Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 18083
Mărime: 74.56KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof univ dr Gabriel Stefura
Lucrare de dizertatie prezentata in cadrul scolii postuniveristare FIBAS, a Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi.

Cuprins

Capitolul 1. Trezoreria Finantelor Publice 2

1.1. Organizarea si functionarea

Trezoreriei Finantelor Publice 5

1.2. Functionalitatea la o unitate operative

a Trezoreriei Finantelor Publice 7

Capitolul 2. Organizarea bugetara in Romania 12

2.1. Interpretari si semnificatii privind bugetele publice 12

2.2. Structura sistemului bugetar 15

2.3. Organizarea si functionarea 20

Capitolul 3. Incasarea veniturilor bugetare 23

3.1. Metodologie si proceduri specifice in execuţia de casa a veniturilor bugetare 23 3.2. Fluxuri informaţionale prezente in execuţia

de casa a veniturilor bugetare 26

Capitolul 4. Efectuarea de plati pentru bugetele publice 32

4.1. Cadrul general al cheltuielilor publice 32

4.2. Efectuarea platilor in trezorerii si inregistrarea

in contabilitate 37

Concluzii si propuneri 43

Bibliografie 48

Extras din document

Capitolul 1

Trezoreria Finantelor Publice

Aparatul financiar-fiscal este definit ca un ansamblu de instituţii,organe şi organisme investite cu sarcina de a asigura înfăptuirea în practică a politicii financiare şi fiscale a statului.

La soluţionarea problemelor financiare şi fiscale participă o multitudine de instituţii şi organe care fac parte din sistemul autorităţii legislative sau din cel al autorităţii executive,investite prin lege cu atribuţii în acest domeniu.

Organismele chemate să soluţioneze problemele cu caracter financiar şi fiscal pot fi strict specializate în această sferă de activitate sau nespecializate care în virtutea sarcinilor pe care le au trebuie să soluţioneze şi probleme cu caracter financiar-fiscal.

Organele strict specializate în domeniul finanţelor pentru puterea legislativă sunt Curtea de Conturi şi Comisiile de specialitate buget finanţe,bănci din cadrul celor doua camere ale Parlamentului.

Curtea de Conturi funcţionează pe lângă Parlamentul României în conformitate cu prevederile Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. Acest organ suprem al statului are următoarele atribuţii:

- controlul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului administraţiei centrale de stat,bugetului asigurărilor sociale de stat,bugetelor fondurilor speciale şi bugetelor locale;

- controlul asupra modului de constituire,gestionare şi utilizare a fondului de tezaur al statului;

- verificarea situaţiei şi a modului de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale de către instituţiile publice,regii autonome,societăţi comerciale.

Comisiile financiar bancare şi buget-finanţe din cadrul Parlamentului sunt comisii permanente specializate atât în activitatea buget-finanţe, cât şi în activitatea monetară,bancară,valutară care funcţionează în cadrul fiecărei camere a Parlamentului - Camera Deputaţilor şi Senatul.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Parlamentului şi a fiecărei camere au următoarele atribuţii:

- examinarea proiectului de buget şi a legii bugetare anuale şi avizarea ori respingerea acestor documente;

- examinarea contului anual general de încheiere a exerciţiului bugetar;

- examinarea tuturor legilor privitoare la obligaţiile băneşti cu caracter fiscal sau nefiscal ale persoanelor fizice şi juridice,faţă de stat;

- elaborarea de rapoarte asupra rezultatelor examinării actelor normative şi prezentarea acestora în plenul fiecărei camere sau a celor două camere reunite;

Organele strict specializate pentru puterea executivă sunt: Banca Naţională a României,Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Banca Naţională a României îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale şi are următoarele atribuţii:

- stabileşte cadrul general şi condiţiile tehnice privind împrumuturile făcute de către sectorul public;

- fundamentează şi stabileşte politica şi regimul valutar şi monetar al ţării;

- acordă bugetului de stat împrumuturi cu dobândă pentru o perioadă de 180 de zile destinate a asigura acoperirea golurilor de casă,ivite ca urmare a neconcordanţei în timp dintre încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor;

- asigură administrarea rezervelor internaţionale ale statului şi efectuează tranzacţii cu acestea;

- emite norme obligatorii pentru toate băncile,precum şi pentru toţi agenţii economici care efectuează operaţiuni cu monedă naţională sau valută;

- acţionează în domeniul emisiunii monetare;

- deschide şi administrează contul general al trezoreriei statului efectuând toate operaţiunile de încasări şi plăţi ale statului ,prin intermediul acestui cont;

- efectuează toate operaţiunile legate de titluri de stat,adică asigură emisiunea lor,încasarea contravalorii acestora de la achizitori,precum şi rambursarea lor la scadenţă şi a dobânzilor aferente.

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale este organul de specialitate investit cu sarcina aplicării în practică a politicii guvernului în domeniul muncii şi protecţiei sociale,funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea cu următoarele atribuţiuni:

- asigură organizarea unitară a asigurărilor sociale de stat din ţara noastră,precum şi a asigurărilor sociale pentru agricultori;

- elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat care se

depun spre avizare de către Guvern,iar apoi se înaintează la cele doua camere ale Parlamentului în vederea dezbaterii şi aprobării lui;

- asigură informarea Guvernului în legătură cu mersul execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat pe parcursul exerciţiului bugetar;

- elaborează proiecte de acte normative care reglementează protecţia şi asistenţa socială.

Ministerul Finanţelor Publice este organul de specialitate al executivului care asigură aplicarea în practică a strategiei şi programului Guvernului în domeniul finanţelor publice şi are următoarele atribuţii:

- asigură elaborarea proiectului bugetului administraţiei centrale de stat pe care îl supune Guvernului spre avizare,iar apoi îl trimite parlamentului pentru adoptare;

- efectuează totalitatea operaţiunilor de trezorerie cu privire la împrumuturile guvernamentale şi cu privire la rambursarea la scadenţă a acestora şi a dobânzilor aferente;

- fundamentează şi înfăptuieşte în practică politica fiscală a guvernului;

Preview document

Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 1
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 2
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 3
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 4
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 5
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 6
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 7
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 8
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 9
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 10
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 11
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 12
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 13
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 14
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 15
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 16
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 17
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 18
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 19
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 20
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 21
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 22
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 23
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 24
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 25
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 26
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 27
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 28
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 29
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 30
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 31
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 32
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 33
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 34
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 35
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 36
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 37
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 38
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 39
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 40
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 41
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 42
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 43
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 44
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 45
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 46
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 47
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 48
Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau.doc

Alții au mai descărcat și

Practică - Trezorerie publică

Introducere Trezoreria statului este un sistem unitar și integrat prin care statul asigură efectuarea operațiunilor de încasări și plăți privind...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Instituții Publice

CONCEPTUL, LOCUL SI ROLUL INSTITUIILOR PUBLICE IN CONSTITUIREA SI UTILIZAREA FONDURILOR PUBLICE Unitati de învatare : • Institutii publice –...

Buget si Trezorerie Publica

CAPITOLUL I BUGETUL PUBLIC ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1. Bugetul public – noţiune şi conţinut Bugetul este documentul care prezintă previziunea...

Ai nevoie de altceva?