Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 23845
Mărime: 150.47KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

1.1.Autonomie şi funcţionalitate la unităţile administrativ – teritoriale

Finanţele publice sunt procesele şi relaţiile economice la care participă statul, pe de o

parte şi persoane fizice sau juridice, pe de altă parte prin care se constituie, distribuie şi utilizează fondurile băneşti necesare îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale publice,

Finanţele publice îşi au originea în autonomizarea autorităţilor teritoriale în administrarea comunităţilor respective.

Finanţele publice locale sunt o parte componentă a finanţelor publice alături de finanţele publice ale administraţiei centrale de stat şi care exprimă resurse băneşti la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale pentru satisfacerea unor cerinţe colective reprezentate de învăţământ, cultură, asistenţă socială, servicii publice, dezvoltare

Din punct de vedere teritorial, finanţele publice se organizează pe unităţi administrativ – teritoriale, structurate pe niveluri ierarhice în limitele fiecărei unităţi administrative (comune, oraşe, municipii şi judeţe) unităţile administrativ – teritoriale fiind : administraţiile publice locale(comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene şi ale capitalei): administraţiile publice judeţene şi ale capitalei; instituţiile publice subordonate administraţiilor publice locale şi serviciile publice economice de interes local, unde funcţionează administraţia publică.

În dicţionarul limbii române verbul „a administra” înseamnă a conduce, a cârmui, iar pentru ”administraţie” găsim următoarea interpretare; „totalitatea autorităţilor administrative existente într-un stat, secţie sau serviciu care se ocupă de problemele administrative ale unei instituţii sau agent economic”

În opinia autorilor români, administraţia publică desemnează acea activitate care constă în organizarea şi asigurarea exercitării nemijlocite a prevederilor Constituţiei, a tuturor actelor normative şi a celorlalte acte juridice emise de autorităţile statului, activitate realizată de către autorităţile administraţiei publice.

Administraţia publică locală conform dispoziţiilor constituţionale, pune în evidenţă existenţa a două componente serviciile publice centrale descentralizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoale, inclusiv prefectul ce formează administraţia teritorială;

- serviciile publice centrale descentralizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoale, inclusiv prefectul ce formează administraţia teritorială;

- autorităţile administrative autonome ale comunelor, oraşelor şi judeţelor care constituie administraţia publică locală.

Administraţia publică în unităţile administrativ – teritoriale se organizează şi funcţionează conform principiilor descentralizării, autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deodebit. Administraţia publică locală este reglementată prin dispoziţiile constituţionale care prevăd principiile de bază autorităţile comunale şi orăşeneşti, consiliul judeţean şi prefectul.

Autonomia locală presupune organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale în mod independent, asigurarea capacităţii de persoană juridică, a dreptului de a elabora, aproba şi executa bugetul propriu şi de a percepe impozitele în condiţiile legii şi de a administra resursele financiare

În conformitate cu prevederile” Cartei Europene” autonomia locală implică dreptul şi capacitatea efectivă pentru autorităţile publice locale să reglementeze şi să administreze în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, sub propria lor răspundere şi în favoarea colectivităţii respective, o parte importantă din treburile publice.

Autonomia locală presupune şi creşterea răspunderii autorităţilor administraţiei publice în administrarea resurselor financiare locale, în dimensionarea cheltuielilor în limitele veniturilor, în întărirea controlului asupra utilizării resurselor din bugetele locale şi în administrarea datoriei cu prudenţă.

Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale pe baza autonomiei presupune o latură juridică, care se reflectă prin asigurarea personalitaţii juridice ale colectivităţilor locale. Acestea se pot organiza şi administra autonom, au capacitatea de a realiza atribuţiile prevăzute de lege, dispun de resurse şi de dreptul de a administra un patrimoniu distinct.

Preview document

Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 1
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 2
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 3
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 4
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 5
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 6
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 7
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 8
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 9
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 10
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 11
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 12
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 13
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 14
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 15
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 16
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 17
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 18
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 19
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 20
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 21
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 22
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 23
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 24
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 25
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 26
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 27
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 28
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 29
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 30
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 31
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 32
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 33
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 34
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 35
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 36
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 37
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 38
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 39
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 40
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 41
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 42
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 43
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 44
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 45
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 46
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 47
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 48
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 49
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 50
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 51
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 52
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 53
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 54
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 55
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 56
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 57
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 58
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 59
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 60
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 61
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 62
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 63
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 64
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 65
Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Finantarea si Evidenta Cheltuielilor la o Institutie Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțele Publice

Finanţele publice au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii, fiind strâns legate de istoria statului şi dreptului. De-a lungul...

Studiu privind evoluția veniturilor cheltuielilor și echilibrul bugetar - exemplificări la nivelul Comunei Vetiș

INTRODUCERE Într-o economie naţională piaţa nu poate îndeplini toate funcţiile necesare pentru a ajunge la o alocare optimă ( eficienţă ) şi...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Finanțe Publice

Prefata Lucrarea FINANTE PUBLICE a fost conceputa ca un îndrumar pentru studentii de la învatamântul cu frecventa redusa si la distanta si...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova

Capitolul 1 1.1. Scurt istoric al primÎriei comunei Tutova Comuna Tutova s-a înfiintat în anul 1898, fiind formatÎ din satele Tutova, BÎdeana,...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la școala Iorgu Iordan, Tecuci

CAP. I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SCOLII “IORGU IORDAN” I.1. Scurt istoric Scoala cu clasele I-VIII “Iorgu Iordan” Tecuci a fost înfiintata...

Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi

Cap. I Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi I.1. Institutia Prefectului in cadrul structurii administratiei publice...

Organizarea gestiuni financiare a primăriei comunei Bârnova

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI BIRNOVA 1.1 ISTORIC. LOCALIZARE. INFORMATII GENERALE Scurt istoric al comunei Birnova...

Monografie contabilitate publică

CAPITOLUL 1 STUDIU DE OPORTUNITATE A FLUXULUI PROIECTAT Scoala de toate gradele are ca obiect fundamental educarea, instruirea si formarea...

Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași

CAPITOLUL 1 Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi 1.1 Organizarea administraţiei publice locale Termenul administraţiei...

Organizarea Gestiunii Financiare la Primăria Municipiului Suceava

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Suceava 1.1. Scurt istoric Suceava (denumiri istorice în germană Sotschen, în...

Gestiunea financiară la Spitalul Bârlad

CAPITOLUL I -ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD 1.1. DESCRIEREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD Spitalul de Adulti Bârlad este o...

Ai nevoie de altceva?