea Intreprinderii. Studiu de Caz

INTRODUCERE Obligatiile fiscale ale firmei care fac obiectul lucrarii sunt impozitele indirecte, respectiv Taxa pe Valoarea adaugata, si...

Organizarea și Exercitarea Controlului Fiscal din România

INTRODUCERE Fiscalitatea trebuie privită ca fiind, într-adevăr, un atribut al statului suveran, dar ea trebuie să ia în considerare şi voinţa şi...

Bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul unei instituții publice

În procesul de reformă început în anul 1990, România a suferit schimbări profunde, tranziţia în sine a determinat constrângeri severe asupra...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind Impozitele Directe la SC Danalex Com'97 SRL

CAPITOLUL 1 IMPOZITELE DIRECTE – PREZENTARE GENERALĂ 1.1Conţinutul şi rolul impozitelor Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi...

Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008

CAPITOLUL I ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE 1.1 POLITICA FISCAL - BUGETARĂ Viziunea Guvernului României în...

Evoluția și structura impozitelor directe în România

INTRODUCERE Impozitele îndeplinesc un rol important pe plan financiar, economic şi social, diferit de la o etapă de dezvoltare a economiei la...

Reforma sistemului de impozitare a persoanelor fizice

Capitolul 1. Sistemul de impozitare a veniturilor persoanelor fizice 1.1. Evoluţia impozitării veniturilor persoanelor fizice în România...

Analiza cheltuielilor bugetului de stat

INTRODUCERE Dezbaterile economice cu privire la mărimea şi rolul cuvenit statului este universală, de la Adam Smith încoace. Cu toate acestea,...

Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene

CAPITOLUL 1. COMPONENTELE SISTEMULUI DE RESURSE FINANCIARE PUBLICE 1.1. Conţinutul sistemului de resurse financiare publice şi structura acestuia...

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat....

Fiscalitatea în România

1. Aspecte generale privind fiscalitatea Ceea ce deosebeste o ţară aflată în progres de una aflată în declin este, în bună măsură, preferinţa...

Ai nevoie de altceva?