Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 18083
Mărime: 74.56KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof univ dr Gabriel Stefura
Lucrare de dizertatie prezentata in cadrul scolii postuniveristare FIBAS, a Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi.

Cuprins

Capitolul 1. Trezoreria Finantelor Publice 2

1.1. Organizarea si functionarea

Trezoreriei Finantelor Publice 5

1.2. Functionalitatea la o unitate operative

a Trezoreriei Finantelor Publice 7

Capitolul 2. Organizarea bugetara in Romania 12

2.1. Interpretari si semnificatii privind bugetele publice 12

2.2. Structura sistemului bugetar 15

2.3. Organizarea si functionarea 20

Capitolul 3. Incasarea veniturilor bugetare 23

3.1. Metodologie si proceduri specifice in execuţia de casa a veniturilor bugetare 23 3.2. Fluxuri informaţionale prezente in execuţia

de casa a veniturilor bugetare 26

Capitolul 4. Efectuarea de plati pentru bugetele publice 32

4.1. Cadrul general al cheltuielilor publice 32

4.2. Efectuarea platilor in trezorerii si inregistrarea

in contabilitate 37

Concluzii si propuneri 43

Bibliografie 48

Extras din document

Capitolul 1

Trezoreria Finantelor Publice

Aparatul financiar-fiscal este definit ca un ansamblu de instituţii,organe şi organisme investite cu sarcina de a asigura înfăptuirea în practică a politicii financiare şi fiscale a statului.

La soluţionarea problemelor financiare şi fiscale participă o multitudine de instituţii şi organe care fac parte din sistemul autorităţii legislative sau din cel al autorităţii executive,investite prin lege cu atribuţii în acest domeniu.

Organismele chemate să soluţioneze problemele cu caracter financiar şi fiscal pot fi strict specializate în această sferă de activitate sau nespecializate care în virtutea sarcinilor pe care le au trebuie să soluţioneze şi probleme cu caracter financiar-fiscal.

Organele strict specializate în domeniul finanţelor pentru puterea legislativă sunt Curtea de Conturi şi Comisiile de specialitate buget finanţe,bănci din cadrul celor doua camere ale Parlamentului.

Curtea de Conturi funcţionează pe lângă Parlamentul României în conformitate cu prevederile Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. Acest organ suprem al statului are următoarele atribuţii:

- controlul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului administraţiei centrale de stat,bugetului asigurărilor sociale de stat,bugetelor fondurilor speciale şi bugetelor locale;

- controlul asupra modului de constituire,gestionare şi utilizare a fondului de tezaur al statului;

- verificarea situaţiei şi a modului de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale de către instituţiile publice,regii autonome,societăţi comerciale.

Comisiile financiar bancare şi buget-finanţe din cadrul Parlamentului sunt comisii permanente specializate atât în activitatea buget-finanţe, cât şi în activitatea monetară,bancară,valutară care funcţionează în cadrul fiecărei camere a Parlamentului - Camera Deputaţilor şi Senatul.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Parlamentului şi a fiecărei camere au următoarele atribuţii:

- examinarea proiectului de buget şi a legii bugetare anuale şi avizarea ori respingerea acestor documente;

- examinarea contului anual general de încheiere a exerciţiului bugetar;

- examinarea tuturor legilor privitoare la obligaţiile băneşti cu caracter fiscal sau nefiscal ale persoanelor fizice şi juridice,faţă de stat;

- elaborarea de rapoarte asupra rezultatelor examinării actelor normative şi prezentarea acestora în plenul fiecărei camere sau a celor două camere reunite;

Organele strict specializate pentru puterea executivă sunt: Banca Naţională a României,Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Banca Naţională a României îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale şi are următoarele atribuţii:

- stabileşte cadrul general şi condiţiile tehnice privind împrumuturile făcute de către sectorul public;

- fundamentează şi stabileşte politica şi regimul valutar şi monetar al ţării;

- acordă bugetului de stat împrumuturi cu dobândă pentru o perioadă de 180 de zile destinate a asigura acoperirea golurilor de casă,ivite ca urmare a neconcordanţei în timp dintre încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor;

- asigură administrarea rezervelor internaţionale ale statului şi efectuează tranzacţii cu acestea;

- emite norme obligatorii pentru toate băncile,precum şi pentru toţi agenţii economici care efectuează operaţiuni cu monedă naţională sau valută;

- acţionează în domeniul emisiunii monetare;

- deschide şi administrează contul general al trezoreriei statului efectuând toate operaţiunile de încasări şi plăţi ale statului ,prin intermediul acestui cont;

- efectuează toate operaţiunile legate de titluri de stat,adică asigură emisiunea lor,încasarea contravalorii acestora de la achizitori,precum şi rambursarea lor la scadenţă şi a dobânzilor aferente.

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale este organul de specialitate investit cu sarcina aplicării în practică a politicii guvernului în domeniul muncii şi protecţiei sociale,funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea cu următoarele atribuţiuni:

- asigură organizarea unitară a asigurărilor sociale de stat din ţara noastră,precum şi a asigurărilor sociale pentru agricultori;

- elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat care se

depun spre avizare de către Guvern,iar apoi se înaintează la cele doua camere ale Parlamentului în vederea dezbaterii şi aprobării lui;

- asigură informarea Guvernului în legătură cu mersul execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat pe parcursul exerciţiului bugetar;

- elaborează proiecte de acte normative care reglementează protecţia şi asistenţa socială.

Ministerul Finanţelor Publice este organul de specialitate al executivului care asigură aplicarea în practică a strategiei şi programului Guvernului în domeniul finanţelor publice şi are următoarele atribuţii:

- asigură elaborarea proiectului bugetului administraţiei centrale de stat pe care îl supune Guvernului spre avizare,iar apoi îl trimite parlamentului pentru adoptare;

- efectuează totalitatea operaţiunilor de trezorerie cu privire la împrumuturile guvernamentale şi cu privire la rambursarea la scadenţă a acestora şi a dobânzilor aferente;

- fundamentează şi înfăptuieşte în practică politica fiscală a guvernului;

Preview document

Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 1
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 2
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 3
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 4
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 5
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 6
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 7
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 8
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 9
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 10
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 11
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 12
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 13
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 14
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 15
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 16
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 17
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 18
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 19
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 20
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 21
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 22
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 23
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 24
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 25
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 26
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 27
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 28
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 29
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 30
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 31
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 32
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 33
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 34
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 35
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 36
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 37
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 38
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 39
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 40
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 41
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 42
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 43
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 44
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 45
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 46
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 47
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 48
Execuția de casă a bugetelor publice pe exemplul Trezoreriei Bacău - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Executia de Casa a Bugetelor Publice pe Exemplul Trezoreriei Bacau.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?