Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 17473
Mărime: 115.23KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andres Solomia
Organizarea si Exercitarea Controlului Financiar - Propriu la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Caras Severin Prezentul proiect a fost sustinut in cadrul Universitatii "Eftimie Mulgu" Resita, la examenul de disertatie in anul 2009.

Cuprins

REZUMAT 4

CAPITOLUL I. 5

CONTROLUL FINANCIAR PROPRIU - CONCEPT, FORME, PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI EXERCITARE. 5

1.1. Conceptul general de control financiar. 5

1.2. Locul, rolul şi funcţiile controlului financiar propriu. 6

1.3. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin 7

CAPITOLUL II. 12

CONTROLUL FINANCIAR PROPRIU AL INSTITUŢIILOR PUBLICE – ORGANIZARE, METODOLOGIE, EXERCITARE. 12

2.1 Controlul şi auditul intern la instituţiile publice – obiective, reglementări 12

2.2 Controlul financiar de gestiune. 13

2.3 Controlul financiar preventiv – obiect, conţinut, organizare, exercitare. 15

CAPITOLUL III 19

ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PROPRIU ÎN CADRUL AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CARAŞ – SEVERIN. 19

3.1. STUDIU DE CAZ 19

3.2.Organizarea activităţii de informatică şi interferenţa acesteia cu activitatea economică în cadrul A.J.O.F.M.C-S 38

CAPITOLUL IV. 42

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 42

BIBLIOGRAFIE: 45

ANEXE 47

Extras din document

REZUMAT

Lucrarea de faţă se intitulează “Organizarea şi exercitarea controlului financiar propriu în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş - Severin” şi tratează organizarea şi funcţionarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş – Severin, modul de organizare şi funcţionare a controlului financiar propriu, a controlului financiar de gestiune, organizarea activităţii de informatică şi interferenţa acesteia cu activitatea economică.

Lucrarea este structurată pe patru capitole şi cuprinde:

Capitolul I prezintă controlul financiar propriu, respectiv conceptul general de control financiar, locul, rolul şi funcţiile controlului financiar propriu, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş – Severin.

Capitolul II tratează controlul financiar propriu la nivelul instituţiilor publice, organizarea, metodologia şi exercitarea acestuia.

Capitolul III analizează modul de organizare şi exercitare a controlului financiar propriu în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş – Severin, aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventive. În acest capitol se prezintă studiul de caz în cadrul AJOFM Caraş Severin asupra modului de organizare şi conducere a evidenţelor contabile, tehnic–operative şi statistice, de întocmire şi circulaţie a documentelor justificative.

Capitolul IV prezintă constatări privind organizarea şi exercitarea controlului financiar propriu la instituţiile publice, propuneri privind îmbunătăţirea performanţelor economico – financiare, a structurilor funcţionale şi IT., precum şi pentru prevenirea şi combaterea disfuncţionalităţilor la nivelul AJOFM CARAŞ – SEVERIN, concluzii şi propuneri la adresa compartimentului IT.

Cuvinte cheie:

- control financiar preventiv

- control de gestiune

- audit propriu

- organizare

- informatică.

CAPITOLUL I.

CONTROLUL FINANCIAR PROPRIU - CONCEPT, FORME, PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI EXERCITARE.

Reforma instituţională în România care vizează dezvoltarea şi perfecţionarea serviciilor şi instituţiilor publice constituie o necesitate obiectivă, esenţială pentru tranziţia de la o economie de piaţă şi pentru a asigura convergenţa cu ţările democratice din europa şi din întreaga lume.

Ca parte a acestui proces, perfecţionarea controlului asupra modului de utilizare a resurselor publice prezintă o importanţă deosebită, scopul acestui control fiind creşterea eficienţei globale şi a eficacităţii economiei româneşti, limitarea risipei de resurse şi a posibilităţilor de fraudă şi de corupţie, toate acestea în scopul de a crea relaţii de încredere.

Una dintre priorităţile procesului de reformare a controlului şi poate cea mai importantă este dezvoltarea controlului de performanţă şi alinierea lui la standardele moderne de control utilizate în instituţiile similare din europa şi din alte continente, avansate în acest domeniu.

Într-o accepţiune generală, prin controlul de performanţă cunoscut în lume ca un control al rezultatelor, instituţiile supreme de control urmăresc dacă structurile guvernamentale şi alte unităţi au utilizat cu economicitate, eficienţă şi eficacitate resursele publice (materiale, umane, financiare şi altă natură)puse la dispoziţia acestora de către societate pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe care le au, precum şi dacă prin aplicarea programelor finanţate din fondurile publice au fost obţinute rezultatele şi / sau beneficiile dorite.

1.1. Conceptul general de control financiar.

Doctrina economico – financiară a statornicit că una din funcţiile finanţelor o reprezintă funcţia de control.

Controlul este o necesitate obiectivă şi subiectivă dar nu este un scop, ci un mijloc de perfecţionare a activităţii executive, inclusiv a procesului de conducere a acesteia.

Controlul are următoarele direcţii esenţiale:

- organizarea mai bună a muncii

- întărirea disciplinei şi ordinii în organizarea şi desfăşurarea activităţii economice

- gospodărirea mai eficientă a mijloacelor de muncă materiale şi financiare

- descoperirea operaţiilor nereale, neeconomice şi nelegale

- preîntâmpinarea apariţiei deficienţelor, neregulilor şi pagubelor

- evaluarea eficienţei rezultatelor obţinute

- recuperarea abaterilor constatate şi perfecţionarea activităţii viitoare.

Preview document

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 1
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 2
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 3
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 4
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 5
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 6
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 7
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 8
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 9
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 10
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 11
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 12
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 13
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 14
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 15
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 16
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 17
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 18
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 19
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 20
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 21
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 22
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 23
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 24
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 25
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 26
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 27
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 28
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 29
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 30
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 31
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 32
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 33
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 34
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 35
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 36
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 37
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 38
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 39
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 40
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 41
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 42
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 43
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 44
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 45
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 46
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 47
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 48
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 49
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 50
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 51
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 52
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 53
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 54
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 55
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 56
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 57
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 58
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 59
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 60
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 61
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 62
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 63
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si Exercitarea Controlului Financiar - Propriu.doc
  • pagina 1 - 2.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Control Financiar

Capitolul 1 BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI INTERN 1.1. Conceptul de control Din punct de vedere etimologic noţiunea de „control” provine...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Organizarea și exercitarea controlului financiar propriu al unui agent economic

1.1. CONTROLUL- FUNCŢIE DE EFICIENŢĂ A CONDUCERII Noua legislaţie privind economia de piaţă în România a generat diverse forme de agenţi economici...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Lacta SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n au fost relevate legile comerciale...

Controlul propriu la agenții economici

Cap I. Influenţa specificului activităţii societăţii comerciale „CETATEA” S.A., Tg.Neamţ asupra organizării şi exercitării controlului finaciar...

Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.1. CONTROLUL- FUNCŢIE DE EFICIENŢĂ A CONDUCERII Noua legislatie privind economia de piata în...

Controlul financiar preventiv

Introducere Controlul preventiv este specializat, implicându-se în verificarea și analizarea derulării operațiunilor econonice-financiare din...

Ai nevoie de altceva?